Nabonnedos

(Nabonidus eller Nabonid)
Herodotus kaller han for Labynet, men det er samme navnet. Det er bare at det er på to forskjellige språk.

Labynet
Labinetus eller Labynetus ( Λαβύνητος Labýnētos ; hellenisert form av det akkadiske navnet Nabû-na’id ) (https://en.wikipedia.org/wiki/Labinetus)
Nabonnedos
Nabonidus eller Nabonid (Nabu-naʾid = «Nabus tilbeder», «dyrker av Nabu») (https://no.wikipedia.org/wiki/Nabonidus)

Han hadde samme navn som sin sønn (Herodotus 1.bok 188)

Hans sønn ble også kalt Belsasar.

[iii.3-31]
………. Når det gjelder meg, Nabonid, Babylons konge, frels meg fra å synde mot din store gud og gi meg som gave et liv i lange dager, og hva angår Belsasar, den eldste sønnen – mitt avkom (Nabonidus Cylinder from Ur)

Hans hustru ser ut til å være var dronning Nitocris, som Nebukadnesar hentet i Egypt, i sitt 23. regjeringsår, da han brente alle templene i Egypt. (Herodotus 1.bok 186 og 188) + (Babylonia riket) + (Jeremia 43,8-13) (Daniel 5,10-12)

I Uruks kongeliste er årstallet på hans regjeringstid satt med spørsmålstegn bak, og det er nok fordi både far og sønn hette Nabonnedos, og at disse har blitt blandet sammen. Josefus sier at det var Belsasar som regjerte i 17 år. (Josefus side 186) Han var sønnesønn av Nebukadnesar (Jeremia 27,7) Og etter mine beregninger, så regjerte han i 29 år.

Da Belsasar ville utrope Daniel til å være en av de øverste i riket, ble han utropt til å være den 3. i riket. (Daniel 5,29)  Da levde nok både far og sønn, Nabonnedos, på denne tiden.

Begrunnelsen:
1. regnestykke
Kyaxares ser ut til å ha vært konge over Mediariket i 3 år, da han inntok Ninive. (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)
Kyaxares regjerte i 40 år og Astagyes regjerte i 35 år. (Herodotus 1.bok 106 og 130)
Da får vi -3 + 40 +35 = 72 år til Mediariket blir inntatt av Kong Kyros

Ninives fall skjedde i det 14. år av Neboplassar, og han regjerte i 21 år over Babylon. (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle) + (ABC 4 (Late Years of Nabopolassar)
Israels folk skulle være 70 år som fanger i Babylon (Daniel 9,2) (Jeremia 29,10)
Jerusalem ble inntatt siste gang i det 18. år av Nebukadnesar (Jeremia 1,3 / Jeremia 39,1 / Jeremia 52,5-6 og 29)
Da får vi (21-14) 7 + 18 + 70 = 95 år mellom Ninives fall til Babylons fall

Da er det 95-72 = 23 år fra Astyages blir tatt av Kyros, til Babylons fall.

2. regnestykke
Josefus sier at Kambysses bare regjerte i 6 år (over Babylon) (Josefus side 188) og Kambysses dør midt i arvestriden etter Kyros. (Herodotus 3. bok 61-66)
Herodotus sier at Kyros regjerte i 29 år. (Herodotus 1.bok 214) (29-6 = 23 år)

Så når at Astryages ble tatt i Nabonnedos 6. år (ABC 7 (Nabonidus Chronicle), gir det oss 29 år regjeringstid på Narbonnedos I. 

Kongen av Lydia.
Kimmerne kom inn i Media i det første året til Mediakongen, Cyaxares, og de erobret Sardis. (Herodotus 1.bok 15) + (Herodotus 1.bok 103)
Det er trolig at de gjorde slik med kongen, til det folk de erobret, som Nebukadnesar, og Kyros, gjorde. De drepte kongen. Da er det i Cyaxares 1. år at Andys dør, og Sadyattes blir konge av Lydia.
Sadyattes (12) + Alyattes (57) = 69 år. (Herodotus 1.bok 15) + (Herodotus 1.bok 25)
Cyaxares (40) + Astyages (35) = 75 år (Herodotus 1.bok 106) + (Herodotus 1.bok 130)
Det vil si at Krøsus ble konge, av Lydia, 6 år (75-69) før Astyages blir tatt av Kyros.

Historien

? år
Alyattes, kongen av Lydia, og Cyaxares, kongen av Media, hadde ført krig mot hverandre i 5 år, og i det 6. året ble det megling. Det var Nabonnedos og Syennesis av Cilicia, som var meglere. Det endte med at Alyattes gav sin datter til ekteskap med Astyages. (Herodotus 1. bok 74)
Og de forplikter seg til hverandre med en avtale. (Herodotus 1. bok 77)

1. år
De bar kongen, av landet deres, og brakte han til Babylon. (Laborosoarchodus (Labasi-Marduk)) ABC 7 (Nabonidus Chronicle) + (Josefus mot Apion I, 20) + (Babylonia riket)
Nabonnedos blir konge og regjerer i 29 år.
Hvis Andys dør i det året Kimmerne kommer og inntar Sardis, da skulle Alyattes dø dette året. (Herodotus 1. bok 15 og 25)
Krøsus var 35 år da han besteg tronen og ble konge over Lydia. Han regjerte i 14 år. (Herodotus 1.bok 26 og 86)

Da samler Nabonnedos sammen hæren sin og marsjerte til Hume (Kilikia) ABC 7 (Nabonidus Chronicle)

3. år
En budbringer kommer fra Hati, og kongen dro til Ammananum med hæren. Og han skar av hodene på folket, og kongen. (CM 53 (kronografisk dokument om Nabonidus)
Og han tar frukten fra deres frukthager og bærer den til Babylon. Etter dette ble han syk en tid, men kom seg igjen. (ABC 7 (Nabonidus Chronicle)

I dette året betrodde han hæren til sin eldste sønn, hans førstefødte, og troppene i landet beordret han under hans kommando. (Vers Beretning om Nabonid, [ii.5])

Så mønstrer han hæren sin og drar til krig mot Edom (ABC 7 (Nabonidus Chronicle) + (Esekiel 35,1-15 og 36,1-5)

Esekiel 35
3. Og du skal si til det: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over deg, du Se’ir-fjell. Jeg vil rekke min hånd ut mot deg og gjøre deg til en ørken, og en øde mark.
4. Dine byer vil jeg gjøre til grushauger, og du selv skal bli til en ørken. Og du skal kjenne at jeg er Herren.

7. Jeg vil gjøre Se’ir-fjellet til en ørken, og en øde mark. Og utrydde av det både den som drar frem, og den som drar tilbake.
8. Jeg vil fylle dets fjell med dets drepte menn: På dine hauger, i dine daler, og i alle dine bekker skal det falle menn som er drept ved sverd.
9. Til evige ørkener vil jeg gjøre deg, dine byer skal ikke reise seg igjen, og dere skal kjenne at jeg er Herren.

Jeremia 49
10. For jeg kler Esau naken, og jeg avdekker hans skjulesteder. Og vil han skjule seg, så kan han det ikke. Hans barn, hans brødre, og hans naboer, blir ødelagt, og han er ikke mere.

Amos 9
11. På den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen dets sprekker og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i forhenværende dager,
12. så at de får ta i eie det som er igjen av Edom, og alle de hedningefolk som kalles med mitt navn, sier Herren, han som gjør dette.

Obadja
1. Obadjas syn. Så sier Herren, Israels Gud, om Edom: En nyhet har vi hørt fra Herren, og et bud er sendt iblant hedningefolkene: «Stå opp og la oss reise oss til strid imot det!»
2. Se, liten vil jeg gjøre deg blant hedningene, og du skal bli dypt foraktet.
3. Ditt hjertes selvstorhet har sløvet deg, du som bor i fjellkløfter, i din høye bolig. Du sier i ditt hjerte: «Hvem kan styrte meg ned til jorden?»
4. Om du bygger så høyt som ørnen, og setter ditt rede blant stjerner, så skal jeg styrte deg ned derfra, sier Herren.
5. Om tyver kom til deg, eller røvere om natten, å hvor du da blir tilintetgjort! Ville de ikke da stjele mere enn de behøvde? Om det kom folk til deg som ville høste din vin, ville de da etterlate en etterhøst?
6. Å hvor blir ikke Esau ransaket, og hans skjulte skatter oppsøkt!
7. Like til grensen følger alle dine paktsfolk deg. Dine gode venner svikter deg, og får overhånd over deg. De menn som eter ditt brød, legger en snare for deg. Og det er ingen forstand hos ham.
8. Skal jeg ikke på den dag, sier Herren, gjøre ende på alle vismenn i Edom, og all forstand på Esaus fjell?
9. Dine kjemper, Teman, skal bli motløse, så hver mann blir drept og utryddet på Esaus berg.
10. For den vold du har gjort mot din bror Jakob, skal skam dekke deg, og du skal bli utryddet til evig tid.

Deretter tar han Tayma. Der drepte han prinsen av Tayma, slaktet folket i byen og på landsbygda. Så gjorde han resten av folket til slaver, og satte igang et byggearbeide der. (Vers Beretning om Nabonid, [ii.5-9])

6. år
Da drar Kyros fra persia og overvinner Astyages, Medias konge, hans morfar. (ABC 7 (Nabonidus Chronicle) (Herodotus 1.bok 75, og 123-130)

7. år
Kongen var i Tayma mens prinsen, hans offiserer og hans hær var i Akkad. (ABC 7 (Nabonidus Chronicle)

Jeremia 25
15. For så sa Herren, Israels Gud, til meg: Ta dette beger med vredes-vin av min hånd og gi alle de folk jeg sender deg til, å drikke av det!
16. Og de skal drikke og sjangle og oppføre seg som fra forstanden for det sverd jeg sender iblant dem.

23. Dedan, Tema, Bus, og alle med rundklippet hår,
24. alle Arabias konger, alle kongene over de fremmede folk som bor i ørkenen,

Tema (Tayma) var av Ismael, sønn av Abrahams, etterkommere, så de var Ismaelitter. (1. Mosebok 25,13-16)

9. år
Kongen Nabonid var i Tayma, mens prinsen, offiserene og hæren var i Akkad. I måneden Nisanu, kom kongen til Babylon. (ABC 7 (Nabonidus Chronicle)

Habakuk 3
7. Jeg ser Kusans telter i sorg, og teltdukene i Midians land skjelver.
8. Harmes du, Herre, på elvene? Er din vrede opptent over dem? Eller er din harme mot havet, siden du farer frem på dine hester, og på triumf-rike vogner?
9. Bar og naken er din bue, dine svergelses-piler til stammene, ditt ord!

Midianittene var etterkommere av Abrahams sønn, Midian. (1. Mosebok 25,1-2)

På den femte dagen i måneden Nisanu, døde dronningmoren. Prinsen og hans hær var i sorg i 3 dager.
I samme måneden mønstret Kyros, kongen av Persia, sin hær og krysset Tigris, og masjerte vestover. (Sannsynligvis mot Urartu) Han drepte kongen og plasserte en garnison der. (ABC 7 (Nabonidus Chronicle)

11. år
kongen var i Tayma mens prinsen, offiserene og hans hær var i Akkad. (ABC 7 (Nabonidus Chronicle)

12. år
Nabonnedos II (Labynet), sønn av Nabonnedos I, blir medregjerende og konge i Babylon.
Og han regjerte i 17 år i følge Josefus. (Josefus side 186) + (Nabonidus Cylinder from Ur [iii.3-31]) + (Herodotus 1. bok 77) (Josefus mot Apion I, 20)

Daniel får et syn om endetiden på Jorden og dommen (Daniel 7)

14. år
Krøsus går til krig mot Kyros, og slaget ble ganske jevnt den første dagen. Men Kyros lurer Krøsus til å tro at han har trukket seg tilbake. Det er sent på høsten og Krøsus drar hjem igjen, og oppløser hæren. Kyros følger etter lengre bak, beseirer Krøsus, og inntar Sardis. (Herodotus 1.bok 75-95)

Etter at Kyros hadde tatt Lydia, førte han krig mot Baktrierne, Sacae (Herodotus 1. bok 153)

15. år
Daniel får et syn om Persia og Media-rikets komme, og Grekerriket etter det (Daniel 8)

27. år
Kambyses, Kyros’ sønn, overtar Mediariket. (Daniels bok 6,1 og 9,1) og (Herodotus 3. bok 66) + (Josefus s.188)

29. år
Kyros gikk til kamp mot Babylonierriket ved Opis og krigsfolket trakk seg tilbake til Tigris. Kyros seiret, slaktet folket i Akkad og plyndret. På den 14. dagen ble Sippar tatt uten kamp. Og på den 16. dagen flyktet Nabonnedos I, og guvernøren i Gutium overgav seg uten kamp. (ABC 7 (Nabonidus Chronicle)

Jesaja 43
14. Så sier Herren, deres gjenløser, Israels Hellige: For deres skyld sender jeg mitt bud til Babylon og lar dem alle sammen flykte nedover elven. Jeg lar Kaldeerne flykte på de skip som var deres lyst.

Narbonnedos I flyktet, sammen med noen få tilhengere, til byen Borsippus. (Berossus side 5)

Kyros hadde vanskeligheter med å komme inn i Babylon på grunn av dens sterke mur og elven som gikk forbi helt inntil bymuren. Da ber Kyros en tropp å gjøre seg klar for invadering, fra elvesiden. Deretter avleder Kyros Eufrat til å renne inn i noen sumpområder, mens troppen hans går inn i Babylon vannveien. (Herodotus 1. bok 189-192 og 202)

Jeremia 51
35. Den vold jeg har lidt i mitt kjøtt, måtte den komme over Babylon! Så skal Sions innbyggere si. Og måtte mitt blod komme over Kaldeas innbyggere! Slik skal Jerusalems innbyggere si.
36. Derfor sier Herren så: Se, jeg fører din sak og utfører din hevn, og jeg vil tørke ut dets hav og gjøre dets kilde tørr.

Inne i byen var det fest. (Herodotus 1. bok 191) Nabonnedos II (Belsasar), sønn av Nabonnedos I, hadde fyllefest med det jødiske tempels skåler, og da en hånd kom til syne og skrev på veggen, MENE, TEKEL, UFASIN. Det står at kongen skiftet farge og utlovet en belønning til den som kunne tyde skriften, og det gjorde Daniel. (Daniel 5,1-24) Og slik ble tydningen:

Daniel 5
26. Og så er uttydningen av dette ord: Mene: Tellet har Gud ditt kongedømmes dager og gjort ende på det.
27. Tekel: Veid er du på vektskål og funnet for lett.
28. Peres: Delt er ditt kongedømme og gitt til Medierne og Persierne.

Og Nabonnedos II (Belsasar) ble drept samme natt. Det var i hans 17. regjeringsår. (Daniel 5,30) (Berossus side 5) (Josefus mot Apion I 1.bok 20) (Josefus side 186)
Etter at Kyros hadde tatt Babylon, setter han i gang med å rive den ytre muren rundt byen. (Berossus side 5) (Josefus mot Apion I 1.bok 20)

Jeremia 50
58. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Babylons mur, den brede, skal rives ned til grunnen. Og dets porter, de høye, skal brennes opp med ild. Så sliter da folk for det som blir gjort til ingenting, og folkene arbeider seg trette for det som blir gitt til ilden.

Deretter masjerer Kyros avgårde for å beleire Borsippus. Men Nabonnedus går ut av byen og overgir seg til Kyros. (Berossus side 5)
Og Kyros satte han til å styre Karmania, og der ble han til sin død. (Josefus mot Apion I 1.bok 20)
Kyros river ned alt det Nabonnedos har bygd opp, og setter fangene fri. (Vers Beretning om Nabonid, [vi.4-6])

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. februar 2024Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *