Loven ble til lenge før Moses

 

Det er Guds lov og ordning som ble gitt til Moses, og Moses skrev den ned og gav dem til folket, men den eksisterte lenge før Moses. Men fordi Moses gjorde dette, ble den kalt Moseloven.

2. Mosebok 24
4. Så skrev Moses opp alle Herrens ord, og han stod tidlig opp om morgenen og bygget et alter nedenfor fjellet, og tolv støtter for de tolv Israels stammer

 

Her ser du innstiftelsen av det 3. bud, om å helligholde sabbaten

1. Mosebok 2
2. Og Gud fullendte på den 7. dag det verk som han hadde gjort, og på den 7. dag hvilte han fra all den gjerning som han hadde gjort.
3. Og Gud velsignet den 7. dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.

 

Og her ser vi den første ofringen som ble gjort for å dekke over synden

1. Mosebok 3
21. Og Gud, Herren, gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem.

 

Og her ser du at deres sønn Abel hadde lært dette med ofringer som det står om i 3. Mosebok 27,26 at det førstefødte tilhørte Herren.

1. Mosebok 4
4. Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin flokk og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer.

 

Og her ser vi at Noah kjente til loven om brennoffer og loven om alteret. 3. Mosebok 1,1-17 og 2. Mosebok 20,24-26

1. Mosebok 8
20. Og Noah bygget Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr og av alle de rene fugler, og ofret brennoffer på alteret.

 

Og her ser vi at Noah må ha kjent til loven om reine og ureine dyr som det står om i 3. Mosebok 11,1-47

1. Mosebok 7
1. Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele ditt hus! For jeg har funnet at du er rettferdig for mitt åsyn i denne slekt.
2. Av rene dyr skal du ta deg ut sju par, han og hun, men av de dyr som ikke er rene, ett par, han og hun;
3. likedan sju par av himmelens fugler, han og hun, for å holde deres slekter i live på Jorden.

 

Og her ser du loven om drap i 2. Mosebok 21

12. Den som slår et menneske, så det dør, han skal visselig miste livet.

 

Og her ser du hva Gud sa til Noah

1. Mosebok 9
6. Den som utøser menneskets blod, hans blod skal utøses ved mennesket. For i Guds bilde skapte han mennesket,

 

Og her ser vi at Abraham holdt Guds bud, lover, og forskrifter

1. Mosebok 26
1. Og det var igjen hungersnød i landet, akkurat som forrige gang på Abrahams tid. Og Isak drog til Filistrnes konge, Abimelek i Gerar.
2. Da åpenbarte Herren seg for ham og sa: Dra ikke ned til Egypten! Bo i det land som jeg sier deg!
3. Bli boende her i landet! Jeg vil være med deg og velsigne deg; for deg og din ætt vil jeg gi alle disse land. Jeg vil holde den ed jeg har svoret Abraham, din far.
4. Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse land. Og gjennom din ætt skal alle Jordens folk velsignes,
5. fordi Abraham lød mitt ord og holdt alt det jeg bød ham å holde; mine bud, mine forskrifter, og mine lover

1. Mosebok 18
17. Da sa Herren: Skulle vel jeg skjule for Abraham det som jeg tenker å gjøre?
18. Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og alle Jordens folk skal velsignes i ham.
19. For jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus etter seg at de skal holde seg etter Herrens vei, å gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.

 

Jakob kjente til loven om tienden (3. Mosebok 27,30-34)

1. Mosebok 28
20. Jakob gjorde et løfte og sa: Dersom Gud vil være med meg og bevare meg på denne min ferd og gi meg brød å ete og klær å kle meg med,
21. og jeg kommer vel hjem igjen til min fars hus, så skal Herren være min Gud.
22. Og denne stein, som jeg har reist opp som en minnestein, skal være et Guds hus, og av alt det du gir meg, vil jeg gi deg tiende.

 

Og Jakob kjente til Guds syn på andre guder 5. Mosebok 12,1-5

1. Mosebok 35
2. Da sa Jakob til sine husfolk og til alle dem som var med ham: Ha bort de fremmede guder som finnes hos dere, og rens dere og skift klær.
3. Og la oss ta av sted og dra opp til Betel. Der vil jeg bygge et alter for den Gud som bønnhørte meg den dag jeg var i fare, og som var med meg på min ferd.
4. Da lot de Jakob få alle sine fremmede guder som de hadde hos seg, og ringene som de hadde i sine ører. Og Jakob gravde dem ned under terebinten ved Sikem.

 

Josef kjente til budene. Det 6. bud sier at du ikke skal drive hor. 2. Mosebok 20,14

1. Mosebok 39
7. Og noen tid etter hendte det at hans herres hustru kastet sine øyne på Josef og sa: Kom og ligg hos meg!
8. Men han ville ikke og sa til sin herres hustru: Min herre sjekker meg ikke i noen ting i hele sitt hus, og alt det han eier, har han lagt i mine hender.
9. Han har ikke mere å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet meg noe uten deg, fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg da kunne gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?

 

Bannlyst

3 Mosebok 27
29. Intet menneske som lyses i bann, skal løses. Han skal miste livet.

1. Mosebok 4
9. Da sa Herren til Kain: Hvor er din bror, Abel? Han svarte: Jeg vet ikke. Skal jeg passe på min bror?
10. Men han sa: Hva har du gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden.
11. Og nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod av din hånd!
12. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere gi deg sin grøde. Omflakkende og hjemløs skal du være på jorden.
13. Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den.
14. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt ansikt. Jeg vil bli omflakkende og hjemløs på jorden, og det vil gå så at hver den som finner meg, slår meg i hjel.
15. Men Herren sa til ham: Nei! For slår noen Kain i hjel, skal han lide sjudobbelt hevn. Og Herren gav Kain et merke, for at ikke noen som møtte ham, skulle slå ham i hjel.

Vers 12. «Når du dyrker jorden, skal den ikke mere gi deg sin grøde». Det var en del av forbannelsen

5. Mosebok 28
38. Mye frø skal du føre ut på marken, og lite skal du samle inn; for gresshoppen skal gnage det ned.

39. Vingårder skal du plante og dyrke, men vin skal du ikke drikke og ikke kunne oppbevare; for makk skal ete den opp.
40. Oljetrær skal du ha i hele ditt land, men med olje skal du ikke salve deg; for ditt oljetre skal kaste karten av.

 

Tilbake

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 26. oktober 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *