Dyret i Åpenbaringsboken

I åpenbaringsboken 13 forteller Johannes at han så et dyr som hadde 7 hoder og 10 horn. Dette er et åndelig vesen, og en engel forklarer han hva det er i det naturlige.

Åpenbaringen 13
1. Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på dets horn, ti kroner, og på dets hoder var det blasfemiske navn.

Han sier videre som forklaring at:

Åpenbaringen 13
3. Og jeg så ett av dets hoder som såret til døden. Og det dødelige sår ble behandlet, og hele Jorden undret seg og fulgte etter dyret.

Engelen sier i Åp 17,10-11 at disse 7 hodene er kongeriker, og den 8., som er selve dyret, er også et kongerike.

Åpenbaringen 17
10. Og de er sju konger. Fem er falt, den ene er nå, og den andre er ennå ikke kommet. Og når han kommer, er det nødvendig at han forblir en liten tid.
11. Og dyret som var, og ikke er, han er den åttende, og han er en av de sju, og skal gå bort til fortapelse.
12. Og de ti horn du så, er ti konger, som ennå ikke har noe, men får myndighet som konger en time sammen med dyret.

Videre sier engelen til Johannes i Åp 17,10 at 5 av disse kongene er falt. Disse kongene finner vi igjen i Daniels bok 2, der Nebukadnesar hadde en drøm om en statue. Det ble tydet av Daniel til å være 5 riker.

Daniels bok 2
36. Det var drømmen. Og nå skal du får uttydningen.
37. Konge, du kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket, makten, styrken, og æren,
38. overalt hvor menneskenes barn, markens dyr, og himmelens fugler, har sine bosteder, har ham gitt dem i din hånd og gjort deg til herre over dem alle, så du er hodet av gull.
39. Men etter deg skal det komme et annet rike, svakere enn ditt, og så et tredje rike som er av kobber, og som skal herske over hele Jorden,
40. og deretter et fjerde rike, som skal være sterkt som jernet. Ettersom jernet knuser og sønderslår alt, skal det som det sønderknusende jern knuse og sønderslå alle andre riker.
41. Og at føttene og tærne som du så, del var av pottemakerleire og dels av jern, det betyr at det skal være et delt rike, og at det skal være noe av jernets styrke i det, ettersom du så jernet blandet med leire.
42. Og at tærne på føttene dels var av jern og dels var av leire, det betyr at en del av riket skal være sterkt og en del svakt.
43. Og at jernet du så, var blandet med leire, det betyr at de skal blande seg med hverandre med giftemål, men at de allikevel ikke i lengden skal holde sammen, akkurat som jernet blander seg med leiren. (Julius Cæsar og Kleopatra)
44. I disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle andre riker, men selv skal det stå fast for evig.
45. For du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke med menneskehender, og at den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet, og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hva som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.

Det Babylonske riket
Det Persiske riket
Det Greske riket
Det Romerske riket
Det Romerske og det Egyptiske riket

Steinen som traff statuen og vokste til å bli et fjell som fylte jorden (Guds rike)

Daniel 2
34. Mens du så på statuen, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Og den traff statuen på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem.
35. Da knustes på èn gang både jernet, leiren, kobberet, sølvet, og gullet, og det ble som anger fra treskeplassen om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet bildet, ble til et stort fjell, som fylte hele Jorden.
44. I disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle andre riker, men selv skal det stå fast for evig.
45. For du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke med menneskehender, og at den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet, og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hva som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.

Engelen sier til Johannes at det 6. riket var nå.

Jeg kan ikke se noe annet rike som har hatt kongemakt over jordens konger i flere hundre år, enn Vatikanet, som da må være det 7. riket.

Det 8. riket er Illuminati.

I 1773 sparket Paven hele Jesuittbevegelsen. 5000 jesuittprester ble arbeidsledige og 6000 jesuittmisjonærer ble satt på skip og sendt hjem igjen til Europa.

Under denne tiden dannet noen forhendværende jesuitter en organisasjon som de kalte Illuminati. Illuminati er et Latinsk ord og betyr Lusifer. Formann for denne dannelse var Adam Weishaupt. Han var en tysk professor og jøde. De tok da protokollene som en jødisk frimurerlosje hadde laget, og brukte dem som sine egne. Protokollene heter «Sions vise protokoller».  Denne organisasjonen ble dannet den 1. mai i 1776. Og derfor er det vi egentlig feirer vi 1. mai i dag. Illuminati består av 13 familier, og mange av dem hadde flyttet til USA og etablert seg der. Det fantes 13 kolonier i USA på denne tiden. Siden gjenopprettet de Jesuittorganisasjonen i 1814.

Det første Napoleon gjorde, da han kom til makten, var å gå på Italia og ta paven. Denne paven døde etterhvert og så innsatte de en ny pave. Fra da av er det Illuminati som styrer Vatikanet.

Åpenbaringen 17
11. Og dyret som var, og ikke er, han er den åttende, og han er en av de sju, og skal gå bort til fortapelse.

Åpenbaringen 13
3. Og jeg så ett av dets hoder som såret til døden. Og det dødelige sår ble behandlet, og hele Jorden undret seg og fulgte etter dyret.

Her ser du at Illuminati styrer gjennom Vatikanet. Den 8. er en av de 7. Så de som dyrker Lusifer styrer Den Romersk Katolske Kirke.

Men Jesus snakker i Matteus 24 om at det skal komme en falsk Messias før hans gjenkomst.

Åpenbaringen 13
11. Og jeg så et annet dyr stige opp fra Jorden. Og det hadde to horn, var lik et lam, og talte som en drake.
12. Og hele det første dyrs myndighet, gjør det for det. Og det gjør at Jorden, og de som bor på den, skal tilbe det første dyret, det hvis dødelige sår ble behandlet.
13. Og det gjør store tegn, så det gjør at også ild kommer ned fra himmelen på Jorden fremfor menneskene.
14. Og det forfører de som bor på Jorden ved de tegn som det ble gitt det å gjøre for dyret, og det sier til de som bor på Jorden å gjøre et bilde til dyret som ble såret av sverdet og ble levende.

Dyret, som ble såret og ble levede, er den katolske kirke. Så den falske Messias skal lede folk til den katolske kirke.

Det er dette Ulf Ekman, Kenneth Copeland, Billy Graham, og flere med dem, har jobbet for. Dette er Lusifers plan i den siste tid.

Den troslæren vi fikk på Livets Ord, førte til at vi ble i opprør mot bibelens Gud. Og Profeten Samuel sier at opprør er avgudsdyrkelse. (1. Samuels bok 15,23)

Les mer om dette i Djevelens trosforkynnelse

Men Dyret hadde 10 horn, som var 10 riker, som skulle få makt en tid. I 1973 hadde Romakluppen delt jorden inn i 10 riker.(innsyn nr.1, 2001, s25)

  1   Usa og Cannada
  2   Europas forente stater
  3   Japan
  4   Australia og sør-Afrika
  5   Russland (Sovjet)
  6   Sør-Amerika unionen
  7   Midtøsten og Nord-Afrika
  8   Afrika unionen
  9   Sentral-Asias forente stater
10   China og korea

Så vi lever midt i endetiden

Men hva er galt med den Katolske Kirke? Da må du lese artikkelen: Til dere kjære Katolikker.

Og så må du lese Læren. En annen lære, en annen Gud.

Og du kan også lese: Gog i Magogs land

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 4. desember 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *