Historie8

Fangenskaps tiden
3476 3479 -491 Profeti om at Tyrus skal legges i grus (Esekiel 26-28) Jødisk 01.01
b Herren har brutt i stykker Faraos arm (Esekiel 30,20-26) Jødisk 07.01
c Herrens ord til Farao ved Esekiel (Esekiel 31) Jødisk 01.03
d Jerusalem blir inntatt og 832 jøder blir ført bort. (Jeremia 1,3 / Jeremia 39,1 / Jeremia 52,5-6 og 29)
Jødisk 09.04
e Sedekia blir tatt til fange, stukket ut øynene på, og ført til Babylon (Jeremia 39,1-9)
Jødisk 09.04
f Tyrus legges i grus (Esekiel 26,1-4) (Jeremia 23,15) (Josefus mot Apion I 1.bok 21) + (Josefus Jødenes Oldtid 10.bok 11,1 av William Whiston)
g Tyrus skal ligge øde i 70 år. Dette ble forutsagt av Jesaja over 100 år tidligere. (Jesaja 23,1-18)
g Lakis og Aseka blir tatt (Jeremia 34,6-7)
3477 3480 -490 Jerusalem og templet blir revet ned (2.Kongebok 25,8) Jødisk 07.05
b Flere jøder blir bortført til Babylon (Jeremia 52,12-15)
c Statholderen, Gedalja, blir drept og folket rømmer til Egypt (Jeremia 41) Jødisk 07
d Det kommer en mann og forteller Esekiel at Jerusalem har falt (Esekiel 32-39) Jødisk 01.12
e Profeti og klagesang over Farao (Esekiel 32-39)
3480 -4
3481 3485 -486 Nebukadnesar drar til krig mot Moabittene og Ammonittene. Etter dette inntar han Egypt og bortfører Jødene fra Egypt. (Josefus, Jødenes Oldtid, 10. bok, 9,7 ved William Whiston) (Esekiel 25,1-11) (Jeremia 48,1-47 og 49,1-6) (Jeremia 44,20-30) (Jeremia 43,8-13)
b Nebukadnesar brenner templene i Egypt (Jeremia 43,12)
c 745 jøder blir bortført til Babylonia (Jeremia 52,30)
-482 Kambyses, Kyros’ sønn, blir født (Daniels bok 6,1)
3489 3493 -478 Kyaxares, Medias konge, dør (Herodotus 1. bok 106 og 130)
b Astaagyes, Kyaxares’ sønn, blir konge over Media og regjerer i 35 år (Herodotus 1. bok 130)
3490 3494 -477 Esekiel får se det nye templet i ånden (Esekiel 40-48) Jødisk 10.01
Nebukadnesar får en drøm om et stort tre som felles, og det var han selv (Daniel 4,1-27 og 29)
3491 3495 -476 Nebukadnesar blir sinnssyk i 7 år  (Daniel 4,1-37) (Josefus s.184 og Daniel 4,36)
 
b Evil Merodak regjerer over riket mens Nebukadnesar er sinnssyk (Berossus side 5 og 7)
3492 3496 -475 Herrens ord om at Egypten skal gis til Nebukadnesar (Esekiel 29,17-21) Jødisk 01.01
3498 3502 -469 Nebukadnesar fikk sitt kongedømme tilbake etter sin sinnsykdom (Daniel 4,36)
3499 3503 -468 Nebukadnesar inntar Egypt (Krigen mot Farao Hofra) (Jeremia 42,9-22) + (Jeremia 46,19-26) + (Esekiel 30,24-26) + (Esekiel 29,17-21) + (Jeremia 43,11)
b Det bryter ut en borgerkrig i Egypt (Herodotus 2. bok 162-169)
3500 3504 -467 Jubelår
3501 3505 -466 Nebukadnesar dør etter å ha regjert i 43 år (Berosus side 5)
b Evil Merodak blir konge av Babylonia og regjerer i 2 år (Berosus side 7) (Berosus side 5)
c Jojakin blir løslatt fra sitt fangenskap (2.Kong 25,27) (Jeremia 52,31 + Jeremia 52,28)
Jødisk 25.12
3503 3507 -464 Amasis blir hersker over Egypt og regjerer i 44 år. (Herodotus 3. bok 10)
Farao Hofra blir kvalt så han dør. (Herodotus 2. bok 169)
3504 3508 -463 Evil Merodak blir drept i en sammesvergelse (Berosus side 5)
b Neriglissoorus blir konge av Babylon, og regjerer i 3 år og 8 mnd (Uruk Konge Liste) (Berosus side 5)
3506 3510 -461 Kongen av Pirindu (Kilikia), mønstret en stor hær og la ut for å plyndre og herje i Syria. Neriglissoorus mønstret hæren sin og marsjerte til Hume, og påførte dem et nederlag. Han plyndret Ura, kongebyen, erobret Kirši, og startet branner i Lydia. (ABC 6 (Neriglissar Chronicle)
3508 3512 -459 Neriglissoorus dør (Berosus side 5)
b Laborosoarchodus blir konge av Babylon, og drept etter 9 år og 3 mnd. (Uruk Konge Liste) + (Josefus mot Apion I 1.bok 20) (Berosus side 5)
-449 Nabonnedos blir konge i Babylon (Nabonnedos)
b Alyattes dør og Krøsus arver kongetronen i Lydia. Han regjerer i 14 år før han taper krigen mot Kyros. (Herodotus 1. bok 86) (Nabonnedos)
3512 -5
-446 En budbringer kommer fra Hati, og kongen dro til Ammananum med hæren. Og han skar av hodene på folket, og kongen.  (CM 53 (kronografisk dokument om Nabonidus)
b Nabonnedos går til krig mot Edom  (ABC 7 (Nabonidus Chronicle) + (Esekiel 35,1-15 og 36,1-5)
3524 3529 -443 Mediakongen, Astagyes, blir tatt til fange av Kyros
b Kyros blir konge over Persia og Media -riket og regjerer i 29 år (Herodotus 1. bok 214)
3530 3535 -437 Labynet (Belsasar) blir konge over Babylon (Josefus s.186) (Herodotus 1. bok 77) (Nabonnedos)
b Nabonnedus blir den 2. i riket (Berosus side 5 og 7)
c Daniel får et syn om endetiden på Jorden og dommen (Daniel 7)
3532 3537 -435 Krøsus, kongen av Lydia, taper krigen mot Kyros. (Herodotus 1.bok 86 og 91)
3533 3538 -434 Daniel får et syn om Persia og Media -rikets komme og Grekerriket etter det (Daniel 8)
3545 -6  -422 Kambyses blir medregjerende i riket til Kyros og regjerer i 7 år og 5 mnd. (Herodotus 3. bok 66)
Print Friendly, PDF & Email