Enoks Bok Nr.2

Denne er utgitt på Esca forlag og er en oversettelse fra den slaviske versjon.

 

Den er falsk og her er begrunnelsen

 

 

Kapittel 2, vers 3 og side 9

3. Se sommeren og vinteren hvordan hele jorden er full av vann og skyer, og dugg og regn hviler over den.

Det var ikke sommer og vinter på denne tiden, da det var tropisk, i den forstand at noe frøs til is.

 

Kapittel 6, vers 6 og side 9

6. Og de var i alt 200 som i Jareds dager steg ned på toppen av fjellet Hermon, og de kalte fjellet Hermon, fordi de hadde svoret og bundet seg ved innbyrdes forbannelse derpå.

Fjellet Hermon hette Senir, og Sirjon, og fikk ikke navnet Hermon før Israels stammer inntok landet. 5. Mosebok 3,8-9

 

Kapittel 7, vers 1-2 og side 11

1. Disse, og alle de andre med dem, tok seg hustruer, og hver især utvalgte seg én. Og de begynte å gå inn til dem, og de hadde omgang med dem. De lærte dem tryllemidler og besvergelser og ga dem veiledning i å skjære røtter og bruken av urter.
2. Og de ble svangre og fødte store kjemper, hvis høyde var tre hundre alen.

Kjemper som var 300 alen store vil si ca 150 meter store. Når en slik blir født, så må barnet, i morens mage, også være stort.

Hvordan kunne en kvinne overleve et så stort barn, det måtte være, i kvinnens mage.

 

Kapittel 8,vers 3 og side 11

3. Semjaza underviste besvergerne og dem som skar røtter. Armaros i løsningen av trylleformularer, Baraquel lærte dem stjernetydning (astrologi). Kokabiel lærte dem tegnene. Tamiel underviste i iakttagelse av stjerner og Sariel i månens løp.

Hvis englene lærte dem astrologi, hvorfor visste de ikke om jordens oversvømmelse da?

 

Kapittel 13, vers 1-2 og side 15

1. Og Enok gikk bort og sa til Azazel: Du skal ikke få fred; en streng dom er avsagt over deg. Man skal legge deg i lenker,
2. og ettergivenhet og forbønn skal ikke bli deg til del, på grunn av den vold og synd som du viste menneskene.

Her sier han at Azazel skal legges i lenker.

I følge 2. Peters brev 2,4, så ble disse englene, som syndet, sendt til avgrunnen.

Mens i 3. Mosebok 16, så skulle syndofferbukken sendes til Azazel (Asasel) i ørkenen.

 

Kapittel 13, vers 4 og side 15

4. Og de ba meg å skrive et bønneskrift for dem, så de kunne få tilgivelse, og om at deres bønneskrift måtte bli brakt opp til himmelens Herre.

Dette er katolsk eller Ortodoks

 

Kapittel 13, vers 1-4 og side 15

1. Og Enok gikk bort og sa til Azazel: Du skal ikke få fred; en streng dom er avsagt over deg. Man skal legge deg i lenker,
2. og ettergivenhet og forbønn skal ikke bli deg til del, på grunn av den vold og synd som du viste menneskene.
3. Da gikk jeg bort og talte til dem alle sammen. Og de ble alle forferdet, og forferdelse og beven grep dem.
4. Og de ba meg å skrive et bønneskrift for dem, så de kunne få tilgivelse, og om at deres bønneskrift måtte bli brakt opp til himmelens Herre.

Når noen blir avslørt og de fortsatt vil skjule ting, reagerer de som oftest med sinne. Men her i dette verset ser vi jo en omvendelse, så her er noe som ikke rimer.

 

Kapittel 13, vers 7 og side 15

7. Og jeg gikk bort og satte meg ved Dans vann i Dan, sydvest for Hermon, og jeg leste opp deres bønneskrift til jeg falt i søvn.

Dette området fikk ikke Dans navn før Israel inntok Kana’ans land  Josva 19,47

 

Kapittel 13, vers 9 og side 16

9. Og da jeg våknet, gikk jeg til dem mens de alle var samlet i Abelsja’il, som ligger mellom Libanon og Seniser, og de hadde tilhyllet sine ansikter.

Libanon ble ikke til før syndefloden, men etter.

 

Kapittel 14, vers 9-14 og side 17

9. Jeg gikk inn til jeg nærmet meg en mur som var bygget av krystallsten og omgitt av ildtunger, og de begynte å gjøre meg redd.
10. Og jeg gikk inn i ildtungene, og jeg nærmet meg et stort hus som var bygget av krystallsten og veggene i huset var likesom et mosaikgulv av krystallsten, og gulvet var av krystall.
11. Taket var likesom stjernenes løp og lyn, og midt iblant dem var det ildkjeruber, og deres himmel var som vann.
12. Det var en flammene ild rundt omkring veggene, og dets dør brente i luer.
13. Og jeg gikk inn i dette hus, og det var varmt som ild og kalt som is. Det var ingen livsglede i det. Skrekk la seg over meg og skjelving grep meg.
14. Idet jeg rystet og skalv, falt jeg på mitt ansikt, og jeg så i mitt syn

Her beskriver han Guds bolig i himmelen, men dette rimer dårlig med bibelen. Guds bolig i himmelen var Tabernaklet, som Moses fikk beskjed om å gjøre en kopi av på jorden. Dog var det himmelske Tabernakel større enn det jordiske. Hebreerbrevet 8,2 / 8,5 / 9,11, og  da Jesus var i Templet som 12-åring, da sa han: Skjønte dere ikke at jeg måtte være i min Faders hus.

 

Kapittel 18, vers 4 og side 20

4. Og jeg så de vinder som dreier himmelen og som lar solskiven og alle stjernene gå ned.

Det er lufttomt rom utenfor Jorden, så der er det ingen vind som lar solen og stjernene gå ned.

 

Kapittel 39, vers 1-5 og side 32

1. Og det skal skje i de siste dager at de utvalgte og hellige barn vil stige ned fra den høye himmel, og deres avkom skal bli ett med menneskebarna.

5. Her så mine øyne deres bolig hos hans rettferdighets engler og deres hvileplass hos de hellige. De gikk i forbønn og bad og bønnfalt for menneskebarna, og rettferdighet strømmet som vann foran dem, og barmhjertighet som dugg på jorden, og slik er det i deres midte til evigheters evighet.

Hvordan harmonerer dette med dette bibelverset?

Matteus 22,30. For nemlig i oppstandelsen verken gifter de seg eller bortgiftes de, men de er som Guds engler i himmelen.

 

Kapittel 52, vers 1 og side 42

1. Og i de dager vil også jorden gi tilbake det som er betrodd den, og dødsriket vil gi tilbake det som det har mottatt, og helvete vil gi tilbake hva det skylder,

Dette er feil. Helvete og Ildsjøen er samme plass, og det havner ikke noen der før dommen. Dvs noen havner der ved Kristi domstol, dyret og den falske profet havner der i åpenbaringen 19, og noen havner der med den evige dom.

Matt 5,22 og Åpenbaringen 20,14-15 og se: Etter døden

 

Kapittel 60,vers 1 og side 49

1. I året 500, i den syvende måned, på den fjortende dag i måneden i Enoks liv, så jeg hvorledes en voldsom rystelse fikk himlenes himmel til å ryste, og hvordan den Høyestes hær og englene, tusener gange tusener og titusener gange titusener, ble satt i voldsom bevegelse.

Dette synes jeg at de burde ha klart bedre, når de først skal jukse. Enok ble født i år 622 etter Adam. Og han ble bare 365 år gammel. 1. Mosebok 5,23

 

Kapittel 60, vers 8 og side 50

8. men det mannliges navn er Behemot, som med sitt bryst opptar en uoverskuelig ørken, hvis navn er Dendain, øst for Edens hage, hvor de utvalgte og rettferdige bor, hvor min bestefar ble opptatt, den syvende fra Adam, den første av menneskene, som åndenes Herre hadde skapt. (Noas ord)

Enok var ikke Noahs bestefar, men oldefar.

 

Kapittel 65, vers 2 og side 57

2. Og han brøt opp derfra og gikk til jordens ender og ropte til sin oldefar, Enok. Og Noa ropte tre ganger med bedrøvet stemme: Hør meg! Hør meg! Hør meg!

Dette er jo bønn til de døde. I følge 5. Mosebok 18,11 så skulle man ikke gjøre dette.

 

Kapittel 69, vers 4 og side 61

4. Den førstes navn er Jecon, han som forførte alle englenes barn: Han lot dem stige ned på jorden og forførte dem ved menneskenes døtre.

Engler er ikke født. De er skapt.

Matteus 22,30. For nemlig i oppstandelsen verken gifter de seg eller bortgiftes de, men de er som Guds engler i himmelen.

Kolosserbrevet 1,16. For i ham ble de alle skapt, de i himmelen og de på Jorden, de synlige og de usynlige, enten de som troner, eller de som har herredømme, eller fyrstene, eller de med autoritet, er alt skapt ved ham og til ham.

 

Kapittel 70, vers 1 og side 63

1. Og det skjedde deretter at hans navn (Enok), mens han var i live, ble opphøyet til denne Menneskesønn og til åndenes Herre, bort fra dem som bor på jorden.

Jesus ble ikke kalt menneskesønn før han var sønn av et menneske

Og på Enoks tid var han ikke det. Hvis han kalte seg Menneskesønn på denne tiden ville han ha løyet, for det var han ikke da.

 

Kapittel 71, vers 1 og side 64

1. Og det skjedde deretter at min ånd ble bortrykket og steg opp i himlene, og jeg så de hellige englers sønner trå på ildflammer, og deres klær og drakter var hvite, og deres ansikter strålte som sne.

Igjen så må man si at englene hadde ikke barn. De er skapt.

Matteus 22,30. For nemlig i oppstandelsen verken gifter de seg eller bortgiftes de, men de er som Guds engler i himmelen.

Kolosserbrevet 1,16. For i ham ble de alle skapt, de i himmelen og de på Jorden, de synlige og de usynlige, enten de som troner, eller de som har herredømme, eller fyrstene, eller de med autoritet, er alt skapt ved ham og til ham.

 

Kapittel 76, vers 1 og side 72

1. Og ved jordens ender så jeg 12 porter som var åpne mot alle verdens hjørner, hvorfra vindene utgår og blåser over jorden.
2. Tre av dem er åpne på himmelens forside, tre i vest, tre på himmelens høyre side og tre på dens venstre.

Dette er feil. Det er bare 4 vinder. Nord, syd, øst, og vest.

Sakarja 6,1-5

1. Så løftet jeg igjen mine øyne opp og fikk se fire vogner som kom frem mellom de to fjell, og fjellene var kobberfjell.
2. For den første vogn var det røde hester. For den andre vogn var det svarte hester.
3. For den tredje vogn var det hvite hester. Og for den fjerde vogn var det flekkete hester, sterke hester.
4. Og jeg tok til orde og sa til engelen som talte med meg: Hva er dette, herre?
5. Engelen svarte: Dette er himmelens fire vinder, som farer ut etterat de har stilt seg frem for hele Jordens Herre.

 

Andre Enoks bok

Kapittel 3, vers 6 og side 121

6. Og de viste meg kamrene til sne og is og de fryktelige engler som voktet kamrene.

Det var tropisk på jorden den gang Enok levde.

 

Kapittel 4, vers 1-2 og side 122

1. Og disse menn tok og satte meg i den annen himmel.
2. Og de viste meg dem som ble holdt lenket ifølge en dom uten mål.

De som var fordømte var lenket i avgrunnen i følge 2. Peters brev 2,4

4. Hvis Gud nemlig ikke sparte de engler som syndet, men kastet dem i avgrunnen og overgav dem til å bevoktes i mørkets lenker inntil dommen.

 

Den første himmel er himmelhvelvingen.

Den andre himmel er stjernehimmelen.

Og den tredje himmel er der hvor Gud bor.

 

Kapittel 4, vers 7 og side 122

7. Og englene (de falne) bøyde seg for meg og sa til meg: Du Guds mann, måtte du be for oss til Herren!

Dette er omvendelse, og både engler og mennesker har gått fortapt fordi de ikke vil omvende seg.

 

Kapittel 5, vers 12-16 og side 123

12. Og disse menn tok meg opp derfra og førte meg til himmelens nordlige egner, og viste meg der et fryktelig sted.
13. Enhver pine og plage finnes på dette sted og mørke og tåke.
14. Og der er intet lys, men en dyster ild brenner uopphørlig,
15. og en ildflod trenger frem mot hele dette sted,
16. kulde og is er der, og fengsler og grusomme og ville engler (demoner), som bærer våpen og piner uten barmhjertighet.

Så fælt det var i himmelen da, men englenes fengsel er Avgrunnen. Og det er ikke demoner som styrer avgrunnen. Avgrunnen er et fengsel for demoner. se Etter døden

 

Kapittel 6, vers 1-2 og side 123

1. Og mennene løftet meg opp derfra og bar meg opp til den fjerde himmel.
2. Og de viste meg der alle solens og månens bevegelser og baner og alle deres lysstråler.

1. Johannes brev 1

5. Og dette er den godkjennelse vi har hørt av ham og proklamerer for dere: At Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham.

 

Kapittel 22, vers 1-42 og side 148-150

Herren utnevner Nir som arvtaker til prestedømmet etter Metusalem

39. Fra den dagen ble der fred og orden på hele jorden i Nirs dager gjennom 202 år.

Problemet som jeg ser her, er at Metusalem dør i det året syndefloden kommer.

Hvorfor skulle da Herren utnevne noen arvtaker til hans prestetjeneste da?

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. mai 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *