Historien om Ånd, Sjel, og kropp

 

Ånden

Det greske ordet pneùma betyr: ånd, vind, ånde, pust

Hele kroppen din puster, og hvis den slutter å puste, så er du død.

Jakobs brev 2
26. Akkurat som kroppen nemlig er død uten ånd, slik er også troen(stole på) død uten gjerninger?

 

Sjelen

Det greske ordet for psykj’e betyr: Sjel, liv, menneskets jeg.

Psykologi blir da læren om sjelen, ditt indre menneske.

5. Mosebok 12
23. Hold bare fast ved at du ikke eter blodet! For blodet er sjelen, og du skal ikke ete sjelen sammen med kjøttet.
24. Du skal ikke ete det. Du skal helle det ut på jorden liksom vann.

3. Mosebok 17
14. For blodet er sjelen i alt kjøtt, fordi sjelen er i det. Derfor sa jeg til Israels barn: Dere skal ikke ete blod av noe kjøtt, for blodet er sjelen i alt kjøtt. Enhver som eter det skal utryddes.

1. Mosebok 4
9. Da sa Herren til Kain: Hvor er din bror, Abel? Han svarte: Jeg vet ikke. Skal jeg passe på min bror?
10. Men han sa: Hva har du gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden.

 

Kroppen

Det greske ordet Sàrx betyr: Kjøtt, legeme, kropp, person, natur, yttersiden av mennesket.

1. Mosebok 2
7. Og Gud, Herren, dannet mennesket av jordens mold og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket ble til en levende sjel.

1. Mosebok 3
19. Med svette i ansiktet skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. For støv er du, og du skal vende tilbake til støv.

Kroppen blir til mold igjen når den dør.

 

Forskjeller og Likheter

1. Peters brev 2
11. Elskede, jeg oppmuntrer dere som fremmede og utlendinger å avstå fra de kjøttslige lyster som strider mot sjelen.

Johannes 1
13. De som ikke av blod, og heller ikke av kjøtts vilje, eller av manns vilje, men av Gud, ble født.

Her kan du se at de alle har en vilje.

Romerbrevet 7
21. Jeg finner altså at loven ønsker at jeg gjør det gode, og at det onde er til stede for meg.
22. Jeg gleder meg nemlig over Guds lov etter det innvendige menneske
23. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer som strider mot loven i mitt sinn, og fører meg i fangenskap ved syndens lov som er i kroppsdelene mine.
24. Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp?
25. Jeg takker Gud ved vår Herre Jesus Kristus, for da er jeg altså en slave av Guds lov ved mitt sinn, men syndens lov med kjøttet.

Det innvendige mennesket er sjelen og hans lemmer er kjøttet. Så her kan du se hvordan Paulus opplever en strid i mellom sjelen og kjøttet.

 

1. Peters brev 1
8. Han som dere ikke har sett og dog elsker, og hvem dere nå ikke ser og dog tror på. Og dere gleder dere med en usigelig jubel, og forherliggjøres
9. da dere oppnår endemålet ved troen(lydighet) deres, sjelens forløsning.

Jakob 1
21. Legg derfor av all skittenhet og overflod av ondskap, og ta med ydmykhet imot det ord som plantes, for det makter å forløse deres sjeler.

Sjelen trenger helliggjørelse og tro for å reddes, mens ånden blir født på ny i følge Johannes 3,5

 

I Lukas 16 tar Jesus frem fortellingen om den rike mann og Lasarus.

Lukas 16
22. Men det skjedde at den fattige døde og ble båret bort av englene til Abrahams fang. Men den rike døde også og ble gravlagt.
23. Og da han åpnet sine øyne i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus i hans fang.
24. Og han ropte og sa: Fader, Abraham, ha barmhjertighet med meg og send Lasarus, forat han kan dyppe mine fingre i vann og kjølne min tunge, for jeg lider av denne flamme.

I vers 22 kan du se at hans kropp blir gravlagt. Og i vers 23 kan du se at hans sjel åpnet sine øyne i dødsriket. I vers 24 spør han om å få dyppe sine fingre og kjølne sin tunge.

Så kroppen er en person, Sjelen er en person, og ånden er en person.

 

Hebreerbrevet 12
22. Men dere er kommet til Sions fjell og til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, og til engler i mengdevis,
23. til en folkemengde, til forsamlingen av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, og til Gud, som er alles dommer, til de rettferdiges ånder som har fullført,

Men her kan du se at de rettferdiges ånder er i himmelen.

Da Johannes ble rykket opp til himmelen i Åpenbaringsboken, kunne han se, høre, gå, skrive, tenke osv.

Åpenbaringen 1
10. Jeg var i ånden på Herrens dag og hørte bak meg en røst så stor som en basun, som sa:

Åpenbaringen 4
1. Etter dette så jeg: Og se, en dør var åpnet i himmelen, og den første stemme, som jeg hørte talende, som en basun, med meg, sa: Kom opp hit, og jeg skal vise deg det som skal skje etter dette.
2. Og straks var jeg i ånden der. Og se, en trone ble satt i himmelen, og på tronen satt en.

Uten nådegaven, henrykkelse, hadde Johannes vært død, da hans ånd gikk til himmelen.

 

1. Korinterbrev 15
50. Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod makter ikke å arve Guds rike. Heller ikke arver det forgjengelige uforgjengelighet.

Og det er logisk, fordi himmelen er et åndelig rike.

Mens himmelen er oppholdplassen for åndene til de som har vandret med Gud, så er avgrunnen er oppholdplassen for de ånder som har vært i opprør mot Gud.

2. Peters brev 2
4. Hvis Gud nemlig ikke sparte de engler som syndet, men kastet dem i avgrunnen og overgav dem til å bevoktes i mørkets lenker inntil dommen.

 

Sjelen, der imot, går til Abrahams fang og blir med i oppstandelsen på Kristi dag, og skal møte ham i luften.

1. Tessaloniker brev 4
15. Dette sier vi nemlig til dere med Herrens ord: At vi som er de levende, som blir etterlatt til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme foran de som er innsovnet.
16. For Herren skal selv med en befaling, med en overengels røst og med Guds basun, komme ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først reises opp.
17. Deretter skal vi som lever og har blitt tilbake, samtidig med dem bli rykket opp i skyer til Herrens møte i luften, og på den måten alltid være med Herren.

Her ser du sjelens oppstandelse, mens åndene kommer ned fra himmelen.

Åpenbaringen 19
7. La oss glede oss og Juble, og gi æren til ham, for Lammets bryllup er kommet, og hans hustru har forberedt seg.
8. Og det ble gitt henne at hun skulle kles i fint lin, rent og strålende. For det rene linet er de helliges rettferdige gjerninger.

14. Og hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledde i hvitt og rent fint lin.
15. Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, for at han med det kan slå folkene, og han skal vokte dem med en stav av jern. Og han trår vredens vinpresse med Gud, den allmektiges, harme.
16. Og på kledebonet, på sine hofter, stod hans navn skrevet: kongenes Konge og herrenes Herre.

 

1. Korinterbrev 15
42. På den måten er det også med de dødes oppstandelse. Det såes i for-gjengelighet og står opp i uforgjengelighet.
43. Det såes i vanære, men står opp i majestet. Det såes i svakhet, men står opp i kraft.
44. Det såes en sjelelig kropp, men det står opp en åndelig kropp. Det er en sjelelig kropp, og det er en åndelig.

Ved oppstandelsen skjer forvandlingen, og vi får en åndelig kropp, slik som Jesus hadde etter at han var stått opp fra de døde.

Etter at Jesus var stått opp fra de døde kunne han plutselig dukke opp mens disiplene var samlet og døren låst, og allikevel kunne han spise fisk, og man kunne ta på han. Denne praksisen hadde han ikke før han døde.

Lukas 24
36. Mens de talte om disse tingene, kom han selv, Jesus, og stod midt iblant dem, og sa til dem: Fred være med dere.
37. Men de ble redde og fulle av frykt, for de trodde de så en ånd.
38. Og han sa til dem: Hvorfor er dere så oppskremte? Og hvorfor stiger skepsisen opp i hjertene deres?
39. Se hendene og føttene mine at det er meg selv. Føl på meg og se, for en ånd har da ikke kjøtt og bein som dere ser jeg har.
40. Og da han hadde sagt dette, viste han dem hendene og føttene.
41. Men ennå var de mistroiske av glede og undret seg. Og han sa til dem: Har dere noe spiselig her?
42. Men de gav ham et stykke stekt fisk og et stykke honningkake.
43. Og han tok det fremfor dem og åt.

 

Så i døden separeres ånd, sjel og legeme. Sjelen går til dødsriket, ånden går til himmelen, og kroppen blir liggende igjen i graven, og blir til mold igjen.

Men når Jesus kommer igjen, samles sjelen og ånden, og vi får en ny åndelig kropp.

Åpenbaringen 20
4. Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble gitt dem å holde dom. Og sjelene til de som var blitt halshugget for Jesu vitnesbyrd, og for Guds ords skyld, de som ikke tilbad dyret eller dets bilde, og ikke tok dets merke på sin panne og sin hånd, de ble levende og hadde regjeringsmakt sammen med Kristus i de 1000 år.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 10. juli 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *