Jobs lidelser

Jobs bok 1
6. Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg frem for Herren, og blant dem kom også Satan.
7. Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på Jorden.
8. Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på Jorden som han, en ulastelig og rettskaffen mann, som har respekt for Gud og viker fra det onde.
9. Men Satan svarte Herren: Kanskje Job ikke respekterer Gud for ingenting?
10. Har du ikke gjæret om ham og om hans hus, og om alt som hans er, på alle kanter? Hans henders gjerninger har du velsignet, og hans flokker har bredt seg vidt utover i landet.
11. Men rekk bare ut din hånd og rør ved alt som hans er! Da vil han bestemt si deg farvel like i ditt ansikt.
12. Da sa Herren til Satan: Se, alt som hans er, er i din hånd. Men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn.

13. Så hendte det en dag mens hans sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brors hus,
14. da kom det et bud til Job og sa: Oksene pløyde og eselinnene beitet tett ved,
15. da kom Sabeerne over dem og tok dem. Tjenesteguttene hugg de ned med sverdet og bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
16. Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Guds ild fór ned fra himmelen og rammet småfeet og tjenesteguttene og brente dem opp. Bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
17. Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Kaldeerne delte seg i tre flokker og overfalt kamelene og tok dem. Tjenesteguttene hugg de ned med sverdet og bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
18. Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Dine sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brors hus.
19. Da kom det med ett en sterk storm fra andre siden av ørkenen og tok tak i alle husets fire hjørner, så det falt sammen over de unge folk og de omkom. Og bare jeg slapp unna, så jeg kunne melde deg det.
20. Da reiste Job seg og sønderrev sin kappe, klipte håret av sitt hode, kastet seg ned på jorden, og tilbad
21. og sa: Naken kom jeg av min mors liv, og naken skal jeg vende dit tilbake. Herren gav, og Herren tok. Herrens navn være lovet!
22. Under alt dette syndet Job ikke, og han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham.

Jobs bok 2
7. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Job med onde byller fra fotsålen til hodetoppen.

Det er mange som ikke forstår Jobs lidelser. Men Job hadde en kone som var ugudelig, og barn som ikke brydde seg så mye om Gud.

Job bok 1
1. I landet Us var det en mann som hette Job. Han var en ulastelig og rettskaffen mann, som hadde respekt for Gud og vek fra det onde.

Job selv var rettskaffen og ulastelig

Job bok 1
4. Hans sønner brukte å holde selskap på hver sin dag, i hver sitt hus, og de sendte da bud til sine tre søstre og innbød dem til å ete og drikke sammen med dem.
5. Og så ofte en omgang av disse selskaper var til ende, sendte Job bud etter dem og helliget dem. Han stod tidlig opp om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem. For Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Slik gjorde Job alltid.

Hvis en far tenker slik om sine barn, så er det vel ikke uten grunn?

Jobs bok 2
9. Da sa hans hustru til ham: Holder du deg ennå like ulastelig? Si Gud farvel og dø!
10. Men han svarte: Du taler som en av de uforstandige kvinner. Skal vi bare ta imot det gode av Gud og ikke også det onde? Under alt dette syndet ikke Job med sine lepper.

Her kan du se hans Hustrus holdning til Gud.

Job bok 1
4. Hans sønner brukte å holde selskap på hver sin dag, i hver sitt hus, og de sendte da bud til sine tre søstre og innbød dem til å ete og drikke sammen med dem.

Job hadde voksne sønner som bodde i eget hus.

Jobs bok 42
10. Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han bad for sine venner. Og Herren økte til det dobbelte, det som han gav Job igjen.

Jobs bok 42
12. Og Herren velsignet Jobs siste dager mere enn de første. Og han fikk fjorten tusen får, seks tusen kameler, tusen par okser, og tusen eselinner.
13. Og han fikk sju sønner og tre døtre.

Så får han på nytt sju sønner og tre døtre, men kunne han få det med samme hustru, som hadde voksne sønner fra før av?

Jobs bok 1
2. Han hadde sju sønner og tre døtre.

Hvor lang tid tar det å føde 10 barn, og så blir de voksne. 30 år ? og hvor gammel var hun da hun giftet seg? 15-20 år? Og så skal man føde 10 barn til. Hvor gammel er man da? Er det mulig at dette er samme hustru?

Det man ser her er at Herren rensker ut, de ugudelige i Jobs familie, og så velsigner Job igjen.

Slik var det også med presten Eli, men Eli tok ikke tak i synden slik Job gjorde. Det kan du kan lese mer om i artikkelen: Feil Kjærlighet

Så Job ble angrepet, av den onde, fordi det var synd i leiren. Når Josva gikk til angrep på byen Ai, første gang, kunne han ikke stå seg mot sine fiender, fordi det var synd i leiren.

Josvas bok 7
10. Da sa Herren til Josva: Stå opp! Hvorfor ligger du her på ditt ansikt?
11. Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har opprettet med dem. De har tatt av det bannlyste gods. De har stjålet og skjult det stjålne. De har gjemt det blant sine egne ting.
12. Derfor kan ikke Israels barn stå seg mot sine fiender, men må flykte for dem, for de er selv kommet under bann. Skiller dere dere ikke helt av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med dere.

Efeserbrevet 5
22. Hustruer, underordne dere under deres egne menn, som for Herren!
23. For mannen er hustruens hode, som Kristus også er menighetens hode, han som er kroppens reddningsmann.

En far bærer ansvaret for sin familie, derfor ble også Job rammet av djevelens angrep.

1. Johannes brev 5
18. Vi vet at enhver som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv og den onde rører ham ikke.

 

Tillegg

På hvilken tid levde Job?

Jobs bok 2
11. Da Jobs tre venner fikk høre om all denne ulykke som var kommet over ham, kom de fra hver sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Suah, og Soar fra Na’ama. Og de avtalte med hverandre å gå til ham for å vise ham medfølelse og trøste ham.

Teman var sønnesønn til Esau

1. Krønikerbok 1
35. Esaus sønner var: Elifas, Re’uel, Je’us, Jaelam, og Korah.
36. Elifas’ sønner var: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna, og Amalek.
45. Da Jobab døde, ble Husam fra Temanittenes landområde konge i hans sted.

Suah var sønn av Abraham

1. Krønikerbok 1
32. Og de sønner som Abrahams medhustru, Ketura, fødte, var: Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak, og Suah.

Na’aman var med i folketellingen som Moses hadde i ørkenen, og av Benjamins ætt.

4. Mosebok 26
40. Belas barn var: Ard og Na’aman. Fra Ardittenes ætt , og fra Na’aman Na’amittenes ætt.
41. Dette var Benjamins barn etter deres ætter, og de av dem som ble mønstret, var: Førtifem tusen, seks hundre.

Navnet stammer nok fra Benjamins barn, men Juda og Benjamin bodde side om side i Israel.

Josvas bok 15
20. Dette var Judas barns stammes arv etter deres ætter.
41. Gederot, Bet-Dagon, Na’ama, og Makkeda, seksten byer med tilhørende landsbyer.

Så da kommer Jobs tre venner fra: Israel, Edom, og Arabia.

Altså levde han på tiden etter at Israel hadde fått sitt land.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 11. juli 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *