Endetidsløgnen

 

I mange menigheter forkynnes det at Jesus kommer og henter oss før de 7 siste årene begynner. De som er oppskrevet i Åpenbaringsboken.
Denne løgnen ble utgitt av Francisco Ribera på 1500-tallet og ble trykket opp og spredd i år 1826 av Dr. Maitland.
https://www.youtube.com/watch?v=MOUqwBL8GiI
https://www.youtube.com/watch?v=lwLA3SztSmk

Se også 1.21-1.25 minutter inn i filmen:  https://www.youtube.com/watch?v=QWkjgy0uDuA

De som følger denne læren, vil spasere rett inn i armene på den falske Messias. Dette har blitt gjort for at de kristne ikke skal forberede seg på det som kommer. Men Jesus sa: Våk, så dere kan unnfly det som skal skje.

Lukas 21
35. Som en felle skal den nemlig komme over alle de som sitter på hele Jordens overflate.
36. Våk derfor bedene til enhver tid, forat dere skal aktes verdige til å unnfly alt dette som skal skje, og til å stå fremfor menneskesønnen.

Men i de nye trosmenighetene, der skal de på død og liv holde fast på løgnen, og ikke forberede seg på en vanskelig tid.
Hvis man forbereder seg og det ikke skjer noe, da er det ingen stor skade skjedd. Men hvis man ikke forbereder seg, og det så sjer, da kan det koste deg livet.

For at du skal få klarhet i hva bibelen lærer, så se her.

1. Tessalonikerbrev 4
16. For Herren skal selv med en befaling, med en overengels røst og med Guds basun, komme ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først reises opp.
17. Deretter skal vi som lever og har blitt tilbake, samtidig med dem bli rykket opp i skyer til Herrens møte i luften, og på den måten alltid være med Herren.

Her kan du se at de dødes oppstandelse er før opprykkelsen, og at vi skal bli rykket opp samtidig med dem.

Johannes 11
24. Marta sier til ham: Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den ytterste dag.

Her sier Marta til Jesus at Lasarus skal oppstå på den ytterste dag. Det vil si at de dødes oppstandelse er på den ytterste dag.

 

Åpenbaringsboken 10
6. Og han sverget ved den som lever i evighetenes evigheter, han som skapte himmelen og det som er i den, og Jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, at tiden skal ikke være mere.
7. Men i de dager når røsten av den sjuende engel høres, når han har planlagt å blåse, er Guds hemmelighet fullført, som han forkynte i gledesbudskapet for sine slaver, profetene.

I 1. Tessalonikerbrev 4,16 ser vi at det skjer når basunen lyder.
I Åpenbaringsboken 10,7 ser vi at det skjer når den sjuende engel blåser.
I 1. Korinterbrev 15,52 ser vi at det er skjer ved den siste basun.

 

1. Korinterbrev 15
51. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Alle skal ikke sovne inn, men vi skal alle forvandles.
52. I et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. Når nemlig basunen lyder, og de døde vekkes opp i uforgjengelighet, skal vi også forvandles.

Så her kan du se at opprykkelsen skjer ved den siste basun og at tiden ikke skal være mere etterpå, og at vi rykkes opp sammen med de som allerede er døde i Kristus.

Men før den tid, blir det en vanskelig tid, som man må forberede seg på. Og den som ikke gjør det, han får lide i denne tiden.  Det kan du se her: http://elshaddai.no/en-prognose-for-fremtiden/

 

Og så tar vi det en gang til

1. Tessalonikerbrev 4
15. Dette sier vi nemlig til dere med Herrens ord: At vi som er de levende, som blir etterlatt til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme foran de som er innsovnet.

17. Deretter skal vi som lever og har blitt tilbake, samtidig med dem bli rykket opp i skyer til Herrens møte i luften, og på den måten alltid være med Herren.

Klarer du å se at bibelen bruker ordet gjenkomst, og opprykkelse, som en og samme hendelse?

Og så tar vi det enda en gang

2. Tessalonikerbrev 2
1. Men vi ber for dere, brødre, angående vår Herre Jesu Kristi gjenkomst og vår samling til ham,
2. at dere ikke så snart må la dere rokkes fra forståelsen, og ikke skremmes, verken ved ånd eller ord, eller ved et brev som om det var fra oss, om at Kristi dag alt er her.
3. Ikke noen av dere må la dere forføre på noen måte, for hvis ikke, så kommer frafallet først og syndens menneske åpenbares, fortapelsens barn,
4. som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud eller helligdom. Slik at han setter seg i Guds tempel og viser frem seg selv at han er Gud.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 14. juni 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *