Praksis ved oppgjør av synd

 

Det kan ligge skyld på deg fordi:
1. du har vært i kontakt med folk som har syndet. (1. Tomoteus brev 5,22)
2. du har tatt folk inn i ditt hus som har en annen lære. (2. Johannes brev 1,9-11)
3. du selv har syndet. (3. Mosebok 4,13)
4. du ikke har sagt i fra om noe du vet om. (3. Mosebok 5,1)
5. dine fedre har syndet. (2. Mosebok 34,7) (3. Mosebok 26,39-41)
6. dem du har ansvar for, har syndet. (Feil kjaerlighet)
7. din pastor har syndet. (3. Mosebok 4,3)
8. en i menigheten har syndet. (Josvas bok 7,1-13)
9. en konge (en styresmakt) har syndet.

A. at styresmakten selv har gjort en straffbar handling. (2. Samuels bok 21,1)
B. hvis man ikke tar den skyldige. (5. Mosebok 19,13) (2. Mosebok 23,7-8)
C. ved funn av et lik og man ikke vet hvem den skyldige er. (5. Mosebok 21,1-9)

 

Renselse fra synd

Denne skylden forsvinner ikke bort av seg selv. (Esekiel 18,20) I den gamle pakt skulle man bringe et offer til Gud for å dekke over synden som har blitt begått. I den nye pakt var Jesus vårt offer, men vi må vende oss til ham, og be om tilgivelse for å bli renset fra synden.

1. Johannes brev 1
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

Hebreerbrevet 3
1. Derfor, innvidde brødre, dere som er delaktige i det himmelske kall, iaktta apostelen og ypperstepresten for vår bekjennelse, Jesus.
2. Han var trofast mot ham som gjorde ham, akkurat som også Moses var i hele hans hus.

Hebreerbrevet 4
14. Da vi altså har en stor yppersteprest, som har gått gjennom himlene, Jesus Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.
15. Vi har nemlig ikke en yppersteprest som ikke makter å ha medlidenhet med våre svakheter, men som er testet likt i alt, og var uten synd.
16. La oss da nærme oss nådens trone med frimodighet, forat vi kan gripe barmhjertigheten og finne nåde og hjelp i rette tid.

Hebreerbrevet 5
5. slik ble også Kristus forherliget til yppersteprest, ikke ved seg selv, men ved han som talte til ham: Du er min Sønn. Jeg har født deg i dag.
6. Akkurat som han også sier på et annet sted: Du skal være prest til evighet etter Melkisedeks måte.

Dette skjedde da ypperstepresten (Døperen Johannes) døpte Jesus. ( http://elshaddai.no/doperen-johannes-esseren/ )
Da gikk prestedømmet over fra Levis stamme til Jesus, som var fra Juda stamme, og som ble yppersteprest etter Melkisedeks vis.

Hebreerbrevet 7
24. Men denne ene, fordi han forblir til evig tid og har et prestedømme uten grenser.
25. Derfor makter han også å forløse, til det fullkomne, dem som kommer ved ham til Gud, og lever alltid for å gå i forbønn for dem.
26. En slik yppersteprest måtte nemlig til for oss, hellig, uskyldig, ubeflekket, adskilt fra syndere, og er blitt høyere satt enn himlene.

Hebreerbrevet 9
14. hvor mye mere skulle ikke Kristi blod, han som ved en evig Ånd ofret seg selv som et lyteløst offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å arbeide for den levende Gud?

Hebreerbrevet 10
21. Og da vi har en så stor prest over Guds hus,
22. så la oss nærme oss med et ekte hjerte i visshet, i tro(lydighet), påskvettet rensning i hjertet fra ond samvittighet, og med vår kropp badet i rent vann.
23. La oss uryggelig holde fast på bekjennelsen av håpet, for han er nemlig troverdig han som har lovet det.

 

Konsekvensene av synd

Mannen fra Betesta dam som hadde ligget lam i 38 år på grunn av sin synd.

Johannes 5
5. Men det var et menneske der som hadde hatt sin sykdom i 38 år.
6. Da Jesus så denne ligge der, visste han at han allerede hadde vært der i lang tid. Han sier til ham: Vil du bli frisk?

14. Etter dette finner Jesus ham i templet, og han sa til ham: Se, du er blitt frisk. Synd ikke mere, forat ikke noe verre skal hende deg.

Folk i menigheten, i Korint, dør fordi de behandler Guds nattverd feil.

1. Korinterbrev 11
20. Da dere kommer sammen på et sted, er det ikke Herrens måltid dere eter.
21. Enhver tar nemlig med seg sin egen mat for å ete. Og den ene er da hungrig, mens den andre fyller seg.

29. Den som nemlig eter og drikker uverdig, eter og drikker seg selv til dom, da han ikke skiller på Herrens kropp.
30. Derfor er det mange svake og ynkelige blant dere, og ikke få har sovnet inn.

To kristne faller døde om fordi de valgte å bedra Den Hellige Ånd

Apostlenes gj. 5
3. Men Peter sa: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte så du ville bedra Den Hellige Ånd og stikke unna noe fra det ærefulle for åkeren?
4. Var det ikke ditt? Og da du hadde solgt den, var den ikke i din makt? Hvorfor bestemte du deg i hjertet ditt for denne sak? Du bedrog ikke for mennesker, men for Gud.
5. Men da Ananias hørte disse ordene, falt han om og døde. Og det kom stor respekt over alle som hørte dette.

8. Men Peter svarte henne: Si meg om det var så mye dere solgte åkeren for? Men hun sa: Ja, det var så mye.
9. Men Peter sa til henne: Hvorfor ble dere enige dere imellom og tolmodighetsprøve Herrens Ånd. Se, deres føtter som har begravet din mann er for døren, og de skal bære deg ut.
10. Og hun falt øyeblikkelig ned for føttene hans og døde. Men da de unge var kommet inn, fant de henne død. Og de bar henne ut og begravde hun ved siden av hennes mann.

En kvinne blir syk, flere kommer i stor trengsel, og barna blir drept

Åpenbaringen 2
20. Men jeg har noen få ting imot deg, at du lar kvinnen Jesabel, som sier seg selv å være en profetinne, få lære og forføre mine slaver til hor og å ete avgudsoffer.
21. Og jeg gav henne tid, forat hun skulle omvende seg fra sitt horeri, og hun vendte ikke om.
22. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hor med henne, i stor trengsel, hvis de ikke vender om fra sine gjerninger.
23. Og barna hennes vil jeg la døden drepe. Og alle menigheter skal merke at jeg er den som gransker hjerter og nyrer, og jeg vil gi enhver igjen etter deres gjerninger.

En mann ble slått ned, av en engel, så han døde, for å ha opphøyet seg til å være Gud

Apostlenes gj. 12
21. Men på den bestemte dag da Herodes hadde på seg sine fyrstelige klær, satte han seg på plattformen og han talte til dem.
22. Og folket ropte: Dette er Guds røst og ikke et menneske.
23. Men øyeblikkelig slo en engel ham ned, fordi han ikke gav æren til Gud, og han ble ormebitt og døde.

 

Omvendelsen

Men for dem som omvender seg fra sin synd så står det:

1. Johannes brev 5
18. Vi vet at enhver som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv og den onde rører ham ikke.

Jakobs brev 5
16. Bekjenn deres overtramp for hverandre, og gjør forbønn for hverandre, så dere kan bli helbredet. En rettferdig manns bønn er i stand til å arbeide mye.

Hvis man har gjort noen noe galt, så skal man bekjenne det og omvende seg.

Daniel bad Gud om tilgivelse for folket og fedrenes synder (Daniel 9,4-19)
Med det samme han ydmyket seg og bad om tilgivelse, kom det et ord fra Gud. (Daniel 9,23)
Esra bad også Gud om tilgivelse for folket sine synder (Esras bok 9,6-15 og 10,1)
Synden blir borte (Jeremia 50,20)

Her har du hva Samuel sier om dette.

1. Samuels bok 12
23. Men jeg, det være langt fra meg å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere. Og jeg vil lære dere den gode og rette vei.

Det er slik mødre og fedre har gjort for sine barn. Og det var dette som lå på ypperstepresten. Det var omsorgen for folket. Og det er det som skal ligge over hyrden for en forsamling.

Hebreerbrevet 7
25. Derfor makter han også å forløse, til det fullkomne, dem som kommer ved ham til Gud, og lever alltid for å gå i forbønn for dem.
26. En slik yppersteprest måtte nemlig til for oss, hellig, uskyldig, ubeflekket, adskilt fra syndere, og er blitt høyere satt enn himlene.

Og når det gjelder styresmaktene, så finnes det en grunn til at man skal be for dem.

1. Timoteus brev
1. Derfor oppmuntrer jeg fremst av alle ting å gjøre begjæringer, påkallelser, forbønner, og takksigelser, for alle mennesker,
2. for fyrster og alle som er i en høy stilling, forat vi kan tilbringe et stille og rolig liv i all Gudsrespekt og verdighet.
3. Dette er nemlig bra og velbehagelig for Frelseren, vår Gud,

Dette skal man gjøre for at ikke det er demoner som skal styre landet. De som er landets ledere står i en veldig kamp mellom å få tanker og ideer fra Gud eller demoner.

Hvis det skal gå bra for et land, så må de styrende få ideene og tankene sine fra Gud.

 

Se også artikkelen:

Åndelige fengsler  http://elshaddai.no/andelige-fengsler/
Bevis på at Moseloven gjelder enda http://elshaddai.no/bevis-pa-at-moseloven-gjelder-enda/
Loven http://elshaddai.no/loven/
Konsekvensene av å bryte loven http://elshaddai.no/konsekvensene-av-a-bryte-loven/
Strøket av livets bok http://elshaddai.no/stroket-av-livets-bok/
Synd http://elshaddai.no/synd/

Og hvis du forstår engelsk, kan du også se på videoen under.

 

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 2. november 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *