En prognose for fremtiden

 

Jeg har prøvd å lage en oversikt over fremtiden. Hvordan den i hovedtrekk ser ut.

Slik jeg ser det, så får vi mer krig i Syria, og så vil Israel gå inn for å bringe ro og stabilitet. Dette fører til en del protester og opprør rundt omkring. Corona-sykdommen vil svekke økonomien til de forskjellige land, og i 2022 vil en del land gå konkurs.
     Gullprisen vil rase ned fordi en del land med svak økonomi, vil styrke seg ved å selge gull. Så i september 2022 vil vi få dollar-kollapsen. Dollaren opprettholdes av en høy gullpris, og et godt aksjemarked, men ved et slikt fall, vil den gå inn i en ond spiral. De vil til slutt kutte ut dollaren og gå over til annen valuta. Og den kommer da til å falle til kr 0,-. USA blir da kvitt gjelda si, mens alle andre land og personer, som har dollar, mister sine verdier. I Russland velger de å skylde på jødene og vesten, så de går inn og tar nord Norge, og skaper en ny jødeforfølgelse, i Russland, og vi vil få 2-5 millioner jøder, som kommer ut fra Russland, for å prøve å redde seg fra forfølgelsene, og dette skjer i 2023.
Mange av disse kommer til å bosette seg i Syria i de «okkuperte områdene», og det blir det mer bråk av. Det vil bli en krig mot Iran, hvor flere land er med å støtter Iran, mens andre land er med å støtter USA. Muslimske terrorgrupper vil dukke opp rundt omkring. Og i USA blir det svarte opprøret mye større, og vil føre til en borgerkrig, som er styrt av kommunistene i 2024. I 2022 kommer vi også til å få en lov som gir en større seksuell «frihet».

Templet skal bygges og offertjenesten komme i gang igjen, men den skal opphøre når den falske Messias kommer.

I 2025 får vi en internasjonal valutakrise. Og i 2026 får vi matvaremangelen.

I begynnelsen av Juni 2027 vil vi få branner over hele den sørlige halvkule, Sør-Amerika, Afrika, Australia, og kanskje også New Zealand. 10 dager etter dette vil det gå noe galt med chipen, og de som har tatt den, vil få byller. Og ytterligere 5 dager etter dette bryter krigen ut i Europa og Usa. Russland går til krig sammen med sine allierte. Den varer ca 1 år.

I begynnelsen på Juni 2028 vil vi få en stor flodbølge/Tsunami i Atlanterhavet. Dette vil føre til at krigen endrer seg og Russland trekker seg tilbake. Men våre kystbyer vil få en bølge, på kanskje 80 til 200 meter høy, og en tredjedel av verdens skip går under. 10 dager etter dette dør de levende skapningene i Atlanterhavet.
Russland kommer til å svare på dette med atomraketter, omkring den 17 juni dette året, og vi vil få en rakett som slipper ut mindre atomladninger på Østlandet i Norge.
I Oslo blir nedslagsfeltet i havneområdet, nær rådhuset. De andre som får dette, er: Elverum, Gjøvik, Lillehammar, Trysil, Fagernes, og Dombås. Etter dette får vi en atomvinter. Det vil si en vinter på sommeren og en normal vinter på vinteren, slik det var før i tiden. Og hvis du ikke er påpasselig med å få snøen av taket, denne vinteren, så vil nok takbjelkene på hytter og hus knekke.
Vi vil sannsynligvis få problemer med strøm, og å holde veinettet fri fra snø, da snømengdene ser ut til å nå midt på telefonstolpen her på Østlandet. Dette kan ligne på filmen: The Day After Tomorrow
https://www.youtube.com/watch?v=Ku_IseK3xTc  / https://www.dagbladet.no/nyheter/russernes-nye-supervapen-utsletter-kystbyer/78281981

På våren i 2029, ved pinsetider, vil vi få en flom vi ikke har opplevd maken til. Bygginger og hus vil bli feid avgårde med vannmassene. Jeg vil tro at Glomma stiger med ca 5 meter over normal vannstand. Det vil bli en borgerkrig i det gamle sovjetområdet i 28-29. Og i begynnelsen av Juni 2029, vil det bli sluppet en gift-bombe over Asia (Kina og India, og området der omkring). Vann og elvene blir slimete og giftig. Man kan ikke drikke vannet, og fiskene dør. Da blir det hungersnød. 15 dager senere blir 11 kg hvete solgt for en dagslønn i dette området.

Etter dette, i slutten av 2029, kommer CNN til å filme den falske Messias, som kommer ned til oss. Han vil samle de forskjellige religionene og lede dem til den katolske kirke. Han vil også gjøre det obligatorisk med chipen, slik at du verken kan selge eller kjøpe uten å ha den. I verden for øvrig vil det dannes 10 stater som USA og EU. Og hovedstaden i Norge og Sverige vil hete København, etter dette. En av lederne for disse 10 statene vil undertrykke 3 andre ledere, av disse 10 statene. Og han vil samle dem om en verdens-hovedstad i Jerusalem. Dette er han som kalles Antikrist, og han kommer til makten i begynnelsen av 2030.

I begynnelsen på Juni 2030 vil vi få en planet som passerer mellom Jorda og Sola. I 9 dager vil vi ha en formørkelse, slik at tredjedelen av dagen mister sitt lys. Og etter dette vil sola brenne mye sterkere. Det blir så tørt at vi vil få ørkentilstander. Da må man samle vann om vinteren for å bruke om sommeren.
I midten av Juni dette år vil det bryte ut en krig i det gamle Sovjet. Der vil folk reise seg mot folk. Og dyrene vil bli aggressive, og de vil gå løs på menneskene. Det vil bli mange som blir drept av dyrene dette året.

I begynnelsen juni 2031 kommer det en sykdom over dem som har tatt chipen, og det føles som om man blir stukket av en skorpion. Folk skal søke døden, men ikke lykkes. Dette pågår i 5 måneder. Den 17.06.31 får vi den falske Kristi domstol, hvor de ekte kristne blir henrettet.

I begynnelsen av Juni 2032 får vi en krig som dreper en tredjedel av menneskene i løpet av 9 dager. Dette gjøres med teknologi fra den nye verdensregjeringen, og som de har lagret ved Eufrat. Dette vil føre til at folkene samler seg til krig mot Israel og samles på det sted som heter Harmageddon på Hebraisk. Eufrat og Nilen har tørket ut på denne tiden. Den 17.06.32 slukner solen, men ikke helt. Det kommer et stort jordskjelv og metroer og stjerner faller ned på jorden, og folk må søke ly i tunneler og fjellhuler.
Jordskjelvet er så stort at øyene blir rokket fra sin plass. Og her blir det et år med nesten ikke noe lys.

På våren 2033 setter de opp den ødeleggende styggedom i Israel. Det kan se ut som det er et strålevåpen. Dette gjør at folk vender sine våpen mot hverandre. Både i Egypt og i Israel begynner folk å slåss mot hverandre, og enden på dette er at kjøttet deres råtner mens de står oppreist. Det er på grunn av dette at Jesus kommer med denne advarselen i Matteus 24,15-22, om at de, som vil berge seg, må fly til fjellene. Ca den 03.06.33 skjer de dødes oppstandelse og opprykkelsen, og dette folket som er med i opprykkelsen blir ført avgårde til Israel. 9 dager senere skjer det største jordskjelv som har vært i historien. Solen dør helt og magnetfeltet rundt solen, som gjør at jorden går i bane rundt solen, opphører. Jorden kommer til å svinge hit og dit som en hengekøye, og forlater sin bane rundt solen. Øyer forsvinner, og fjell blir til flat mark. Og hagl, så store som håndballer, faller ned fra himmelen.

Så er denne epoken over. Jesus regjerer fra Jerusalem og der vil det være lys, men det vil være mørke over resten av nasjonene. Da kommer den ekte Kristi domstol, og det blir fred i 1000 år.

Det kan nok være mer enn dette som skjer, men dette er noe av det jeg har kommet frem til.

Og skal du overleve i denne tiden, må du forberede deg, og følge Åndens ledelse.

Matteus 24
36. Men om denne dag og time vet ingen, ikke engang himlenes engler, eller sønnen, uten bare min Fader.
37. Men som i Noahs dager, slik skal det være ved menneskesønnens ankomst.
38. Som de nemlig var i de dagene før vannflommen, der de spiste og drakk, giftet seg og giftet bort, inntil den dagen da Noah gikk inn i arken,
39. og de ikke viste noe før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det være ved menneskesønnens ankomst.
40. Da skal to være på åkeren, den ene blir tatt med og den andre blir latt tilbake.
41. To skal male på en kvern, en skal taes med og en bli latt tilbake.
42. Våk derfor, for dere vet ikke i hvilken time Herren deres kommer.

Forkynneren 8
5. Den som holder budet skal ikke lide noe ondt, og den vises hjerte skal få kjenne tid og dom.

 

Kildemateriell:

Sykluser, konspirasjonsteorier, profetier, bibelen, syner og åpenbaringer.

 

De fleste årstall og datoer er hentet ut fra Åpenbaringsboken.

Det blåses i 7 basuner, og i det gamle Israel skulle man blåse i basun en gang i året, og det var på basundagen.
I 5. Mosebok 31,10-11 påbød Moses at lovboken skulle leses opp på løvhyttefesten hvert 7. år, i sabbatsåret, og dermed brytes det et segl for hvert år.
Skålene med røkelse skulle bæres frem, en gang i året, på soningsdagen. Og dermed har vi 3 dager i året, Basundagen, Soningsdagen, og Løvhyttefesten, som forekommer i Åpenbaringsboken.

Og årstallene er hentet ut i fra at det går 2000 år i mellom hver pakt. Det går 2000 år fra Guds pakt med Adam til Guds pakt med Abraham, og det går 2000 år fra Guds pakt med Abraham til Kristus dør på korset. Og det gjorde han i år 33. Og fra år 33 og 2000 år frem er vi i 2033. Da vil de siste 7 årene i Åpenbaringsboken bli slik som vist i stykket over.

Basundagen var den 01.07, Soningsdagen var den 10.07, og Løvhyttefesten var den 15.07, etter kalenderen som var på Moses’ tid. I 2. Mosebok 12,2 sier Gud at denne måned skal være deres nyttårsmåned. Og Israel gikk ut fra Ramses den 15.01. Ved å telle overnattinger, så skulle de ha passert Rødehavet den 19.01. Og på en gammel stele var det innhugget at denne Farao døde den 19.05. Da er altså 19.05 etter den Egyptiske kalenderen den 19.01 etter den Israelske kalenderen, og egypterne fulgte stjernene for sin kalender. De feiret Siriusfestivalen som nyttår. Og dermed kan man fastslå hvilken dag det egentlig var. http://elshaddai.no/farao-mernaptah/

Kalenderen

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 20. september 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *