Jakobs brev


Jakobs brev 1
1. Jakob Guds, og Herren Jesu Kristi, slave, hilser til de tolv stammer spredt omkring.

Denne formuleringen brukte apostlene å hilse med da de skrev brev.

Galaterbrevet 1
18. Senere, etter 3 år, gikk jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Peter. Og jeg ble hos ham i 15 dager.
19. Men noen andre av apostlene så jeg ikke, uten Jakob, Herrens bror.

Her blir Jakob, Herrens bror, kalt for apostel. Men det ser ikke ut til at han var en av de tolv, som man kan se av versene under.

1. Korinterbrev 15
4. Og at han ble begravet, og at han ble vakt opp på den 3. dag, etter skriftene.
5. Og at han ble sett av Kefas, og deretter av de tolv.
6. Siden ble han sett av over fem hundre brødre på en gang, av hvilke de fleste har forblitt inntil nå. Men noen har sovnet inn.
7. Deretter ble han sett av Jakob, og deretter av alle apostlene.
8. Men sist av alle, akkurat som et missfødt foster, ble han også sett av meg.

Apostelens gj. 14
14. Men da apostlene Paulus og Barnabas hørte dette, sønderrev de sine klær og løp inn imot folkemengden, ropte,

Her blir også Barnabas omtalt som apostel.  (apostel betyr utsending, Johannes 13,16)

Galaterbrevet 2
8. Han som nemlig arbeidet i Peter en apostelgjerning for de av omskjærelsen, arbeidet også i meg til hedningene.
9. Og Jakob, Kefas, og Johannes, de som menes å være Hans høyre støtte, merket nåden som var gitt meg, og gav meg og Barnabas fellesskap, forat vi skulle gå til hedningene og de til de av omskjærelsen.

Galaterbrevet 2
11. Men da Peter kom til Antiokia, motsto jeg ham like i ansiktet, fordi han hadde fordømt.
12. For før det nemlig kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, drog han seg tilbake og skilte seg ut, fordi han fryktet dem av omskjærelsen.
13. Og de øvrige Jødene drev skuespill også sammen med ham, slik at også Barnabas ble trukket med i deres skuespill.
14. Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter gledesbudskapets sannhet, sa jeg til Peter fremfor alle: Hvis du, som er en Jøde, lever som en hedning og ikke som en Jøde, hvorfor presser du da hedningene til å leve som Jøder?

Jakob er altså forsamlingens leder

Jakobs brev 2
1. Mine brødre, ha ikke person-favorisering sammen med troen(overbevisning) på vår Herre Jesu Kristi majestetiskhet.
2. Hvis det nemlig kommer inn en mann i forsamlingen deres med gull på finger i en prektig kledning, og det også kommer inn en fattig i en skitten kledning.

Jakob skriver altså her til menighetsledere for en eller flere forsamlinger

Jakobs brev 2
5. Hør, mine elskede brødre. Valgte ikke Gud ut de fattige i denne verden til å bli rike i troen(tillit), og rikets arvinger, som Gud har lovet dem som elsker ham?
6. Men dere nedverdiget den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere og trekker dere for domstolene?

Jakobs brev 2
20. Men ønsker du å kjenne det, du meningsløse menneske, at troen(stole på) er død uten gjerninger?

Jakobs brev 3
1. Ikke mange bør bli lærere, brødre, for vit at de skal få en strengere dom.

Her skriver han til flere

Jakobs brev 4
1. Hvor kommer kampene og stridighetene blant dere fra? Er det ikke fra begge sider, lystene, som fører krig i lemmene deres?
2. Dere har trang, men får ikke. Dere slår i hjel og misunner, og makter ikke å oppnå noe. Dere kjemper og strider, men har ikke, fordi dere ikke ber.
3. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber på en ond måte, forat dere vil forbruke det i nytelser.
4. Horfolk, vet dere ikke at verdens vennskap, er Guds fiendskap? Den som derfor har til hensikt å være verdens venn, han står som Guds fiende.

Jakobs brev 5
2. Rikdommen deres råtner, og klærne deres blir møllspiste.
3. Gullet og sølvet deres ruster bort. Og rusten skal være et vitne mot dere, og ete deres kjøtt som en ild. Dere har samlet skatter i de siste dager.
4. Se, arbeidernes lønn, som har skåret åkrene deres, den tilbakeholdes av dere i protest, og høstfolkenes nødrop er kommet Herren hærskarenes Gud for øre.
5. Dere har sløst på Jorden og levd luksuriøst. Dere har oppdradd deres hjerter til slakting på den bestemte dagen.
6. Dere fordømte og slo i hjel den rettferdige, han som ikke gjorde motstand mot dere.

Her skriver han til de rike som var med og korsfestet Jesus. I påsken samlet det seg mange tilreisende i Jerusalem.

Disse ser også ut til å være gårdeiere / godseiere

Jakobs brev 5
13. Lider noen av dere ondt, så skal han be. Er noen glad, så la ham synge lovsanger.
14. Er noen blant dere syk, så skal han kalle til seg menighetens eldste. Og de skal be for ham, etter å ha salvet ham med olje i Herrens navn.

Her ser vi at Jakob også skriver til en forsamling

Jakobs brev 5
16. Bekjenn deres overtramp for hverandre, og gjør forbønn for hverandre, så dere kan bli helbredet. En rettferdig manns bønn er i stand til å arbeide mye.

Her ser vi at han snakker om overtramp av loven, og da er det jødene han skriver til

Apostlenes gj. 21
18. Og den følgende dag, gikk Paulus med oss til Jakob. Og alle de eldste var til stede.
19. Da han hadde hilst på dem, fortalte han enhver av dem det som Gud gjorde blant hedningene ved tjenesten hans.
20. Men da de hadde hørt dette, priste de Herren. Og de sa til ham: Du forstår det, bror, at hvor mange tusen Jøder det er som kommer til troen, så tilhører de alle ivrig loven.

Derfor taler Jakobs brev om loven.

Så hvem var han?

Ifølge Eusebius (3. og 4. århundre) ble Jakob oppnevnt som apostlenes biskop av Jerusalem: «Jakob, Herrens bror, til hvem det biskopsstol i Jerusalem hadde blitt betrodd av apostlene». Jerome skrev det samme: «Jakob … etter vår Herres lidenskap … ordinert av apostlene til biskop av Jerusalem …» og at Jakob «styrte Jerusalems kirke i tretti år«.

Epiphanius (4. århundre), biskop av Salamis, skrev i sitt arbeid The Panarion (AD 374-375) at «Jakob, bror til Herren, døde i jomfruelighet i en alder av nittiseks«.

https://en.wikipedia.org/wiki/James,_brother_of_Jesus

Hvis Jakob ledet menigheten i Jerusalem i 30 år, og Jesus døde i år 33, da måtte han være død i år 63.

Og hvis han var 96 år da han døde, da måtte han ha vært 33 år da Jesus ble født.

(Dette stemmer også med beregningene som er gjort i artikkelen: Feil i Persiahistorien / tidsregning http://elshaddai.no/feil-i-persiahistorien/

Epiphanius (Panarion 29.4) beskriver Jakob som en Nasireer.

Ifølge Josephus ble Jakob stenet til døden av Ananus Ben Ananus .

Clement of Alexandria forteller at «Jakob ble kastet fra tempelets topp og ble slått ihjel med en klubbe«.

Hegesippus sier at «de skriftlærde og fariseerne plasserte Jakob på tempelets topp og kastet den rettferdige, og de begynte å steine ham, for han ble ikke drept av fallet og en av dem, som var kraftigere, tok klubben, som han banker klær med, og slo den rettferdige mannen på hodet «.

Eusebius skrev at «jødenes fornuftigere var av den oppfatning at dette (Jakobs død) var årsaken til Jerusalems beleiring , som skjedde med dem umiddelbart etter sitt martyrdom, uten annen grunn enn deres dristige handling mot ham. Josefus har i det minste ikke nølt med å vitne om dette i hans skrifter, der han sier: «Dette skjedde med jødene å hevne Jakob den rettferdige, som var en bror av Jesus, som kalles Kristus. For jødene drepte ham , selv om han var en mest rettferdig mann. » https://en.wikipedia.org/wiki/James,_brother_of_Jesus

Hvis Jakob var så gammel da Jesus ble født, så kan man forstå at man ikke hører noe om Jesu brødre da Jesus var i templet som 12 år gammel. (Lukas 2,41-52)

Matteus 13
55. Er det ikke tømmermannens sønn? Er det ikke moren hans, hun som heter Maria, og brødrene hans Jakob, Joses, Simon, og Judas?
56. Er de ikke alle søstrene hans hos oss her?

Judas brev 1
1. Judas, Jesu Kristi slave, men Jakobs bror, til de helliggjorte i Gud Fader, og kalte og bevarte i Jesus Kristus.

Her ser vi at Judas, som kaller seg Jakobs bror, også er Herrens bror.

Markus 15
40. Men det var nemlig også noen kvinner der som så på avstand, og blant dem var også Maria Magdalena, Maria mor til den yngre Jakob og Joses, og Salome.

Her kaller de Jakob for Jakob den yngre. Det må nok være fordi far til Josef også hette Jakob, eller at de gjør forskjell på Jakob, Herrens bror og Jakob Alfeus’ sønn.

Matteus  27
56. Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var Jakobs og Joses’ mor, og moren til Sebedeus’ sønnene

Her må Maria omtales som stemor til Jakob og Joses

Johannes ev. 19
26. Da Jesus hadde sett moren, og lærlingen som han elsket, stå der, sier han til sin mor: Kvinne, se, din sønn.
27. Deretter sier han til lærlingen: Se, din mor. Og fra den stund tok lærlingen henne inn i sitt eget hus.

Vanligvis så tok barna hånd om sine foreldre, men hvis Jesus var hennes eneste ektefødte sønn, så kan man forstå hvorfor han sa dette til Johannes, som han hadde inngått en pakt med.

I og med at Jakob skriver til menigheter, så er nok dette brevet skrevet på senere dager. Det tok litt tid før menighetene ble dannet.

Den første menighet var i Jerusalem, og det ser ikke ut til at det ble noen andre menigheter før forfølgelsen ved Saulus (Paulus), som startet med drapet på Stefanus.

Apostelens gj. 8
3. Men Saulus forsøkte å utrydde menigheten og gikk inn i hjem etter hjem, og trakk ut både menn og kvinner, og overgav dem til fengsel.
4. De som nå imidlertid ble spredt, gikk omkring og forkynte ordet.

Apostelens gj. 11
19. Men de som ble spredt under den pressede situasjon som oppstod omkring Stefanus, gikk til Fønika, Kypros, og Antiokia, og talte ikke ordet til andre uten bare Jøder.
20. Men noen av dem, Kyproitiske menn og Kyreneere, som kom til Antiokia, talte og så til Grekerne og forkynte gledesbudskapet om Herren Jesus.
21. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til tro og omvendte seg til Herren.

Da må Jakobs brev være skrevet etter drapet på Stefanus og før år 63.

Galaterbrevet 2
11. Men da Peter kom til Antiokia, motsto jeg ham like i ansiktet, fordi han hadde fordømt.
12. For før det nemlig kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, drog han seg tilbake og skilte seg ut, fordi han fryktet dem av omskjærelsen.
13. Og de øvrige Jødene drev skuespill også sammen med ham, slik at også Barnabas ble trukket med i deres skuespill.
14. Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter gledesbudskapets sannhet, sa jeg til Peter fremfor alle: Hvis du, som er en Jøde, lever som en hedning og ikke som en Jøde, hvorfor presser du da hedningene til å leve som Jøder?

Dette må være mellom 1. og 2. misjonsreise i og med at Barnabas er tilstede, eller før de reste ut på noen misjonsreise. Enten er det år 44, eller så er det år 47. I år 44 kommer Agabus til Antiokia fra Jerusalem. Da kom trolig Peter sammen med ham. http://elshaddai.no/paulus/

Jakobs brev 4
8. Hold dere nær til Gud, og han skal holde seg nær til dere. Rens deres syndige hender og hellige deres dobbeltsinnede hjerter.

Apostelens gj. 11
27. Men i disse dagene kom noen profeter ned fra Jerusalem til Antiokia.
28. Og en av dem ved navn Agabus reiste seg og varslet ved Ånden at det ville bli en stor hungersnød over hele den bebodde verden. Den kom under Claudius.

Juda ble rammet av en alvorlig hungersnød i år 46  https://it.wikipedia.org/wiki/Giuda_il_Galileo

Da kom Peter sammen med disse fra Jerusalem i år 44. Og man ser jo problemene på denne tiden med dobbelhet, og skuespill, som det Jakob taler om i sitt brev.

Da er nok brevet, fra Jakob, brakt med, av disse brødrene, til de menigheter de besøkte på denne reisen.

Jakobs brev er da skrevet i år 44.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 20. mai 2019Elshaddai