Guds vredes beger

Jesaja 51
17. VÅKN OPP, og stå opp, Jerusalem, du som av Herrens hånd har fått hans vredes beger å drikke! Det store beruselse-beger har du drukket til siste dråpe.
21. Derfor, hør dette, du fattige, du som er full, men ikke av vin!
22. Så sier Herren, din Herre, og din Gud, som fører sitt folks sak: Se, jeg har tatt beruselse-beger ut av din hånd. Mitt store vredes beger skal du ikke mere drikke av.

Jeremia 25
15. For så sa Herren, Israels Gud, til meg: Ta dette beger med vredes-vin av min hånd og gi alle de folk jeg sender deg til, å drikke av det!
16. Og de skal drikke og sjangle og oppføre seg som fra forstanden for det sverd jeg sender iblant dem.
17. Og jeg tok begeret av Herrens hånd, og jeg gav alle de folk å drikke som Herren hadde sendt meg til:

27. Og du skal si til dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Drikk og bli drukne, spy og fall, og reis dere ikke mere, for det sverd jeg sender iblant dere!
28. Men dersom dere ikke vil ta begeret av min hånd og drikke, da skal du si til dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Drikke skal dere.
29. For se, den by som er kalt med mitt navn, lar jeg ulykken ramme først, og så skulle dere bli ustraffet? Nei, dere skal ikke bli ustraffet, for sverd kaller jeg hit over alle dem som bor på Jorden, sier Herren, hærskarenes Gud.

Herren belønner både på godt og på ondt. (Gal. 6,7)

Jeremia 51
7. Babylon var et gullbeger i Herrens hånd, som gjorde hele Jorden full. Av dets vin drakk folkene, derfor oppførte folkene seg som vettløse.
8. Men plutselig er Babylon falt. Klag over det, og hent balsam for dets smerte! Kanskje det kunne leges!
9. Vi har søkt å lege Babylon, men det lot seg ikke lege. Forlat det, så vi kan gå hver til sitt land! For dommen over det når til himmelen og hever seg til skyene.

Det Herren vil ha, er omvendelse, slik Ninive gjorde, da profeten Jona kom til dem (Jona 3,5-10)

Esekiel 23
30. Dette skal de gjøre med deg fordi du i hor har løpt etter hedningefolk, og fordi du har gjort deg skitten ved deres motbydelige avguder.
31. På din søsters vei har du gått. Derfor rekker jeg deg det samme beger som hun måtte tømme.
32. Så sier Herren, Israels Gud: Din søsters beger skal du drikke, så dypt og så bredt. Og du skal bli til spott, for det rommer mye.
33. Av den rus skal du bli full av sorg, for et ødeleggelses beger og et herjende beger var din søster Samarias beger.
34. Du skal drikke det ut til siste dråpe. Du skal slikke på dine skurver og sønderrevne bryster. For jeg har talt, sier Herren, Israels Gud.
35. Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Fordi du glemte meg og kastet meg bak din rygg, så bær da også straffen for din prostitusjon og ditt hor!

Salme 75
8. Nei, Gud er den som dømmer. Og den ene fornedrer han, og den andre opphøyer han.
9. For det er et beger i Herrens hånd med skummende vin. Det er fullt av krydret vin, og han skjenker ut av det. Ja, i sannhet, grumset på bunnen skal de drikke, og alle de ugudelige på Jorden skal suge ut av det.
10. Men jeg vil forkynne det for evig, og jeg vil lovsynge Jakobs Gud.

Matteus 20
22. Men Jesus svarte og sa: Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke av det samme beger som jeg skal drikke av? Kan dere senkes ned i den samme neddykkelse som jeg dykkes ned med?
De sier til ham: Vi kan.

Matteus 26
38. Da sier Jesus til dem: Min sjel er sorgfull til døden. Bli her og våk med meg.
39. Og da han var gått frem et lite stykke, falt han på sitt ansikt bedene og sa: Fader, om det er mulig, så la dette beger gå fra meg. Dog ikke som jeg vil, men som du vil.

(Bildet er hentet fra nettet)

Markus 14
23. Og så tok han begeret, takket, og gav til dem. Og de drakk av den alle.
24. Og han sa til dem: Dette er mitt blod, den nye pakt, som utøses for mange.

Johannes 18
11. Jesus sa da til Peter: Stikk sverdet i sliren. Det beger som min Fader har gitt meg, skal jeg slett ikke drikke det?

Jesus tok vredens beger for dem som omvender seg, og følger ham (Kol. 2,14)

Åpenbaringen 14
9. Og en tredje engel fulgte etter dem, og sa med stor røst: Om noen tilber dyret og dets bilde, og tar dets merke på pannen, eller på sin hånd,
10. skal han også drikke av Guds vredes vin som skjenkes ublandet i hans vredes beger. Og han skal pines i ild og svovel fremfor de hellige englene og fremfor Lammet.

For den som tar merket, er der ingen redning.

5. Mosebok 32
39. Nå ser dere at det er meg, og at der er ingen Gud foruten meg. Jeg gjør død og jeg gjør levende, jeg sårer og jeg leger, og det er ingen som kan reddes av min hånd.

Jesaja 45
7. Jeg er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette.

Daniels bok 9
14. Derfor hadde Herren ulykken stadig for øye og lot den komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt han gjør, men vi hørte ikke på hans røst.

Og Han følger ikke den norske lov. Han følger sin egen lov.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 5. mai 2024Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *