Bevis på at Moseloven gjelder enda

 

Bevis nr 1

5. Mosebok 30
1. Når da alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt frem for deg, og du tar det til hjerte ute blant alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til,
2. og du av alt ditt hjerte og all din sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byder deg i dag, både du og dine barn,
3. da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og vise godhet mot deg, og han skal igjen samle deg fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt deg iblant.
4. Om dere enn er drevet bort til himmelens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg derfra.
5. Og Herren din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Og han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg tallrikere enn dine fedre.

I vers 3 og 4 kan vi se at Israels folk var drevet bort til mange land og når var det Israel ble samlet fra mange folkeslag og fikk sitt land igjen?

Jo, det var fra slutten av 1800 tallet og fremover. Og i 1948 ble de et eget land.

Hva var kriteriene for at dette skulle kunne skje?

Det står i vers 1 og 2. Når du av alt dit hjerte omvender deg. Omvender til hva ? Jo, til alt det som jeg byder deg i dag. Og hva var det?

Jo det var hele 5. Mosebok. Hele 5. Mosebok er en tale Moses holdt på sletta, på andre siden av Jordan, tvers over for Jeriko. Og den inneholder budene, Loven, Helligdagene, velsignelsen, og forbannelsen.

Så når Israels folk vendte om til moseloven, i vår tid, under den 3. pakt, pakten med Jesus Kristus, da fikk Israel lov til å vende tilbake til sitt land.

 

Bevis nr 2

Det store Jordskjelvet.

Åpenbaringen 16
17. Og den sjuende engel tømte sin skål ut i luften. Og det gikk ut en stor røst fra templet i himmelen, fra tronen, som sa: Det er skjedd.
18. Og det var røster, tordner, og lyn. Og det ble et stort jordskjelv, som ikke har vært fra menneskene ble til på Jorden, så enormt stort var skjelvet.
19. Og den store by ble delt i tre deler, og folkenes byer falt. Og den store Babylon ble husket fremfor Gud, for å gi den begeret med hans harme og vredes vin.
20. Og enhver øy vek bort, og fjell fantes ikke.
21. Og hagl, store som talenter, kom ned fra himmelen på menneskene, og menneskene spottet Gud for haglets plage. For dets plage var meget stor.

Dette har ikke skjedd enda. Jesaja så også det store jordskjelvet og han forteller hvorfor det skjedde også.

Jesaja 24
1. Se, Herren tømmer Jorden og legger den øde. Han omskifter dens vesen og atspreder dem som bor på den.
2. Da går det presten som folket, herren som slaven, fruen som slavinnen, selgeren som kjøperen, låntakeren som lånegiveren, den som tar for mye rente som hans skyldner.
3 . TØMMES skal Jorden og PLYNSRES, for Herren har talt dette ord.
4. Jorden sørger og visner bort. Og de mest kvalitetsfulle av dem som bor på Jorden, blir oppgitt.
5. For Jorden er vanhelliget under dem som bor på den, for de har nedverdiget lovene, overtrådt budene, og brutt den evige pakt.
6. Derfor fortærer forbannelsen Jorden, og de som bor på den må bøte. Derfor brenner Jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen.
7. Juicen råtner, og vintreet synker bort. Og alle de som før var så hjerteglade, sukker nå.

19. Jorden BRISTER. Jorden REVNER. Jorden RYSTES.
20. Og Jorden skal sjangle som den drukne og svinge hit og dit som ei hengekøye, for dens ugjerning tynger på den, og den skal falle og ikke reise seg mere.
21. På den tid skal Herren kravsøke himmelens hær i det høye og Jordens konger nede på Jorden.
22. Og de skal samles sammen som fanger i hulen og settes fast i fengslet, og langt om lenge skal de få sin straff.

I vers 5 og 6 ser vi årsaken til at jorden forgår. De har nedverdiget lovene, overtrådt budene og brutt den evige pakt. Derfor brenner jordboerne (Åp.8,7) og det blir bare få mennesker igjen.

Her forventes det at vi, som lever i endetiden, skal følge Guds lov. Og det forventes at alle som bor på Jorden skal følge Guds lov.

 

Bevis nr 3

Romerbrevet 3
31. opphever vi derfor loven gjennom troen? Nei, det skjer ikke. Men vi stadfester loven.

 

Bevis nr 4

Matteus 5
17. Tenk ikke at jeg er kommet for å oppløse loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppløse, men for å oppfylle.
18. I sannhet sier jeg nemlig dere: Inntil himmelen og Jorden forgår, skal ikke en eneste prikk forgå av loven, før alt har skjedd.

Lukas 16
16. Loven og profetene var inntil Johannes. Fra da av forkyntes Guds rike og enhver presser seg inn i det.
17. Men lettere skal himmel og Jord forgå, enn at et minste tegn i loven faller bort.

 

Bevis nr 5

1. Johannes brev 5
1. Enhver som er troende på at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og enhver som elsker den som føder, elsker også den som er født av ham.
2. På dette merker vi at vi elsker Guds barn: Når vi elsker Gud og holder hans bud.
3. Dette er nemlig Gudskjærligheten: At vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.

 

Åpenbaringen 12
7. Og det ble krig i himmelen. Og Mikael, og hans engler, førte krig mot draken, og hans engler.
8. Og de var heller ikke i stand til å finne noe sted for dem mere i himmelen.
9. Og den store drake ble kastet ut. Han som er kalt den gamle slange, djevelen, og Satan, og som forfører hele verden, ble kastet til Jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.
10. Og jeg hørte en stor røst som sa i himmelen: Nå er det skjedd at frelsen, kraften, og kongedømmet ble vår Guds. Og autoriteten tilhører hans salvede, fordi våre brødres anklager ble kastet ned, han som anklagde dem for vår Gud dag og natt.
11. Og de beseiret ham ved Lammets blod, og ved deres vitnesbyrds ord, og de elsket ikke sitt sjelsliv til døden.

17. Og draken harmedes over kvinnen og drog bort for å føre krig mot de øvrige av hennes ætt, de som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.

Åpenbaringen 14
9. Og en tredje engel fulgte etter dem, og sa med stor røst: Om noen tilber dyret og dets bilde, og tar dets merke på pannen, eller på sin hånd,
10. skal han også drikke av Guds vredes vin som skjenkes ublandet i hans vredes beger. Og han skal pines i ild og svovel fremfor de hellige englene og fremfor Lammet.
11. Og røyken fra deres pine stiger opp i evighetenes evigheter, og de har ingen hvile dag og natt, de som tilbad dyret og dets bilde, og de noen som grep hans navns merke.
12. Her må de innvidde ha tålmodighet så de tar vare på Guds bud og Jesu tro(overbevisning).
13. Og jeg hørte en røst fra himmelen som sa: Skriv: Salige er de døde, de som dør i Herren, fra nå av. Ja, sier Ånden, for de skal hvile fra sitt strev, og deres gjerninger følger med dem.

 

Bevis nr 6

Jeremia 31
31. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus,
32. ikke den pakt som jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt som de brøt med meg, enda jeg var deres ektemann, sier Herren.
33. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.
34. De skal ikke mere lære enhver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. Og jeg vil forlate deres ugjerning og ikke mere komme deres synd i hu.

Esekiel 36
26. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd inne i dere. Og jeg vil ta bort steinhjertet av deres kropp og gi dere et hjerte av kjøtt.
27. Min Ånd vil jeg gi inn i dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud, holder mine lover, og gjør etter dem. (Rom. 2,14-15)

Hebreerbrevet 10
15. Og Den Hellige Ånd vitner også for oss. Etter at han nemlig tidligere har sagt:
16. Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter de andre dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres hjerter og skrive den inn i deres forstand.

Tilbake

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 26. oktober 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *