Dåpen (Pakten)

 

Dåpen

1. Peters brev 3
21. Det som i et motbilde også forløser dere nå, dåpen, er ikke en rensning på kjøttet fra skittenhet, men en god samvittighets pakt til Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse.

Hebreerbrevet 10
16. Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter de andre dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres hjerter og skrive den inn i deres forstand.

Det er dette som skjer når du blir født på nytt.
Dåpen er en del av frelsen. Det er et tegn på at man trår inn i pakten med Gud.

Hebreerbrevet 9
15. Og ved dette er han en mellommann for en ny pakt, slik at døden skjedde til forløsning for de overtrampere som var under den første pakt, forat de kalte kunne motta løftet om den evige arv.

Hebreerbrevet 7
22. Derfor er en så mye bedre pakt blitt garantert ved Jesus.

Romerbrevet 6
3. Eller vet dere ikke at så mange som ble døpt til Jesus Kristus, ble døpt til hans død?
4. Vi ble altså begravet sammen med ham ved dåpen til døden, forat akkurat som Kristus ble vakt opp fra de døde ved Faderens majestet, slik skal også vi vandre i det nye levende liv.

 

 

Pakten

Det tok lang tid før jeg forstod dette med pakten og paktinngåelsen. På denne tiden og bakover hadde de ikke noe forsikringsselskap eller politi. Så det de gjorde for å sikre seg mot fiendskap var å inngå en pakt med hverandre.

Og den pakten gikk slik:

Hvis noen angriper deg, så er du skyldig å hjelpe meg, og omvendt.
Hvis jeg blir fattig, så er du skyldig å hjelpe meg, og omvendt.
Hvis jeg dør, så er du skyldig å hjelpe min familie, og omvendt.

David og Jonatan inngikk en slik pakt. Og ved inngåelsen av denne pakten, byttet de blant annet klær. Jonatan varslet David om Sauls fremrykk, og David tok hånd om Jonatans barn, Mefiboset, da Jonatan ble drept i krigen.

Etter å ha inngått en slik pakt, ble de kalt for venner. Så hver gang det står ordet venner i bibelen, så var det noen som hadde inngått en slik pakt med hverandre.

Først etter å ha forstått dette, så forstod jeg hva Jesus mente i Johannes 15

12. Dette er mitt bud: At dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.
13. Ingen har større kjærlighet, enn denne, at han setter sitt sjelsliv inn for sine venner.
14. Dere er mine venner, hvis dere gjør det som jeg pålegger dere.

 

Så da blir paktavtalen slik:

Du tar hånd om det jeg vil gjøre på jorden, og jeg dør for dine synder.
Du går dit jeg sender deg, og jeg tar hånd om deg, både i krig, fattigdom, og vanskeligheter.
Og på grunn av denne paktinngåelsen så er han bundet til sitt ord.

2. Timoteus brev 2
11. Ordet er troverdig. Hvis vi døde med ham, skal vi også leve med ham.
12. Hvis vi holder ut, skal vi også regjere sammen med ham. Hvis vi fornekter, skal også han fornekte oss.
13. Om vi er troløse, så forblir han trofast. Han makter nemlig ikke å fornekte seg selv.

 

Men bryter vi pakten og fornekter Herren, da fornekter han oss også.
Abraham inngikk en slik pakt med Gud, og ble derfor kalt Guds venn.

Jakobs brev 2
23. Og skriften ble oppfylt, som sier: Men Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og han ble kalt Guds venn.

(Sten Nilsson skriver mer om slike paktinngåelser i boken: Blodspakten)

 

Dette er den gamle paktinngåelsen

Apostlenes gj. 7

8. Og han gav dem omskjærelsens pakt. Og slik fikk han Isak født, og omskar han på den 8. dag. Og Isak fikk Jakob, og Jakob fikk de tolv paktfedrene.

 

 

Handlingen

Markus 16
16. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Johannes 3
3. Jesus svarte og sa til ham: I SANNHET, sier jeg deg: Hvis ikke noen blir født på nytt, kan han ikke se Guds rike.

5. Jesus svarte: I SANNHET, sier jeg deg: Hvis ikke noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke gå inn i Guds rike.
6. Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Og det som er født av Ånden, er ånd.
7. Ikke undre deg over det jeg sa til deg: Dere må fødes på nytt.
8. Vinden blåser hvor den vil. Dens lyd hører du, men du vet ikke hvorfra den kommer, eller hvor den farer. Slik er det med enhver som er født av Ånden.

 

Men hva skjer i dåpen?

Kolosserbrevet 2
12. For dere ble gravlagt med ham i dåpen, i hvilken dere også ble reist opp ved troen(lydighet) på Guds kraft, som han reiste ham opp med fra de døde.
13. Også dere var døde i deres overtramp og kjøttets forhud. Men han gjorde dere levende sammen med ham, etter å ha tilgitt oss alle overtrampene.
14. Han utslettet det som var skrevet mot oss ved budene, det som var imot oss. Og han tok det bort fra vårt samfunn og naglet det til korset.

 

Det er det gamle mennesket som begraves i dåpen. Altså, du blir født på ny, og får en ny ånd, og den gamle begraves i dåpen.

Kolosserne 3
9. lyv ikke mot hverandre, dere som har avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger

Romerbrevet 6
4. Vi ble altså begravet sammen med ham ved dåpen til døden, forat akkurat som Kristus ble vakt opp fra de døde ved Faderens majestet, slik skal også vi vandre i det nye levende liv.

Titus brev 3
4. Men da vennligheten og menneske-kjærligheten viste seg, vår Frelser og Gud,
5. forløste han oss; Ikke av de rettferdige gjerninger som vi gjorde, men etter hans godhet ved gjenfødelsens bad og fornyelse etter Den Hellige Ånd,
6. som han øste rikelig ut for oss ved Jesus Kristus, vår Frelser.

Men hva med å bli døpt som barn da?
Man kan ikke snu på rekkefølgen å bli døpt først og siden bli frelst.
Men kan ikke et barn bli frelst da?

Romerne 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
10. Med hjerte tror man nemlig til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til forløsning.

 

Her er to kriterier for å bli født på ny. Den ene er at du i ditt hjerte tror, og den andre er at man med munnen bekjenner til frelse.
Hvis du sier at et barn kan tro, så må jeg si at troen kommer av forkynnelsen. Og at jeg har aldri hørt et spedbarn bekjenne Jesus Kristus som sin Herre.
Det kan jo ikke snakke engang.
Når du har lest dette, tar du et valg i ditt hjerte, og det tar du innfor Gud. Det er ikke mitt problem hva du velger. Det er ditt.

Når noen var døpt feil, da døpte Paulus dem om igjen.

Apostlenes gj. 19

3. Og han sa til dem: Hva ble dere døpt til? Men de sa: Til Johannes dåp.
4. Men Paulus sa: Johannes døpte med omvendelsens dåp og sa til folket at de skulle tro på ham som kom etter ham, og det er på Jesus.
5. Men da de hørte dette, ble de døpt til Herren Jesu navn.
6. Og da Paulus la sine hender på dem, kom Den Hellige Ånd over dem. Og de talte i nye språk og profetisk.
Det var visst ikke likegyldig hvordan man ble døpt. Man skulle døpes til Herren Jesu navn.

Matteus 28
19. Gå da ut og gjør lærlinger av alle folkene, og døp dem i Faderens, Sønnens, og Den Hellige Ånds, navn.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 4. juli 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *