Historie4b

Egypter tiden
2248 -1719 Apachnan blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2250 -1717 Jubelår
2285 -1682 Apophis blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2300 -1667 Jubelår
2346 -1621 lannas blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2350 -1617 Jubelår
2396 -1571 Assis blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2400 -1567 Jubelår
2442 -1522 Timaus kom fra øst og tok makten i Egypt (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2450 -1517 Jubelår
2476 -1491 Aron, Amrams sønn, blir født, av Levis stamme (2.Mos 7,7) + (Oldtidshistorien)
2479 -1488 Moses, Amrams sønn, blir født av Levis stamme (2.Mos 7,7) + (Oldtidshistorien)
2495 -1472 Josva (Hosea), Nuns sønn, blir født av Efraims stamme (Josva 24,29) (Dom.2,8) (Dommertiden)
2500 -1467 Jubelår
2519 -1448 Moses rømmer fra Egypt 40 år gammel (Apostlenes gj. 7,23 og 30)
2520 -1447 Kaleb, Jefunnes sønn, blir født av Juda stamme (Josva 14,10)
2533 -1434 Tethmôsis blir farao i Egypt og regjerer i 25 år og 4 mnd. (Josefus, mot Apion I, 15)
2550 -1417 Jubelår
2558 -1409 Moses kommer tilbake til Egypt, 80 år gammel (2.Mos 7,7)
b Den lange natten som varer i 3 døgn i Egypt
Print Friendly, PDF & Email