Dette blir ditt fall

 

Kong Salomo var en mektig konge og brukt av Gud, men han brøt kongeloven som står beskrevet i 5. Mosebok 17,14-20

14. Når du kommer inn i det land Herren din Gud gir deg, og du eier det og bor i det, og du så sier: Jeg vil sette en konge over meg, liksom alle de folk som bor rundt omkring meg,
15. da skal du sette den til konge over deg som Herren din Gud velger ut. En av dine brødre skal du sette til konge over deg. Du må ikke sette en fremmed mann over deg; en som ikke er din bror.
16. Og han skal ikke holde mange hester og ikke sende folket tilbake til Egypten for å hente mange hester. For Herren har sagt til dere: Dere skal nå ikke mere vende tilbake den vei.
17. Han skal heller ikke ta seg mange hustruer, forat hans hjerte ikke skal komme på avveie; heller skal han ikke samle seg mye sølv eller gull.
18. Når han sitter på sin kongetrone, da skal han få denne lov hos de Levittiske prester, og la den skrive av for seg i en bok.
19. Og den skal han ha hos seg og lese den alle sitt livs dager, forat han kan lære å ha respekt for Herren sin Gud, så han tar vare på alle denne lovs ord og disse forskrifter og holder dem,
20. forat han ikke skal opphøye seg over sine brødre og vike av fra budet; verken til høyre eller til venstre. Da skal han leve lenge som konge i Israel; både han og hans sønner.

1. Kongebok 10
28. Sine hester lot Salomo innføre fra Egypten. En del handelsmenn som kongen sendte avsted, hentet fra tid til annen en flokk for en fastsatt pris.

1. Kongebok 11
3. Han hadde sju hundre hustruer av fyrstelig rang og tre hundre medhustruer. Disse hans hustruer bøyde hans sinn.

1. Kongebok 10
14. Vekten av det gull som i ett år kom inn til Salomo, var seks hundre og sekstiseks talenter (28.771kg),

Jeg forstår hvorfor Salomo hadde så mange hustruer. Han giftet seg til fred. Ingen av disse kongene som hadde en datter, som var gift med Salomo, ville angripe han. Han ville da også angripe sin datter. Men disse døtrene tjente andre guder.

Og denne freden han fikk var kompromiss. Og han har selv sagt i sitt ordspråk at:

Ordsråkene 28

18. Den som lever ustraffelig, skal befris. Men den falske, som vandrer på to veier, skal falle på den ene.

 

Og det var dette han gjorde da han valgte kompromiss. Det ble hans fall. Man kan ikke kompromisse for å få fred. Det vil bli din ulykke. Rett må være rett og galt må være galt. Man kan ikke blande disse tingene og tro at det skal gå godt til slutt.

Dette hadde han nok lært av sin far David. Han giftet seg med datteren av kongen i Gesur, antageligvis for å styrke sin posisjon da han ble konge i Hebron. Dette var folk som bodde i landet fra før av, og som man ikke skulle gifte seg med. (Josva 13,2-13 / Josvas bok 23,12-13) Denne datteren fødte Absalom, som senere prøvde å felle sin far, David, for selv å få kongedømmet. Salomo burde ha tatt lærdom av dette, men han tok den menneskelige lærdommen med å styrke sin posisjon.

Min erfaring sier meg at det hjelper ikke å være lur, i det lange løp, men det hjelper å være rettferdig.

I hvert valg du skal ta, kan du velge å vandre den brede vei, eller den smale vei. For den som velger den smale vei, kan det se ut som han taper til å begynne med, men han vinner i det lange løp.

Opprør heter veien til helvete, og bøyd er veien som går til himmelen, vel og merke mot Gud og hans ord. Profeten Samuel sier at opprør er som avgudsdyrkelse. (1. Samuels bok 15,23)

 

1. Korinterbrev 5

6. Det skrytet deres er ikke bra. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?
7. Rens derfor ut den gamle surdeigen, forat dere kan være en ny deig, akkurat som den som er ugjæret. Og vårt påskelam, Kristus, er nemlig slaktet,
8. så la oss ikke holde høytid med gammel surdeig, ikke med surdeig av ondskap og det skadelige, men med den ugjærede reinhet og sannhet.

2. Korinterbrev 6

14. Vær ikke bærende i fremmed åk med vantro. Hva del har nemlig rettferd med lovløshet? Og hva samfunn har lys med mørke?
15. Og hva samspill har Kristus med Beliar? Eller hvilken andel har den troende med den vantro?
16. Og hvilken enighet er det med Guds tempel og avgudene? Dere er nemlig Guds levende tempel, som Gud sa: At jeg vil bo i dem og gå omkring blant dem. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.
17. Gå derfor ut fra deres samfunn og skill dere ut, sier Herren. Og rør ikke ved noe skittent, og jeg skal ta imot dere.
18. Og jeg skal være en far til dere, og dere skal være sønner og døtre til meg, sier den allmektige Herre.

Kompromiss er det som fører deg til fall

Man er kalt til å vandre i lydighet mot Gud og hans ord. Å kompromisse med dette, fører deg til fall.

Man kan ikke godta litt fra Djevelen og litt fra Gud, og tro at det skal gå bra.

Den katolske kirke har opp i gjennom årene vunnet mennesker med kompromiss. De kaller det for enhet, men det heter egentlig politikk. Dette er Djevelens forførelse. Med kompromiss gir man avkall på Gud til fordel for Djevelen.

Kompromiss er å fravike læren i Guds ord. Det som Gud har vist deg.

Og Kompromiss er å godta synden fordi at det passer deg best.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 14. september 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *