Til dere kjære Lutherske Statskirkefolk

Her kan dere se hvor dere blir lurt.

Vi kan jo begynne med

Bekjennelsen.
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke, (dette betyr: en hellig katolsk kirke)
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv. Amen.

Ordene «en katolsk kirke» betyr: en alminnelig kirke.
Aleksander Bugges verdenshistorie Bind I, side 458
https://snl.no/katolsk

Barnedåpen
Markus 16
16. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Romerne 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
10. Med hjerte tror man nemlig til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til forløsning

Troen er et grunnlag for å bli frelst og for dåpen. En person sa engang til meg at du kan jo ikke vite om et barn tror. Da svarte jeg: Jeg har aldri hørt det bekjenne. Det kan jo ikke snakke engang.
Og dessuten står det videre i vers 14 at troen kommer av forkynnelsen / hørelsen.
Så, hvor mye har et barn sittet under forkynnelsen?

Vet du at Romerne døpte barna sine før Jesus Kristus var født? De gjorde det som et avgudsrituale for å beskytte barna mot trolldom. Og vet du om at Germanerne døpte barna sine før Jesus var født? De gjorde det for å gi barnet et navn. Og så ble det oppnevnt en gudfar og en gudmor for barnet.
Apostolisk dåp av Johannes Warns side 75

Du kan lese mer om dåpen Her

Hviledagen
I år 321 påbød Keiser Konstantin at Søndagen skulle være helligdag istedenfor lørdagen, fordi det var soldyrkelsens dag. Aleksander Bugges verdenshistorie Bind I, side 468

Romerne var soldyrkere. Og dette var noe Gud var imot.

Esekiel 8
14. Og han førte meg til inngangen av porten til Herrens hus, den port som vender mot nord. Og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus.
15. Og han sa til meg: Har du sett det, menneskesønn? Ennå skal du få se flere vederstyggeligheter, større enn disse.
16. Og han førte meg inn i den indre forgård til Herrens hus. Og se, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, var det omkring tjuefem menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de bøyde seg mot øst for solen.

Da Olav Den Hellige steg i land ved Moster sammen med katolske prester, så innførte han loven om Kvite krist. Folket skulle vende seg mot øst og be om at landet skulle gi grøde, og om helse for folket. Osv. (I øst er soloppgangen) Og han satte forbud mot flerkoneri.
(Kristne i trengselstider av Leif Sandsdalen s 125) (Wikipedia)

Olav den hellige var katolitkk, og hadde med seg 4 katolske prester da han steg i land på Moster. Og Norge var katolsk i 500 år, frem til grevefeiden i Danmark. Det var krigen mellom katolikkene mot protestantene, som startet i år 1537. Kongen og protestantene vant krigen, og da beslagla kongen alle de katolske godsene i Norge og i Danmark. (Norge var under Danmark på denne tiden)

Så søndagen er soldagen, og er ikke den hviledagen som Gud innsatte, Sabbaten.
Og du kan lese mer om Sabbaten Her

Kirkens vranglære
En artikkel av Åge Samuelsen, som du kan lese her.

Medlemsjuks
Den Norske Kirke hadde et såkalt kræsj i databasen sin, som gjorde at de fikk et langt større antall medlemmer. Og de tjente 400 kr. pr. ekstra medlem i 2007. Dette prøvde også Den Katolske Kirke seg på, men ble dømt for bedrageri i 2019. Men det ble ikke Den Norske Kirke. De fikk nok noen millioner ekstra i statskirke-kassen der.
https://www.dagsavisen.no/kultur/2011/08/17/min-gud-hvorfor-forlater-du-meg-aldri/
https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article664832.ece
https://www.nrk.no/nyheter/medlemsjuks-i-oslo-katolske-kirke-1.12021644

Merkedager i kirkeåret

2. Februar
Lysmesse, Kyndelmesse, eller Jesu frembæring i templet, den kommer 40 dager etter Jul. https://snl.no/kyndelsmesse

Men dette er jo feil i hendhold til loven. Guttebarnet skulle omskjæres på den 8. dag og så skulle moren holde seg inne i 33 dager, før man skulle bære frem et offer i templet. Dette er jo 41 dager. Da kunne hun ha vært i templet, med offergaven, den 42. dagen, men for de som bodde lengre vekk fra templet, enn en dagsreise, så ble jo dette senere. (3. Mosebok 12,2-8) Og fra 25. desember til 2. februar er det bare 39 dager.

Dette er bare en forkledning av den hedenske feiringen av Imbolc, hvor man feirer den keltiske ildstedsgudinnen Brighid, Jomfruens festival. Stearinlys er tent og plassert i hvert rom i huset for å hedre solens gjenfødelse. En yppersteprestinne kan bære en krone av lys (stearinlys) for å symbolisere gudinnens retur til hennes jomfruaspekt. https://wicca.com/pagan-holidays/imbolc.html
Og dette er også Egypternes feiring av gudinnen Isis https://highpriestessofnyx.wordpress.com/tag/feast-of-the-waxing-light/

Påskedagen
Det er dagen der Jesus Kristus stod opp i fra graven.

Men det er feil, han stod opp en uke senere, og det kan du lese mer om her.

Dette er ikke noe annet enn feiringen av Ostara, vårjevndøgn, som feires dagen etter fullmåne. Der tenner man bål og feirer sol oppgangen. Ostara var den gode gudinne som forvandlet en fugl til en hare, slik at den kunne hente en skorpion til å beseire den onde Orion, som bare ødela eggene hennes. Men haren savnet få voldsomt å legge egg, og fikk derfor tillatelse til å legge egg en gang i året, påskeegget.
https://www.klartale.no/verden/2013/03/29/derfor-kommer-paskeharen/
https://www.learnreligions.com/all-about-ostara-the-spring-equinox-2562471
https://www.goddess-guide.com/ostara.html

1. Mai
Valborgnatten. Dette er feiringen av St.Valborg. Dette ble feiret med en bålbrenning som skulle holde onde makter borte. https://no.wikipedia.org/wiki/Valborgsnatten

Nei, dette er egentlig feiringen av den hedenske Beltane. Navnet Beltane betyr «Bels ild». Belinos (eller Belenus) er navnet på den keltiske solguden. Folk ville danse rundt bålet for renselse og fruktbarhetsvelsignelser. Noen ganger hoppet par gjennom en ild sammen for å forplikte seg til hverandre. Tradisjonelt, under festivalen, ville alle branner i et samfunn være slukket og bare bålet, tent til ære for Bel, ville brenne.
https://wicca.com/pagan-holidays/beltane.html

Pinse
Dette er en feiring av at Den Hellige Ånd ble utgytt over forsamlingen.

Denne dagen feires som en fullmåne-feiring av hedningene. Når Påsken flyttes, for at det skal stemme med fullmåne, da stemmer det også med fullmåne i Pinsen. https://www.learnreligions.com/pagan-wiccan-calendar-4110202

Jesaja 1
13. Kom ikke mere frem med tomt matoffer! Det er meg en vederstyggelig røkelse, både ved månedskifte, sabbat, og festlig sammenkomst. Jeg tåler ikke høytid og urett sammen.
14. Deres månedskifter og fester hater min sjel, for de er blitt meg en byrde. Jeg er trett av dem.

24. Juni
St. Hans. Denne dagen skal være til minne om Døperen Johannes sin fødselsdag. https://no.wikipedia.org/wiki/Sankthans

Men det er ikke derfor denne feiringen har vært fra gammelt av. Den heter egentlig Litha. Det er en hedensk skikk som feires da sola snur, altså en solfeiring. Midtsommeraften kalles det på svensk. Bålbrenningen er keltisk, og skulle holde troll og demoner borte fra buskapen.
https://norge.sandalsand.net/hvorfor-og-hvordan-feirer-vi-st-hans/
Det er flere måter å feire Midsommer på.  https://www.learnreligions.com/litha-rites-and-rituals-2561483

31. juli – 1. august
St. Peter i lenkers dag som er til minne om St. Peters mirakuløse utfrielse fra fengselet. https://en.wikipedia.org/wiki/Lammas

Feil, Peter var fengslet, av Herodis, i påsken (Apostlenes gj. 12,3-4)

Brødmessedagen (Lammas) er nok en forkledd, hedensk, feiring, og heter egentlig Lughnasadh. Lughnasadh betyr begravelsesspillene til Lugh (uttales Loo), og refererer til Lugh, solguden. Begravelsen er imidlertid ikke hans egen, men begravelseslekene han arrangerer til ære for fostermoren Tailte. Når høsten begynner, går den keltiske solguden inn i sin alderdom, men er ennå ikke død. Guden mister, symbolsk, noe av sin styrke når solen står opp, lenger i sør, hver dag, og nettene blir lengre.
https://wicca.com/pagan-holidays/lughnasadh.html
https://www.learnreligions.com/history-of-the-lammas-harvest-celebration-2562170

20. – 23. september
Høstakkefest. Man feirer nå høsttakkefest på søndagen før eller etter mikkelsmesse, Man skulle da takke Gud for maten man fikk fra marken. https://no.wikipedia.org/wiki/Mikkelsmess

Dette er egentlig feiringen av det hedenske Mabon, høstjevndøgn. Da takker vi også det avtagende sollyset, når vi lagrer høsten vår av årets avlinger. Druidene kaller denne feiringen, Mea’n Fo’mhair, og hedrer Den grønne mannen, skogens gud, ved å ofre drikkoffer til trær. https://www.wicca.com/pagan-holidays/mabon.html 
Dette var også en Bacchusfestival. https://www.celebratepaganholidays.com/fall/roman-festival-of-bacchus
Og her har du 10 måter å feire Mabon på. https://www.learnreligions.com/ways-to-celebrate-mabon-2562310

29. September
Mikkelsmesse. Den feirer man til minne om erkeengelen Mikal, og noen feirer også til minne om erkeengelen Gabriel og Rafael. https://no.wikipedia.org/wiki/Mikkelsmess

Dette er engledyrkelse, og hva sier bibelen om dette?

Lukas 2
13. Og plutselig var det sammen med engelen en mengde av himmelens hær som lovet Gud og sa:
14. Ære i høyeste til Gud, og fred på Jorden i menneskers velbehag.

5. Mosebok 4
15. Så ta dere nå vel i vare, så sant dere har deres liv kjært, for dere så ingen skikkelse den dag Herren talte til dere på Horeb midt ut av ilden,
19. og at du ikke, når du løfter dine øyne opp til himmelen og ser solen, månen, stjernene, og hele himmelens hær, lar deg føre vill, så du tilber dem og dyrker dem; de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under hele himmelen.

31. Oktober
Alle Helgens dag (halloween) Dette er en feiring for de døde. De dødes dag. Opp igjennom hele middelalderen var det en utbredt oppfatning at sjelene som var i skjærsilden, kunne vise seg på denne dagen som spøkelser, hekser, padder etc. for folk som hadde behandlet dem dårlig i løpet av livet.
New Catholic Encyclopedia  https://en.wikipedia.org/wiki/Halloween / https://www.history.com/topics/halloween/history-of-halloween

Men bibelen sier

5. Mosebok 26
5. Jeg har ikke ett noe av tienden mens jeg hadde sorg, og ikke båret bort noe av den mens jeg var skitten, og jeg har ikke brukt noe av den for en død. Jeg har vært Herrens, min Guds, røst, lydig. Jeg har i ett og alt gjort slik som Herren har befalt meg.

5. Mosebok 18
10. Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, eller som gir seg av med spådomskunster, eller som spår i skyene, eller tyder varsler, eller er en trollmann,
11. ingen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen sannsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde.

Salme 106
28. De tilsluttet seg Ba’al-Peor og åt av offeret til de døde,
29. og de vakte harme med sine gjerninger, og en hjemsøkelse brøt inn iblant dem.

Dette er egentlig feiringen av Samhain. Det hedinske nyttår. Det er den tiden på året da jorden har dødd og gått i dvale. Dette er tiden da sløret mellom vår verden og ånderiket er tynt, så det er den perfekte tiden på året for å få kontakt med de døde.  Samhain er syklusen av død og gjenfødelse. Mumming og guising var en del av festivalen fra i det minste tidlig moderne tid, der folk gikk dør-til-dør i kostyme og resiterte vers i bytte mot mat.
https://www.learnreligions.com/all-about-samhain-2562691
https://en.wikipedia.org/wiki/Samhain

13. Desember
Lucia feiringen. Dette er en okkult feiring som har blitt knyttet til en kvinne som døde på 300 tallet.
Her har du et utdrag av den okkulte feiringen.

Lussinatten kom Lussi for å kontrollere at arbeidet til julefeiringen var i rute. Alt grovarbeidet til jul som tresking og spinning skulle være ferdig til Lussinatten og ølbryggingen måtte være i gang. Lussi kontrollerer at julematen lages og fristene overholdes. Hun smakte på juleølet, kom med kakespaden, bivånte lefsebakinga i eldhuset og ropte ned i skorsteinspipa: «Inkje bryggja, inkje baga, inkje store eld hava!» https://brodogkorn.no/wp-content/uploads/sites/51/2016/11/Bakjulpaskolen_HvorforfeirerviLucia.pdf

Dette var den eneste dagen i året hvor dyr kunne snakke med hverandre, men de feirer det på samme måte som Imbolc, med hvite kapper og lys på hode. https://highpriestessofnyx.wordpress.com/tag/feast-of-the-waxing-light/ / https://www.wikiwand.com/no/Lussi

Hvis de virkelig ville ha feiret Lucia, så kunne de ha valgt alle andre måter å feire på, enn en okkult praksis.

Advent feiringen
Det er de fire siste søndagene før den 25. Desember. Røttene går tilbake til oldtiden da de feiret tiden for vinterjevndøgn. Kransen eller sirkelen er et symbol på evigheten og magiens kraft som ikke går i stykker eller forsvinner. Det ble antatt at slike hellige kranser kunne låse bort alle onde ånder. I følge den keltiske troen er vinterjevndøgn en feiring av lysets gjenfødelse.
https://kristalycsakra.hu/index.php/aktualis-valtozasok/225-advent-miszteriuma-1-hethttps://no.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kupala

25. Desember
Jul. Yule er det gammelengelske ordet for Jul , det vil si markeringa av Vintersolverv. Feiringen er lagt til den 25. Desember fordi det var avguden Mithras’ fødselsdag. I og med at det neste døgnet begynte ved solnedgang, er også aften den 24. egentlig den 25. Desember. Du må ikke tro at hyrdene på Betlehemsmarka satt ute i snøføyka og gjette sauer. (Lukas 2,8-20)  Og Jesus, og disiplene, gikk ikke rundt juletreet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Yule
https://no.wikipedia.org/wiki/Saturnalia
https://no.wikipedia.org/wiki/Mithras-kulten

En kvist kristtorn ble holdt nær døren hele året som en konstant invitasjon til hell til å besøke beboerne. Misteltein ble også hengt opp som dekorasjon. Den representerte frøet til det guddommelige, og midtvinteren reiste druidene dypt inn i skogen for å høste det.
     Mange skikker skapt rundt julen identifiseres med julen i dag. Hvis du dekorerer hjemmet ditt med et juletre, kristtorn eller stearinlys, følger du noen av disse gamle tradisjonene
     Yule-symboler som julestjerner, furukongler og til og med en dekorert julestokk i nærheten bidrar til stemningen.
     Når du er klar, sett på litt beroligende musikk assosiert med sabbaten og ritualet ditt. Gå inn i den stående steinsirkelen og lukk med 12. stein.
     Ring kvartaler, start med å tenne gult lys i øst:
«Luftens krefter, gå ut fra mørket, gå inn i sirkelen min, mens mørket gir vei for lys. Ta med deg essensen av furutrær, Minn meg om våren når jeg møter solvervsnatten.» 
https://wicca.com/pagan-holidays/yule.html

Symboler

Øyet som ser alt.  Horus, det altseende øye. Dette er en av Egyptens guder.

 

 

Dette er et okkult symbol. Horus ble tilbedt av både Egypterne og Romerne. Og det er også som et frimurersymbol. Men hva har den på altertavla å gjøre?
https://en.wikipedia.org/wiki/Horus

Kirkeskipet
RA var en av Egyptens guder som rodde i et solskip over himmelen.
https://no.wikipedia.org/wiki/Ra_(gud)
Han var også solguden. Og i kirken har det vært tradisjon å begrave den døde med hodet vendt mot øst. https://snl.no/d%C3%B8dsritualer_-_kristendommen

Dette er soltilbedelse.
Esekiel 8
14. Og han førte meg til inngangen av porten til Herrens hus, den port som vender mot nord. Og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus.
15. Og han sa til meg: Har du sett det, menneskesønn? Ennå skal du få se flere vederstyggeligheter, større enn disse.
16. Og han førte meg inn i den indre forgård til Herrens hus. Og se, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, var det omkring tjuefem menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de bøyde seg mot øst for solen.

Her har du Jesus som solguden. Hvor mange varianter finnes det ikke av den?

Nadverds-platen dere tar er laget rund som et bilde på solguden, i følge Doc Marquis 1 time og 44 minutter ut i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=L4XnIb2a4ps

Obelisken, som er brukt i det okkulte, er avbildet på kirketårnet i de norske kirker  16-19 minutter inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=lqROBSPS7LQ&t=839s
Obelisken finnes også hos frimurerne. Hva har den med kirken å gjøre?

Fiskesymbolet
Hatmehit var en Egyptisk gud som tradisjonelt var avbildet enten som en fisk, eller en kvinne med et fiskeemblem, eller en krone på hodet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hatmehit
Hos filisterne hette fiskeguden Dargon.

Dødspraksisen
De dødes menighet. Orisis var den Egyptiske guden i dødsriket.
https://en.wikipedia.org/wiki/Osiris
Hvem av dere bygger et hus med å legge de døde rundt huset? Eller bygger en menighet og legger de døde rundt lokalet? I eldre dager begravde man til og med de døde inne i kirken. Er ikke dette tilbedelse av de døde?
Men bibelen sier:

5. Mosebok 26
5. Jeg har ikke ett noe av tienden mens jeg hadde sorg, og ikke båret bort noe av den mens jeg var skitten, og jeg har ikke brukt noe av den for en død. Jeg har vært Herrens, min Guds, røst, lydig. Jeg har i ett og alt gjort slik som Herren har befalt meg.

Salme 106
28. De tilsluttet seg Ba’al-Peor og åt av offeret til de døde,
29. og de vakte harme med sine gjerninger, og en hjemsøkelse brøt inn iblant dem.

Kirkebygningen
Kirken er jo ofte formet som et kors innvendig. Når du da kommer inn kirkedøren og opp midtgangen, så trår du korset under din fot. Har du tenkt på dette?

Trikvetra
Det er jo symbolet på treenigheten i følge kirkens symboler.
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristne_symboler
Men det samme symbolet brukes i det okkulte og heter Triquetra og er et bilde på Jomfruen, Moren, og Kronen.
https://www.angelicalbalance.com/spirituality/triquetra-spiritual-meaning/
Og det har flere meninger:

I Wicca representerer triquetra sinnet, kroppen og ånden . Dette symbolet tar til orde for en balanse mellom de tre dimensjonene av kroppen vår. Hvis vi noen gang skal oppnå åndelig oppvåkning, må vi lære å skape en balanse mellom sinn, kropp og ånd. I tillegg til dette må vi lære å pleie dem åndelig.

Triquetra-symbolet i hekseri representerer også naturens kraft , og hvor sammenkoblet de er. Landet, havet og luften henger sammen, og vi må også innse at vi er knyttet til naturens 3 dimensjoner. vi må lære å finne balansen i kroppen vår; fordi det vil hjelpe oss å spare nok energi til trolldomspraksis.

Alterringen
Hvor vi bøyer oss oss innfor det hellige. Den er formet som en halvmåne. Blant de Egyptiske gudene var halvmånen en gud som hette Khonsu
https://en.wikipedia.org/wiki/Khonsu

Den er også et symbol for Islam, samt andre religioner. Og til og med Jomfru Maria.
https://no.wikipedia.org/wiki/Halvm%C3%A5ne

(Bildene er hentet fra nettet)

Er alle disse okkulte symbolene i Kirken tilfeldig ? Det er jo litt mange til å være tilfeldig. Hva sier bibelen om dette da?

5. Mosebok 17
2. Dersom der i ditt samfunn, i en av de byer som Herren din Gud gir deg, finnes en mann eller kvinne som gjør det som er ondt i Herrens, din Guds, øyne, så han bryter hans pakt,
3. og han mot mitt bud går bort og dyrker andre guder og tilber dem, eller solen, eller månen, eller hele himmelens hær,
4. og dette blir meldt deg, og du får høre om det, da skal du nøye granske saken. Og er det da sannhet, er det sikkert og visst at denne vederstyggelighet er gjort i Israel,
5. da skal du føre den mann eller den kvinne som har gjort denne onde gjerning ut til byens port, og enten det er mann eller kvinne, skal du steine dem, så de dør.
6. Etter to eller tre vitners utsagn skal den miste livet som skal dø. Han skal ikke avlives bare etter ett vitnes utsagn.

I den gamle pakt skulle de utryddes. Gud aksepterte ikke dette. Ved å dyrke andre guder kommer man under forbannelse. Du kan lese mer om det Her.

Medlemsskap i Kirkens verdensråd

Det er mange kirkesamfunn, som gjennom kirkens verdensråd, gav penger til kommunistenes gerilja i Afrika. Og når de kom til makten, fengslet og drepte de alle de kristne. Mocambique og Angola er de beste eksempler på dette. (Fra Tortur til Triumf av Richard Wurmbrand s.133)

Generalserkretæren i Kirkens verdensråd hette Castro. Og han skrev til Gorbatsjov og sa: «Kommunismen og Kristendommen arbeider mot det samme mål». (Fra Tortur til Triumf av Richard Wurmbrand s. 163)

I sitt kommunistiske manifest skrev Karl Marx at målet med kommunismen er å avskaffe all religion og all moral. (Fra Tortur til Triumf av Richard Wurmbrand s. 163)

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 14. mai 2022Elshaddai

2 thoughts on “Til dere kjære Lutherske Statskirkefolk

  1. Ja, her var det mye bra stoff. Jeg meldte meg ut av Den norske kirke allerede da jeg var 18 år, og har aldri sett meg tilbake. Kom ut av henne, mitt folk!

    Jeg la merke til at du har en bibeloversettelse her kalt 2020 utgaven. Bra så langt jeg har sjekket, men hvorfor tok dere ikke med Romerne 8:1 i sin helhet: …"for dem som ikke vandret etter kjøttet, men etter Ånden."

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *