De 6 årene i Åpenbaringsboken

Du trodde kanskje at det var 7 år i Åpenbaringsboken. Det er så lett å ta feil, hvis man ikke følger med i timen.

Det blåses i 7 basuner, og i det gamle Israel skulle man blåse i basun, en gang i året, og det var på basundagen.
I 5. Mosebok 31,10-11 påbød Moses at lovboken skulle leses opp på løvhyttefesten hvert 7. år, i sabbatsåret, og dermed brytes det et segl for hvert år.
Skålene med røkelse skulle bæres frem, en gang i året, på Soningsdagen. Og dermed har vi 3 dager i året, Basundagen, Soningsdagen, og Løvhyttefesten, som forekommer i Åpenbaringsboken.

Basundagen var den 01.07, Soningsdagen var den 10.07, og Løvhyttefesten var den 15.07, etter kalenderen som var på Moses’ tid. Og dermed er Basunen det første som skjer i Åpenbaringsboken. (fra kapittel 6 og utover)

Åpenbaringsboken 10
6. Og han sverget ved den som lever i evighetenes evigheter, han som skapte himmelen og det som er i den, og Jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, at tiden skal ikke være mere.
7. Men i de dager når røsten av den sjuende engel høres, når han har planlagt å blåse, er Guds hemmelighet fullført, som han forkynte i gledesbudskapet for sine slaver, profetene.

Johannes 11
24. Marta sier til ham: Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den ytterste dag.

1. Korinterbrev 15
51. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Alle skal ikke sovne inn, men vi skal alle forvandles.
52. I et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. Når nemlig basunen lyder, og de døde vekkes opp i uforgjengelighet, skal vi også forvandles.

Du kan også lese om det i artikkelen: Endetidsløgnen

 

Når den første engel blåser i basunen, går det altså et helt år til den neste engelen blåser. Men når den siste engelen blåser, skjer opprykkelsen. Her mangler det siste året. Det begynner med en basun, og opprykkelsen er når den 7. basun blåser. Så det er bare 6 år i Åpenbaringsboken.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 8. juli 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *