Forskjell på den gamle og den nye pakt

 

Pakten

I Den nye pakt blir loven lagt ned i våres hjerter.

Jeremia 31
31. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus,
32. ikke den pakt som jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt som de brøt med meg, enda jeg var deres ektemann, sier Herren.
33. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.
34. De skal ikke mere lære enhver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. Og jeg vil forlate deres ugjerning og ikke mere komme deres synd i hu.

Romerbrevet 2
14. Når nemlig folkeslag som ikke har noen lov av naturen gjør loven, så har de en lov i seg selv, enda de ikke har noen lov.
15. De viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, for det vitner deres samvittighet om når tankene innbyrdes anklager eller også forsvarer.

Hebreerbrevet 8
8. Han sier nemlig bebreidende til dem: Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil fullføre en ny pakt over Israels hus og over Judas hus.
9. Og ikke som pakten som jeg gjorde med deres fedre på den dag jeg grep dem ved deres hånd og førte dem ut fra Egyptens land, fordi de ikke ble værende i min pakt og jeg ikke brydde meg om dem, sier Herren.
10. For denne pakt som jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren, er å gi min lov i deres forstand og skrive dem i deres hjerter. Og jeg skal være en Gud for dem, og de skal være et folk for meg.
11. Og slett ikke skal enhver lære sin neste, og enhver sin bror, og si: Merk deg Herren. For alle skal kjenne meg, fra deres minste til deres største.
12. For jeg vil være barmhjertig mot deres urettmessigheter. Deres synder og deres lovbrudd vil jeg slett ikke mere komme i hu.
13. Når det sies: «Ny.», så er den første foreldet. Og det som er foreldet og gammelt nærmer seg undergangen.

 

Omskjærelsen

Omskjærelsen er byttet ut med troen

Galaterbrevet 5
3. Og jeg vitner igjen: At ethvert menneske som omskjæres, er skyldig å gjøre hele loven.
4. Dere er opphevet fra Kristus, dere som går inn for å rettferdiggjøres ved lovgjerninger. Dere er falt ut fra nåden.
5. Vi venter nemlig i ånden ved tro(lydighet) på vårt håp om rettferdighet.
6. I Kristus Jesus er verken omskjærelse eller forhud i stand til noe, men bare troen(stole på) ved en arbeidende kjærlighet.

Vi har fått rettferdigheten ved tro. Men rett og galt har ikke forandret seg fra den gamle pakt til den nye pakt.

Romerbrevet 10
8. Men hva sier den? «Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte.» Det er troens(lydighet) ord, den som vi forkynner.
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
10. Med hjerte tror man nemlig til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til forløsning.

Ved å være tro arver vi himmelens rike.

 

Barn av Gud

I dag kan man bli barn av Gud ved Guds Ånd, mens i den gamle pakt var man tjenere.

Romerbrevet 8
15. Dere fikk nemlig ikke slaveriets ånd til frykt igjen, men dere fikk barnerettighetenes ånd, i hvilken vi roper: Pappa, Fader!
16. Selve Ånden vitner sammen med vår ånd, at vi er Guds barn.

Johannes 3
3. Jesus svarte og sa til ham: I SANNHET, sier jeg deg: Hvis ikke noen blir født på nytt, kan han ikke se Guds rike.

5. Jesus svarte: I SANNHET, sier jeg deg: Hvis ikke noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke gå inn i Guds rike.
6. Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Og det som er født av Ånden, er ånd.

3. Mosebok 25
55. For Israels barn tilhører meg som tjenere. De er mine tjenere, som jeg har ført ut av Egyptens land. Jeg er Herren deres Gud.

 

Det som er renset ved Kristi offer

3. Mosebok 11
2. Tal til Israels barn og si: Dette er de dyr som dere kan ete, av alle firbeinte dyr på jorden:
3. Alle de firbeinte dyr som har klover og har klovene kløyvd helt igjennom, og som tygger drøv, dem kan dere ete.
4. Det er bare disse dere ikke skal ete blant dem som tygger drøv, og blant dem som har klover: Kamelen, for den tygger vel drøv, men den har ikke klover. Den skal være skitten for dere.

Apostlenes gj. 11
9. Men dagen etter mens de vandret og nærmet seg byen, gikk Peter opp på taket for å be, ved den 6. time (kl 12.oo). 10. Men han ble sulten og ville ete. Og mens de stelte til, falt det en henrykkelse
på ham.
11. Og han ser himmelen åpnet, og ned kom et fat til ham så stor som en linduk, som ble firt ned til Jorden i sine fire hjørner.
12. I det var det alle Jordens firbeinte dyr, insekter, og himmelens fugler.
13. Og det kom en røst til ham som sa: Peter, stå opp! Slakt og et!
14. Men Peter sa: På ingen måte, Herre. For aldri åt jeg noe vanhellig eller skittent.
15. Og røsten kom igjen for andre gang til ham: Det som Gud har renset, skal du ikke holde for vanhellig.

Apostlenes gj. 10
28. Han sier til dem: Dere vet hvordan det strider mot loven for en Jødisk mann å omgåes eller besøke en av et annet folk. Men Gud viste meg at man ikke skulle kalle noe menneske vanhellig og skittent.

I den gamle pakt var det regler, for hvordan man skulle gjøre, for å rense seg fra ureinhet. Dette fulgte ikke hedningene, og derfor ble de holdt for å være ureine, av Jødene. Men disse ble renset ved Kristi offer på korset.

 

Ofringer

Ofringer var til for å dekke over synder, men Kristus har utslettet synden.

Hebreerbrevet 10
8. Ovenfor sier han: At offer, gaver, brennoffer, og syndoffer, ønsket du ikke, eller fant behag i, de som bæres frem etter loven.
9. Deretter sa han: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, så han kan innsette det andre,
10. ved hvilken vilje vi er helliget ved offeret av denne Jesu Kristi kropp èn gang for alle.
11. Og enhver yppersteprest innsettes jo for daglig å gjøre prestetjeneste og ofte bære frem de samme offer, de som aldri makter å ta bort synder.
12. Men han har båret frem ett offer for synder, for alltid, og satte seg ved Guds høyre side.
13. Heretter venter han inntil fiendene blir lagt som en fotskammel for hans føtter.
14. Men ett offer fullførte han nemlig for alltid for de innvidde.

Man kan godt forstå hvorfor Gud ikke ønsket offer. Han ønsker heller at folk gjorde rett isteden for at man måtte ofre for å dekke over sine synder.
Men så kom Jesus Kristus og ble vårt offer en gang for alle.

 

Tempelet

I den gamle pakt bodde Gud i et tempel gjort av menneskehender. I den nye pakt har han i et åndelig tempel, som er bygget sammen av mange mennesker, som Guds Ånd bor i.

1. Korinterbrev 3
16. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?

1. Korinterbrev 6
19. Eller vet dere ikke at deres kropp er et tempel for Den Hellige Ånd, som dere har fra Gud, og at dere ikke er deres egne?

Efeserbrevet 2
18. For ved ham har vi begge adgang i en Ånd til Faderen.
19. Da dere altså ikke lenger er fremmede og utlendinger, men de innviddes medborgere og Guds husfolk,
20. som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll der Jesus Kristus er hjørnestein,
21. i hvem enhver sammenføyet bygning vokser til et innvidd tempel i Herren.
22. I ham bygges dere opp sammen til en Guds bolig i Ånden.

1. Timoteus brev 3
5. Men hvis noen ikke kan forvalte sitt eget hus, hvordan kan han ivareta Guds menighet?

15. Men hvis jeg drøyer, så skal du vite hvordan det er nødvendig å ferdes i Guds hus, som er Guds levende menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

 

Utgytelse av Den Hellige Ånd over alt kjøtt

Apostlenes gj. 2
16. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel:
17. Og det skal skje i de siste dagene, sier Gud, at jeg vil utøse min Ånd over alle personer. Deres sønner og døtre skal tale profetisk, og deres unge menn skal se syner. Og de eldre av dere, skal drømme drømmer.
18. Og endog over mine slaver og mine slavinner, skal jeg øse ut av min Ånd i disse dagene, og de skal tale profetisk.

Dette var ikke slik i den gamle pakt, men det kom på pinsedagen i Apostlenes gj.2

Apostlenes gj. 2
2. Og plutselig kom det fra himmelen en lyd farende som en kraftig vind, og den fylte hele huset hvor de oppholdt seg.
3. Og det ble sett, over dem, tunger, som av ild, som delte seg og satte seg på enhver av dem.
4. Og alle fyltes av Den Hellige Ånd, og begynte å tale i andre språk, ettersom Ånden gav dem å gi lyd.

 

Krig

De hadde krig mot sine fiender den gamle pakt, men i den nye pakt har vi ikke en kamp mot kjøtt og blod.

Efeserbrevet 6
12. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot fyrstene, mot autoritetene, mot denne verdens herskerne i dette mørke, og mot ondskapens åndelige i det himmelske.

 

Forbannelser

I den gamle pakt uttalte man både velsignelse og forbannelse, men i den nye pakt blir man bedt om bare å velsigne.

Romerbrevet 12
14. Velsign den som forfølger dere. Velsign og forbann ikke.

Matteus 5
43. Dere har hørt at det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende.
44. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign den som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere, og be for dem som spotter og forfølger dere,
45. forat dere kan være barn av deres Fader som er i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode. Og han lar det regne over rettferdige og urettferdige.

 

Rett og galt har ikke forandret seg, men forskriftene, rensinger, og offringer, i det gamle testamentet oppfylt i Jesus ved Jesu død på korset.

Hebreerbrevet 1
3. som er en avglans av majesteten og et avbilde for hans vesen. Han bærer alle ting ved kraften av hans ord. Da han hadde gjort renselsen for våre synder, satte han seg ved den stores høyre side i det høye,

Hebreerbrevet 9
28. slik er Kristus ofret èn gang for å bære bort de manges synder. Og for andre gang skal han sees uten synd for alle dem som venter på ham til forløsning.

 

Men vokt deg for synden. Den er livsfarlig. Det er den som får deg til fortapelsen.
http://elshaddai.no/de-dodes-vei/

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 11. november 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *