Matteus Evangelium


Fakta:

Matteus bruker ordet Kristus og ikke Messias. Og Kristus er et gresk ord.

Da er Matteus-evangeliet skrevet på gresk.

 

Matteus 9
9. Da Jesus gikk videre derfra, så han et menneske sittende i tollbua, som hette Matteus. Og han sier til ham: Følg meg. Og da han hadde reist seg, fulgte han ham.
10. Og det fant sted da han hadde satt seg i huset. For se, mange tollere og syndere var kommet og satte seg sammen med Jesus og lærlingene hans.

Matteus var toller og jobbet for myndighetene.

 

Matteus 10
2. Og dette er navnene på de tolv apostlene: Først Simon, som kalles Peter, Andreas, hans bror, Jakob, Sebedeus sønn, og Johannes, hans bror,
3. Filip, Bartolomeus, Tomas, tolleren Matteus, Jakob, Alfeus’ sønn, og Lebbeus, som hadde tilnavnet Taddeus,
4. Simeon, Kananeeren, og Judas Iskariot, som også forrådte ham.

Matteus var også en av de 12 apostlene

 

Matteus ev. 1
1. Jesu Kristi fødselsbok, Davids sønn, og Abrahams sønn.
2. Abraham fødte Isak, Isak fødte Jakob, Jakob fødte Juda og hans brødre.

Matteus starter med ættelisten til Jesus, og dette var typisk for Jødene, det å holde orden på stammer og ættelister.

Slik ser det ut til at Matteus-evangeliet er skrevet til Jøder / Israels folk.

Men hvis den var skrevet til Jøder, da behøvde han ikke å skrive på gresk.

Matteus-evangeliet må da være skrevet til en blandings-menighet i et gresktalende land.

Mange av fortellingene i Matteus-evangeliet er de samme som i Markus-evangeliet, men Matteus-evangeliet ser ut til å være mer ut-fyllende. Så det ser ut at Matteus bruker samme grunnlaget som Markus hadde da han skrev Markus-evangeliet.

Da er altså Matteus-evangeliet skrevet samtidig eller etter Markus-evangeliet.

De 12 apostlene holdt seg lenge i Jerusalem, føre de ble spredt blant folkene. Og det ble de i år 63, da Jakob, Jesu bror, ble styrtet ned fra templet og drept.

Paulus møtte apostlene på sin 4. reise, før han reiste til Rom. http://elshaddai.no/paulus/

Men på den tid Lukas kom til Jerusalem og skrev Lukas-evangeliet, sier han at flere hadde skrevet, om hendelsene til Jesus, før han.

 

Lukas ev. 1
1. Ettersom mange gikk i gang med å sette sammen en fortelling om de ting som er blitt fullført blant oss,
2. slik som de overgav det til oss, de som var øyenvitner fra begynnelsen og var blitt ordets tjenere,

Markus-evangeliet var sansynligvis skrevet i år 49 og Lukas besøkte Jerusalem sammen med Paulus i år 58. http://elshaddai.no/lukas-evangelium/

 

Apostelens gj. 11
19. Men de som ble spredt under den pressede situasjon som oppstod omkring Stefanus, gikk til Fønika, Kypros, og Antiokia, og talte ikke ordet til andre uten bare Jøder.
20. Men noen av dem, Kyproitiske menn og Kyreneere, som kom til Antiokia, talte og så til Grekerne og forkynte gledesbudskapet om Herren Jesus.
21. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til tro og omvendte seg til Herren.
22. Men da dette ordet kom menigheten for øre i Jerusalem om dem, sendte de Barnabas til Antiokia.

Menigheten i Antiokia anser jeg for å være den største blandingsmenigheten på den tiden.

Antiokia ble grunnlagt av Selevkos Nikator, en av Aleksander den stores generaler. Hans greske rike strak seg fra Grekenland og til Egypt, og til India.

Antiokia var en gresktalende by, som hadde vært en hovedstad, og ble grunnlagt i år 301 f.kr., og det var en stor by. Den lå ikke langt fra havet helt nord i det gamle Hamat, som Nebukadnesar inntok, og som utgjorde hovedstaden i provinsen, Syria, på Paulus’ tid.

Så det kan se ut som om Matteus-evangeliet er skrevet først og fremst til Antiokia. Og i og med at Markus-evangeliet er trolig skrevet i år 49, så er det sannsynlig at Matteus-evangeliet er skrevet omtrent på samme tid.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 20. mai 2019Elshaddai