Aril Edvardsen

Lewi Pethrus
(Fra en lederartikkel i pinseavisen “Dagen” i 1971)
I Norge mente man at det er uklarhet om dette spørsmål. Der har man gått så langt når det gjelder friheten, at den ene forsamlingen i pinsebevegelsen kan gå i gang med et hvilket som helst foretak uten å ta hensyn til den felles bevegelse. Så starter en pastor en misjonsgren, gjør en liten forsamling til eier, mens foretagendet egentlig er samlet omkring den pastor det gjelder. Han går sin egen vei, men han anvender pinsemenighetene som basis for sin økonomi der han innsamler millionbeløp for sin virksomhet.
       På denne måten har en ung mann lykkes å splitte den norske pinsevekkelsen i to deler. Dette er en offentlig sak som alle kjenner, så det kan ikke være noe feilaktig å nevne dette. Det hele er intet mindre enn en tragedie for den norske pinsevekkelsen.
       Det er en misjonsvirksomhet man har startet uten å gjøre det i samarbeide med pinsevekkelsen som sådan. Man driver sin egen virksomhet ved siden av pinsevekkelsen, samtidig som man innsamler millionbeløp innenfor den bevegelse man holder på å splitte.
      For dem som betrakter saken utenfra, fremstår den som et uheldig dobbeltspill. Å drive sin egen bevegelse på denne måten, men samtidig opprettholde skinnet av at man tilhører pinsevekkelsen, er ikke rent spill, noe som man bør kunne vente av kristne mennesker.
(Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen side 12 -13, Hvitboken fra 1977)

Eiendommen: Sarons Dal
Da han ikke lyktes med å få kjøpe det han ønsket av naboens eiendommer, vendte han seg til Sørlandets største avis « Fædrelandsvennen» og uttalte seg i sterke ordlag om at kommunen nå måtte ekspropriere av naboens grunn til fordel for «Troens Bevis». Han sa at han i motsatt fall ville flytte institusjonen til andre deler av landet, og minnet om at kommunen da ville tape skatteintekter. Ved hjelp av denne verdslige presse og den verdslige øvrighet, ville han tvinge naboene til å avstå sin eiendom.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 118

Det var tydelig at det virket, for han fikk kjøpt disse to eiendommene med bare 3 måneders mellomrom i 1965 i følge Grunnboksutskriften.

Integrering i Pinsebevegelsen
I 1965 ble «Troens Bevis» overført til menigheten Salem i Kvinesdal.
De som stod sammen med Aril fant det nødvendig å få «Troens bevis» integrert i pinsebevegelsen, og det gikk Aril med på. Dette ble forelagt for et tilfeldig utvalg i et møte i Filadelfia oslo. Det ble ikke enighet om at pinsebevegelsen overtok Troens Bevis.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 22

I 1968 la Aril frem et dokument som skulle tas opp på predikantkonferansen i Oslo. Det kan leses i boken «Høsten i flammer» av Aril på side 239.
Forslaget ble akseptert på pinsevennenes predikantkonferanse i 1968. Etter dette ble avtalen brutt av Aril Edvardsen og Salem, Kvinesdal.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 24

Hva sier Edvardsen selv til dette i boken «Drømmer blir til virkelighet av Madalene Harris»

Mens Troens bevis verdens evangelisering fortsatte å ekspandere også i 1965, var det samtidig små tilløp til konflikt, som røkskyer fra en slumrende vulkan. Jeg var vant til problemer av ulikt slag og brydde meg ikke så mye om det.
Side 153

I mellomtiden tilspisset striden seg enda mer. Murer ble reist, ledere valgte side, helt til saken til slutt ble tatt opp på pinsevennenes predikantkonferanse. De fleste forsøkte imidlertid å unngå en slik konfrontasjon, fordi de visste at flertallet ikke ville fordømme den påtenkte bibelskolen i Sarons Dal.
Side 161

Aril Edvardsen og hans venner fremstiller det slik at det er pinsebevegelsens ledere som skaper vanskeligheter for at Edvardsen skal kunne virke i pinsebevegelsen.
Vi har så visst ikke villet skyve han ut. Vi har bare villet at han skulle slutte med splittelses-virksomhet.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 17

Etter som Aril bygget opp en parallellvirksomhet, ble situasjonen mer og mer spent.
Aril var helt uvillig om å samarbeide med de tiltak som pinsebevegelsen stod sammen om.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977)


(bildene er hentet fra nettet)

Født: 15.10.1938
Død: 06.09.2008
Bosted: Kvinesdal, Norge

Gift i år 1956
Hustru: Kari Åmot (02.07.38)
Barn: Tove Liz(1956), Mona(1958), Rune(1962)

Far: Kåre Edvardsen (1917-1985)
Mor: Astri Svindland (1919-2005)
Søsken: en bror. Eivind (1940)

Skolegang: Realskole og Handelskole
Medlem av AUF som 14-åring
Cowboy-sanger og dansemusiker fra 14-års alderen
Omvendt på pinsemøte i 1956 som 18-åring

Sivilarbeider fra mai 1958 til November 1959
Begynte med teltmøter i 1960
Gav ut bladet «Troens Bevis» for første gang i 1961
Startet innfødt evangelist-misjon i 1962
Begynte sine misjonsreiser til Europa høsten 1963
Startet med sommerstevne i Kvinesdal i 1964
Registrerte Stiftelsen «Troens bevis verdens-
     evangelisering» i 1965
Han kjøpte begge tomtene i Sarons Dal i 1965
Misjonsskolen ble ferdig og innviet i 1967
Begynte å reise bak jernteppet i 1968
Begynte med korstog over hele verden i 1969
Han etablerte seg utenfor Pinsebevegelsen i 1974
I 1978 starter han med Radio og tv arbeide
I 1980 var lokalene ferdig til forlaget og radioarbeide
I 1981 ble han Hovedstyremedlem for Church Growth
   International hvor Dr. David Yonggi Cho er formann.
i 1982 ble første radio og tv-bussen levert
Grunnsteinen for tv-senteret blir lagt i 1982
Begynte med tv-programmer for hele norden i 1984

I 1990 var han formann i Arbeidsutvalget for Sørlandets TV 2, da Agderfylkene med sine ledende politikere prøvde å få TV 2 lagt til Kristiansand.

Han ble utnevnt til æresdoktor ved Washington State & Oregon Triune University for «Life Achievements in World Evangelism i 1992

Fra 1997 blir programmene også sendt via en satellitt som dekker Midtøsten og deler av Afrika og Asia.

Kongeparet besøker Sarons Dal i 1998

Får Internasjonal fredspris for hans innsats i fredens og forlikelsens tjeneste verden over, fra Pakistans president Muhammed Rafiq Tarar i 1999.

Høsten 2005 døde datteren, Tove Liz Edvardsen Tønnessen, sammen med sin ektemann, i en motorsykkelulykke.

Aril Edvardsen har også i ca. 2 år vært med, både i representanskapet for Det Norske Bibelselskap, og i Lausanne komiteen for Norge.

Aril la sommerkonferansen samtidig med pinsevennes konferanse på Hedemarktoppen. Og det hadde han gjort i flere år.
Nå la han også en predikantkonferanse samtidig med den predikantkonferanse som pinsevennene hadde.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 62

Nå hadde Edvardsen gjennom et tidsrom på 10-15 år latt det flyte en strøm av mistenkeliggjørelse og av beskyldninger mot pinsebevegelsen og dets forkynnere.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 63

I Troens Bevis nr.5 1966 sier han at de 200 misjonærene i Israel ikke har noen mulighet til å vinne jødene for Messias.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 75

Under et predikantseminar i India sa Edvardsen til sine innfødte evangelister: «Kast ut misjonærene, så kommer vekkelsen»
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) side 76

Edvardsen har i en årrekke gått til angrep på pinsevennene gjennom bøker, medier, aviser, og bladet Troens Bevis.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) side 87

Hva sier Edvardsen selv til dette i boken «Drømmer blir til virkelighet av Madalene Harris»

 «Aril!» Pappa masjerte inn i huset vårt med en dyster mine og en sammenbrettet avis under den ene armen. «Har du sett dette?» Sint brettet han avisen ut foran meg. Stakkars pappa og mamma! Stakkars Kari! Jeg syntes inderlig synd på familien min som hjelpeløst stod der og så hvordan jeg ble skåret i småbiter.
      På en måte var det verre for dem enn for meg. Selv om pappa respekterte mitt ønske om ikke å snakke om disse tingene, eller å ta igjen, syntes han nå at det var gått for vidt. «Hva har du tenkt å gjøre med dette?» utfordret pappa meg.
     «Pappa, jeg føler Gud har sagt at jeg ikke skal snakke om disse tingene med noen. Jeg vet det er hardt for deg, og det er hardt for meg, men jeg kan ikke gjøre noe annet.»
      «Jeg forstår, Aril. Jeg forstår!» Pappa hadde ikke lenger stemmen helt under kontroll. «Men dette er anderledes. Du snakke med meg om det. Du må gå til avisene og forsvare deg.»
      «Jeg kan ikke pappa. Jeg kan ikke. Vær så snill, snakk ikke mer om dette,», bønnfalt jeg.
«Aril, du må! Det skylder du mamma og meg! Vær så snill og forsvar deg!»
      «Pappa!» Jeg samlet alt jeg hadde igjen av indre styrke og stod på mitt. «Pappa, gå nå! Jeg vil ikke diskutere denne hverken med deg eller noen annen. Vær så snill å forlate huset øyeblikkelig!»
      Jeg gav han avisen og åpnet døren og ble stående der helt til han fresende av sinne forsvant ut. Da han var ute av syne falt jeg sammen i nærmeste stol, begravet ansiktet i hendene og gråt. Tanken på at jeg hadde befalt min far å forlate huset fikk det til å blø i mitt indre. Jeg visste at han hadde behov for oppmuntring, han trengte en forsikring om at ikke alt var tapt, han trengte en hjelpende hånd i dette helvete vi alle var opp i. Men jeg hadde ikke noe å gi. Ikke en gang til meg selv eller Kari. Jeg hadde ikke noe igjen, – bare Gud.
Side 162
Det viktigste var at Gud ble æret gjennom det som skjedde. Det ble avgjørende for meg å la pressen få vite at kristne IKKE slåss seg imellom. I stedet er de villige til å gi seg selv.
Side 163

Boken er utgitt av Logos Forlag, kom ut i 1986, og Aril Edvardsen har copyright på boken, så jeg anser ikke dette som noen missforståelse. Jeg kan ikke se at dette er noe annet enn propaganda bestilt av Aril Edvardsen.

Katolikkene
Det kom som et sjokk for mange pinsevenner da dagspressen begynte å skrive om at det var en fare for splittelse av pinsebevegelsen i 1974.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) side 12

I 1972 ble timannsutvalget hos pinsevennene invitert til en konferanse med Troens Bevis styre.
Timannsutvalget bestod av: Olaf Deila, Thoralf Gilbrant, Håkon Haug, Morgan Kornmo, Emanuel Minos, Oddvar Nilsen, Kjell Ruud, Petter Skau, Hans Svartdahl, Magne Tangen, og David Østby.
Det ble utarbeidet et skriftelig forslag som ble lagt frem for Salem og Aril Edvardsen.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 28

Timannsutvalget ble valgt i 1972 av predikantkonferansen for å finne en løsning på problemene i forhold til Troens Bevis.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 15

Aril Edvardsen hadde gitt klart uttrykk for avstandtagelse til katolikkene, men i 1974 legger han opp flere møter med katolikker. Han hadde tidligere trykt en serie artikler av Lionel Coeckelberghs som inneholdt sterke angrep på katolisismen.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 31

Gilbrant leser et avsnitt fra deres skrifter og kommenterte innholdet. «Når vi leser at pinsemenighetene i fremtiden skal flyte sammen med en pinse-retning innenfor den katolske bevegelse, så må vi be Gud bevare våre menigheter fra en slik skjebne. Vi er glad for at Guds Ånd også virker blant katolikkene, men når vi hører at en del såkalte katolske karismatikere bærer frem budskap fra jomfru Maria i tunger og tydning, forstår vi at dette må være falskt.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 44

Mer om katolisismen i denne linken
http://elshaddai.no/til-dere-kjaere-katolikker

Parallellvirksomhet og bedrag

Dette er hva «Troens Bevis» har gjort:

1. Et misjonsselskap er bygget opp ved siden av den misjon som drives ut fra pinsemenighetene.
2. Et evangeliseringsarbeid er opptatt i vårt eget land, og dette arbeid drives etter helt andre linjer enn det våre menigheter praktiserer.
3. I konkurranse med Filadelfiaforlaget er opprettet Logos forlag. Og det er store utvidelsesplaner for dette forlag.
4. I konkurranse med Den Kristne Bokringen er opprettet Logos bokklubb.
5. Ved siden av «Korsets seier» og Filadelfiaforlagets andre blad opptrer nå «Troens Bevis» og andre publikasjoner.
6. I konkurranse med Filadelfiaforlagets plateselskap Klango driver Logos forlag kassett og plate-produksjon.
7. I konkurranse med Filadelfiaforlagets barneblad og forlagets produksjon og salg av søndagsskolemateriell har «Troens Bevis» satt i gang distribusjon av annet materiell til våre søndagsskoler.
8. Ved siden av Kristen Studiering har «Troens Bevis» sine egne korrespondansekurs.
9. I konkurranse med Ibra Radio drives «Troens Bevis»’ radiomisjon.
10. I konkurranse med pinsebevegelsens sommersteve arrangeres at annet stevne i Kvinesdal.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 38

Hvis noen hadde gjort slik i en bedrift, så hadde det ikke gått lang tid før vedkommende hadde fått sparken, men pinsevennene velger en annen linje istedenfor. De forsøkte å integrere Aril.
Aril infiltrerte pinsevennene og utnyttet deres økonomi til å bygge opp sitt eget.

Hvitboken kom ut i februar 1977. Etter dette besøkte Aril Billy Graham da han var i København.

Billy Graham gir han da denne anbefalingen:
– Hemmeligheten ligger i at man aldri tar igjen.
Aril Edvardsen i Sarons Dal av Arvid Møller side 109

Aril svarte da i Troens Bevis:
«Ved å studere Jesu liv har jeg så bestemt meg for ikke å svare på anklagene»

Og så gir han 6 grunner til det.

I punkt 5 sier han:
Jeg vil heller ikke svare på de 53 anklagepunktene fordi jeg står i fare for å urettferdig belaste mine brødre som står bak Hvitboken. Dette kan igjen føre til nye svar fra «den andre siden» og rote opp enda mer støv og strid. Min samvittighet sier meg at jeg allerede har gått for langt i forsøk på å forsvare meg i avisene, og jeg ber om tilgivelse for det. ………..

Aril Edvardsen i Sarons Dal av Arvid Møller side 95-98

Han fremstår som en ydmyk mann i stedet for å stå skyldig i det han har gjort.
Så boken fra Arvid Møller som kom ut i 1978, og boken fra Madalene Harris som kom ut i 1986, ser ut som et behov for å renvaske seg.
Allerede på den første Europaturen i 1963 besøkte han flere Lutherske og katolske kirker. I 1970 var prester fra flere kirkesamfunn invitert til å tale på sommerkonferansen i Sarons Dal.

Vranglæren

Men hva sier Aril om Katolikkene:

Det finnes ikke to blader i løvskogen som er like. Derfor vil det bestandig være slik at noen ønsker å gjøre en ting slik, mens andre mener at en annen løsning er den riktige. Det er variasjonene som skaper helheten. Slik har Gud ordnet det i Guds menighet.
Aril Edvardsen i Sarons Dal av Arvid Møller side 90

Edvardsen sier at vi må tåle at mennesker innenfor samme menighet har forskjellig dåpssyn.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 89

Edvardsen sier at treenigheten er ikke noe å slåss for.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 132

Edvardsen hevder at en kan eie syndenes forlatelse og ha det godt med Jesus Uten å være en Jesu disippel, uten å være frelst, uten å være en kristen i bibelsk betydning.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 138

Edvardsen uttaler følgende til Fedralandsvennen: Vi må kunne tåle at mennesker innen for samme menighet har forskjellig dåpssyn. Det finnes andre ting å slåss om enn teologiske spissfindigheter.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 139

Edvardsen sier at Gud har vist ham at pinsebevegelsen skal forene seg med karismatiske katolikker.
Troens bevis 1. 1975
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 151

Edvardsen sier at du ikke behøver å lese bibelen.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 106 og side 169

Edvardsen skriver at Jesus blåste i hele vranglæren.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 130

Edvardsen sier at bibelen er en død bok i motsetning til Jesus.
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977) Side 131

Hvis man ikke holder seg til Guds ord, da forkynner man en annen Jesus. Det er derfor at læren er så viktig. Se http://elshaddai.no/laeren/

Muslimene

I slutten av 1997, uttalte Edvardsen til norske medier at «Koranens Allah skapte Adam. Han var Abrahams Gud og han var Davids Gud.»

Det Edvardsen egentlig sa var at Koranens Allah er Bibelens Gud. Han forsøkte tydeligvis å beskytte seg selv fra tilbakeslag fra de kristne, ved å ikke si det direkte. Hvorom allting er, må Edvardsen være helt klar over at den Koranen (The Koran. Fifth revised edition translated with notes by N.J. Dawood) han siterer – er skrevet flere århundrer etter at Kristus, som er kalt Guds Sønn 49 ganger i det nye testamente – tydelig sier ni ganger at «Allah har ingen sønn»(For eksempel Sura 18:1) Hvordan kan da Allah være den samme Gud som Bibelens Gud?
https://lynglimt.blogspot.com/2019/05/forfrt-eller-forfrer.html?view=flipcard

Evangelist Aril Edvardsen i Sarons Dal møter palestinernes president Yasser Arafat 1. påskedag under en fredsmarsj i Gaza.

Edvardsen høstet også betydelig kritikk fra kristent hold da han i april 1998 møtte palestinernes daværende president Yasser Arafat og ensidig ba ham om unnskyldning for «all undertrykkelse». I tillegg til kritikken opplevde Edvardsen etter dette også en betydelig svikt i pengegavene fra kristent hold.
http://dictionary.sensagent.com/Aril%20Edvardsen/no-no/

Aril Edvardsen taler i Europarådet forteller Agder 21.3.-05. Og videre skriver de:
”Det er nok for muslimer å tro på Jesus uten omvendelse”
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2005/Aril-Edvardsen-Europas-kommende-forfaerer-28.03.2005.htm

Når Gud sier til muslimene at det er slik du skal bli frelst, mens han sier noe annet til de kristne, da må jo Gud lyve for noen.

Og når det står i Koranen:

Kjemp mot dem til det ikke lenger er noen Fitnah (vantro og polyteisme, det vil si tilbedelse av andre en Allah) og religionen (tilbedelsen) skal være rettet kun mot Allah.
Sure 8,39

Gjør klar mot dem alt det dere har av stridskrefter, også ryttere ….. så dere kan skremme og sette skrekk i Allahs og deres fiende.
Sure 8,60

Er dette kristendom ?

Og fordi de (jødene) har sagt: Sannelig, vi har myrdet Messias ’Isa (Jesus) Maryams (Marias) sønn, Allahs sendebud! – Men de drepte han ikke, korsfestet ham heller ikke, men det forekom dem at det var en slik. [En som lignet ’Isa (Jesus) som ble drept]
Sure 4,157

Her kan du også se at det ikke var Jesus som døde på korset i følge Koranen.

Dette er religionsblanding. Og er det ikke det frimurerne lærer?

Avsløringen

De fleste særtrekk ved kristendommen, som f.eks. bruken av ordene Jesus, Gud Fader, og Den Hellige Ånd, glimrer med sitt fravær. I stedet ble begrepet Det høyeste vesen innført, kanskje med håp om at det skulle fungere som en minste fellesnevner for mange ulike trosretninger.
De skjulte brødre av Karl Milton Hartveit side 74

Grunnloven (Frimurernes lov) fra 1723 innebar, som vi har sett, en alvorlig streben etter å forene motsetninger og skape et samfunn der mennesker kunne leve sammen som likeverdige individer på tross av forskjellig bakgrunn.
De skjulte brødre av Karl Milton Hartveit side 75

Aril fikk flere utmerkelser og etter at han døde ble han hedret med å få sitt avbilde på flyvingen til Norwagian.

Og hva sies det om Aril Edvardsen?

Dagfinn Høybråten
Leder i Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, sier til NTB at Edvardsen var en brubygger mellom kultur og folkeslag, og er en av de nordmennene som var større og mer anerkjent utenfor landets grenser enn hjemme i Norge.
– Jeg vil minnes ham som en god venn og et forbilde, sier Høybråten.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dx8wB/aril-edvardsen-er-doed

Erik Solheim
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sier at «Edvardsen var en enorm inspirasjon, som etterlater seg veldig store fotspor»
https://www.ha-halden.no/new-articles/aril-edvardsen-til-minne/s/1-2906373-4963585

Bibelen
26. Ve dere når alle menneskene taler vel om dere. På samme vis gjorde nemlig fedrene deres med de falske profeter.
Lukas 6,26

Kilder:
https://nbl.snl.no/Aril_Edvardsen
http://dictionary.sensagent.com/Aril%20Edvardsen/no-no/
https://www.nrk.no/sorlandet/aril-edvardsen-er-dod-1.6209754
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=943078726
https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/4227/100/118/0/0
https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/4227/100/86/0/0
https://www.ha-halden.no/new-articles/aril-edvardsen-til-minne/s/1-2906373-4963585
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dx8wB/aril-edvardsen-er-doed
https://lynglimt.blogspot.com/2019/05/forfrt-eller-forfrer.html?view=flipcard
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2005/Aril-Edvardsen-Europas-kommende-forfaerer-28.03.2005.htm

Drømmer blir virkelighet av Madalene Harris (1986)
Aril Edvardsen av Arvid Møller (1978)
Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen av Thoralf Gilbrant (1977)
De skjulte brødre av Karl Milton Hartveit (1993)
Koranen
Bibelen

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 9. august 2020Elshaddai

One thought on “Aril Edvardsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *