Åndelige fengsler

 

Matteus 18
23. Derfor er himlenes rike likt en kongelig person som ville holde oppgjør med sine tjenere.
24. Men da han begynte oppgjøret, førtes en til ham som skyldte ham ti tusen talenter (432 tonn sølv).
25. Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at han skulle selges, han, kona, barna, og alt han hadde, og betale.
26. Tjeneren falt da ned for ham og bønnfalt og sa: Herre, vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt.
27. Da fikk denne herre medynk med ham, og ettergav ham gjelden hans.
28. Men da tjeneren var gått ut fant han en av sine medtjenere, som skyldte ham hundre denarer (0,72kg sølv). Og han tok kvelertak på ham og sa: Betal meg det du skylder.
29. Da falt medtjeneren hans ned for føttene hans og bad ham og sa: Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.
30. Men han ville ikke. Og han gikk bort og kastet ham i fengsel, inntil han hadde betalt det han skyldte.
31. Men da hans medtjenere så det som skjedde, sørget de mye. Og da de kom inn for sin herre, fortalte de herren sin alt det som skjedde.
32. Da tilkalte herren hans ham og sa til ham: Du onde tjener! All gjelden ettergav jeg deg, fordi du bad meg.
33. Burde ikke du da også forbarme deg over din medtjener, som også jeg forbarmet meg over deg?
34. Og herren hans var blitt harm og overgav ham til dem som plager, inntil han betalte alt det han skyldte ham.
35. Slik skal også den himmelske Fader gjøre med dere om ikke, enhver av dere, tilgir sin bror, av hjertet, hans overtramp.

 

Matteus 5
23. Når du da bærer din gave frem til alteret og kommer i hu der at din bror har noe imot deg, la da gaven ligge foran alteret og gå bort og forson deg med din bror. Så kan du komme å bære frem din gave.
25. Bli fort vennlig med din motpart, mens du ennå går på veien sammen med ham,forat ikke din motpart skal overgi deg til dommeren, og dommeren overgir deg til vakten, og du blir kastet i fengsel.
26. I sannhet, jeg sier deg: Du skal slett ikke komme ut derfra før du betaler det siste øre.

 

5. Mosebok 29
18. La det ikke være hos dere noen mann eller kvinne, eller ætt eller stamme, hvis hjerte i dag vender seg fra Herren vår Gud, så han går bort og dyrker disse folks guder! La det ikke være hos dere noen rot til trollaktighet og malurt,
19. noen som, når han hører dette edsforbundets ord, priser seg lykkelig og tenker at det skal gå ham vel om han enn følger sitt eget harde hjerte. For da kommer det vannrike land til å gå til grunne sammen med det som tørster.
20. Herren vil ikke tilgi ham. Nei, da skal Herrens vrede og nidkjærhet være så som en røyk mot den mann, og alle de forbannelser som er skrevet i denne bok, skal hvile på ham, og Herren skal utslette hans navn under himmelen.
21. Herren skal skille ham ut fra alle Israels stammer til fordervelse etter alle forbannelsene i denne pakt som er skrevet i denne lovens bok.

 

Jesus kom for å sette fanger fri

Lukas 4
17. Og det ble gitt ham profeten Jesajas bok. Og da han hadde åpnet den opp, fant han stedet hvor det var skrevet:
18. Herrens Ånd er over meg, fordi at han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap til de fattige. Han sendte meg for å helbrede de nedbrutte i hjertet, for å kunngjøre frihet for fanger, for blinde å få sitt syn igjen, for å sende bort undertrykte i frihet,
19. og for å kunngjøre et nådeår fra Herren.

 

Jesaja 42
6. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden, og jeg vil beskytte deg og gjøre deg til en pakt for folket, og til et lys for hedningene.
7. Forat du skal åpne blindes øyne, føre de fangene ut av fengselet, og føre dem som sitter i mørke, ut av fangehuset.

 

5. Mosebok 30
2. og du av alt ditt hjerte og all din sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byder deg i dag, både du og dine barn,
3. da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og vise godhet mot deg, og han skal igjen samle deg fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt deg iblant.

 

Så hva er fengslet / Fangehuset?

Apostlenes gjerninger 10
38. at Jesus fra Nasaret, som Gud salvet med Hellig Ånd og Kraft, vandret omkring, gjorde vel, og helbredet alle som var undertrykt av Djevelen, fordi Gud var med ham.

 

Lukas 13
11. Og se, der var en kvinne som hadde hatt en sykdoms ånd i 18 år og hun var helt sammenbøyd og kunne ikke rette seg opp.
12. Men da Jesus så henne, kalte han på henne og sa: Kvinne du er løst fra din Sykdom.
13. Og han la hendene på henne. Og straks rettet hun seg opp og priste Gud.

16. Men denne Abrahams datter som Satan har bunnet, se, i 18 år, skulle ikke hun kunne løses fra dette på sabbatsdagen?

 

Matteus 12
43. Men når den skitne ånd er gått ut av et menneske, går den gjennom et tørt område og søker hvile, men finner det ikke.
44. Da sier den: Jeg vil snu og vende tilbake til huset mitt, der hvor jeg gikk ut. Og kommer han tilbake og finner det tomt, feiet, og ordnet,
45. da går den og tar med seg sju andre ånder ondere enn seg selv. Og når de kommer og bor der, så blir de siste verre for dette mennesket, enn det første. Slik skal det bli for denne onde slekten.

 

Johannes 8
34. Jesus svarte dem: I SANNHET, sier jeg dere: At hver den som gjør synden, er syndens slave.

 

Det er demoner som kommer og holder deg bundet, når du velger å synde.

Profeten Amos 5
18. Stakkars dem som lengter etter Herrens dag! Hva vil dere da med Herrens dag? Den er mørk og ikke lys.
19. Det er som når en flykter for en løve, men støter på en bjørn. Og når han kommer hjem og støtter seg til veggen med hånden, så blir han bitt av en orm.

Jeremia 5
6. Derfor skal løven fra skogen slå dem, ulven fra villmarken tilintetgjøre dem, og leoparden lure utenfor deres byer. Og hver den som går ut av dem, skal bli revet i stykker, for mange er deres overtramp, og tallrike deres frafall.

Ordspråkene 13
21. Ulykke følger syndere, men rettferdige lønnes med godt.
22. Den gode etterlater arv til barnebarn, men synderens gods er gjemt til den rettferdige.
23. De fattiges nyodling gir mye føde, men mange rykkes bort fordi han ikke gjør det som rett er.

Haggai 1
5. Og nå sier Herren, hærskarenes Gud, så: Legg merke til hvordan det går dere!
6. Dere sår mye, men høster lite i deres hus. Dere eter, men blir ikke mette. Dere drikker, men slukker ikke tørsten.  Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den tjener som får lønn, får sin lønn i en hullet pung.

Det er mange som tror at disse tilfellene er tilfeldige, men det er forbannelsen, som utføres av demoner.

Tilbake

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 26. oktober 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *