Tro som ikke behager Herren

 

2. Mosebok så var det 12 speidere som skulle opp og speide ut landet, og de kom tilbake med en lovende beskjed om landet. Men deres egne meninger om å innta dette landet, var vantro. De trodde ikke så mye på Herren. Da Herren så skiftet mening og sa at han ikke ville dra opp med dem, og at de heller skulle få lov til å vandre rundt i ørkenen i 40 år, da endret de oppfatning.

 

4. Mosebok 14

39. Og Moses bar disse ord frem for alle Israels barn. Da sørget folket sårt.

40. Og de stod tidlig opp om morgenen og drog oppover mot fjellhøyden og sa: Se, her er vi, og vi vil dra opp til det sted som Herren har talt om, for vi har syndet.

41. Men Moses sa: Hvorfor overstiger dere Herrens bud? Det vil ikke lykkes.

42. Dra ikke opp der! For Herren er ikke blant dere. Dere kommer bare til å bli slått av deres fiender.

43. For Amalekittene og Kana’anittene vil møte dere der, og dere skal falle for sverdet, fordi dere har vendt dere bort fra Herren, og Herren vil ikke være med dere.

44. Men de drog i overmodig trass opp til fjellhøyden, men Herrens pakts ark og Moses forlot ikke leiren.

45. Da kom Amalekittene og Kana’anittene, som bodde der på fjellet, ned, og slo dem sønder og sammen, og forfulgte dem like til Horma.

 

Disse folkene hadde ikke dratt opp mot kana’ans innbyggere hvis de hadde trodd at de kom til å bli slått. Så de gikk i tro. Men hva slags tro er dette? Moses hadde nå advart dem mot å dra opp, men allikevel gjorde de det. De trodde på seg selv, at de skulle seire med egen kraft. Og de trodde ikke på Moses og Herren.

 

Det finnes folk idag som forkynner «posetiv tenkning« for at du skal bli styrket troen på deg selv, istedenfor på Herren. Og de finnes folk som forkynner suggesjon som tro, dvs at du bekjenner deg til tro. Og det finnes folk i dag som forkynner at du skal ha tro på miraklet, istedenfor at du fester sin tro på Herren.

Disse folkene forkynner egoismens evangelium.

 

Tro kommer av å kjenne Gud. Og du blir kjent med han igjennom bibelen, og gjennom å høre om  andres opplevelser med Gud. Når du da går til Gud i bønn med dine problemer, og fester din tillit til Herren, da velger du å vende deg til den rette kanten.

Jesus lærer oss at vi skal gå til vår Fader i himmelen når vi har noen behov. Og Jesus sa i Markus 11,22 Ha tro på Gud. Dette var det første av de ti bud.

 

Da David fikk beskjed om at Filisterne hadde kommet og spredt seg ut over Refa’im-dalen, valgte David å spørre Gud først. Og Herren svarte: Dra ut! Så vil jeg gi dem i din hånd.

David dro da ut i tro på det Herren hadde sagt. Han var tro mot Guds ord. Denne handlingen er ikke bare å gå i tro, men også å gå i lydighet. Og David vant slaget.

Da Filisterne kom og spredte seg ut over Refa’im-dalen en gang til, så fulgte ikke kong David tradisjonen, og gjorde som han var blitt fortalt første gang. Han spurte Gud på nytt for det nye problemet som oppstod, selv om det så ut til å være det samme problemet.

Og denne gangen hadde Gud en annen løsning å komme med. Og Gud sa til ham: Du skal ikke dra opp etter dem. Vend deg fra dem og ta en omvei, så du kommer over dem midt for bakatrærne. Og når du hører skritt i bakatrærnes topper, da skal du dra ut i striden; for Gud har dratt ut foran deg for å slå Filisternes hær. 1. Krønikerbok 14,8-14

David lykkes i sin tro så lenge han fulgte Guds spesielle instruks for de enkelte tilfellene. Hans tro av ikke basert på at andre hadde gjort det og lykkes. Hans tro var ikke basert på at han stolte på sin egen kraft og styrke. Hans tro var basert på det Gud sa til han, og så vandret han i lydighet, og derfor vant han igjen, fordi han gikk sammen med Gud.

 

Noen forkynner at det er du som skal gå i tro, og så skal liksom Gud komme etter som en tjener for deg og utføre miraklet, fordi han må jo lyde sitt ord. Dette er tvang, hvorav det er du som er sjefen og Gud som er tjeneren, og på den måte kontrollerer du Gud. Det er feil. Man behandler ikke sin beste venn på denne måten. Det er Gud som er din Herre og du er hans tjener. Og når du går i tro, så går du i lydighet mot Han.

 

Og det er mange som faller for Djevelens undervisning om tro i Matteus 4

6. Og sier til ham: Om du Guds sønn er, da kast deg selv ned. For det er skrevet: At til englene sine skal han gi sin befaling om deg. På sine hender skal de bære deg, forat du ikke skal støte din fot mot noen stein.

Men Jesus svarte at du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.

Og hvis man tar positiv tenkning som Guds forkynnelse, så vil man til slutt godta løgnaktige profetier, fordi de var jo så positive. Ellet fordi det var jo noe av det som stemte, selv om ikke alt gjorde det.

 

Og da er det mange som drar frem eksemplet med jona og at Gud sparte Ninnive, og ikke gjorde som Jona hadde profetert. Men da glemmer de et veldig viktig faktum. Byen vendte om til Gud.

Så hvis de kommer med en profeti som ikke stemmer, og så kommer med denne forklaringen, da vil jeg se omvendelsen. Hvilken omvendelse var det som gjorde at ikke profetien gikk i oppfyllelse.

 

Her er en annen som gikk på et ord fra Gud

Matteus 8

5. Da Jesus kom til Kapernaum kom en hundremannsoffiser bedene til ham,

6. og sa: Herre, gutten min har lagt lam i huset med alvorlige smerter.

7. Jesus sier til ham: Når jeg er kommet, skal jeg helbrede ham.

8. Men da svarte hundremannsoffiseren ham og sa: Herre, jeg er ikke verdig til at du skal gå inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil gutten bli helbredet.

9. For jeg er også et menneske under kommando og har soldater under meg. Og sier jeg til den ene: Gå!, så går han, og til den andre: Kom!, så kommer han. Og til slaven min: Gjør dette!, så gjør han det.

10. Da Jesus hørte dette, undret han seg. Og han sa til dem som fulgte ham: I sannhet, jeg sier dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet så stor tro(overbevisning).

11. Jeg sier dere: At mange, fra solens oppgang og dens nedgang, skal komme og sette seg ned til bords med Abraham, Isak, og Jakob, i himlenes rike.

12. Men rikets barn skal kastes ut i mørket der utenfor, og der skal være gråt og tenners gnissing.

13. Og Jesus sa til hundremannsoffiseren: Gå! Og som du trodde skal det skje deg. Og gutten ble helbredet i samme stund.

Denne personen hadde tro(tillit) til Gud, og det var Jesus som gav miraklet

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. mai 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *