De dødes vei

 

Matteus 8
21. Men en annen av lærlingene hans sa til ham: Herre, la meg først gå bort å begrave faren min.
22. Men Jesus sa til ham: Følg meg, og la de døde begrave sine døde.

Hvem var det Jesus siktet til som han kalte for døde?

Efeserbrevet 2
1. Også dere var døde ved deres overtramp og synder,
2. i hvilke dere den gang vandret etter tidsalderen i denne verden, etter den øverste for luftens autoritet, den ånd som nå arbeider i vantro-ulydighetens barn.
3. Blant hvilke vi også tidligere snudde om i fra, våre kjøttslige lyster. Da vi gjorde kjøttets og tankenes vilje, var vi barn av naturen under vreden, som også de øvrige.

Det var altså de som overtrådte loven, som ble kalt de døde.

5. Mosebok 30
15. Se, jeg har i dag lagt frem for deg livet og det gode, og døden og det onde

19. Jeg tar i dag himmelen og Jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt frem for deg; velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så skal du få leve; du og din ætt!

I det gamle testamentet måtte de ikke ofre til Gud. Men de som ville vandre på livets vei, måtte bringe et offer som dekket over deres synder, for ellers kom de under lovens forbannelse.

 

2. Timoteus brev 1
10. Men nå synliggjøres dette ved vår Frelsers tilsynekomst at han har tilintetgjort døden og belyst et evig levende liv og udødelighet ved gledesbudskapet

Salme 102
19. Dette skal bli oppskrevet for den kommende slekt, for det folk som skal skapes, skal love Herren.
20. For han har sett ned fra sin hellige høyde, og Herren har skuet fra himmelen og ned til Jorden
21. for å høre den fangedes klage, og for å løse dødens barn,
22. forat Sion skal forkynne Herrens navn og hans pris i Jerusalem

Matteus 18
11. Menneskesønnen kom nemlig for å befri de fortapte.

Efeserbrevet 2
4. Men Gud er rik på godhet. Ved sin store kjærlighet elsket han oss,
5. og da vi var døde ved våres overtramp, gjorde han oss levende med Kristus. Av nåde ble dere forløst,

Johannes 1
12. Men så mange som tok imot ham, dem gav ham rett til å bli Guds barn, dem som trodde på hans navn.

Så kom Jesus for å befri de fortapte. Men det betyr ikke at vi fortsatt kan vandre som før. Man må vende om fra synden.

Romerbrevet 7
11. For synden tok anledningen gjennom budet og villedet meg, og drepte ved det.
12. Så er vel loven hellig og budet hellig, og rettferdig og godt.

Romerbrevet 7
5. Da vi nemlig var i kjøttet, arbeidet syndens lyster gjennom loven i våre lemmer til å bære frukt for døden.

Romerbrevet 6
12. La derfor ikke synden regjere i den dødelige kroppen deres, til å adlyde dens lyster.

16. Vet dere ikke at for hvem dere stiller dere frem som slaver til lydighet, så er dere slaver under den dere adlyder. Enten det er synden til død, eller lydigheten til rettferdighet.

20. Da var dere nemlig syndens slaver, og dere var frie fra rettferdigheten.
21. Den, hvilken frukt dere hadde da, den gang, skjemmes dere over nå. For høydepunktet for disse tingene, er død.

23. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er et evig levende liv i Jesus Kristus vår Herre.

Synden brukte loven og lurte Paulus. Det er ikke andres gjerninger du blir dømt for på dommens dag. Det er dine egne. Etter at Paulus ble frelst sa han: Man må vandre i kjerlighet for å oppfylle loven. (Rom 13,10)

Så for at vi skal kunne vandre på Livets vei, så har vi fått Ånden til hjelp.

Romerbrevet 7
22. Jeg gleder meg nemlig over Guds lov etter det innvendige menneske.
23. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer som strider mot loven etter mitt sinn, og fører meg i fangenskap ved syndens lov som er i kroppsdelene mine.

Romerbrevet 8
2. For Åndens levende livs lov gjorde meg fri fra syndens og dødens lov.
3. Det som nemlig var umulig for loven, idet den var svekket på grunn av kjøttet, sendte Gud sin egen sønn til, i syndig kjøtts liknelse. Og på grunn av synd, dømte synden i kjøttet,
4. forat lovens rettferdighet skulle oppfylles i oss, vi som ikke vandret etter kjøttet, men etter Ånden.

Hebreerbrevet 6
1. Derfor skal vi forlate Kristi første ord og vende oss mot fullmodenhet, så vi ikke igjen må legge en grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro(lydighet) på Gud,
2. læren om dåpen og håndspåleggelse, de dødes oppstandelse og den evige dom.
3. Og dette vil vi gjøre, så sant Gud tillater det.

Hebreerbrevet 9
14. hvor mye mere skulle ikke Kristi blod, han som ved en evig Ånd ofret seg selv som et lyteløst offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å arbeide for den levende Gud?

Det er synden som gjør mennesker døde.

Åpenbaringen 3
1. Og skriv til budbæreren for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død.

Åpenbaringen 3
2. Bli våkene, og styrk det øvrige, det som holder på å dø. Jeg har nemlig ikke funnet dine gjerninger oppfylende for Gud.
3. Husk derfor hvordan du tok imot og hørte, ta vare på det, og vend om. Hvis du da ikke vil våke, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke merke hvilken time jeg kommer over deg.
4. Du har noen få navn i Sardes, som ikke har forurenset sine klær, og de skal vandre med meg i hvite klær, for de er verdige.
5. Den som seirer, han skal kles i hvite klær. Og jeg skal slett ikke stryke hans navn ut av det levende livs bok, og jeg skal erkjenne hans navn for min Fader og for hans engler.

Åpenbaringen 19
8. Og det ble gitt henne at hun skulle kles i fint lin, rent og strålende. For det rene linet er de innviddes rettferdige gjerninger.

Loven gjelder enda, for det er normen på rett og galt.

Men Paulus ville ikke at Galaterne skulle bli loviske, slik som han var før han ble frelst, og derfor ville han ikke vite noe annet blant dem en Kristus og han korsfestet.

Kjøttet vil gjerne vandre på syndens vei, men Ånden kommer vår svakhet til hjelp, og hjelper å oss å vandre på livets vei.

Hvis man vandrer etter Ånden, da oppfyller man loven.

Gud sa ikke at noe var galt å gjøre i loven og så ble det rett å gjøre det i det nye testamentet.
Rett og galt har ikke forandret seg. Det er en del endringer på andre områder, men det kan du lese mer om i artikkelen: http://elshaddai.no/loven/

Matteus 5
17. Tenk ikke at jeg er kommet for å oppløse loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppløse, men for å oppfylle.
18. I sannhet sier jeg nemlig dere: Inntil himmelen og Jorden forgår, skal ikke en eneste prikk forgå av loven, før alt har skjedd.

Jesus hadde ikke korrigert menighetslederne i Åpenbaringsboken, hvis alt var bare nåde. For hvis alt er bare nåde, da trenger man jo ikke å omvende seg fra sin synd. Og da er man inne på den læren som Nikolaittene forkynte. De byttet om Guds nåde med ryggesløshet.

Kolosserbrevet 2
13. Også dere var døde i deres overtramp og kjøttets forhud. Men han gjorde dere levende sammen med ham, etter å ha tilgitt oss alle overtrampene.
14. Han utslettet det som var skrevet mot oss ved budene, det som var imot oss. Og han tok det bort fra vårt samfunn og naglet det til korset.

Jakobs brev 5
20. da skal dere merke, at den som har omvendt en synder fra hans villfarede vei, frelser hans sjel fra døden og dekker over en mengde synder.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 9. november 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *