Babylonia riket

-11. år

Kyaxares, Framortes’ sønn, blir konge over Mediariket og regjerer i 40 år (Herodotus 1. bok 102, 103,,106, og 130)
Den Assyriske og Egyptiske hær forfølger Nebopalassar til Gabini, og så trekker de seg tilbake etter det. ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

-10. år

Kyaxares går til krig mot Ninnive, men blir angrepet av Skytherne og må gi opp angrepet. (Herodotus 1.bok 103) + (https://www.livius.org/articles/person/cyaxares/)

Ardys, kongen av Lydia, dør, og Sadyattes arver kongetronen i Sardes. Han regjerte i 12 år. (Herodotus 1.bok 15)

 -7. år

Ninnive faller
Nebukadnesar og Media-kongen inntar Ninnive (Apokryfiske skrifter, Tobias bok 14,32) + (Uriks kongeliste) + (Nebopalassars 14. år (Y14) https://www.livius.org/sources/content/mesopotamian-chronicles-content/abc-3-fall-of-nineveh-chronicle/) (Sefanja 2,13-15) (Nahum 1,1-3,19)

Mika 5
Når Assur kommer inn i vårt land, og når han trår inn i våre palasser, så reiser vi mot ham sju hyrder, ja, åtte fyrstelige herrer.
5. De skal herje Assurs land med sverd, og Nimrods land i dets porter. Han skal befri fra Assur, når han kommer i vårt land, og når han trår ned våre grensemerker.

Jesaja 23
13. Se, Kaldeernes land, dette folk som forhenværende ikke var til, de hvis land Assur har gjort til en bolig for ørkenens dyr, de reiser sine beleiringstårn, raserer dets palasser, og gjør det til en grushaug.

-6. år

Psammetichus, Farao av Egypt, dør, etter å ha regjert i 54 år (Africanus -Alexandrea Aegyptum side 53)
Neko blir Farao i Egypt og regjerer i 16 år (Herodotus 2. bok 159)

 -4. år

Slaget mot Assyria ved Karkemish
Josjia, Amons sønn, blir drept av Egypterne i Megiddo-dalen (2. Krøn 35,20-27)
Joakas, Josjias sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd (2.Kong 23,31 og 2.Krøn 36,2)
Farao Neko går til krig sammen med Assyria ved Karkemish (2. Kong 23,29 og 2. Krøn 35,21)
Nebopalassar leder krigen mot Assyria
Farao Neko inntar Jerusalem og bortfører Joakas til Egypt (2.Kong 23,31 og 2.Krøn 36,2) + (Josefus side 179)
Eljakim (Jojakim) var 25 år og ble konge i Juda, og regjerte i 11 år (2.Kong 23,34-36 og 2.Krøn 36,5)
Sadyattes, kongen av Lydia, går til krig mot Miletus, og denne krigen pågår i 11 år
(Herodotus 1.bok 18)

 -3. år

Nebopalassar følger bredden av Tigris til fjellene i Bit-Hanunya i Urartu (Armenia) og plyndrer byene der, og setter fyr på dem. (Krønikken om de sene årene av Nabopolassar)

 -2. år

Nebukadnesar erobrer Biranati i Zagros-fjellene, tok mange til fange, og brenner byen. Senere krysser han Eufrat og erobrer byen Kimuhu, som ligger ved bredden av Eufrat. (Krønikken om de sene årene av Nabopolassar)

 -1. år

Jerusalem blir beleiret av Nebukadnesar i Jojakims 3. regjeringsår (Daniels bok 1,1)
Daniel blir satt til opplæring i 3 år av Kaldeeisk skrift og språk (Daniel 1,5-6)
Nebukadnesar inntar noen byer i Syria. Den Egyptiske hær, som var ved Karkemish, krysset Eufrat, og presset Babylonierhæren tilbake. (Krønikken om de sene årene av Nabopolassar)

  1. år

Slaget mot Farao ved Karkemish
Slaget mot Farao Neko ved Karkemish. Farao Neko taper. (Jeremia 46,2 og 9-10 og 17)  + (Esekiel 32,30,32)
Nebukadnesar erobrer hele Hamat-området (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Jeremia 49,23)
Nebopalassar dør og Nebukadnesar blir konge (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Nebukadnesar underlegger seg Assyria (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Jeremia profeterer til Juda (Jeremia 25)
Jeremia skriver opp alle profetiene i en bok (Jeremia 36 og 45,1)
Jerusalem overgir seg til Nebukadnesar, og en del av folket blir bortført. (Jeremia 25,1 )
Nebukadnesar erobrer Askalon (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (2. Kong 24,7)

  2. år

Nebukadnesar, kongen av Akkad, inntar flere byer i Assyria (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Sadyattes dør og Alyattes arver kongetronen i Lydia. Han regjerer i 57 år. (Herodotus 1.bok 25) (Nabonnedos)
Baruk leser opp alle profetiene i bokrullen for folket og Jojakim brant den opp (Jeremia 36,5)
Nebukadnesar har en drøm om en statue med hode av gull. (Daniels bok 2, 1-49)
Sadrak, Mesak, og Abed-Nego blir satt til å forvalte Babylons område (Daniels bok 2,49)

  3. år

Nebukadnesar erobrer flere byer i Assyria (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Daniel er ferdig opplært ved det Babylonske hoff (Daniel 1,5)

  4. år

Nebukadnesar erobrer flere byer i Assyria (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Farao slår Gasa og drar ut mot Nebukadnesar, og krigen blir uavgjort (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Jeremia 47,1-7)
Jojakim bryter sitt løfte til Nebukadnesar. (2. Kongebok 24,1-2) (Jeremia 2,18-19 og 36-37) (Josefus side 179)

  5. år

I dette året blir Nebukadnesar hjemme og samler seg en stor hær igjen (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)

  6. år

Nebukadnesar masjerer til Assyria og sender ut mindre hærer på herjetokter. De plyndret også Araberne.  (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Jeremia 25,15 og 24)

  7. år

Jojakim og hans familie blir tatt til fange og skulle bortføres til Babylonia (05 mnd) (Jeremia 52,28 / 2. Krøn 36,6) (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Esekiel 19,6-9)
Men Jojakim ble drept før han ble bortført til Babylonia (Jeremia 22,19)
Jojakin blir konge i hans sted  (2. Kong 24,8)
3023 Jøder blir ført bort til Babylon (Jeremia 52,28) (2, Krøn 36,6)
Nebukadnesar beleirer Tyrus, og det gjorde han i 13 år. (Josefus mot Apion I 1.bok 21) + (Josefus Jødenes Oldtid 10.bok 11,1 av William Whiston)

  8. år

Nebukadnesar masjerer mot Karkemish og vendte senere tilbake til sitt land (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Jojakin overgir seg til Nebukadnesar, og blir bortført til Babylon (2. Kong 24,8-12 og 15)
10 000 fanger, fra Israel, blir fortført til Babylonia (2. Kong 24,14)
Mordekai og Esekiel blir bortført til babylon (Esekiel 1,2 og 32,17 / Esters bok 2,5-6)
Sedekia blir konge i Israel (2.Krønikerbok 36,10-11)
Alyattes, kongen av Lydia, avslutter krigen mot Miletus (Herodotus 1.bok 18)

  9. år

Nebukadnesar masjerer langs elven Tigris og kongen av Elam drar ut imot ham. Men kongen av Elam rømmer tilbake til sitt eget land. (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Jeremia 25,15 og 25) (Esekiel 32,24-25) (Jeremia 49,34-39)

10. år

Nå ble det opprør i eget land, i Babylonia, men Nebukadnesar slår ned opprøret. Han drepte mange av sin egen hær og fanget fiendene. Så masjerer han inn i Assyria igjen og mottok store skatter, og vendte hjem igjen. (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Farao Neko dør og Psammis blir hersker i Egypt. Han regjerer i 6 år (Herodotus 2. bok 161)

11. år

Jeremia profeterer om at alle land skal legges under Nebukadnesar (Jeremia 27 og 28,1)
Nebukadnesar drar til Assyria igjen (Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II)
Sedekia besøker Babylonia (Jeremia 51,59-64)
Jeremia sender med et brev til de bortførte i Babylon (Jeremia 29)
Profeten Hananja spår løgn for folket og må dø (Jeremia 28)

12. år

Esekiel blir salvet til yppersteprest og profet (Esekiel 1,1-2)

13. år

Esekiel blir rykket opp bra Babylon og ført i ånden til templet i Jerusalem (Esekiel 8-19)

14. år

Herren går i rette med sitt folk på grunn av deres synder ved Esekiel (Esekiel 20-23)

16. år

Farao Psammis angriper Nubia og dør like etterpå (Herodotus 2. bok 161)
Hofra (Apires) blir Farao i Egypt og regjerte i 25 år (Herodotus 2. bok 161) + (Africanus -Alexandrea Aegyptum side 53)
Kong Sedekia bryter sitt løfte til  Nebukadnesar og inngår en pakt med Egypt (Josefus side 179)
Israel blir beleiret, av Nebukadnesar, i 1 år og 6 mnd (2. kongebok 25,1 / Jeremia 39,1 / Jeremia 52,4)
Herren taler til Esekiel om at akkurat denne dag beleirer Nebukadnesar Jerusalem (Esekiel 24-25)

17. år

Kyaxares, Medias Konge, skjenker Skytherne fulle og sår dem ihjel. (Herodotus 1. bok 103) + (https://www.livius.org/articles/person/cyaxares/)

18. år

Israels folk gir slavene fri (Jeremia 34,8-10)
Jeremia kjøper et jordstykke i Anatot mens han sitter i vaktgården (Jeremia 32)
Farao Hofra drar ut mot Nebukadneser og vender tilbake (Jeremia 37,5)
Israels folk tvang slavene tilbake igjen (Jeremia 34,11)
Herrens ord om at de ikke skal slippe unna Nebukadnesar (Jeremia 34) (Esekiel 17,11-21)
Sønderbrutt er Faraos arm (Esekiel 30,20)
Herrens ord til Jeremia om Israels gjenoppbyggelse (Jeremia 32,26,-44)
Herrens ord til Farao ved Esekiel (Esekiel 31)
Israel blir inntatt og 832 jøder blir ført bort. (Jeremia 1,3 / Jeremia 39,1 / Jeremia 52,5-6 og 29)
Lakis og Aseka blir tatt (Jeremia 34,6-7)
Tyrus skal legges i grus (Esekiel 26,1-4 / Jeremia 23,15)
Statholderen, Gedalja, blir drept i Israel og folket rømmer til Egypt (Jeremia 41)
Folkene skal få drikke av Herrens vredes beger, og Guds folk skal få drikke først (v.29) (Jeremia 25,15-38)

19. år

Herrens ord om Eyptens konge (Esekiel 29-30)
Edom og Sidon blir inntatt (Esekiel 32,29 (v17)
Templet blir revet og Jerusalems murer blir brutt ned (Jeremia 52,12 / 2. kongebok 25,8-9 / Esekiel 24,21-27)
Flere jøder blir bortført til Babylon (Jeremia 52,12-15)
Det kommer en mann og forteller Esekiel at Jerusalem har falt (Esekiel 33,21)
Profeti og klagesang over Farao (Esekiel 32,1-32)

20. år

Nebukadnesar inntar byen Tyrus etter 13 års beleiring. (Josefus Jødenes Oldtid 10.bok 11,1 av William Whiston) + (Esekiel 29,18)
Guds dom over Tyrus (Esekiel 26,1-28,19)
Tyrus skal ligge øde i 70 år. Dette ble forutsagt av Jesaja over 100 år tidligere. (Jesaja 23,1-18)

23. år

Nebukadnesar drar til krig mot Moabittene og Ammonittene. Etter dette inntar han Egypt og bortfører Jødene fra Egypt. (Josefus, Jødenes Oldtid, 10. bok, 9,7 ved William Whiston) (Esekiel 25,1-11) (Jeremia 48,1-47 og 49,1-6) (Jeremia 44,20-30) (Jeremia 43,8-13)

745 jøder blir bortført til Babylonia (Jeremia 52,30)

26. år

Kambyses, Kyros’ sønn, blir født (Daniels bok 6,1)

30. år

Kyaxares dør og Astaagyes blir konge i Mediariket (Herodotus 1. bok 106 og 130)
Astaagyes regjerer i 35 år (Herodotus 1. bok 130)

32. år

Esekiel får se det nye templet i ånden, 10.01 i det jødiske året (Esekiel 40-48)
Nebukadnesar får en drøm om et stort tre som felles, og det var han selv (Daniel 4,1-27 og 29)

33. år

Nebukadnesars drøm ble en virkelighet. Han ble sinnsyk (Daniel 4,28-37) (Josefus side 184)
7 års galskap kommer over Nebukadnesar (Josefus side 184)
Evil Merodak regjerer over riket mens Nebukadnesar er sinnssyk (Berossus side 5 og 7)

34. år

Herrens ord om at Egypten skal gis til Nebukadnesar (Esekiel 29,17-21)

40. år

Nebukadnesar fikk sitt kongedømme tilbake etter sin sinnsykdom (Daniel 4,36)
Nebukadnesar inntar Egypt (Krigen mot Farao Hofra) (Jeremia 42,9-22) + (Jeremia 46,19-26) + (Esekiel 30,24-26) + (Esekiel 29,17-21) + (Jeremia 43,11)

41. år

Det bryter ut en borgerkrig i Egypt (Herodotus 2. bok 162-169)

43. år

Nebukadnesar dør og Evilmerodak blir konge i Babylon (Jeremia 52,31) (Josefus side 186)
Jeremia sier Jojakin ble løslatt i sitt 37. år (37+7=44) – 1. måneår =43 (Jeremia 52,31 + Jeremia 52,28)

44. år

Amasis blir hersker over Egypt og regjerer i 44 år. (Herodotus 3. bok 10)
Farao Hofra blir kvalt så han dør. (Herodotus 2. bok 169)
Det blir 6 år med krig mellom Media og Lydia som får sin slutt etter anbefaling fra Labynetus. (Herodotus 1. bok 74)

45. år

Evil Merodak blir drept i en sammensvergelse av Neriglissoorus (Berossus side 5) (Uruk Konge Liste)

48. år

kongen av Pirindu (Kilikia), mønstret en stor hær og la ut for å plyndre og herje i Syria. Neriglissoorus mønstret hæren sin og marsjerte til Hume, og påførte dem et nederlag. Han plyndret Ura, kongebyen, erobret Kirši, og startet branner i Lydia. (ABC 6 (Neriglissar Chronicle)

49. år

Neriglissoorus (Neglisarus), svoger til Evil Merodak, blir drept (3 år og 8 mnd) (Berossus side 5 og 7)
Laborosoarchodus (Labasi-Marduk) blir konge (Dette er en guttunge). Det ble gjort et komplott mot ham, og han ble pint ihjel. Han regjerte i 9 år og 3 mnd. (Berossus side 5) (Uruk Konge Liste) (Josefus mot Apion I 1.bok 20)

59. år

Laborosoarchodus, sønn av Neriglissoorus, blir drept (Josefus mot Apion I 1.bok 20)
Nabonnedos I (Labynetus), sønnesønn av Nebukadnesar, blir konge i riket  (Jeremia 27,7) + (Herodotus 1. bok 74 og 188) (Uruk Konge Liste) (Nabonnedos)
Nitocris blir dronning (Labynetus’ kone) (Herodotus 1. bok 185-186)

Alyattes dør og Krøsus arver kongetronen i Lydia. Han regjerer i 14 år før han taper krigen mot Kyros. (Herodotus 1. bok 86) (Nabonnedos)

62. år

En budbringer kommer fra Hati, og kongen dro til Ammananum med hæren. Og han skar av hodene på folket, og kongen.  (CM 53 (kronografisk dokument om Nabonidus)
Nabonnedos går til krig mot Edom  (ABC 7 (Nabonidus Chronicle) + (Esekiel 35,1-15 og 36,1-5)

65. år

Mediakongen, Astagyes, blir tatt til fange av Kyros (Herodotus 1. bok 130)
Kyros blir konge over Persia og Media -riket og regjerer i 29 år (Herodotus 1. bok 214)

71. år

Labynet (Nabonidus II) (Belsasar), sønn av Nabonidus I, blir konge og regjerer i 17 år (Herodotus 1. bok 77) + (Josefus side 186) + (Nabonidus Cylinder from Ur [iii.3-31]) 
Daniel får et syn om endetiden på Jorden og dommen (Daniel 7)

73. år

Krøsus, kongen av Lydia, taper krigen mot Kyros. (Herodotus 1.bok 86 og 91)

74. år

Daniel får et syn om Persia og Media -rikets komme, og Grekerriket etter det (Daniel 8)

86. år

Kambyses, Kyros’ sønn, overtar Mediariket.  ( Daniels bok 6,1 og 9,1) og (Herodotus 3. bok 66)+(Josefus s.188)

88. år

Nabonnedos (Nabodenus), den 1. i riket, går til krig mot Kyros og må rømme (sønn av Evil Merodak, Jeremia 27,7) (Berossus side 7) (Jesaja 43,14)
Kong Belsasar, hette egentlig Labynet. (Nabonnedos II) (Herodotus 1. bok 77)
Han var sønn av Nabonnedos, og den 2. i riket. (
Nabonidus Cylinder from Ur [iii.3-31])
Navnet Belsasar, er navnet på en gud, så han hadde gjot seg selv til gud. (Daniel 4,8)
Nå hadde han fyllefest med Herrens skåler, og det kommer en hånd som skriver på veggen (Daniel 5,1-29)

Kong Belsasar (Labynet) blir drept samme natt. (Daniel 5,30)
Daniel blir kastet i løvehulen (Daniel 6,4-29)
Kyros får se skriften fra Jesaja om at han skulle befri Jødene (Josefus side 188)
Israel får lov til å vende hjem igjen i Kyros 1. regjerings år, over Babylon (2. Krøniker bok 36,22) (Esras bok 1,1-11)
Jerusalem har ligget øde i 70 år (Berossus side 5) (Jeremia 29,10) (Daniels bok 9,2) (2. Krøniker bok 36,21) (Josefus side 187)
Amasis dør og Psammenitus blir Farao i Egypt. (Herodotus 3. bok 10)

90. år

Tyrus’ befolkning får vende hjem igjen (Jeremia 23,15-17) (Jesaja 23,1-18)
Flere folkeslag får vende hjem igjen (Jeremia 25,11-12)

Ett av problemene med å beregne årene her, er at Jødene går etter måneåret, og Babylonierne går etter solåret. Så det kan være noen justeringer.

Fortsettelse følger i artikkelen: Persia-rikets tid

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 9. februar 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *