Ulf Ekman og Livets Ord

Ulf Ekman og Livets ord

 

Ulf var Katolikk

I intervju med Ulf Ekman i Dagen 16, Juli 2015 nevner han at han tok Johannes Paul sitt navn i Konfirmasjonen. Dette er det jo bare katolikkene som gjør. Dette er ikke en praksis i den Lutherske kirke.
Så han var altså en katolikk fra begynnelsen av.
https://www.dagen.no/Nyheter/livets-ord/Jomfru-Maria-ledet-Ekman-til-katolisismen-223671

 

Var han en skjult jesuitt?

Da jeg gikk i skolen fikk jeg vite at han giftet seg med Birgitta mens hennes mann ennå levde. Hennes mann hadde begynt med narkotika, og ble skilt fra Birgitta. Men var det Jesuittene som hadde fått han på narkotika, for å plassere sin mann inn i Nilsen-familien? Sten Nilsen hadde vært India-misjonær og var godt kjent i de Svenske kretser. Birgittas mann døde en tid senere.

Alberto Rivera var en avhopper fra Jesuittene. Som Jesuitt som lærte opp unge menn, til å bli menn som ble passet inn i ulike kirkesamfunn. Altså han lærte opp noen til å bli Baptister, og andre til å bli Pinsevenner, noen til å bli Metodister, og andre til å bli Adventister, osv.
31-33 minutter inn i filmen kan du høre om Jesuittopplæringen.  https://www.youtube.com/watch?v=6gtazVJMf0g
Og du kan du se 30 minutter inn i filmen «The Infiltration – Alberto Rivera»  https://www.youtube.com/watch?v=L8jokdRIm98

Etter at de var blitt lært opp, skulle de gå til de kirkesamfunn som de var blitt lært opp i, og så finne seg en kvinne der, og gifte seg med henne. Og så skulle de begynne på bibelskolen deres. Og deretter komme tilbake, og overta som pastor i denne forsamlingen. Var det dette Ulf Ekman gjorde?

Siste gang jeg var på Livets Ords konferanse, stod det en Jesuitt på plattformen, iført munkekappe, sandaler, og med et tau rundt livet, og forkynte Guds ord. Og det ble opplyst i møtet at han var Jesuitt. Da drog jeg ikke mer tilbake dit.

 

Ulf og Kenneth Hagin

Ulf Ekman gikk på bibelskole hos Kenneth Hagin.
Kenneth Hagin hadde en profeti over Ulf Ekman om at den neste store vekkelsen skulle komme i Skandinavia og bre seg inn over Russland. Kenneth Hagin var frimurer, så dette var jo en frimurer profeti. Altså hva frimurerne hadde planlagt.

Ulf Ekman stod på plattformen i 1989 og profeterte og sa: Så sier Herren ……. Raul Wallenberg skulle komme ut av Russland. På sommerkonferansen der hadde de 700 videospillere som de sendte inn i Russland om dette nye New Age evangeliet.

Det kom ingen Raul Wallenberg ut av Russland. I år 2012 ble han erklært død av den svenske staten, fordi da hadde han blitt 100 år gammel. Dette stod i de svenske avisene.
https://www.dn.no/sverige/vil-erklare-wallenberg-dod/1-1-5610532

Så denne profetien til Ulf var da altså bare et virkemiddel til å få elever til å reise inn i Russland som evangelister med dette nye new age evangeliet.

 

Kenneth Hagin

Da jeg studerte frimurerne og kom over en liste med 33. grad frimurere, og fant pastor Kenneth Hagin på denne listen, trodde jeg ikke noe på det. Jeg trodde at det var bare noen, som hadde satt han på denne listen, for å svartmale hans navn.
Da jeg senere fikk se hans frimurer-tegn, og frimurer-hilsener i møtene hans, fikk jeg et sjokk. Jeg hadde 50 bøker og hefter av han på Norsk, Svensk, og Engelsk. Jeg kastet alt sammen i søpla. Etter dette gravde jeg meg ned i bibelen for å finne ut hva er det egentlig bibelen lærer. Og det ble til de innleggene som jeg har lagt ut på siden: Hva bibelen lærer og Artikler

(Disse bildene er hentet fra nettet)

Mens jeg gikk på Livets Ord bibelskole oppdaget jeg jo ting som ikke var korrekt i henhold til bibelen, men man tenkte jo slik at alle kan jo ta feil. Det er ikke noen som vet alt, osv. Men jeg tenkte aldri at dette var planlagt slik, for at det skulle være en forførelse for de kristne. Og at de forkynte en annen Jesus enn bibelens Jesus.
Men når det forkynnes en annen Jesus, så havner man jo under forbannelse i følge Galaterbrevet 1,8.

(Disse bildene er hentet fra en Livets ord konferanse)

Er dette Ulf i fåreklær som vi ser her?

 

Her kan du se fler av dem som gjør disse tegnene.

https://illuminatisymbols.info/pyramid-sign/
https://illuminatisymbols.info/pyramid/
https://illuminatisymbols.info/666/
https://illuminatisymbols.info/sign-of-the-horns/
https://www.pinterest.com/illuminati1776/
https://no.pinterest.com/search/pins/?q=false%20teachers%20hand%20signs&rs=typed

 

I Begynnelsen

I begynnelsen, da livets ord startet, hadde de en bønnekrig ute i Sigtuna, fordi det var der Thor og Odin slo seg ned og ofret til sine guder. Men dette må man jo kalle et sidesprang, da selve hovedofferalteret, for hele landet, lå i Uppsala. Og det var jo vanlig på den tiden at det var et offeralter på gårdene rundt om i sverige.
(Snorres Kongesaga side 24, vers 34)

 

Herlighetsteologi

Livets ords lære er New Age lære med bibelvers til, hvor Jesus fremstilles som Julenissen, som bare deler ut, og det belyses lite, eller ikke, at kriteriene for velsignelse, er omvendelse fra synd. Herlighetsteologien fokuserer da på «Meg selv».

 

Visualisering

Visualisering forkynnes som tro, og stammer fra Buddhistene. Der skulle man se ting foran seg, og oppnå det i tro, eller stå i tro. Dette handler jo ikke om å følge Gud, men å få Gud til å følge deg. Det er jo kontroll, eller hekskraft, som er å binde. I trosbevegelsen så fokuseres det på å ha tro på helbredelsen, eller tro på miraklet, istedenfor å ha tro til Gud, som Jesus sa i Markus 11,22
Hvis man bytter om disse tingene, så er man på vei bort i fra Gud og over på «Meg selv».

 

Suggesjon

Hver morgen skulle vi ha bekjennelsen. Og da skulle vi bekjenne slik som: jeg er helbredet, jeg er rik i Herren, Jeg har overflod, fordi Guds ord sier det, osv. Stå fast på at du har fått ditt mirakel. Det var dette vi ble oppfordret til, og lært.
Dette er jo suggesjon og indoktrinering. Dette gjorde vi, i stedet for å gå til Gud med våre problemer, og be seg igjennom, slik som det ble gjort før i tidligere vekkelser, og som Daniel gjorde.

 

Feil Fokus

Det var fokusert mye på løftene i Guds ord, om hva du kunne få, og hva du skulle ha, og det var jo bra, men det ble sagt lite om bibelens kriterier for å oppnå disse løftene. Når det ble fortalt deg om et løfte i bibelen, så var det bare å gripe tak i det, og bekjenne det som ditt. Det er jo igjen Suggesjon. Så måten man skulle få disse løftene på, var New Age-forkynnelse.

 

Guds store menn

Vi fikk høre en del om store menn og kvinner, som har blitt brukt i vekkelser, men som senere viser seg å være disse som lærte New Age-evangeliet.

 

Massebønn

Roping og høylytt bønn, og så stillhet en stund til slutt. Dette er hindu-øvelser. Det går ut på å tømme hjernen og oppnå stillhet / fred. Det var slik vi praktiserte bønn på Livets Ord bibelskole, før vi fikk undervisningen. Dette er jo indoktrinering, og stammer fra Hinduismen.

Matteus 6
5. Og når du ber: Vær ikke som skuespillerne som står i synagogene og på gatehjørnene og ber, forat de da kan sees av menneskene. I sannhet, jeg sier dere: At de har allerede lønnen sin.
6. Men når du ber, gå da inn i ditt rom, lås døren din, og be til Faderen din, som er i det skjulte. Og Faderen din, som ser i det skjulte, skal gi deg igjen i det åpenbare.
7. Når dere er bedene, skal dere ikke skravle som hedningene, for de tror at det er med masse-snakking at de skal bønnhøres.
8. Vær ikke lik dem. Faderen deres vet jo hva dere har bruk for, før dere ber ham.

Slik massebønn skaper et upersonlig forhold til Gud ved bønn. Og igjen er man på vei bort fra Gud og det personlige forholdet til han, og over på «Meg selv».

 

Falle i ånden

Dette med å falle, når man blir bedt for, er også hinduistisk, og man kan se hinduene praktisere det
5-6 min inn i denne filmen.
https://www.youtube.com/watch?v=2r5fMUct_co

 

Kollekten

På Livets ord ble vi forkynt at man skulle gi i kollekten, som en investering, for å bli velsignet, og ikke fordi man vil velsigne. Dette er jo en oppfordring til egoisme. Igjen så er det å flytte øynene bort fra giveren og over på «Meg selv», å flytte øynene bort fra Guds ord og over på Materialisme. Motivet for handlingene er feil.

 

Jesus var rik

Kenneth Hagins lære var en del av pensumet på Livets Ord Bibelskole, og vi ble pålagt å lese en del av hans bøker som undervisningsmatriell, og som hjemmelekse.
Han og flere med han, forkynner at Jesus var rik og ble kun fattig da han døde på korset. (De forkynner nok dette, bare for å forsvare sin egen rikdom). Dette var også noe vi lærte på Livets ord.
Dette er feil. Jesus var rik da han var i himmelen, men ble fattig da han kom til jorden, for at vi skulle få del i hans rike. Dette er herlighetsteologien på sitt beste. Det er å flytte øynene bort fra Gud og over på egoisme.

Profeten Sakarja 9,9
Fryd deg høylig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av befrielse, fattig og ridene på et esel, på eselinnens unge fole.

Så det nye New Age-evangeliet er egoismens evangelium. Og man flyttet øynene bort fra et personlig forhold til Gud og over på et upersonlig forhold.

 

Kompromiss

At katolikker og Pinsevenner kan ha fellesmøter, og overhode ha noe felles, så må man kompromisse. Da tar man litt av Guds lære og litt av okkultismen, og så blir alt så bra.

2. Korinterbrev 6
16. Og hvilken enighet er det med Guds tempel og avgudene? Dere er nemlig Guds levende tempel, som Gud sa: At jeg vil bo i dem og gå omkring blant dem. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.
17. Gå derfor ut fra deres samfunn og skill dere ut, sier Herren. Og rør ikke ved noe skittent, og jeg skal ta imot dere.

Den katolske kirke har ennå ikke omvendt seg fra avgudsdyrkelsen sin, som er Helgendyrkelsen.

I begynnelsen når den Katolske kirke ble startet, overtok man avgudstemplene og gjorde dem om til kirker. Og man beholdt avgudene, men man bare byttet navn på dem. Avguden Jupiter ble til Peter, og Himmeldronningen ble til Maria, osv.
(Dette er hentet fra boken: 50 år i den katolske kirke av Charles Chiniquy)

2.Johannes brev 1
9. Enhver som overtrer, og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som forblir i Kristi lære, han har både Faderen og Sønnen.

 

Løgn fra plattformen

Da Livets Ord skaffet seg fly, sa Ulf Ekman fra plattformen: «Så reiser vi bare inn i Russland og tar med oss jøder, før myndighetene merker at vi har vært der, og frakter dem hjem til Israel».
Dette er løgn. Han som hadde vært flere turer med småfly inn i Russland burde jo vite at man måtte gå på den Russiske ambassaden først, for å få tillatelse til å fly inn i Russland. Landet er overvåket med radar, og det går ikke an å fly inn i et annet lands luftrom, uten å bli oppdaget. Og har man ikke da en tillatelse, så kommer det et jagerfly og avskjærer deg, så at du ikke kan fly inn.
Om de kan lyve om en ting, hva har de da løyet om som vi ikke vet om?

 

Endring av Bibelens kriterier

Når vi las om velsignelsen i det gamle testamentet, ble det sagt at vi skulle bare ta det i tro. Men det var ikke bibelens kriterier for å få del ut av velsignelsen. Kriteriene var å lyde Herrens bud og høre på hans røst.

5. Mosebok 28
1. Dersom du hører på Herrens, din Guds, røst, så du akter vel på å holde alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på Jorden.

 

Ulf la opp til fellesmøte med katolikkene

I September 2007 hjelper Ulf Ekman til med fellesmøte i Oslo hvorav katolikkene, Den Lutherske kirke, Stephan Christiansen, og pinsevennene, deltar. Så der godkjenner de Paven som en kristen leder.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=569&v=EIs0XuMdTjs

I boka til Sten Nilsen, Ulf Ekmans Svigerfar, som heter «Guds sjufaldiga förbund», der forteller han hvordan Babylons okkulte lære, og Mariadyrkelsen, ble en del av den katolske kirke. Den boka fjernet Livets Ord, på 1990-tallet, fra sitt sortmang på forlaget sitt. Den katolske kirke har fortsatt ikke fjernet denne læren fra kirken deres, så de velger heller å skjule okkultismen som en kristen lære istedenfor.

 

Livets ord la ned menigheter

Ulf Ekman gav ordre om å legge ned Trosmenigheter. Var det ikke bedre å beholde menighetene og heller foreta justeringer, hvis læren var feil? Hvorfor skulle mange mennesker bli uten menighet?
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11565898-uforstaelig-pinse-hyllest-av-ulf-ekman

 

Jesuittene
Jesuittene tar bare ordrer direkte fra paven. Så når du vil finne ut hvem de er, så se hvem som hilser på / besøker paven.

1-10 minutter inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=lqROBSPS7LQ&t=839s


(Dette bildet er hentet fra nettet)                                                                                                                             (Dette bildet er hentet fra linken under)

Ulf Ekman er ein av Paven sine Tempelriddarar

 

Det disse folkene gjør, er at de blander sannhet og løgn. Når du da hører sannheten, så sier du: Ja, men det er jo sant. Og så er du åpen for å få servert løgnen. Og vips, så får du forkynt en annen Jesus enn bibelens Jesus.

 

 

Å.L.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. mai 2019Elshaddai

4 thoughts on “Ulf Ekman og Livets Ord

  1. Leste jeg virkelig det jeg leste her?! Dette svada-greiene som skrives her er helt feil. Der det dummeste jeg har kommet over som kristen sålangt. Det er jo bare haugevis av påstander som er helt på jorde. Unnskyld men dette som skrives her angående trosbegelsen som det ble ingenting av i Norge samt om katolisismen stemmer ikke. Det er så mye feil her at det er første og soste gang jeg besøker denne siden. Helt på blåbærtur. Akkurat som ikke protestantismen er en gedigen forføring. Martin Luther gjorde så mye feil og her har det ikke blitt lest mye kirkehistorie ser jeg.

  2. Alt er nok ikke riktig – fordi eks. 8 syner med Kenneth Hagin, var ekte. Hjertet forteller meg så – jeg må også stole på Ånden. Men jeg skal være enig i at han muligens gikk galt senere i livet, uten å være påståelig – da de siste bøkene som vi ble undervist i – var veldig teoretiske – enn de vr født i Ånd.

    Jeg gikk selv på Livets Ord i 1989-91 – da profeterte Ulf på en nyttårskonferanse – tror det var 1990/1 – hvor han sa "Når den lutherske frikirken søker enhet med den katolske, vil det bli døddsstøtet for den" – jeg bruker ikke å huske profetier så godt – men akkurat den – på en tid hvor jeg visste lite om den katolske kirken – så brant denne profetien seg fast – mer enn alle andre profetier. Jeg vet ikke hvorfor. Men kanskje Guds Ånd ville at jeg skulle huske den – når han senere begynte å flørte med den katolske kirken i 1998 – da han tok imot en katolsk geistelig eller noe sånt. Han dro jo ofte til Jerusalem – og der åpnet han opp for en religiøs villfarelse – dessuten var Livets ord på den tiden blitt overmodige – jeg var med i forsamlingen i 1998 til 2001. Åge Åleskjær – kom og delte profetisk til LIvets Ord – at de hadde mistet den første kjærligheten – men han vågde jo ikke å peke på Livets Ord – men jeg skjønte at det var til dem – og Guds herlighet lå tykt under møtet.

    Da jeg var på Livets Ord i 1989-91 – så lå Guds fred i gangene – Guds herlighet. Da jeg flyttet dit i 1998 – var den borte. Da jeg hjalp til bak hos de som jobbet på Livets Ord – som frivillig – så merket jeg en stort mørke – og ble helt slått ut. Og da jeg hjalp også Carl G. Severing med å flytte – så merket jeg en sånn falsk måte å tjene Gud på – at jeg aldri ble velsignet. Men det skulle ta mange år – før jeg skjønte fullheten av hva som egentlig skjedde der.

     

     

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *