Loven

 

Synden kom inn i verden ved Adams fall. Og ved synden kom døden. Synden og døden herjet fra Adam til Moses (Rom. 5,12), men så kom loven og avslørte synden.(Rom. 7,7)(Rom. 3,20)

Menneskene fikk da en oversikt og mulighet til å holde seg vekk i fra synden. Men det var vanskelig. Og for å klare seg, da man falt i synd, så kunne man ofre et dyr til å dekke over sine synder. (Salme 85,3)(Hebre. 10,4)

Men så kom Kristus og tok synden på seg, i sin død, og gjennomrettet den kontakten med Gud, som mennesket hadde før syndefallet. Og Jesus banet en vei inn i helligdommen, like inn til Faderen, ved sin død. (Hebre. 10,20) Det var det ypperstepresten bare kunne gjøre en gang i året før. (Hebre. 9,7) Så da kan vi være barn av vår himmelske Far, og vandre fri fra synden.

For syndens lønn er døden, men Guds nådegave, Kristus, er et evig liv med Gud. (Rom. 6,23)

4. Mosebok 32
23. Men dersom dere ikke gjør så, da synder dere mot Herren, og dere skal vite at deres synd skal finne dere.

Apostlenes gj. 13
39. Og fra alt det som ikke Moseloven maktet å rettferdiggjøre, rettferdiggjøres i ham for enhver som er troende på ham.

 

Men Paulus sa at vi må vandre i kjærlighet for å oppfylle loven.

Romerbrevet 13
10. Kjærligheten gjør ikke ondt mot nesten, derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.

 

Apostlenes gj.15
7. oppstod det en stor diskusjon. Og Peter reiste seg og sa til dem: Menn, brødre, dere vet at Gud valgte ut min munn fra begynnelsens dager, forat hedningene skulle høre ordet om gledesbudskapet og tro.
8. Og Gud som kjenner hjertene vitnet for dem ved å gi dem Den Hellige Ånd akkurat som vi.
9. Og han gjorde ingen forskjell mellom oss og dem, ved troen(tillit) ble deres hjerter renset.
10. Derfor nå, hvorfor tolmodighets-prøver dere Gud ved å legge et åk på lærlingenes nakke, som verken våre fedre eller vi har orket å bære?
11. Men ved Herren Jesu Kristi nåde tror vi og blir frelst, og på samme måte også de.

 

Så frelsen får vi ved tro på Jesus Kristus, men i vandringen med Gud, er loven nedlagt i våre hjerter ved Den Hellige Ånd.

Romerbrevet 2
13. En blir nemlig ikke rettferdig ved å høre Guds lov, men gjør du loven, blir du rettferdiggjort.
14. Når nemlig folkeslag som ikke har noen lov av naturen gjør loven, så har de en lov i seg selv, enda de ikke har noen lov.
15. De viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, for det vitner deres samvittighet om når tankene innbyrdes anklager eller også forsvarer.
16. Og en dag skal Gud dømme det skjulte i mennesket, etter mitt gledesbudskap, ved Jesus Kristus.

 

Så Loven er normen (Standarden) på rett og galt

(Moseloven er Guds egen lov)

Det finnes en del som setter loven opp i mot Kristus, men det er feil. Jesus tok ikke loven på seg, det var synden han tok på seg.
Det er synden som er fienden. Det er ikke noe galt med loven. Men da du i din egen kraft ikke klarte å leve etter loven, for synden hersket over deg, kom Jesus og tok din synd på seg, slik at du kan leve under nåden, fri fra syndens herredømme. Det er ikke noe galt med Loven, men loviskhet gjør deg bundet.

 

Bevis på at Moseloven gjelder enda

Loven ble til lenge før Moses

Straff og Steining

Konsekvensene av å bryte loven

Åndelige fengsler

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 26. oktober 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *