Vil du ha litt Spenning?

 

Hva er Frekvens?

Når vannet renner igjennom kraftstasjonen og dynamoen går rundt, så roterer den med en hastighet på 50 runder pr. sekund. Det vil si at spenningen den produserer veksler mellom pluss og minus 50 ganger pr. sekund. Denne vekslingen kaller vi Hertz, og vi får da 50 Hertz (Hz).
Det er derfor vi har 50 Hz i veggen ut i stikkontakten vår. Når vi har en slik veksling av spenning i en ledning så får vi et elektromagnetisk felt rundt ledningen. Det elektromagnetiske feltet rundt kabelen kaller vi stråling.

Måleenheter
1 Kilohz (kHz) =     1 tusen Hz
1 Megahz (mHz) = 1 million Hz
1 Gigahz (gHz) =    1 milliard Hz
1 Terahz (tHz) =      1 tusen milliarder Hz
1 Petahz (pHz) =     1 million milliard Hz
1 Exahz (eHz) =      1 milliard milliard Hz

Frekvensområder
Lydbølger 3 Hz – 30 kHz
Veggspenning: 50 Hz (USA 60 Hz)
Menneskets hørsel, tale, og sang: 20 Hz til 20.000 Hz (20 kHz)
Radiobølger 30 kHz – 300 mHz
Rfid 9 kHz -149 kHz
Ultralyd 20 kHz – 10 mHz
Bluetooth 100 mHz
FM radio 88-108 mHz
TV VHF 47-300 mHz
DAB radio 174 mHz -230 mHz
Mikrobølger 300 mHz – 300 gHz
TV UHF 300-2150 mHz
Smart meter 870 mHz
Mobil Telefon GSM 900 mHz
Mobil Telefon GSM 2G og 3G 1,8 gHz
Trådløst nettverk 2,4 gHz
Mikrobølgeovn 2,45 gHz
Mobil Telefon GSM 4G 2,6 gHz
Trådløst nettverk 5 gHz
Radar 4-12 gHz
Satellitt 12 gHz
Infrarøde bølger 0,3 – 400 tHz
Lys 400-800 tHz
Ultrafiolette bølger 800 tHz – 300 pHz
Røntgenbølger 300 pHz – 30 eHz
Gammabølger 30 eHz

–Det finnes mange flere operatører innen de forskjellige frekvensområdene. Jeg har bare nevnt noen for å gi deg en enkel oversikt.

Spenninger
Det elektromagnetiske feltet rundt en kabel kan man jo ikke se, men feltet finnes der for det. En bekjent av meg hadde som oppgave å fjerne en telefonkabel. De skulle klippe av og ta ned kabelen som hang mellom noen stolper. Denne kabelen var ikke strømførende og de klippet den for hver 5. stolpe. Men 2 kilometer lengre bort gikk det en høyspentledning. Denne induserte så mye elektromagnetisme som kom over i den u-tilkoplede kabelen, at tanga hans brant opp da han klippet den av, og de måtte kjøpe ny tang for hver gang de skulle klippe av en ny kabel.

Min morfar tok elektrikerutdannelse og jobbet med å montere høyspentledninger under 1. verdenskrig og en tid fremover. Etter å ha jobbet med dette en stund, fikk han en jobb på Osterøy, innfor Bergen. Der tok han hand om kraftstasjonen på øya. Mennesker som er utsatt for stråling føder ikke gutter, og min morfar ble far til tre jenter. Morfar og mormor bodde på kraftstasjonens område.

Her ser du en del lysrør som er satt rett i bakken under en høyspentledning. De lyser!

Naturlige spenningsfelt
Da jeg gikk på radio og tv-reparatørskolen, lærte vi at det i et lynnedslag kunne være nok energi til å forsyne en by som New York med strøm et helt år. Vi lærte om skylag med positive ladninger og skylag med negative ladninger. Når disse skylagene støter sammen, kan det bli tordenvær. Eller at det blir en for stor ladning, så det slår til jord. Det kan det være store spenningsfelt som kommer med skylagene, og det er dette som spesielt revmatikere kan merke. Andre kan merke tungsinn, og noen depresjon når dette spenningsfeltet kommer.

Skitten spenning/strøm
I huset ditt er det mange apparater som gir ut signaler (elektromagnetiske felt) og disse kan legge seg oppå 50 hertzen fra veggen. Dette kaller vi skitten strøm eller skitten spenning. 50 hertzen går i kroppen på deg. Dette lærte vi om på radio og tv-reparatørskolen.

På 70-tallet hadde vi såkalte tutchknapper på Tv’n for å skifte kanaler. Bare man tok på dem med fingeren, så skiftet de kanal. Det disse knappene gjorde, var å gjenkjenne 50 hertzen, fra veggen, i fingeren din. Men hvis det ligger andre frekvenser oppå denne 50 hertzen, hva skjer da? Da blir jo disse fraktet til kroppen din via 50 hertzen.

En gang jeg hadde problemer med Internett, ringte jeg Telenor og klaget. Jeg kunne ikke se bildene i Aftenposten på nett, men bildene i VG kunne jeg se. Han fortalte meg at det måtte være en ytre påvirkning som gjorde dette, og han foreslo at jeg skulle undersøke om jeg hadde noen apparater som kunne gjøre dette. Jeg fjernet et og et apparat for å se om det ble noen endring. Jeg hadde da en kontakt med hovedbryter som jeg hadde kjøpt på Lidl. Når apparatet, dvs. Pc` n ble slått av, så slo alle andre apparater som var tilkoplet disse kontaktene, seg også av. Da jeg fjernet denne, forsvant problemet.

Selv om jeg har en utdannelse som radio- og Tv-reparatør og kjenner litt til stråling, ble jeg veldig overasket over dette. Jeg kjøpte meg en aluminiumkoffert og boret hull i bunnen på den. Så la jeg alle andre kontakter ned i denne kofferten og trakk ledningene ut gjennom hullet. Aluminium beskyttet mot stråling. Kontakten med problemet kastet jeg. Da merket jeg en endring i kroppen min. Kroppen din Hjernen kommuniserer med kroppens deler via små spenningsimpulser.

Dette kan du lese mer om i boken «Elektromagnetismen og livet av Vilhelm Schjelderup». Der gjorde de et forsøk med kaniner som de utsatte for et elektromagnetisk spenningsfelt. Det som skjedde var at hjernecellene begynte å dø. I 1964 fant forskerne ved John Hopkins University en overhyppighet av mongoloide barn hos fedre som var utsatt for mikrobølger i arbeidet, og blant annet også hos dem som jobbet på radar-helikoptre.

Grensesetting for stråling
En gang på 50-tallet hadde Amerikanerne og Sovjetfolk en konferanse angående stråling på Sandia Corporation. De amerikanske forskerne hevdet at 10.000 mikrowatt/cm2 var en akseptabel grense for folk, mens Sovjetforskerne satte grensen til 10 mikrowatt/cm2 for militært personell, og 1 mikrowatt/cm2 for sivilbefolkningen. De amerikanske forskerne aviste dette. Da utsatte Sovjetmyndighetene den amerikanske ambassaden for en bestråling på 18 mikrowatt/cm2 i en periode på 20 år. 16 av kvinnene som jobbet der fikk brystkreft.

Statens strålevern i Norge har satt en grense for bestråling på 10 000 000 mikrowatt/cm2, mens Folkets strålevern har satt en grense på 10 mikrowatt/cm2. En pacemaker tåler 24 000 mikrowatt/cm2.

En venn av meg ringte statens strålevern i den tiden da vi gikk fra 450 mHz systemet til 900 mHz systemet på mobiltelefonen. Han ville vite om det var trygt å bruke mobilen med så høy frekvens. Han sa, ja, det er helt trygt. Så spurte min venn om han hadde mobil og hvordan han brukte den.

Til svar fikk min venn at 900 mHz-systemet lå i grenselandet, så han hadde en antenne på utsiden av byggingen og en 11 meter lang ledning til mobilen. Og mobilen brukte han minst mulig, bare hvis han var nødt. På bilen hadde han en ekstra antenne utvendig. Hjemme brukte han bare fasttelefonen.

Mikrobølgeovnen
Opphavet til mikrobølgeovnen var at noen i marinen stod og varmet seg ved radaren da det var kalt ute, og de la merke til at sjokoladen smeltet som de hadde i lommen. Utfra dette var det noen som satte i gang å lage mikrobølgeovnen. Mobiltelefonen din sender signaler i mikrobølgeområdet. Hvis du pakker mobilen din inn i aluminiumsfolie, så går det ikke an å ringe til den. Men hvis du legger den inn i en mikrobølgeovn, da går det an å ringe til den. Det viser hvor tett mikrobølgeovnen egentlig er. Her kan du se en som satter opp åtte mobiler til å ringe. Så satter han en steikepanne mellom dem og steker egg. Så det viser hvor «ufarlig» mobilen din er.

På Folkets Stråleverns sider kan du lese at mikromaten bryter ned ditt immunforsvar. Det beste rådet de kan gi, er å pakke den pent inn og levere den på gjenvinningsstasjonen. I Sovjetunionen var mikrobølgeovnen forbudt. Jeg vet ikke hvordan det er i dag.

Mikrobølgestråling
Mobilstråling hemmer cellenes evne til å reparere seg selv. Og det (kan være) er en høy fare for kreft, spesielt hos barn. Mikrobølger fører også til problemer som:

– søvnproblemer
– sliten i hode og kropp
– nedsatt oppmerksomhet
– svekket hukommelse
– hodepine
– trøtthet
– depresjoner
– kort lunte/irritert
– utmattelse– svie i huden/kløe
– kvalme
– svimmelhet
– hjertebank
– øye -og synsplager
– uro og stress
– økning i allergier.

Mobilen holder kontakt med senderen selv om den ikke brukes. Min bror våknet ut på natta og fikk ikke den dype søvnen. Etter å ha slått av mobilen om natta, så fikk han den dype søvnen igjen. Den hadde han ikke hatt på mange år. Jeg hadde ikke noe problemer med dette, inntil jeg fikk en leietaker som hadde mobilen på om natta. Da fikk jeg akkurat den samme opplevelsen.

 

En strålende dag: Brennpunkt
https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/oaua11001508/23-09-2008)

 

«The truth about mobile phone and wireless radiation» — Dr Devra Davis

 

Denne mannen i linken under avhørte spioner som ble fanget, og de fortalte om hvordan de brukte strålevåpen mot sine fiender.
A Talk about Electrosensitivity

I følge min lege så kan mikrobølgene klippe din DNA-streng. Der kan det da vokse ut nye DNA-strenger, men det kan også vokse ut kreftceller. Jeg hørte at noen forskere hadde funnet ut at det ikke var UV-strålingen fra sola, som gav hudkreft. Men hva er det da? Vi vet jo at mikrobølger kan gjøre det. Er det da våre satellitter som sender på 12gHz som har skylden for dette? De har jo en høy frekvens, og jo høyere frekvens du har, jo mer avhengig er du av fri sikt for å kunne nå frem med et godt signal. Dvs. for å kunne nå frem gjennom skylaget så må styrken økes. Men det betyr jo at på en soldag vil du få en veldig høy styrke med mikrobølgestråling.

 

I linken under sier Sissel Halmøy at hjernesvulst er hyppigste dødsårsak for barn i dag, bortsett fra ulykker.
Sissel Halmøy, Folkets strålevern

De mer alvorlige konsekvensene av stråling er:
– Leukemi
– Hjernesvulst
– Brystkreft
– Hjerte og karsykdommer
– Stoffskiftesykdommer
– Øyesykdommer
– Parkinson
– Alzheimer

Man kan måle ulike spenninger i huset, ved komfyren, ved varmekabler, osv. Hvis man oppholder seg på en plass hvor man får en spenning i kroppen som er større enn 2 volt, så begynner man å forstyrre hormonsystemet i kroppen. Dette nevner Tormod Holt i foredraget sitt i linken under, og han snakker om hvordan man kan beskytte seg.
Strålingsbeskyttelse mot – Wifi – EMF – Mobilstråling – Hva hjelper?

 

Smartmålere
Disse sender også mikrobølger, og det samme gjør en babycall. I linken under kan du høre om hvordan mikrobølgene kan forandre strukturen i sellene dine. Det kan til og med føre til en vektøkning.
«Smart Meters» & EMR: The Health Crisis Of Our Time – Dr. Dietrich Klinghardt

 

Jeg hadde fått sår på kroppen, og kløe, etter å ha gått med mobilen i en veske på siden. Etter at jeg oppdaget dette, la jeg inn noe aluminiumsfolie i mobilvesken, som beskyttelse, mot kroppen. Da reduserte jeg denne plagen. Men jeg har gått med mobilen i sidevesken i mange år, så det tar nok litt tid for å bli helt i orden igjen. Kroppen er nemlig laget slik at den vil helbrede seg selv hvis den får lov. Dette lærte jeg av en lege i Oslo. Du må bare fjerne det som påvirker den i en negativ retning.

 

Doktor John Lilly
John Lilly jobbet for Den Amerikanske Marine som forsker på Hawaii. Han fant frekvensen for å overføre signaler til hjernen. Man kan da overføre følelser som frykt, sinne, glede fred, osv. Den Amerikanske staten satte dette ut i svarte bokser på kraftstasjonene som la disse frekvensene oppå nettfrekvensen. Den ble da tilgjengelig i alle hjem. Folks hjerner kan da kontrolleres med lilly-bølger.
Electromagnetic Frequency Mind Control Weapons ⇝ Dr. Patrick Dr. Patrick Flanagan

 

Jeg hadde en episode i for noen år siden, da jeg skulle fikse min tilhenger. Jeg stod ute på gårdsplassen og jobbet. Mens jeg jobbet med hengeren, så ble jeg langsomt mer og mer sint. Jeg ble så sint at jeg så svart. Det vil si at synet mitt forsvant for et kort øyeblikk. Så gikk jeg bort til garasjen min for å hente noe mer verktøy, og da forsvant sinnet. Jeg gikk tilbake til hengeren igjen for fortsatte arbeidet. Mens jeg jobbet, ble jeg mer og mer sint igjen. Og på ny måtte jeg hente noe i garasjen. Og da oppdaget jeg at sinnet forsvant igjen. Jeg syntes at det var merkelig, men forsøkte å fortsette jobben på hengeren igjen. Igjen steg sinnet mitt. Så dro jeg hengeren min bort foran garasjen slik at jeg kunne få fred i sinnet mitt mens jeg jobbet.

Etterpå lurte jeg på hva dette var for noe. Jeg hadde bare flyttet meg 3-4 meter. Men på taket av garasjen min var det aluminiumsplater, og jeg visste at det beskyttet mot stråling. Oppe i skogen, bak garasjen, gikk det en kraftledning. Ikke høyspent, men en slik som går til mindre byggefelt. Jeg anså det altså å være strålingen fra denne som forårsaket dette problemet.

Da jeg senere skulle kappe ved, så skjedde det samme igjen. Da gikk jeg bort og holdt på jordingen i stikkontakten, i ca. 1 minutt, og da forsvant sinnet igjen. Senere da jeg følte en voldsom utmattelse, så forsøkte jeg å holde på jordingen igjen. Og det virket. Utmattelsen forsvant. Altså var dette spenninger i kroppen min som gjorde dette.

Etter å ha hørt youtubeklippet om Dr. Lilly, da forstod jeg hva som foregikk.

 

NASA
I denne linken på Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=_4J7NLlloN0, Hidden Secret Found, NASA the End of Mankind. Leaked Document, forteller de at NASA ( National Aeronautics and Space Administration) har et krigsdokument på sine hjemmeside som erklærer krig mot forlkemassene.

Dette dokumentet ble presentert i juli 2001. Der forteller de blant annet at de skal bruke elektromagnetiske bølger mot folkets hjerner. Og de vil blant annet bruke smartmålerne til dette, og ødelegge vårt immunsystem med mikrobølger.Her er mer fra deres sider.
http://www.stopthecrime.net
http://www.smartmetersmurder.com/

11 mil utenfor Atlanta i Georgia, i USA, står det et stort stein-monument som blir kalt «The Georgia Guidestones». Disse ble bygget i 1979-1980. På disse steinblokkene står det en inskripsjon. Og blant annet så står det at verdens befolkning må ned til 500 millioner mennesker. Det ser ut til at NASAs krigsdokument samsvarer med denne inskripsjonen.

 

Egen opplevelse
Jeg har også en utdannelse som tømrer og på arbeidsplassen min opplevde jeg at armene mine var så tunge som bly, når jeg skulle løfte dem. Dette varierte litt, så noen ganger var jeg fin. Jeg var litt redd for at jeg hadde hjerteproblemer. Men da jeg en gang ikke fikk materialene mine i tide, så avsluttet jeg jobben og tok en annen jobb istedenfor. Da var dette problemet borte. Og jeg jobbet der i ca. 10 dager. Men da jeg kom tilbake på den andre arbeidsplassen, ble armene mine så tunge som bly igjen. Jeg skjønte da at dette hadde med stråling å gjøre.

 

Beskyttelse
Hvordan beskytter man seg mot dette? Materialene aluminium, bly, og kobber, beskytter godt mot stråling. Til de lavere frekvensene er aluminium det beste, mens til radioaktiv stråling er det bly som er det beste beskyttelsen. Jern virker stikk motsatt, der det samler frekvensene. Det finnes apparater som sender ut mot-frekvenser. Bauer i Tyskland har en del av dette.

Her er en Norsk new age side hvor du kan få kjøpt en del av deres produkter
https://www.altshop.no/kropp-helse/stralingsbeskyttelse

Her har du noen som selger klær som reduserer strålingen med 85 -90%
https://www.lessemf.com/
http://thefaradayproject.com/product-category/clothing/shirts/

Og her er en del forskjellig.
http://helseforhandleren.no/de/produkt-kategorie/strahlung-emf-de/?_captcha=true
https://shop.unovita.com/elektromagnetisk-straling.html
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/haarp-et-geofysisk-vapen/

Og her kan du søke om fritak fra Smartmåler. Men du må ha en legeerklæring i tillegg til disse dokumentene. Og det burde ikke være vanskelig å få, da legen må motbevise det du sier for å kunne si at du ikke er El-overfølsom
https://einarflydal.com/2017/02/03/fritak-fra-smartmaler-pa-123/

Denne linken, https://www.naturalnews.com/036059_home_remedies_baking_soda_natural_cures.html, forteller at hvis du har fått kreft, så kan du ta mørk sirup med natron i. Kreften vil gjerne ha sukker, men da får den også natronet, og den dreper kreften. Men jeg vet ikke hvordan de har kommet frem til dette.

 

Erfaringen
Erfaringen med bruk av strålebeskyttende tøy er følgende. Den første dagen jeg fikk tøyet på, fikk jeg lyst til å gå ut å løpe. Det kan jeg ikke huske sist jeg hadde lyst til, for det er mange år siden.

Nå har jeg brukt strålebeskyttende tøy i 3 måneder, og jeg har i den tiden ikke hatt disse problemene som jeg hadde før jeg tok på meg dette tøyet.

Tidligere ble jeg irritert når jeg ble vekket av katten ut på natten, men nå blir jeg ikke irritert når det skjer. Altså, jeg har fått mer energi, styrke, og overskudd, i denne tiden. Jeg kunne nok ha skrevet mer utfyllende om flere forhold, men det blir fort for mye, så jeg tror at dette får klare seg.

 

Her er forresten en til som har oppdaget det samme.
http://www.nyhetsspeilet.no/2016/05/pavirkes-helsen-din-av-skitten-strom/

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 29. august 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *