Avgrunnens engel

 

I Åpenbaringsboken 9,11 blir han kalt Abbadon på hebraisk og Apollyon på gresk, og det betyr Ødeleggeren.
Det var denne engel som Gud sendte til Egypt og ledet det Israelske folk ut av Egypten, og igjennom ørkenen.

1. Korinterbrev 10
1. Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om at alle våre fedre var under skyen, og alle gikk gjennom havet,
2. og alle ble døpt til Moses i skyen og i havet.
3. Og alle spiste den samme åndelige mat.
4. Og alle drakk den samme åndelige drikke. De drakk nemlig av den åndelige klippe de fulgte etter, men klippen var Kristus.
5. Men Gud fant ikke behag i de fleste av dem. De ble nemlig nedstrødd i ørkenen.

9. Heller ikke tålmodighetsprøve Kristus, akkurat som noen tålmodighets-prøvet og gikk fortapt ved slanger.
10. Heller ikke knurre, slik som noen av dem knurret og gikk fortapt av Ødeleggeren.

2. Mosebok 23
20. Se, jeg sender en engel foran deg for å vokte deg på veien og for å føre deg til det sted jeg har utsett for deg.
21. Ta deg i vare for ham og hør på hans røst. Vær ikke gjenstridig mot ham! Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham.
22. Men dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en fiende av dine fiender og en motstander av dine motstandere
23. For min engel skal gå foran deg og føre deg frem til det land hvor Amorittene, hetittene, Ferisittene, Kana’anittene, Hevittene, og Jebusittene bor, og jeg vil tilintetgjøre dem.

2. Mosebok 12
21. Da kalte Moses til seg alle Israels eldste og sa til dem: Gå og hent småfe for deres familier og slakt påskelammet.
22. Og dere skal ta et knippe av planten isop og dyppe den i blodet, som er i skålen, og stryke den på det øverste dørtre, og noe av blodet i skålen på begge dørstolpene. Og ingen av dere skal gå ut av sin husdør før om morgenen.
23. For Herren skal gå gjennom landet for å slå Egypterne, og når han ser blodet på det øverste dørtre og på begge dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la Ødeleggeren få komme inn i deres hus og slå dere.

1. Krønikerbok 21
1. Men Satan stod opp og egget David til å telle Israel.
2. Da sa David til Joab og folkets øverstkommanderende: Gå avsted og tell Israel fra Be’er-Sjeba like til Dan og kom
så til meg med melding, så jeg kan vite tallet på dem.
3. Da sa Joab: Måtte Herren legge hundre ganger så mange til sitt folk som de er nå! Er de ikke, herre konge, alle
sammen min herres tjenere? Hvorfor krever min herre dette? Hvorfor skal det bli til skyld for Israel?

I følge 2. Mosebok 30,12 var det ikke synd å telle folket, men det var synd å være med i en folketelling, og man måtte bringe et offer for å dekke over denne synden. De ugudelige brydde seg nok ikke om det, men de gudfryktige gjorde det. Så denne pesten var nok for å rense ut de ugudelige av folket.

14. Så lot Herren det komme en pest i Israel, og det falt sytti tusen mann av Israel.
15. Og Gud sendte en engel til Jerusalem for å ødelegge det. Men da han holdt på å ødelegge det, så Herren det. Og han angret det onde og sa til engelen som gjorde ødeleggelsen: Det er nok. Dra nå din hånd tilbake! Herrens engel stod da ved Jebusitten Ornans treskeplass.
16. Som nå David så opp, fikk han se Herrens engel som stod mellom Jorden og himmelen med draget sverd i sin hånd og rakte det ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt, kledd i sekk.

29. Herrens tabernakel, som Moses hadde latt gjøre i ørkenen, og brennoffer-alteret stod dengang på haugen i Gibeon,
30. men David turte ikke gå dit for å søke Gud. Så skrekkslagen var han for Herrens engels sverd.

Daniel 9
27. 1 uke skal gjøre pakten fast for mange, og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer oppheves. På vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme, inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

I Mosebøkene blir avguder kalt for en verderstyggelighet. «Så på avgudens vinger skal Ødeleggeren komme». Da Romerne inntok Jerusalem, satte de opp et tempel for avguden Jupiter.

Men vi finner mer om denne Ødeleggeren i Manuskriptenes bok i Kolbrinbibelen, som er en samling av Egyptiske skrifter. Og han sier at Ødeleggeren vil komme igjen. Det stemmer jo med Åp. 9,11

 

Manuskriptenes bok
Kapittel 3

MAN: 3: 1 Mennene glemmer Ødeleggerens dager. Bare de kloke vet det hvor den gikk og at den vil komme tilbake i sin bestemte time.

MAN: 3: 2 Det raste over himmelen i vredenes dager, og dette var dens likhet: Det var som en bølgende røyksky innpakket i en rødaktig glød, (2. Mosebok 13,21-22) ikke skiller seg i ledd eller lemmer. Munnen var en avgrunn som kom fra flamme, røyk og varme asker.

MAN: 3: 3 Når tidsaldre går, virker visse lover på stjernene i Himmelen. Deres måter endres; det er bevegelse og rastløshet, de er ikke lenger konstant og et flott lys vises rødt i himmelen.

MAN: 3: 4 Når blod faller ned på jorden, vil Ødeleggeren dukke opp, og fjell vil åpne seg og kaste opp ild og aske (vulkanutbrudd). Trær vil være ødelagt og alle levende ting oppslukt. Vann vil bli svelget av land, og hav vil koke.

MAN: 3: 5 Himmelen vil brenne sterkt og rødt; det vil være en (Den 1. Basun Åp. 8,7) kobberfarget over landets overflate, ‘etterfulgt av en dag med mørke. En ny måne vil dukke opp og bryte opp og falle (Planet X?).

MAN: 3: 6 Folket vil spre seg i galskap. De vil høre basunen (Den 5. Basun Åp. 9,1-12) og slagmarken til Ødeleggeren og vil søke tilflukt i huler på jorden. (Jesaja 2, 19. Og folk skal gå inn i fjellhulene og i Jordens sprekker for Herrens dramatiskhet og for hans høye majestet, når han reiser seg for å skrekkslå Jorden.) Skrekk skal spise deres hjerter, og deres mot vil strømme fra dem som vann fra en ødelagt krukke. De skal spises opp i vrede og fortæres av Ødeleggerens pust. (http://elshaddai.no/jesaja-ser-endetiden/)

MAN: 3: 7 Således var det i dagene av vår himmelske vrede som har gått, og dermed vil det være i Dommens dager når det kommer igjen. Tidene for det kommer og går er kjent for de kloke. Dette er tegn og tider som skal gå foran Ødeleggerens retur:

Hundre og ti generasjoner skal passere til Vesten, og nasjoner skal reise seg og falle. Menn vil fly i lufta som fugler (fly) og svømmer i havet som fisk (dykkere). Menn vil snakke fred med hverandre; hykleri og svik skal få sin dag. Kvinner vil være like menn og menn som kvinner; (likestilling) lidenskap vil være et leketøy for mennesket.

MANNEN: 3: 8 En nasjon av spåmenn skal reise seg og falle, og deres tunge skal være den lærte talen (engelsk?). En nasjon med lovgivere skal styre jorden og gå bort i ingenting. (Roma?) Én tilbedelse (felles religion) vil passere inn i de fire kvartaler av jorden, snakker fred og bringer krig. En hav-nasjon vil være større enn noen annen, men vil være som et eple råttent i kjernen (Usa?) og vil ikke holde ut. En nasjon med handelsmenn (Norge? vi har 63 miljardærer i Norge) vil ødelegge mennesker med styringsverk, og den skal få sin dag. Da skal det høye streve med det lave, (borgerkrig?) det nordlige med det sørlige, det østlige med Vesten (Matteus 24,7), og lyset med mørket. Menn skal deles av deres raser, og barna vil bli født som fremmede blant dem (innvandrere?). Bror skal streve med bror og mann med kone (Innbyrdes strid?). Fedre vil ikke lenger instruere deres sønner, og sønnene skal være villfarne (Staten lærer barna). Kvinner blir det vanlige menns eiendom og vil ikke lenger bli holdt i akt og respekt.

MAN: 3: 9 Da vil menneskene ha det dårlig i hjertet; de vil søke og de vet ikke hva, og usikkerhet og tvil vil plage dem. De vil ha stor rikdom, men være fattig i ånden. Så skal himmelen skjelve og jorden beveger seg; menn skal skjelve av frykt, og mens redsel går med dem, vil Budbringeren av undergang vil dukke opp. De vil komme varsomt, som tyver til gravene; menn vil ikke kjenne dem for hva de er; menn vil bli lurt; timen av Ødeleggeren er for hånden.

MAN: 3: 10 I de dager vil menn ha den store boken foran seg; visdom vil bli åpenbart; de få vil bli samlet til sitt standpunkt; det er timen av rettssaken. De skremmeløse vil overleve; (de som ikke lar seg skremme) de stødige vil ikke gå ned til ødeleggelse.

MAN: 3: 11 Stor Gud i alle aldre, like for alle, som setter menneskets prøvelser, vær nådig mot barna våre i Dommedagene. Mennesket må lide for å være flott, men fremskynde ikke hans fremgang urimelig. Ikke vær for tøff under den store vinningen på de mindre blant mennene. Selv en tyvsønn er blitt din skribent.

Kapittel 4

MAN: 4: 1 O vektere av universet som ser etter Ødeleggeren, hvor lenge vil din varige våken vare? O dødelige menn som venter uten forståelse, hvor vil dere gjemme dere i fryktens dager, når himmelen skal rives i stykker og himmelen sønderrevne i to dager ( ÅP. 6,14) når barn blir gråhårede?

MAN: 4: 2 Dette er den tingen som skal sees, dette er skrekken dine øyne vil se, dette er skikkelsen for ødeleggelse som kommer over deg: Det vil være den store ildkroppen, det glødende hodet med mange munner og øyne stadig skiftende. Forferdelige tenner vil bli sett i formløse munner og en fryktelig mørk mage vil gløde rødt fra brann inni. Selv den mest stivhjertede mannen vil skjelve, og tarmene hans skal løsne, for dette er ikke noe forståelig for menn.

MAN: 4: 3 Det vil være en enorm himmelspennende skikkelse som omslutter jorden og brenner med mange fargetoner i vidåpne munner. Disse vil komme ned for å feie over landets overflate, og oppsluke alle i de gjespende kjever. De største krigere vil angreipe det forgjeves. Tennene faller ut, og se, det er redsel-inspirerende ting med kaldt herdet vann (hagl Åp.16,21). Store steinblokker vil bli kastet ned på menn og knuse dem til rødt pulver.

MAN: 4: 4 Når det store saltvannet stiger opp i dets tog og brølende strømmer heller mot landet,( Lukas 21, 25. Og det skal skje tegn i sol, måne, stjerner, og på Jorden, og folk blir skrekkslagne og rådløse når hav og brenninger bruser.) (Sunami) til og med heltene blant dødelige menn vil bli overvunnet med galskap. Når møll flyr raskt til undergangen i den brennende flammen, så vil disse mennene haste til sin egen ødeleggelse. Flammene som går foran, vil fortære alle menneskers verk (2.Peter3,10), vannet som følger, vil feie bort hva som helst av rester (Åp.8,8-9). Dødens dugg vil falle mykt, som et grått teppe over ryddet land. Menn vil rope i sin galskap, uansett hvilket vesen det er, redd oss fra denne høye formen for terror, redd oss fra dødens grå dugg.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 24. mai 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *