Far

 

Matteus 23
9. Og dere skal ikke kalle noen på Jorden for Far, for en er nemlig Faderen deres, han i himlene.
10. Heller ikke skal dere bli kalt lærere, for en er nemlig læreren deres, Kristus.

Hvorfor ?

Johannes 4
11. Hun sier til ham: Herre, du har ikke øsekar, og brønnen er dyp. Hvorfra har du det levende vannet?
12. Du er vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den; og sønnene hans og kveget hans?

Hun kalte Jakob for sin far, enda det var ca 2000 år siden han levde.

Johannes 8
53. Er du større enn vår far Abraham, som døde? Og profetene døde. Hvem gjør du deg selv til?

Jødene kalte Abraham for sin far, enda det var ca 2000 år siden han levde.

2. Kongebok 16
7. Da sendte Akas beskjed til kongen i Assyria, Tiglat-Pileser, og lot si: Jeg er din tjener og din sønn. Kom og befri meg fra Arams konge og Israels konge, som har overfalt meg!

Når man underordnet seg noen, så ble han kalt for Far.

2. Kongebok 8
7. Elisja kom til Damaskus mens kongen i Aram, Benhadad, lå syk. Da det ble fortalt kongen at den Guds mann var kommet dit,
8. sa han til Hasael: Ta en gave med deg og gå den Guds mann i møte, og spør Herren gjennom ham om jeg skal komme meg av denne sykdom!
9. Så drog Hasael ham i møte og tok en gave med seg av det beste som fantes i Damaskus, så mye som førti kameler kunne bære. Og han kom og stod frem for ham og sa: Din sønn Benhadad, kongen i Aram, har sendt meg til deg og lar meg spørre: Skal jeg komme meg av denne sykdom?

2. Kongebok 5
13. Men hans tjenere trådde frem og talte til ham og sa: Min far! Dersom profeten hadde pålagt deg noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor mye mere når han bare sier til deg: Bad deg, så skal du bli rein!

Her kaller tjenerne sin overordnede, Na’aman, for Far.

Matteus 17
24. Men da de kom til Kapernaum, kom de som tok inn tempelskatten til Peter, og sa: Betaler ikke mesteren deres tempelskatten?
25. Han sier: Jo. Og da han var kommet inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa: Hva synes du, Simon? Hvem er det Jordens konger tar skatt fra? Fra barna sine eller de fremmede?
26. Han sier til ham: Av de fremmede. Så sa Jesus til ham: Så går altså barna fri.

Det vil si at alle som var underordnet kongen, ble kalt for barn.

Matteus 23
9. Og dere skal ikke kalle noen på Jorden for Far, for en er nemlig Faderen deres, han i himlene.
10. Heller ikke skal dere bli kalt lærere, for en er nemlig læreren deres, Kristus.

Så når Jesus sa dette, så var det for at man skulle underordne seg Faderen i himmelen, og ikke fordi at man ble Guder, som noen forkynner. Man er fortsatt mennesker, men man underordner seg Gud i himmelen.

Johannes 8
39. De svarte og sa til ham: Abraham er faren vår. Jesus sier til dem: Hvis dere var Abrahams barn, gjorde dere Abrahams gjerninger.
40. Men nå søker dere å drepe et menneske som har talt sannheten til dere, som jeg hørte hos Gud. Dette gjorde ikke Abraham.
41. Dere gjør deres fars gjerninger. De sa til ham: Vi er ikke født i hor. Vi har en far, Gud.
42. Jesus sa til dem: Hvis Gud var deres far, elsket dere dog meg. Jeg er nemlig utgått fra Gud, og er kommet hit. Heller ikke er jeg kommet av meg selv, men av han som sendte meg.
43. Hvorfor skjønner dere ikke min tale? Fordi dere ikke kan tåle å høre mitt ord.
44. Dere har Djevelen (anklageren) til far, og dere vil gjøre det deres far lyster. Han var en morder fra begynnelsen, og stod ikke i sannheten. Når han taler løgn, taler han av sitt eget. For han er en løgner og er dens far.

Matteus 5
9. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.
10. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelens rike er deres.

Matteus 3
9. Og tro ikke dere kan si inne i dere: «Vi har Abraham til far.» For jeg sier dere nemlig: At Gud kan reise opp, av disse steiner, barn av Abraham.
10. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Og hvert tre som da ikke gjør god frukt, hogges ned og kastes på ilden.

I Apostlenes gjerninger har vi en uttalelse som Stefanus kommer med, som ikke gjelder hans fysiske far, men hans overhode.

Apostlenes gj. 7
2. Men han sa: Menn, brødre, og fedre, hør: Den majestetiske Gud viste seg for vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, før han bosatte seg i Karan.
3. Og han sa til ham: Gå ut av ditt land og bort fra din slekt, og gå til det land som jeg vil vise deg.
4. Da han gikk ut fra Kaldeernes land, bodde han i Karan. Og derfra forflyttet han seg, etterat hans far var død, til dette land, i hvilket dere bor nå.

Det er nok  Noah han mener i dette tilfellet, for han var jo overhodet så lenge han levde.

I følge 1. Mosebok 11,26 var Tarah 70 år da han fikk Abraham, og i følge 11,32 var han 205 år gammel da han døde, og Abraham drog ut fra Karan da han var 75 år gammel, 1. Mosebok 12,4.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 23. november 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *