Budet som mangler

 

I Josefus (Paul L. Maier) står budene oppnevnt slik:

Det første: budet lærer oss at bare finnes én Gud, og at vi skal tilbe Ham alene.
Det andre: befaler oss å ikke lage noe bilde av noen levende skapning, for å tilbe det.
Det tredje: at vi må holde den syvende dagen, ved å hvile fra alt arbeid.

Det femte: at vi må hedre våre foreldre.
Det sjette: at vi må holde oss borte fra drap.
Det syvende: at vi ikke må drive hor.
Det åttende: at vi ikke må stjele.
Det niende: at vi ikke må bære falskt vitnespyrd.
Det tiende: at vi ikke må begjære noe som tilhører en annen.

Side 62-63

Det 4. budet mangler her. Men hvis vi sammenligner dette med 2. Mosebok og 5. Mosebok, så ser vi at det stemmer med det som står der.

 

2. Mosebok 20

1. Da talte Gud alle disse ord og sa:
2. Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egyptens land, av slavehuset.
3. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
4. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.
5. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som kravsøker fedres ugjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg,
6. og som gjør godhet mot tusen ledd, mot dem som elsker meg og holder mine bud.
7. Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn. For Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.
8. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!
9. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.
10. Men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ingenting arbeid gjøre; verken du eller din sønn, eller din datter, din tjener, eller din tjenerinne, eller din buskap, eller den fremmede som er hos deg innen dine porter.
11. For i 6 dager gjorde Herren himmelen, jorden, og havet, og alt som i dem er, og han hvilte på den 7. dag. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
12. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir deg.
13. Du skal ikke slå i hjel.
14. Du skal ikke drive hor.
15. Du skal ikke stjele.
16. Du skal ikke si falskt vitneutsagn mot din neste.
17. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, eller hans tjener, eller hans tjenerinne, eller hans okse, eller hans esel, eller noe som hører din neste til.

 

5. Mosebok 5

6. Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egyptens land; av slavehuset.
7. Du skal ikke ha andre guder foruten meg.
8. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde; noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.
9. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som kravsøker fedres ugjerning på barn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd, på dem som hater meg,
10. og som gjør godhet mot tusen ledd, mot dem som elsker meg og holder mine bud.
11. Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds, navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.
12. Akt på hviledagen så du holder den hellig, på den måte som Herren din Gud har befalt deg!
13. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.
14. Men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ingenting arbeid gjøre, verken du, eller din sønn, eller din datter, eller din tjener, eller din tjenestejente, eller din okse, eller ditt esel, eller noen av dine dyr, eller den fremmede som bor hos deg innen dine porter, forat din tjener og din tjenestejente kan få hvile liksom du.
15. For du skal komme i hu at du selv var en tjener i Egyptens land, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbaten.
16. Hedre din far og din mor på den måten som Herren din Gud har befalt deg, så dine dager må bli mange, og det må gå deg vel i det land Herren din Gud gir deg.
17. Du skal ikke slå i hjel.
18. Og du skal ikke drive hor.
19. Og du skal ikke stjele.
20. Og du skal ikke si falskt vitneutsagn mot din neste.
21. Og du skal ikke begjære din nestes hustru. Og du skal ikke begjære din nestes hus, hans jord, eller hans tjener, eller hans tjenestejente, hans okse, eller hans esel, eller noe som hører din neste til.

Josefus sier: Det første budet lærer oss at det bare finnes én Gud, og at vi skal tilbe Ham alene.

 

Markus 12

29. Men Jesus svarte ham og sa: At fremst av alle bud er: Hør Israel! Herren er vår Gud, Herren er èn.
30. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din forstand, og av all din kraft. Dette er det fremste bud.
31. Og et annet som er likt det: Du skal elske din neste som deg selv. Større enn disse, finnes ikke noe annet bud.

 

Matteus 22

37. Men Jesus sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av hele din oppfatning.
38. Dette er det første og det største budet.

Både Jesus og Josefus er her enige om det første bud er at Gud er èn , men det står ikke på disse to plassene i mosebøkene.

 

Men bud nr. 4 da ?

Markus 10 sier:

19. Budene vet du:

Du skal ikke drive hor.

Du skal ikke slå i hjel.

Du skal ikke stjele.

Du skal ikke si falskt vitnesbyrd.

Du skal ikke bedra noen.

Ær din far og mor.

 

Men Matteus 19 sier:

18. Og han sier til ham: Hvilke? Men Jesus sa:

Du skal ikke slå i hjel,

du skal ikke drive hor,

ikke stjele,

ikke vitne falskt,

19. ære din far og mor, og

du skal elske din neste som deg selv.

 

Da må jo det 4. bud lyde slik:

Du skal ikke bedra noen, men du skal elske din neste som deg selv.

 

Matteus 22

36. Mester, hvilket bud er det største i loven?
37. Men Jesus sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av hele din oppfatning.
38. Dette er det første og det største budet.
39. Men det andre er likt dette: Du skal elske din neste som deg selv.
40. I disse to budene henger hele loven og profetene.

 

Og Jesus kaller altså det at «du skal elske den neste som deg selv» for et bud.

Arbeidene av Flavius Josephus
År 1737, oversettelse av William Whiston

Det første budet lærer oss at det bare er én Gud, og at vi bare skal tilbe ham.
Det andre befaler oss å ikke lage et bilde av noen levende skapning for å tilbe det.
Den tredje, at vi ikke må sverge til Gud i en falsk sak.
Den fjerde, at vi må holde den syvende dagen ved å hvile fra all slags arbeid.
Den femte at vi må hedre foreldrene våre.
Den sjette som vi må avstå fra drap.
Den syvende at vi ikke må begå hor.
Den åttende, at vi ikke må være skyldige i tyveri.
Den niende, at vi ikke må vitne falskt.
Den tiende at vi ikke må innrømme ønsket om noe som er en andens.

Dette stod tydeligvis i skriftene (bibelen) da Josefus levde, men det gjør det ikke nå.

Septuaginta
2. Mosebok 20
7. οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ.

Du skal ikke avlegge navnet på herren din Gud forgjeves, for herren skal ikke rense den som forgjeves avlegger hans navn.

Bibelen
7. Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn. For Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

I bibelen er det oversatt med at du ikke skal misbruke Guds navn, mens Josefus sier at man ikke skal sverge falskt. Og Septuaginta sier at man ikke skal bruke herrens navns forgjeves, og Jesus sier at man ikke skal bedra noen.

Da går jeg ut i fra at dette gjelder at man ikke skal sverge forgjeves.

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. mai 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *