Til dere kjære Katolikker

 

Her kan dere se hvor dere blir lurt

 

Avlat

Avlat ble stoppet på 1500-tallet, men åpnet igjen i 1967 ved pave Paul VI som godkjente en delvis avlat.
https://no.wikipedia.org/wiki/Avlat
https://en.wikipedia.org/wiki/Indulgence

Hva sier bibelen om å kjøpe seg fri fra sine synder da?

Markus 7
9. Og han sa til dem: På en tilpyntet måte setter dere Guds bud til side, forat dere han holde tradisjonene.
10. Moses sa nemlig: Ær din far og din mor. Og den som baktaler far eller mor skal dø ved dødsstraff.
11. Men dere sier: Hvis et menneske sier til sin far og mor: En korban, det vil si: En tempelgave, skal det som du har til gode av meg være.
12. Og da behøver han ikke lenger gjøre noe for sin far og mor.
13. Dermed ugyldiggjør dere Guds ord ved deres tradisjoner, som dere gir videre. Og mange slike liknende ting gjør dere.

Hva hjelper det å kjøpe seg fri fra synd med penger, når bibelen sier noe annet?

1. Johannes brev 1
8. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv og det ekte er ikke i oss.
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

Man blir bare bedratt og lurt for penger.

 

Sølibat

En forpliktelse til å leve ugift. Hva sier bibelen om det ?

1.Timoteus brev 4
1. Men Ånden sier klart at i de kommende tider skal noen falle fra troen(lydighet) og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.
2. Med løgnlærens skuespill er de brennemerket i sin samvittighet,
3. og de forbyr folk å gifte seg og å avholde seg fra mat, som Gud skapte til mottakelse med takk av de troende, og de som har gjenkjent sannheten.

 

Skjærsilden

Når man velger å betale en prest for å få noen ut av skjærsilden, og det ikke hjelper. Da er det jo ingen vits i å betale ham. Han kan jo ikke jobben som han har påtatt seg.

(den eneste skjærsilden som katolikkene møter, er prestens lomme.) I USA er november skjærsildens måned, og i løpet av denne perioden samler prester nesten $ 22.000.000 og sier masser for de døde. Mange har betalt regelmessig for tjue eller tjuefem år med messer og blir fortalt at deres kjære fortsatt ikke er i himmelen. Denne forferdelige læren vil tvinge de troende til å betale og betale og betale på ubestemt tid for å sikre deres løslatelse. Det er en av de grusomste religiøse løgner som demonene noen gang har funnet opp for å lure sine menneskelige ofre. Den forferdelige trelldom og frykt frembrakt av denne falske læren er utrolig.
En nonnes bekjennelse https://biblebelievers.org.au/nun.htm

Hverken ordet skjærsild eller mellomtilstand finnes i bibelen.

Hvis du ikke legger Guds ord til grunn for den læren du følger, da følger du ikke Gud.

Og det er mange som har blitt lurt til å følge noe som ligner på Guds ord, men som ikke finnes i bibelen. De som døde, havnet i dødsriket.

Lukas 16
22. Men det skjedde at den fattige døde og ble båret bort av englene til Abrahams fang. Men den rike døde også og ble gravlagt.
23. Og da han åpnet sine øyne i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus i hans fang.
24. Og han ropte og sa: Fader, Abraham, ha barmhjertighet med meg og send Lasarus, forat han kan dyppe mine fingre i vann og kjølne min tunge, for jeg lider av denne flamme.
25. Men Abraham sa: Barn, husk at du fikk godene i livet ditt, og Lasarus de onde tingene. Men nå trøstes han og du pines.

Her fantes det ingen mellomtilstand, hverken for den ene eller den andre, hvor noen kunne be for dem. Og det fantes ingen mulighet for endring.

Og de som har havnet der, blir der til dommens dag. Bibelen forteller ikke noe om at det går an å endre status etter at man er død. Ditt liv her på jorden, er det som avgjør for evigheten.

Romerbrevet 2
5. Men etter ditt harde og uoppgjørlige hjerte samler du deg vrede til vredens dag da Guds rettferdige dom åpenbares.
6. Han skal gjengjelde enhver etter hans gjerninger.

Åpenbaringen 20
4. Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble gitt dem å holde dom. Og sjelene til de som var blitt halshugget for Jesu vitnesbyrd, og for Guds ords skyld, de som ikke tilbad dyret eller dets bilde, og ikke tok dets merke på sin panne og sin hånd, de ble levende og hadde regjeringsmakt sammen med Kristus i de 1000 år.
5. Og de øvrige av de døde ble ikke levende inntil de 1000 år var fullført. Dette er den første oppstandelse.
13. Og havet gav de som døde i det, og døden og dødsriket gav de døde i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.
14. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den andre død.

Når du kommer frem for dommen, enten det er Kristi domstol, eller det er Guds domstol, så er det dine egne gjerninger som kommer til å vitne mot deg eller for deg.

 

Helgendyrkelsen

Helgendyrkelsen er dyrkelsen av de gamle romerske gudene.
https://www.youtube.com/watch?v=L4XnIb2a4ps

Vi vet etter historien året hvor det praktfulle tempelet som ble innviet til alle gudene, med navnet Pantheon, ble bygget i Roma. Vi ble kjent med navnene til flere av billedhuggerne som hadde hugget statene av gudene i det hedenske tempelet, ved hvem føttene avguderne bøyde seg med respekt, og ord kan ikke uttrykke den skammen vi følte når vi lærte at de romersk-katolikkene i vår tid, under selve øynene og med pave-sanksjonen, fremdeles prostret seg foran de samme avguder, i samme tempel, og for å oppnå de samme fordelene!

Da vi spurte hverandre spørsmålet: «Hva er forskjellen mellom religionen til hedenske Roma og dagens Roma?» mer enn en student vil svare: «Den eneste forskjellen er i navnet. De avgudsdyrkende templene er de samme: Avguder har ikke forlatt sine steder. I dag, som tidligere, brenner den samme røkelse til ære, ved deres føtter for å gi dem samme hyllest og be dem om de samme fordelene, men i stedet for å kalle denne statuen Jupiter, kaller vi det Peter, og i stedet for å kalle den Minerva eller Venus, kalles den St. Mary. den gamle avgudsdyrkelsen som kommer til oss under kristne navn. «

Jeg ønsket inderlig å være en ærlig og oppriktig romersk-katolikk. Disse inntrykkene og tankene distraherte meg sterkt, for så vidt jeg ikke fant noe i grunn til å redusere deres styrke. Dessverre, mange av bøkene som ble lagt i våre hender av våre overordnede for å bekrefte vår tro, danne vår moralske karakter, og opprettholde vår fromhet og vår tillit, til dogmer fra Romas kirke, hadde en skremmende likhet med historiene jeg hadde lest om guder og gudinner. Miraklene tilskrevet Jomfru Maria så ofte ut til å være en gjengivelse av triksene og bedragene som prestene til Jupiter, Venus, Minerva, ect., Pleide å oppnå sine mål og innfri forespørslene fra deres tilbedere. Noen av disse miraklene fra Jomfru Maria tilsvarte, hvis de ikke overgikk,i absurditet og umoral hva mytologien lærte oss blant de mest grufulle beretningene om hedenske guder og gudinner.
50 år i kirken av Roma av Charles Chiniquy, kapittel 10

I år 380 blir avgudstemplene stengt og avgudsdyrkelsen forbudt av Teodosius den store.
Kristendommens verdenshistorie av Fridtjof Valton, side 52

I år 381 ble det holdt et kirkemøte i Konstantinopel
Kristendommens verdenshistorie av Fridtjof Valton, side 58

Tilbedelsen av Maria, Jesu mor, og bruken av tittelen Guds Mor begynte i 381 e.Kr.
Guds sjufaldiga förbund av Sten Nilsson

Hva sa Peter til dette ?

Apostlenes gj. 10
25. Men det skjedde da Peter gikk inn i huset hans at Kornelius gikk ham i møte, og falt ned for føttene og tilbad ham.
26. Men Peter reiste ham opp og sa: Stå opp, jeg er også selv et menneske.

Hva sier Gud til dette ?

Jeremia 10
3 . For folkenes tradisjoner er meningsløse. De feller et tre i skogen, og en treskjærer lager det til med øksen.
4. De pynter det med sølv og gull, og de fester det med spiker, så det ikke skal falle.
5. Som en dreiet søyle er de ting de har laget, og de kan ikke tale. Og bæres må de, for de kan ikke gå. Frykt ikke for dem, for de kan ikke gjøre ondt! Og å gjøre godt står heller ikke i deres makt.
8. Alle sammen er sløvinger, og de er ufornuftige, og har en meningsløs lære! Det er av tre,
9. uthamret i sølv som er innført fra Tarsis, og gull fra Ufas, et verk av treskjærerens og gullsmedens hender. Blått og rødt purpur er deres kledning, et verk av kunstforstandige menn er de alle sammen.
14. Hvert menneske blir ufornuftig og uten forstand. Hver har skam av sitt utskårne bilde. For hans støpte bilder er løgn, for det er ingen ånd i dem.

5. Mosebok 5
8. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde; noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.
9. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som hjemsøker fedres ugjerning på barn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd, på dem som hater meg,

Andre guder har en annen lære enn den som står i bibelen.

Paulus sier i 1. korinterbrev 6,9-10 at avgudsdyrkere ikke skal arve Guds rike.

1. Korinterbrev 10
14. Derfor, mine elskede, fly fra avgudsdyrkelse!

Kolosserbrevet 3
5. Så drep da det som er i deres lemmer på Jorden: utukt, skittenhet, følelsesmessig begjær, onde lyster, og havesyke, som er avgudsdyrkelse.
6. For dettes skyld kommer Guds vrede over vantroens barn,

Det står ingen plasser i bibelen at vi skal be til Maria eller noen helgener, og det står heller ingen plasser i bibelen at noen gjorde det. Hvis dette hadde vært riktig praksis, så hadde da i det minste Paulus gjort det. Men han gjorde ikke det.

Jeremia 7
17. Ser du ikke hva de gjør i Judas byer og på Jerusalems gater?
18. Barna sanker ved, foreldrene tenner opp ild, og kvinnene knar deig, for å lage kaker til himmelens dronning. Og de øser ut drikkoffer for andre guder, for å påføre meg sorg.

Esekiel 8
6. Og han sa til meg: Menneskesønn! Ser du hva de gjør? Store vederstyggeligheter er det Israels hus gjør her, så jeg må dra bort fra min helligdom. Men du skal få se flere store vederstyggeligheter.
10. Og jeg gikk inn og så: Og se, der var alle slags bilder av vederstyggelige insekter og firbeinte dyr, og alle Israels folks motbydelige avguder, inngravert på veggene rundt omkring.
14. Og han førte meg til inngangen av porten til Herrens hus, den port som vender mot nord. Og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus.

Årsaken til at Gud måtte dra bort i fra tempelet var at de hadde tatt avgudene inn i templet.

 

Renselsesvann

Gud flyttet ut av templet da Jesus døde på korset og inn i menneskers hjerter. De som tror på han.

Så det nye templet er et åndelig tempel hvorav de frelste er byggesteinene.

Lukas 23
44. Men omkring den 6. time (kl 12.oo) ble det mørkt over hele landet inntil den 9. time (kl 15.oo).
45. Solen ble formørket, og forhenget i templet revnet på midten.
46. Og Jesus ropte med høy røst og han sa: Fader, i dine hender overgir jeg min ånd.

Matteus 23
43. Derfor sier jeg dere at Guds rike skal taes fra dere, og gis til et folk som bærer dets frukter.
44. Og den som faller på steinen, skal slås ned. Men den steinen faller på, skal knuses.
45. Da yppersteprestene og folkets eldste hadde hørt liknelsene hans, visste de at det var dem han talte om.

1. Korinterbrev 3
16. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?
17. Hvis noen forurenser Guds tempel, skal Gud forurense denne. For Guds tempel er innvidd, og slike er dere.

1 time og 57 minutter ut i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=L4XnIb2a4ps

 

Maria var ikke uten synd

Lukas 2
Og da disse dagene til deres renselse var fullført etter Mose lov, førte de ham til Jerusalem for å fremstille ham for Herren,
som skrevet er i Herrens lov, at alt mannkjønn som åpner mors liv skal kalles hellig for Herren.
Og de skulle gi et offer etter det som var skrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to unger av duer.

Mosebok 12
Og Herren talte til Moses og sa: Tal til Israels barn og si: Når en kvinne får barn og føder en gutt, så skal hun være skitten i 7 dager. Hun skal være skitten like så lenge som hun er skitten i sin månedlige menstruasjon. Den 8. dag skal hans forhuds kjøtt omskjæres.
Deretter skal hun holde seg inne i 33 dager under sitt blods renselse. Hun skal ikke røre ved noe hellig og ikke komme til helligdommen før hennes renselses dager er til ende. Men har hun ikke råd til et lam, så skal hun ta to turtelduer, eller to dueunger; en til brennoffer og en til syndoffer. Og presten skal gjøre soning for henne. Da blir hun rein.

Galaterbrevet 3,22
Men loven stengte inne alle ting i skriften under synden, forat løftet av tro(lydighet) på Jesus Kristus skulle gis til dem som var troende.

Romerbrevet 3,23
Alle har nemlig syndet og mangler Guds majestet,

 

Marias himmelfart

Og Maria ble ikke rykket opp til himmelen. Hvis det hadde skjedd, så er det en så viktig hendelse at det hadde stått i bibelen, men det gjør det ikke.

Johannes fikk i oppgave av Jesus å ta seg av Jesu mor. Så hvis dette hadde vært tilfelle, så hadde han skrevet om det i sine brev.

Johannes 19
26. Da Jesus hadde sett moren, og lærlingen som han elsket, stå der, sier han til sin mor: Kvinne, se, din sønn.
27. Deretter sier han til lærlingen: Se, din mor. Og fra den stund tok lærlingen henne inn i sitt eget hus.

Hvis Maria hadde hatt noen himmelfart, så hadde Johannes skrevet om det, men det gjør han ikke.

Dette er lærdommer som de har hentet fra avgudsdyrkelsen om himmeldronningen.

https://www.youtube.com/watch?v=L4XnIb2a4ps

 

Maria er ikke den fjerde person i treenigheten

29-30 minutter inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=lqROBSPS7LQ&t=839s

Jeg knelte ned for å be til Jomfru Maria om hjelp; men jeg ble så opptatt av frykten for å glemme noe, og for å inngi en dårlig bekjennelse, at jeg mumlet bønnene mine uten minste oppmerksomhet på det jeg sa.
50 år i kirken av Roma av Charles Chiniquy, kapittel 3

Når Jesus ville straffe deg, som du fortjener, er det da den gode Jomfru Maria skynder seg mot ham og beroliger ham. Hun plasserer seg mellom ham og deg og forhindrer ham fra å slå deg. Hun snakker i din favør, hun ber om benådning, og hun oppnår det.
50 år i kirken av Roma av Charles Chiniquy, kapittel 7

Hvis Maria hadde vært den fjerde person i treenigheten, så hadde det stått i bibelen da han sier at vi skal døpe dem i Faderens, Sønnens, og Den Hellige Ånds, navn

Matteus 28
19. Gå da ut og gjør lærlinger av alle folkene, og døp dem i Faderens, Sønnens, og Den Hellige Ånds, navn.

Men Maria er ikke nevnt her, og hun er heller ikke nevnt i bibelen som noen guddommelig person.
Dette er en skjult dyrkelse av himmeldronningen.

Kolosserbrevet 1
13. Han som fridde oss ut fra mørkets autoritet og satte oss over, ved hans kjærlighet, i Sønnens rike, i hvem vi har frikjøpelse ved syndenes forlatelse.

Hebreerbrevet 9
14. hvor mye mere skulle ikke Kristi blod, han som ved en evig Ånd ofret seg selv som et lyteløst offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å arbeide for den levende Gud?
15. Og ved dette er han en mellommann for en ny pakt, slik at døden skjedde til forløsning for de overtrampere som var under den første pakt, forat de kalte kunne motta løftet om den evige arv.

 

Den siste olje

Det står det ikke noe i bibelen om at man skal salves med olje når man dør. Men istedenfor står det om å salve de syke med olje og be for dem.

Jakobs brev 5
14. Er noen blant dere syk, så skal han kalle til seg menighetens eldste. Og de skal be for ham, etter å ha salvet ham med olje i Herrens navn.

 

Helligdagen

I år 321 påbød Keiser Konstantin at Søndagen skulle være helligdag istedenfor lørdagen, fordi det var soldyrkelsens dag.
Aleksander Bugges verdenshistorie Bind I, side 468 og http://elshaddai.no/sabbaten/

Og Konstantin ble yppersteprest av kirken
Kristendommens verdenshistorie av Fridtjof O. Valton side 51

Romerne var soldyrkere. Og dette var noe Gud var imot.

Esekiel 8
14. Og han førte meg til inngangen av porten til Herrens hus, den port som vender mot nord. Og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus.
15. Og han sa til meg: Har du sett det, menneskesønn? Ennå skal du få se flere vederstyggeligheter, større enn disse.
16. Og han førte meg inn i den indre forgård til Herrens hus. Og se, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, var det omkring tjuefem menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de bøyde seg mot øst for solen.
 

Konfirmasjon

Dette finnes ikke i bibelen, men er noe kirken selv har funnet på for å reparere på at de døper utvidende barn. Og dermed er vi inne på barnedåpen også.

Romerne 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
10. Med hjerte tror man nemlig til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til frelse.

Troen er et grunnlag for å bli frelst, og for dåpen. Min mor sa engang til meg at du kan jo ikke vite om et barn tror. Da svarte jeg: Jeg har aldri hørt det bekjenne. Det kan jo ikke snakke engang.

Og dessuten står det videre i vers 14 at troen kommer av forkynnelsen/hørelsen. Så, hvor mye har et barn sittet under forkynnelsen?

Mer om dåpen kan du lese i  http://elshaddai.no/dapen-pakten/

 

Paven

Pave betyr far  https://no.wikipedia.org/wiki/Pave

Matteus 23
9. Og dere skal ikke kalle noen på Jorden for Far, for en er nemlig Faderen deres, han i himlene.

 

Peters etterfølger

Peter var en fisker, og gikk ikke rundt i prektig kledning og med Dargonhatter, slik som de gjør. De øverste i den katolske kirke. Og bodde i et hus med gull, og gikk kledd i prupurkapper.

23-25 minutter inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=lqROBSPS7LQ&t=839s

I den første tiden av menigheten hjalp de fattige, syke, og enker. Det gjorde alle menighetene. Og det var Jesus som begynte med dette. Men hvordan er dette i dag?

Matteus 23
13. Men stakkars dere, skriftlærde og fariseere, skuespillere, for dere stenger himlenes rike for menneskene. Dere går jo ikke inn, og de som går inn tillater dere ikke å gå inn.
14. Men stakkars dere, skriftlærde og fariseere, skuespillere, for dere eter opp enkenes huser og ber lenge for syns skyld. Derfor skal dere få så mye strengere dom.
15. Stakkars dere, skriftlærde og fariseere, skuespillere, for dere reiser hav og land rundt for å gjøre en tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn to ganger verre enn dere.
23. Stakkars dere, skriftlærde og fariseere, skuespillere, for dere gir tiende av mynte, anis, og karven. Det tyngre i loven lar dere ligge, rettferdigheten, barmhjertigheten, og troen(overbevisning). Dette burde dere gjøre, og ikke unnlate det andre.
25. Stakkars dere, skriftlærde og fariseere, skuespillere, for dere renser det utvendige av begeret og skåla, men innvendig er dere fulle av ran og skittenhet.
26. Du blinde fariseer, rens først begeret og skåla innvendig, forat da kan også det utvendige av dem bli reint.
27. Stakkars dere, skriftlærde og fariseere, skuespillere, for dere er lik hvitgjorte graver som utvendig vil synes vakre, men innvendig er fulle av dødningers bein og all slags skittenhet.
28. Slik synes dere også bra utvendig og rettferdige for menneskene, men innvendig er dere fulle av falskspill og urett.
32. Og dere, fyll opp deres fedres mål.
33. Ormeyngel, hvordan kan slanger som dere fly fra helvetes dom?

 

Skriftemål

Det er riktig at man skal bekjenne sine synder og vende om, i følge Jakob og Johannes

Jakobs brev 5
15. Og troens(lydighet) bønn skal forløse den svake, og Herren skal reise ham opp. Og hvis han har gjort synder, skal det forlates ham.
16. Bekjenn deres overtramp for hverandre, og gjør forbønn for hverandre, så dere kan bli helbredet. En rettferdig manns bønn er i stand til å arbeide mye.

1. Johannes brev 1
8. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv og det ekte er ikke i oss.
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

Det er å erkjenne det som er feil.

Men i den katolske kirke gjøres det med et skriftemål til en prest, og dermed har den katolske kirke en masse hemmelig informasjon. Og det er makt.

Johannes Gossner var en katolsk pater som hadde et kartotek over sine medlemmer hjemme hos seg. Og hver gang han skulle ut og besøke noen, så gikk han til det kartoteket og las alle opplysningene som var skrevet om denne personen. Og dette kan missbrukes. Det er makt.
Guds sigøyner – Johannes Gossner av Rolf Wiersholm

På slutten av 1100-tallet trengte den katolske kirke en del spioner for å få opplysninger angående en kristen bevegelse. Det var mange som meldte seg frivillig og spilte skuespill overfor denne bevegelsen. Og etter en stund kom troppene inn og drepte over 100.000 mennesker. Og i den forbindelse opprettet Den katolske kirke Dominikanerordenen.

Domini Canes er et latinsk ord og betyr: Herrens sporhunder.
Kristendommens verdenshistorie av Fridtjof Valton, side 81-82

Inkvisisjonen ble opprettet i år 1179
https://no.wikipedia.org/wiki/Inkvisisjonen

Inkvisisjonsdomstolen ble opprettet i år 1184
Kristendommens verdenshistorie av Fridtjof Valton, side 82

Dominikarerordenen ble opprettet i år 1216
https://no.wikipedia.org/wiki/Dominikanerordenen

 

Medlems Juks

I Norge ble Den Katolske Kirke dømt, i retten, for å ha jukset med medlemsantallet. Hvordan gikk det da med kirken og pavens ufeilbarhet?
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2017/12/08/oslo-katolske-bispedomme-bedrageridomt-i-medlemsjukssaken/

 

Jesuittene

Her kan du se en del av den eden Jesuittene sverger.

«Jeg lover videre og erklærer at jeg, når muligheten gir det, foretar og fører en ubarmhjertig krig, i all hemmelighet eller åpenhet, mot alle kjettere, protestanter og Liberale, slik jeg blir bedt om å gjøre, til å tilintetgjøre og utrydde dem fra hele jordens overflate, og at jeg verken vil skåne alder, kjønn eller tilstand, og at jeg vil henge, kaste bort, koke, slå, kvele og begrave levende disse beryktede kjetterne, rive opp magen og livmoren til kvinnene deres og knuse spedbarnas hoder mot veggene, for å utslette for evig deres utøvende rase. Og at når det samme ikke kan gjøres åpent, vil jeg i all hemmelighet bruke den forgiftede koppen, kvelesnoren, ståldolk eller blykuler, uavhengig av ære, rang, verdighet eller autoritet til personen eller personene, uansett hva som er deres tilstand i livet, enten offentlige eller private, slik jeg til enhver tid kan instruere enhver agent for paven eller overordnede i brorskapet i den hellige tro, av Jesu forening, til å gjøre det. «

Og her kan du lese resten:  https://www.biblebelievers.org.au/jesuits.htm

Jesuittene tar bare ordrer direkte fra paven. Så når du vil finne ut hvem de er, så se hvem som hilser på / besøker paven.

1-10 minutter inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=lqROBSPS7LQ&t=839s

 

Oppned korset

(Bildene er hentet fra nettet)

Oppned korset har alltid vært et Satanistisk symbol

1 timer og 13-17 minutter inn i filemen
https://www.youtube.com/watch?v=L4XnIb2a4ps&t=179s

 

Kysse jorden

Det var slik grekerne tilba sine guder.

I den klassisk greske litteratur er imidlertid ordet blitt et teknisk uttrykk for tilbedelse til gudene: en kaster seg ned på sine knær og kysser jorden i ærbødighet.
Studiebibelen bok V side 785 av Thoralf Gilbrant

 

Dargons hatt

Det er munnen på en fisk som er avbildet på hattens form. Dargon var fiskeguden. Og det var en slik hatt Dargonprestene brukte, og det er den samme som de øverste ledere i den katolske kirken bruker.

10-15 minutter inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=lqROBSPS7LQ&t=839s

 

Paven sier selv at han er Gud

27 minutter inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=lqROBSPS7LQ&t=839s

Jeg trodde Gud var allmektig. Det er i hvertfall ikke paven.

 

Lysmesse

Jesus fløy jo ikke rundt med stearinlys og symboler, så hvorfor skal vi gjøre det?

Det var Lusifer som var lysbæreren

 

Det kan være vanskelig å endre oppfatning om noe annet, enn det man er tradisjonelt opplært til, men å følge en annen lære, enn bibelen, er å følge en annen gud.

 

Og det finnes mye mer beviser på at dette er okkultisme

 

 

 

Bibelen sier i 2.Johannes brev 1

9. Enhver som overtrer, og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som forblir i Kristi lære, han har både Faderen og Sønnen.

Den Katolske Kirkes mørke historie

 

En nonnes bekjennelse
https://biblebelievers.org.au/nun.htm

50 år i kirken av Roma av Charles Chiniquy
http://biblebelievers.org.au/50year01.htm

Foxes Book of Martyrs
https://biblebelievers.org.au/foxindx.htm

Jesuitt eden
https://biblebelievers.org.au/jesuits.htm#a

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 2. februar 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *