Persia-rikets tid

  1. år

Det året Kyros og Kambyses inntar Babylon, blir det første året med annet styre over Jødene. (Josefus side 187) (Daniel 6,1-2 og Daniel 8,1-3 og 20)
Amasis dør og Psammenitus blir Farao i Egypt. (Herodotus 3. bok 10)
Jødene får lov til å vende hjem igjen, etter at Jerusalem hadde ligget øde i 70 år. (2. Krøniker bok 36,22) (Esras bok 1,1-11) Jeremia 29,10) (Daniels bok 9,2) (Josefus side 187)

  2. år

Kyros og Kambyses går til angrep på Egypt  (Josefus side 188) + (Herodotus 7. bok 1-4) – (Jeremia 29,12-15)
Psammenitus, Farao i Egypt, blir drept etter å ha regjert i 6 mnd. (Herodotus 3. bok 14)
Jødene begynte å bygge på templet etter at de var kommet tilbake til Jerusalem. (Esras bok 3,8-10)
Herrens ord kommer til Profeten Sakarja om at de skulle vende om og ikke være som sine fedre (08) (Sakarja 1,1-6)
Herrens ord kommer til Sakarja om at han er vred på de land som hjalp til med ulykken mot Jerusalem, og nå vil Herren trøste sitt folk. (Jødisk 24.11) (Sakarja 1,7-2,17)
Sakarja får se Josva, Josadaks sønn, bli innsatt som yppersteprest, av Herren, i et syn. (Jødisk 24.11) (Sakarja 3,1-10)
Herrens ord til Serubabel som Sakarja får i et syn. (Jødisk 24.11) (Sakarja 4,1-14)
Sakarja får se forbannelsen for dem som stjeler, og dem som bedrar  (Jødisk 24.11) (Sakarja 5,1-4)

  5. år

Kambyses får et klagebrev på jødene og han ber dem om å stanse arbeidet på templet i Jerusalem (Esras bok 4,17-24) (Josefus side 188) (Kambyses)

Sakarja 4
5. Og engelen som talte med meg, svarte: Vet du ikke hva dette er? Jeg sa: Nei, herre!
6. Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.
7. Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppsteinen frem under høye rop: NÅDE, være med den!

  6. år

Kyros dør i krigen mot Massagete og kampen om tronen starter (Kyros) (Kambyses)
Magierne forsøker å overta riket ved å utgi seg som Smerdis, sønn av Kyros (7mnd) (Herodotus 3. bok 61-66)
Kambyses dør på vei hjem samme året (Josefus side 188) (Herodotus 3. bok 61-66) (Kambyses)

  7. år

Oha og 6 andre beiseirer Magierne (Herodotus 3. bok 61-88)
Oha blir hersker over det Persiske riket (Oha)
Oha slår ned opprør i riket (Oha)

  8. år

Oha slår ned mer opprør i riket (Oha)

  9. år

Oha inntar Babylon (Oha)
Dronning Vasti gjør opprør mot kongen (Oha) (Josefus side 196) (Esters bok 1,9-22) 

11. år

Oha går til krig mot Skytherne, men må vende tilbake uten å få til noe (Oha)

12. år

Persiske ambassadører kommer til Amyntas (forfaren til Aleksander den store) for å be om jord og vann i forbindelse med krigen mot Paeonianerne. Perserne oppfører seg så dårlig at Aleksander I  får dem drept. (Herodotus 5. bok 17-22)

13. år

Ester blir Dronning i Persia-riket (Oha)

15. år

Perserne går til krig mot Naxos, men blir forrådt og klarer ikke å utrette noe. (Oha)

16. år

Perserne brenner de greske templene. (Herodotus 5. bok 102) (Oha)
Perserne beleiret byene på Kypros, og inntok dem. (Herotodus 5. bok 112-126) (Oha)

17. år

Haman, en amalekitt, blir satt til å styre riket. (Esters bok 3,1) (Josefus side 197) (Oha)
Perserne vinner sjøslaget mot Histiaeus. (Herodotus 6. bok 8-18) (Oha)

18. år

Haman blir hengt og Mordekai får komme frem for kongen, og da var det gått 99 år siden han ble bortført.  (Esters bok 2,6 og 3,7 og 8,9) + (Jeremia 29,10) + (2.Kongebok 24,8-18) + (Jeremia 52,31) + (Josefus side 188) (Oha)
Kongen reiser til Egypt og setter igang et stort gravearbeide, for å lage en kanal i mellom Det Røde Hav og Nilen (Oha)

22. år

Perserne inntar Milet og bortfører befolkningen (Herodotus 6. bok 18-21)
Samene forlater Samos for ikke å bli gjort til slaver (Herodotus 6. bok 18 og 22-25)
Amyntas, sønn av Tharralea, og far til Filip, blir konge av Makedonia (Diodor på Sicilia 15. bok 60,3)

24. år

Perserne angriper Chios, Lesbos og Tenedos (Oha)
Histiaeus blir tatt til fange og drept av Perserne. (Herodotus 6. bok 28-29)

28. år

Darius stoppet arbeidet på kanalen mellom Det Røde Hav og Nilen, fordi havnivået var forskjellig fra Nilen (Strabo 17. bok 1) (Oha)
Kongen (Oha) sender menn for å speide ut veien til India Herodotus 4. bok 44) (Oha)

31. år

Perserne angriper India (Oha)

37. år

Perserne erobrer Eretria i Hellas, og fører folket bort som slaver. (Oha)
Perserne angriper Maraton, men taper slaget mot grekerne. (Oha)
Oha innsetter Artabazanes (Arfaksad), sin førstefødte sønn, som satrap over Media (Judits bok 1,13) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 175 og 177) (Diodor på Sicilia 11. bok XXV)

40. år

Hæren til Oha synker i kvikksand ved fjellet Baal-Sefon (Casius-fjellet). Antageligvis den hæren som tjenestegjorde i Egypt.  (En kommentar til Herodot av W. W. How og J. Wells 2. bok 6)

41. år

Egypterne gjør opprør mot Oha, (Herodotus 7. bok 1) og tar seg en konge, Armiteus av Saïs. (Alexandrea Aegyptum side 56) (Esekiel 29,12-15)
Oha setter sin sønn Ochus (Nidin-Bél / Xerxes) på kongetronen, og gjør seg klar til å ta Egypt, men han blir syk. (Herodotus 7. bok 2-4) (Nidin-Bel)

42. år

Oha dør av en sykdom etter å ha regjert i 36 år. (Herodotus 7. Bok 4) (Schmidt, Persepolis III: De kongelige gravene og andre monumenter) (Oha)
Herrens ord kommer til Profeten Haggai om at det er på tide å bygge på Herrens hus. (Jødisk 01.06) (Haggai 1,1-11) (Nidin-Bel)
De tar opp igjen arbeidet med å bygge på Herrens hus (Jødisk 24.06) (Haggai 1,12-15)
Haggai profeterer om at folkenes dyrebare skatter skal komme til Herrens Hus (Jødisk 21.07) (Haggai 2,1-9)
Herrens ord kommer til Haggai om at fra denne dag vil Herren velsigne (Jødisk 24.09) (Haggai 2,10-19)
Herrens ord kommer igjen til Haggai om at Herren vil velte Kongetroner (Jødisk 24.09) (Haggai 2,20-23)

43. år

Ochus gikk til krig mot Egypterne. (Herodotus 7. bok 7) (Nidin-Bel)
Ochus satte sin bror, Achaeamenes, til å styre i Egypt.  (Herodotus 3. bok 12) (Herodotus 7. bok 7) (Nidin-Bel)

46. år

Ochus går til krig mot Hellas og taper. (Nidin-Bel)
Han trekker han seg tilbake til Sardis og overvintrer der. (Herodotus 8. bok 97, 100, 107, 113, 115, og 117)
Herren befrir Jødene fra øst og vest (Joel 3,9-11) + (Sakarja 8,7-8 og 13)
Jødene blir ferdig med å bygge templet (Jødisk 03.12) (Esras bok 6,15)
Alexander II, overtar tronen i Makedonia. (Diodor på Sicilia 15. bok 60,3) (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)

47. år

Ochus’ hærfører, Mardonius, gikk til krig mot 50 000 grekere, med 300 000 mann, og tapte. (Nidin-Bel)
Under denne krigen var Alexander, sønn av Amyntas, (Filips bror) konge og leder for makedonerne (Herodotus 9. bok 44)
Alexanders bror, Filip, er gissel hos Theben (Diodor på Sicilia 15. bok 67,4) (Diodor på Sicilia 15. bok 70,2)
Ptolemaios Alorites, sønn av Amyntas, drepte sin bror Alexander, i forræderi, og regjerte i 3 år (Diodor på Sicilia 15. bok 71,1)
Arsicas, kongens sønn, gifter seg med bror datter av kong Ochus. (Herodotus 9. Bok 108) + (Diodor på Sicilia 11. bok XXV) + (Strabo 15. Bok 24) + (Diodor på Sicilia 17. bok 5) + (Fra Syncellus i følge EUSEBIUS, (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 177)
Esra drar fra Babylonia til Jerusalem med gull og sølv til templet (Esra 7,7-9 og 11-20) (Esras bok)
Israel hadde tatt seg hustruer fra fremmede folk og vedtar å skille seg fra dem (Jødisk 20.09) (Esra 10,9-12)
Sakarja får bedkjed, fra Herren, om å lage en krone og sette den på Josva, Josadaks sønns, hode (Jødisk 01.05) (Sakarja 6,9-11) + (Esra 7,9)
Det settes igang en granskning om blandingsekteskapene. (Jødisk 01.10) (Esras 10,16)

48. år

Jødene er ferdig med å granske sitt folk, om hvem som tok seg fremmede hustruer (Jødisk  01.01) (Esra 10,17)

49. år

Templet blir innviet og tatt i bruk i sabbatsåret (Daniel 9,25) (Daniels 70 årsuker) + (Nehemja 8,2) + (5. Mosebok 31,10-11)

50. år

Perdiccas III blir konge av Makedonia og regjerer i 6 år (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)

56. år

Byen, Lacedaemon (i Helleas) ble rammet av et voldsomt jordskjelv, hvor mer enn 20 000 mennesker døde, og en pest brøt løs, som varte lenge. (Diodor på Sicilia 11. bok XXI [XXI-VII])

Filip, Aleksander den stores far, blir konge i Makedonia, og regjerer i 23 år (Diodor på Sicilia 17. bok 1) (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)

57. år

Ochus dreper sin halvbror, Artabazanes, i en krig om tronen. Artabazanes var den førstefødte av Oha, mens Ochus var den førstefødte av Oha og Atossa, Kyros’ datter. (Nidin-Bel år 17)

58. år

Ochus ville hevne seg på de land som ikke stilte opp i krigen mot Artabazanes (Arfaksad) (Nidin-Bel år 18) (Judits bok 2,1-16)

Sakarja 11
6. så jeg vil ikke mere spare landets innbyggere, sier Herren, men jeg vil overgi menneskene i hverandres hender og i hendene på deres konge. De skal herje landet, og jeg vil ikke redde noen av deres hånd.

Xerxes (Kongen) drepte presten i babylon, tok statuen av Jupiter med seg, (Horodotus 1. bok 183-184) Og ødela graven til Belus. (Strabo 16. bok 1,5)

60. år

Nehemja blir utnevnt til statlig oppsynsmann og reparerer Jerusalems ødelagte murer (Nehemja 1,1-11 ) (Nehemja 5,14 og 13,6) (Nehemja 6,15) (Nehemja 13,6)

63. år

Esra leser av lovboken for folket i sabbatsåret (Jødisk 01.07) (Nehemja 8,2) + (5. Mosebok 31,10-11)

65. år

Nothus (Kyros) blir satrap over Lydia. (Artaxerxes Av Plutarch) + (Diodor på Sicilia 11. bok 25) + (Diodor på Sicilia 12. bok 25) + (Uruks Konge Liste) + (Diodor på Sicilia 12. bok 29)

69. år

Ochus (Xerxes) beseiret Egypt og regjerte over det i 6 år. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 187)

73. år

Nehemja kommer tilbake til kongen og fortsetter som munnskjenk. (Nehemja 5,14 og 13,6)

77. år

Arses blir innsatt som konge mens Ochus ennå lever. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 187) + (Diodor på Sicilia 11. bok 25) + (Strabo 15. bok 24)

80. år

Filip dør og Aleksander blir konge av Makedonia (Diodor på Sicilia 17. bok VII) (Diodor på Sicilia 6-10. bok 3. fragment)

81. år

Artabane å dreper kongen. (Diodor på Sicilia 11. bok 25)
Bagoas å forgifter tronearvingen, så han dør. (Strabo 15. bok 24) Han regjerte 2 mnd etter at Ochus var drept. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell, Side 177)
Hans bror, Sogdian (Bagoas), overtok tronen og regjerte i 7 mnd. (Diodor på Sicilia 12. bok 29) (Diodor på Sicilia 17. bok 5)
Nothus (Kyros) drepte Sogdian og overtok tronen. Han regjerte i 5 år.  (Diodor på Sicilia 12. bok 29) + (Uriks kongeliste)
Aleksander den store dreper de som drepte far hans. (Diodor på Sicilia 17. bok 1-2)

82. år

Aleksander den store krysser Hellespont og går til krig mot Persiariket. (Josefus side 201) + (Diodor på Sicilia 17. bok 5-7) + (Uriks kongeliste) + (Strabo 15. bok 3,24) (Daniels bok 8,4-8 og 20-22)
Aleksander hadde en hær på 34.500 mann da han krysset Hellespont (Diodor på Sicilia 17. bok 17)
Det var sommertid da Aleksander var i Kilikia (Curtius Rufus 3. bok 5,1)
Nehemja kaster ut Tobias’ ting av templet og setter det i orden igjen (Nehemja 13,8-12)
Nehemja driver bort Mamasse, en av sønnene til Jojada, slik at han ikke fikk gjøre prestetjeneste mer, i templet. (Nehemja 13,28) + (Josefus side 200-201)

83. år

Aleksander den store går til krig mot Nothus (Kyros), Kongen av Persia, og beseirer han. (Diodor på Sicilia 12. bok 29) (Curtius Rufus 3. bok 8,8) (Curtius Rufus 3. bok 11,1-27)
Nothus hadde en hær på 500 000 mann (Diodor på Sicilia 17. bok 31)
Dette skjedde på vinteren (Curtius Rufus 3. bok 8,8) + (Curtius Rufus 3. bok 13,7)
Øya Arad overga seg til Aleksander den store (Curtius Rufus 4. bok 1,6)
Byen Byblos overgir seg til Aleksander den store (Curtius Rufus 4. bok 1,15)
Byen Sidon overgir seg til Aleksander den store (Curtius Rufus 4.bok 1,15-16)
Kypros bytter side og hjelper Aleksander den store (Curtius Rufus 4. bok 8,14)
Byen Tyrus overgav seg ikke og ble lagt i grus etter 7 måneders kamp (Curtius Rufus 4. bok 4,19) (Sakarja 9,1-4)
Aleksanders krigsflåte blir sendt for å frigjøre Kreta, og rense havet for pirater (Curtius Rufus 4. bok 8,15)
Aleksander den store besøker Jerusalem og møter ypperstepresten Jaddua (Josefus side 201-202)
Jaddua var sønn av Johanan, sønn av Jojada, sønn av Eljasib, sønn av Jojakim, sønn av Josva, Josadaks sønn, som reiste fra Babylon i Kyros 1. regjeringsår over Babylon (Nehemja 12,1 og11) + (Esra 2,1-2 og 3,1-2)
Aleksander den store beleirer og inntar Filisternes byer (Curtius Rufus 4. bok 6,1-30) (Sakarja 9,5-7)
Aleksander den store blir ønsket velkommen i Egypt (Curtius Rufus 4. bok 7,1-8,16)
Andromache, som Aleksander hadde satt til å styre Syria, blir brent levnede av Samaritanere. Aleksander kom og henrettet disse menneskene, og insatte Memnon til å styre. (Curtius Rufus 4. bok 8,9-11)
Aleksander hadde krysset Tigris da Darius’ kone døde i fødsel. Da har det ikke gått mer en 9 måneder siden det forige slaget mot Darius. (Aleksander av Plutarch) + (Curtius Rufus 4. bok 9,7 og 10,18-24)

84. år

Aleksander den store møter Darius til et avgjørende slag om sommeren (Curtius Rufus 4. bok 12,14)
Denne gangen har Nothus (Darius) en hær på 1 000 000 mann og taper for Aleksander, som har 50 000 mann (Diodor på Sicilia 17. bok 39) (Curtius Rufus 15,22-26) (Curtius Rufus 5. bok 11,5)
Perserne forventet at Aleksander skulle angripe om natten, og stod derfor klare og ventet hele natten igjennom, mens grekerne sov. (Curtius Rufus 4. bok 13,4-20)
Nothus (Darius) rømmer til Ekbatana (Curtius Rufus 5. bok 8,1 og 13,1)
Byen Arbela overgir seg til Aleksander (Curtius Rufus 5. bok 1,10)
Byen Babylon overgir seg til Aleksander, hvor han blir i 34 dager (Curtius Rufus 5. bok 1,17og 39)
Byen Susa overgir seg til Aleksander (Curtius Rufus 5. bok 2,8-11)
Aleksander går inn i Persia om vinteren (Curtius Rufus 5. bok 4,4 og18)

85. år

Aleksander inntar Persepolis og brenner byen (Curtius Rufus 5. bok 6,1-10 og 7,1-11)

86. år

Bessus drepte Nothus på vei til Bactria. Dette hente om sommeren. (Curtius Rufus 5. bok 13,15-17 og 23-25) (Uruk Konge Liste)

93. år

Aleksander den store dør etter å ha regjert i 12 år. Det var under reparasjonsarbeidet på templet til Belus at han ble syk og døde. (Strabo 16. bok 1,5) (Strabo 15. bok 3,24)

Perserriket er kortere enn i den offisielle historien. Her er dokumentasjonen.

 

 

Å. L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 6. april 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *