Atlantis


Skrevet i 360 f.Kr., introduserte Platon Atlantis i Timaeus:

For det er relatert i våre dokumenter, hvordan din stat ble en gang i gang med en mektig vert, som fra et fjernt punkt i Atlanterhavet ble opprørende for å angripe hele Europa og Asia for å starte opp. For havet var det på den tiden navigerbar; For foran munnen som du greker kalder, som du sier, «Herakles søyler», lå det en øy som var større enn Libya og Asia tilsammen; og det var mulig for de reisende på den tiden å krysse fra det til de andre øyene, og fra øyene til hele kontinentet overfor dem som omfatter det verre hav. For alt vi har her, ligger i munnen som vi snakker, er det åpenbart et fristed med en smal inngang; men det er et ekte hav, og landet rundt det kan med rette bli kalt, i det fulle og fornuftigste, et kontinent. Nå i denne øya Atlantis eksisterte det en kongeforening, av stor og fantastisk kraft, som holdt svi over hele øya, og over mange andre øyer og deler av kontinentet.                                                                     https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantis


Med Libya, så mente de Afrika på den tiden. Og en øy som var større en Afrika og Asia til sammen, så har vi bare Amerika som stemmer med denne beskrivelsen.

Hvis en øy på denne størrelse skulle ha sunket i havet, hvordan gikk det da med vannstanden for de andre landene. Ville ikke den ha blitt høyere?

Av formasjonen kan vi se at Amerika en gang har ligget inntil Europa og Afrika. Det må ha vært et voldsom forskyvning i jordskorpa, under vann, som skjøv Amerika lengre ut i havet.

 Mannen bak den underlige ideen var tyskeren Alfred Wegener. Han ble inspirert av  noe du kan se på verdenskartet: Afrika og Sør-Amerika ser ut til å passe sammen  som brikkene i et puslespill. Da Wegener fant ut at samme steinslag også lå på  hver side av Atlanterhavet, ble han overbevist om at de to kontinentene en gang  hadde vært ett.
Wegener lanserte sin teori om «kontinentaldrift» i 1912, men fikk lite gehør.  Forskere flest mente at en så dristig teori krevde bedre bevis enn det Wegener  kunne gi, og da han døde i 1930, var teorien nærmest gått i glemmeboken.

 Midt ute i Atlanterhavet ligger det en enorm undersjøisk fjellkjede. På 1960-tallet  oppdaget forskere at voldsomme ting skjer ved fjellkjeden. Opp fra Jordens indre  velter det smeltet stein som blir til ny havbunn. Havbunnen beveger seg mot  Amerika, Europa og Afrika, og skyver på kontinentene slik at de driver fra  hverandre. Siden dette har pågått i millioner av år, betyr det at Afrika og Amerika en  gang har ligget tett inntil hverandre, slik Alfred Wegener påsto.
     I dag vet vi at jordskorpen – det tynne steinlaget vi lever på – består av mer enn 10  enorme steinplater. På noen av platene ligger kontinentene, på andre plater ligger  verdenshavene. Platene «flyter» på smeltet stein noen titalls kilometer under oss.  Fort går det ikke: Atlanterhavet utvider seg med 4 cm i året. Men over millioner av  år er det nok til å forandre kontinentenes utseende.
Når platene kolliderer med hverandre, får vi jordskjelv og vulkanutbrudd. De mange  jordskjelvene langs vestkysten av Amerika oppstår fordi kontinentet kolliderer med  platen som Stillehavet ligger på. Vårt land er uten vulkaner og sterke jordskjelv fordi  Norge ligger midt inne på en kontinentplate, langt fra kantene der plater kolliderer  med hverandre.                                                                    https://www.vg.no/nyheter/i/G1aGa4/kontinenter-i-drift
https://no.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegener

                                                    Så hvis jeg tar å klipper ut Sør-Amerika og legger den inntil Afrika,
                                                                    som vist på bildet under, så ser du hvor godt de passer sammen.


I 1553, for første gang i litteraturen, i boken «Chronicle of Peru» Pedro Cieza de Leon,  kom det ut en indiansk historie, nevnes det at » hvite mennesker » kom inn i territoriet til provinsen Guamanga (Peru) lenge før spanjolene, og selv hersket der til Inkaene.

 Den største elva her kalles Vinaque, det er store, svært gamle bygninger som  merkbart forfallne fra tid til annen og forvandlet til ruiner, de må ha overlevd i mange  århundrer. Spør lokale indianere om hvem som bygget denne antikken, svarer de andre hvite og skjegne mennesker, som oss, som hersket lenge før Inkaene ;  de sier at de kom til denne regionen og gjorde seg til et hjem her. Disse og andre  gamle bygninger som eksisterer i dette rike, ser det ut til at jeg ser annerledes ut  enn de som ble bygget eller bestilt for å bygge Incas. Fordi denne strukturen var  firkantet , og Inkaens strukturer er lange og smale. Det er også ryktet at det var  noen bokstaver på en enkelt steinplate av denne bygningen.. Jeg hevder ikke og  tror ikke at i de siste tider kom enkelte folk her, så fornuftige og kloge, at de bygget disse og andre ting vi ikke ser.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атлантида

Inka-mytologi

I Inca-mytologi er Viracocha skaperen av sivilisasjon og en av de viktigste gudene. En av legender sier at Viracocha og hans kone Mama Kocha (modersjøen) fødte en sønn Inti (solen) og datteren Mama Kilja (månen). I denne legenden dreper Viracocha nesten alle menneskene som bor rundt Titicaca-sjøen i en stor flom kalt Unu-Pachacuti (vannforandring av epoker). Han tillot kun to personer  å overleve som var bestemt til å bringe sivilisasjonen til verden. Ifølge en annen legende skapte Viracocha de første åtte siviliserte menneskene.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Виракоча_(божество)

Dette er jo historien om Noah og de åtte som overlevde storflommen i Inkaenes mytologi.

Atlantis i Brasil

I 1624 identifiserte en engelsk forsker og politiker, Francis Bacon Verulamsky, i boken «New Atlantis» (Nova Atlantis)Brasil med Atlantis . Snart ble en ny atlas publisert med et kart over Amerika, sammensatt av den franske geolog Nicolas Sanson, der provinsene til sønnen Poseidon ble angitt i Brasil. Den samme atlas ble publisert i 1762 av Robert Vogoudi.
     Den mest konsekvente tilhenger av lokalisering av Atlantis (og dets kolonier) i Brasil var den berømte britiske vitenskapsmann og oppdager Oberst Percy Harrison Fawcett (1867-1925?). Hovedindikasjonen for eksistensen i de uutforskede områdene i Brasil er at det fortsatt er forhistoriske byer om Atlantis. Han nevnte det såkalte Manuskript 512, et dokument fra det  18. århunder, som beskrev oppdagelsen av portugisiske skattejegere (Bandeiranta) i 1753 av ruinene til en ukjent, død, by i dypet av provinsen Bahia.
Materialt bevis på eksistensen av en ukjent forhistorisk sivilisasjon i Brasil, trodde Fawcett en statuett av svart basalt. Ifølge Fawcett kunne eksperter fra British Museum ikke forklare ham statues opprinnelse, og for dette formål vendte han seg til en psykometrist for å få hjelp med kontakt om denne artefakten beskrev «et stort, uregelmessig formet kontinent som strekker seg fra Afrikas nordlige kyst til Sør-Amerika» og som da ble rammet av en naturkatastrofe. Navnet på fastlandet var Atladta.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атлантида

I boken «Atlantis: The Andes Solution» av Jim Allen, ble det presentert teorien som identifiserer Atlantis med Altiplano-platået i Sør-Amerika.

Fra sitt synspunkt var Atlantis lokalisert i regionen Azorene og var en gang overflate-delen av Midt-Atlanteren. Et stort område på øya på den tiden skyldes enten lavere nivåer av verdens hav, eller virkningen av et jordskjelv, eller en kombinasjon av faktorer.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атлантида

disse Atlanteans, i deres historier, hadde ingen navn på seg selv, hadde ingen drømmer, og ble til slutt utryddet av deres naboer troglodytes; Diodorus Sicilian rapporterer også at de kjempet med Amazons.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атлантида

Men kunne navnet Amazons ha kommet fra navnet Amasonas ?

I følge Platon lå Atlantes utenfor Herkules søyler, og det er klippene i Gibraltar-sundet som var Herkules søyler.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pillars_of_Hercules

 og at Atlantis befant seg på stedet for de nåværende brittiske øyene, Irland, nord -Vest Frankrike og den keltiske hylle sør for de britiske øyene,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атлантида

Det er nok Amerika Platon kaller for Atlantis. Men når skjedde dette?

I dette tilfellet er Atlantis-området som er sitert av Platon og 9 tusen år, betraktet som overdrivelse, og øya Kreta og øya Santorini, ble delvis ødelagt av vulkansk eksplosjon og kaldera kollaps (et annet navn er Fira, i oldtiden – Strongila). På Kreta, og de nærliggende øyene, falt den gamle minoiske sivilisasjonen virkelig i forfall etter utbrudd av vulkanen og dens eksplosjon på Strongila-øya i det 17. århundre f.Kr. e., det vil si ikke for 9000, men for 900 år før Platon. Det katastrofale utbruddet av en «en dag og en katastrofal natt» førte til ødeleggelsen av øya, dannelsen av en stor tsunami som rammet Kretas nordkyst (den største delen av øyas metropol) og andre øyer i denne delen av Middelhavet, og ble etterfulgt av jordskjelv. Vulkanisk aske dekket et felt på øyene og kysten av fastlandet innenfor en radius på hundrevis av kilometer, som med en lagtykkelse på mer enn 10 cm gjør dem uegnet til dyrking i et år eller mer, og derved forårsaket hungersnød.   
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атлантида

Ja vi har jo en voldsom jordrystelse da Filisterne kom, ca 900 år før Platon. I denne rystelsen har vi også fortellingen fra bibelen der jorden sprakk og familien Korah falt ned. Byen Urgarit ble rystet så kraftig at murene falt ned. Jorden sprakk i Sinai-ørken og Urgarit lå nord for Libanon.
http://elshaddai.no/filisterne/

Minoanutbruddet er et katastrofalt utbrudd av den plikanske typen av Santorin-vulkanen på øya Tira, som antas å ha skjedd rundt år 1500 f.kr

Utbruddet kan tjene som grunnlag for historien om de ti egyptiske straffedommene i Exodus’ bok i det gamle testamentet.

På grunn av dannelsen av kalderaen dekket en stor tsunamibølge, med en høyde på opptil 100 meter og en hastighet på opptil 200 kilometer i timen (ifølge andre data, opp til 200-260 meter, minst 15 meter) på Kretas nordkyst.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Минойское_извержение         

Etter mine beregninger så er dette år -1383 da dette skjer, og det er det 8. regjeringsår av Ramses III.

Til slutt ble Atlantis i løpet av bare ett døgn skyllet bort fra jordoverflaten av jordskjelv og oversvømmelser og sank i havet.
https://snl.no/Atlantis

Etterkommerne til Atlasen og hans søsken hadde en unik hær og en sterk flåte på 1200 krigsskip og 240.000 mannskap alene for hovedstaden (Kritias 119a-b). Med denne kraften drev de Europa til Tyrrhenia (Italia) og Nord-Afrika til Egypt (Timaios 24-25b).
https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantis

Den egyptiske presten gir noen geografiske indikasjoner, og forplikter seg da til å forkynne Hellenes kamp, ledet av Athen, deretter alene i Athen, mot de atlantiske soldatene som kommer fra øyene «på bunnen av Atlanterhavet», hendelser som den plasserer 9000 år før hans tid. Kort etter seieren skjer det jordskjelv i Athen og i Atlantis. Timaeus gir deretter en generell beskrivelse av den atlantiske sivilisasjonen, dens ekspansjon, krigen mot Athen og den endelige ødeleggelsen av Atlantis.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantide

Disse folkene som kom i det 8. regjeringsåret til Ramses III hadde flere navn i de forskjellige landene. Og her er noen av dem.

Denyen  = I deres øyer
Ekwesh  = av landene i havet
Shekelesh  = av landene i havet
Sherden  = av landene i havet
Filisterne = andre nasjoner
http://elshaddai.no/filisterne/

De tilhørende relieffene viser at både havfolkenes skip, klesdrakt og våpen skilte seg fra det som var vanlig i Egypt. Noen grupper, som filistrene (peleset), tjeker og denien, hadde det som ser ut som fjærkroner. Disse besto av en lue med noe som ser ut som fjær stikkene opp, slik at de dannes en slags krone.

https://snl.no/filistere

Den foreslåtte forbindelsen mellom mykensk kultur og filisterkulturen ble ytterligere dokumentert av funn ved utgravingen av Asdod, Ekron, Askelon og Gat, fire av de fem filistiske byene i Kanaan. Den femte byen er Gaza. Spesielt bemerkelsesverdig er tidlig keramikk fra filistertiden, en lokal versjon av Egeerhavet mykenske sen Helladic IIIC keramikk, som er kjennetegnet ved nyanser av brun og svart. Denne utviklet seg senere til den karakteristiske filister keramikken fra jernalder I, med svarte og røde dekorasjoner på hvitt, kjent som filister «Bichrome ware».

 

 


http://www.bibelmuseum.no/wordpress/filisterne-2/

Her kan vi se at filisterne gikk med fjær i hatten og at de var røde i huden, og det minner meg mye om indianere.

I følge bibelen så kom filisterne fra øya Kaftor og mer om dette kan du lese i min artikkel Filisterne  http://elshaddai.no/filisterne/

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 31. mai 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *