Guds tre pakter

Gud har inngått 3 pakter i gjennom tidene, og vi skal se litt nærmere på dem.

Pakten med Adam

Profeten Hosea 6
7. Men de har brutt pakten, akkurat som Adam, og der har de vært troløse mot meg.

Gud inngikk en pakt med Adam og den lød slik.

1. Mosebok 1
26. Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår likhet. Og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all Jorden og over alle insekter som rører seg på Jorden.
27. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.
28. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, og oppfyll Jorden og legg den under dere. Og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører seg på Jorden!
29. Og Gud sa: Se, jeg gir dere alle planter som sår seg, alle som finnes på Jorden, og alle trær med frukt som sår seg; de skal være til føde for dere.
30. Og alle dyr på Jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører seg på Jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne planter å ete. Og det ble så.

1 Mosebok 3
17. Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustru og åt av det tre som jeg forbød deg å ete av, så skal Jorden være forbannet for din skyld! Med møye skal du nære deg av den alle ditt livs dager.
18. Torner og tistler skal den bære deg, og du skal ete vekstene på marken.
19. Med svette i ansiktet skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. For støv er du, og du skal vende tilbake til støv.

Hvis jorden ble forbannet for Adams skyld, må det bety at jorden var gitt til menneskene, og at Gud hadde inngått pakten med Adam og ikke med Eva. Eva var bare en medhjelper, mens ansvaret lå på Adam. Og i 1. Mosebok 6,11 og 18 kan vi se at Gud opprettet pakten med Noah, da hele datidens verden falt i synd. Gud opprettet også en pakt med enkeltmennesker, men disse tre paktene er de store, som har betydning for hele menneskeheten.

 

Pakten med Abraham

Den neste pakt inngår Gud med Abraham, og dette var omskjærelsens pakt.

1. Mosebok 17
1. Da Abram var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham: Jeg er Gud den allmektige. Vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig!
2. Jeg vil gjøre en pakt mellom deg og meg, og jeg vil gjøre din ætt hjertelig tallrik.
3. Da falt Abram på sitt ansikt; og Gud talte med ham og sa:
4. Se, jeg gjør en pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk.
5. Ditt navn skal ikke være Abram. Men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk.
6. Og jeg vil gjøre deg hjertelig fruktbar, så du blir til mange folk, og konger skal utgå fra deg.
7. Jeg vil opprette en pakt mellom deg og meg, og din ætt etter deg, fra slekt til slekt, en evig pakt, så jeg vil være din Gud, og Gud for din ætt etter deg.
8. Og jeg vil gi deg, og din ætt etter deg, det land hvor du bor som fremmed, hele Kana’ans land, til en evig eiendom; og jeg vil være deres Gud.
9. Deretter sa Gud til Abraham: Og du skal holde min pakt, du og din ætt etter deg, fra slekt til slekt.
10. Dette er den pakt mellom meg og dere, og din ætt etter deg, som dere skal holde: Alt mannkjønn hos dere skal omskjæres.
11. Dere skal omskjæres på deres forhud. Det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere.
12. 8 dager gammelt skal hvert guttebarn hos dere omskjæres, slekt etter slekt, både den som er født hjemme, og den som er kjøpt for penger, alle som hører til et fremmed folk og ikke er av din ætt.
13. Omskjæres skal både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for dine penger. Så skal min pakt være på deres kjøtt; en evig pakt.
14. Men en uomskåret av mannkjønn, en hvis forhud ikke er omskåret, han skal utryddes av sitt folk. Han har brutt min pakt.

Men han sier også i vers 1. Vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Dette var også en del av pakten, og det kan vi se at Abraham gjorde. Og vi kan lese at Lovboken ble kalt paksboken i 2. Mosebok 24,7

1. Mosebok 26
1. Og det var igjen hungersnød i landet, akkurat som forrige gang på Abrahams tid. Og Isak drog til Filistrnes konge, Abimelek i Gerar.
2. Da åpenbarte Herren seg for ham og sa: Dra ikke ned til Egypten! Bo i det land som jeg sier deg!
3. Bli boende her i landet! Jeg vil være med deg og velsigne deg; for deg og din ætt vil jeg gi alle disse land. Jeg vil holde den ed jeg har svoret Abraham, din far.
4. Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse land. Og gjennom din ætt skal alle Jordens folk velsignes,
5. fordi Abraham lød mitt ord og holdt alt det jeg bød ham å holde; mine bud, mine forskrifter, og mine lover.

Så Abraham kjente til Guds bud. lover, og forskrifter, som ble gitt til Moses på Sinai fjell.
Og det kan du lese mer om her: http://elshaddai.no/loven-ble-til-lenge-for-moses/

 

Pakten ved Messias

Og den tredje pakt inngår Gud ved Messias.
Messias er et hebraisk ord og betyr «Den salvede» Kristus er et Gresk ord og betyr «Den salvede», så Kristus og Messias, har en og samme mening, og er en og samme person.

Jeremia 31
31. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus,
32. ikke den pakt som jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt som de brøt med meg, enda jeg var deres ektemann, sier Herren.
33. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.
34. De skal ikke mere lære enhver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. Og jeg vil forlate deres ugjerning og ikke mere komme deres synd i hu.

Før Jesus Kristus døde på korset inngikk han en pakt med sine disipler. Det skjedde på Skjærtorsdag. Og det var nattverdsmåltidet. Det vil si at Jesus tok deres synder og døde i deres sted, og de skulle følge han og gjøre hans gjerninger. Og han gjorde det åpent for alle å tre inn i den pakten. Og slik kan andre få del i Guds rike, gjennom han.  Og her kan du lese mer om denne pakten: http://elshaddai.no/dapen-pakten/

Jesaja 42
1. Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har behag i! Jeg legger min Ånd på ham, og han skal føre rett ut til hedningefolkene.
6. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden, og jeg vil beskytte deg og gjøre deg til en pakt for folket, og til et lys for hedningene.

Matteus 26
27. Og da han tok begeret, takket han og gav til dem, og sa: Drikk alle av det!
28. Dette er nemlig mitt blod, det til den nye pakt, det som øses ut til syndenes forlatelse.

Og det går ca 2000 år i mellom hver pakt.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. februar 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *