Guds vektskål

(Bildet er hentet fra nettet)

Daniels bok 5
25. Og dette er den skrift som er skrevet her: «MENE, tekel, u-farsin» (TELLET, veid, de deler).
26. Og så er uttydningen av dette ord: Mene: Tellet har Gud ditt kongedømmes dager og gjort ende på det.
27. Tekel: Veid er du på vektskål og funnet for lett.

Salme 62
10. Bare tomhet er i menneskenes barn, og bare løgn hos de myndige herrer. I vektskålen stiger de til værs, de er bare tomhet alle sammen.

Gud veier både mennesker og folk i sin vektskål

 

2. Kongebok 21
10. Da talte Herren ved sine tjenere profetene og sa:
11. Fordi Judas konge Manasse har gjort disse vederstyggelige ting, gjort det som er verre enn alt det Amorittene, som var før dem, gjorde, og til og med har ført Juda til synd med sine motbydelige avguder,
12. derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, Jeg fører ulykke over Jerusalem og Juda, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det.
13. Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria, og bruke samme vektlodd som mot Akabs hus. Og jeg vil tørke bort Jerusalem, akkurat som en tørker det av et fat og når det er avtørket, snur opp ned på det.

Jesaja 28
16. Og derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en dyrebar og fast hjørnestein. Og den som tror, stresser ikke.
17. Og jeg vil gjøre rett til målesnor og rettferdighet til vektlodd, men hagl skal rive bort løgntilflukten, og svikskjulet skal vannene skylle bort.

(Bildet er hentet fra nettet)

Jobs bok 31
5. Dersom jeg har faret frem med falskhet og min fot er snar til svik,
6 . så la Gud veie meg på rettferdighetens vektskål. Og han skal se at jeg er uten skyld.

 

Ordspråkene 12
21. Det rammer ikke den rettferdige noe ondt, men de ugudelige får ulykke i fullt mål.

Jesaja 47
8. Så hør nå dette, du som lever i dine lyster og som sitter så trygt, du som sier i ditt hjerte: Jeg skal ikke sitte som enke og ikke vite hva det er å være barnløs!
9. Men begge disse ting skal komme over deg i et øyeblikk, på èn dag, både barnløshet og enkestand. I fullt mål kommer de over deg til tross for dine mange trolldomskunster, og til tross for dine mange besvergelser.
10. Du stolte på din ondskap, og du sa: Det er ingen som ser meg. Din visdom og din kunnskap har forført deg, så du sa i ditt hjerte: Jeg og ingen annen!

Jesaja 65
7. både deres ugjerninger og deres fedres ugjerninger, sier Herren, at de brente røkelse på fjellene og hånte meg på toppene. Så deres lønn vil jeg fremfor alt tilmåle dem i deres fang.

Hvis du ikke vil ha ulykke i full mål, så kan du gjøre som Daniel sier til Nebukadnesar.

Daniels bok 4
27. Derfor, konge, la mitt råd behage deg, og løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine ugjerninger med barmhjertighet mot de ulykkelige, om din lykke skal bli bestående.

 

Det finnes et mål av synd, før dommen faller.

1. Mosebok 15
15. Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom.
16. I det fjerde ættledd skal de komme hit igjen, for Amorittene har ennå ikke fylt sin ondskaps mål.

Jeremia 13
24. Så vil jeg da spre dem akkurat som strå som farer avsted for ørkenens vind.
25. Dette er din skjebne, din tilmålte del fra meg, sier Herren, fordi du har glemt meg og satt din lit til løgn.

Jeremia 51
13. Du som bor ved det mektige vann, du som er rik på skatter, din ende er kommet, for målet for din vinningslyst er fullt.

Ordspråkene 13
23. De fattiges nyodling gir mye føde, men mange rykkes bort fordi han ikke gjør det som rett er.

Ordspråkene 28
8. Den som øker sitt gods med rente og overmål, han samler til den som forbarmer seg over de fattige.
9. Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, så er endog hans bønn en vederstyggelighet.

 

1. Tessalonikerbrev 2
15. som både drepte Herren Jesus, deres profeter, og har forfulgt oss. Og de er ikke Gud til behag, står alle mennesker imot,
16. og hindret oss fra å tale til hedningene, så de kunne bli forløst, forat de alltid må fylle sine synders mål. Men vreden har kommet over dem til slutt.

Dette skriver Paulus om Jødene, men Kristus døde for våre synder, for dem som setter sin lit til ham og omvender seg.

Romerbrevet 4
25. Han som ble overgitt for våre overtramp, og oppvekt for vår rettferdighets skyld.

2. Korinterbrev 5
21. Ham, man ikke merket noe synd fra, gjorde han til synd for oss, forat vi skulle få Guds rettferdighet ved ham.

Kolosserbrevet 1
14. i hvem vi har frikjøpelse ved syndenes forlatelse.

 

Men tro ikke at du kan fortsette i din synd, og så går alt greit. Det gjør det ikke. Og vi får igjen en tid da land og folk blir dømt.

Hebreerbrevet 10
26. Synder vi nemlig med vilje etter at vi har fått kjennskap om sannheten, så er det ikke lenger noe offer for våre synder.
27. Men en fryktelig dom venter, og en flammende nidkjærhet skal fortære motstanderne.

Åpenbaringen 6
5. Og da han åpnet det tredje seglet, hørte jeg den tredje levende skapningen si: Kom! Og jeg så, og se, en svart hest. Og den som satt på den hadde en vekt i sin hånd.

 

 

Å.L

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 26. mai 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *