Gog i Magogs land

Hvem er denne fyrsten som angriper Israel i Esekiel 38

1. Krigen i Esekiel 38 og 39 er den siste krigen før fredsriket oppstår.
2. Han er fyrste over Ros, Mesek, og Tubal, og alliert med Persiere, Nubiere, Putere, Gomer og Togarma-folket.

Gomer (Galatia), og Mesek (Media), lå i Tyrkia. (Josefus, Jødenes oldtid – Bok I 6,1)
Tubal (Iberia), lå i Georgia (Josefus, Jødenes oldtid – Bok I 6,1) + (https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Iberia)
Persia er det gamle navnet på Iran.
Put er Libya  (Josefus, Jødenes oldtid – Bok I 6,2)
Togarmafolket ble kalt frygiere av grekerne (og lå i Tyrkia). (Josefus, Jødenes oldtid – Bok I 6,1)
Nubia er det gamle navnet på Sudan.
Magog var sønn av Jafet og bosatte seg mellom det Kaspiske hav og Svartehavet, i følge Josefus, og disse ble kalt skythere av grekerne. (Josefus, Jødenes oldtid – Bok I 6,1)

I Åpenbaringsboken kan vi se at det blant annet var kongene øst for Eufrat (Åp 16,12) og at de ble samlet på et sted som hette Harmageddon (Åp 16,16). Denne armeen utgjorde 200 millioner soldater (Åp. 9,16)  Og en tredjedel av menneskene ble drept i denne krigen (Åp. 9,15)

Denne fyrsten er også beskrevet i Daniels bok

Daniel 7
24. Og de ti horn betyr at det av dette rike skal oppstå ti konger. Og etter dem skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn de foregående, og som skal underkue tre konger.
25. Han skal tale store ord mot den Høyeste, og undertrykke den Høyestes hellige. Han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd èn tid, tider, og en halv tid.
26. Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.

Romaklubben hadde delt inn jorden i 10 riker i 1973 (innsyn nr.1, 2001, s.25)

  1   Usa og Cannada
  2   Europas forente stater (EU)
  3   Japan
  4   Australia og sør-Afrika
  5   Russland (Sovjet)
  6   Sør-Amerika unionen
  7   Midtøsten og Nord-Afrika
  8   Afrika unionen
  9   Sentral-Asias forente stater
10   China og korea

I Daniels bok 7,24 ser vi at han skal undertrykke 3 konger. Og disse finner vi igjen på hans allierte.

Tyrkia ligger i EU (på kartet) (Men de er riktig nok ikke med der enda)
Nubia ligger i Afrika unionen
Put ligger i Midtøsten
Og Magog ligger i Russland

Så Russlands fyrste skal undertrykke EU, Afrika Unionen, og Midtøsten.

Du kan også lese: Dyret i åpenbaringsboken

 

 

Å.L

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 31. desember 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *