Veien oppover og veien nedover i livet

Mika 7
9. Herrens vrede vil jeg bære, for jeg har syndet mot ham, inntil han fører min sak og hjelper meg til min rett. Han skal føre meg ut i lyset, og jeg skal se med fryd på hans rettferdighet.

Romerbrevet 1
18. Guds vrede åpenbares nemlig fra himmelen over all gudløshet og menneskers urett, som holder sannheten nede i urettferdighet.

Kolosserbrevet 3
5. Så drep da det som er i deres lemmer på Jorden: utukt, skittenhet, følelsesmessig begjær, onde lyster, og havesyke, som er avgudsdyrkelse.
6. For dettes skyld kommer Guds vrede over vantroens barn,
7. iblant hvilke dere også vandret dengang da dere levde i dem.
8. Men legg nå også av dere alt dette: Vrede, harme, ondskap, blasfemi, og skitne ord fra deres munn.
9. Lyv ikke på hverandre, men kle av det gamle mennesket med dets gjerninger.
10. Og ikle dere det nye, som blir fornyet etter kjennskap til det bilde av ham som har skapt ham.

Noen ganger kan vi si: «Det går bare nedover med han» når det går dårlig for noen. Og noen ganger kan vi si: «Det går oppover for han» når han lykkes med ting i livet.

Så hva er veien oppover i samfunnet og veien nedover. Det er velsignelsen og forbannelsen. Veien oppover er velsignelsen og veien nedover er forbannelsen. Da er det altså noe som styrer disse tingene.

Hosea 9
9. De er sunket i dyp demoralisering, som i Gibeas dager. Han skal komme deres ugjerning i hu, og han skal hjemsøke dem for deres synder.

 

Synd fører deg på veien nedover, og rettferdighet og barmhjertighet, fører deg på veien oppover.

Det er derfor at Daniel kommer med dette rådet til Nebukadnesar.

Daniel 4
27. Derfor, konge, la mitt råd behage deg, og løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine ugjerninger med barmhjertighet mot de ulykkelige, om din lykke skal bli bestående.

I det gamle Israel gikk det veldig oppover på kong Davids tid, og det var øverst oppe i makt, og velsignelse, på Kong Salomos tid. I dette tilfellet gikk altså velsignelsen videre fra far til sønn. Salomo ble født på et annet ståsted i livet enn, kong Sedekia. Kong Sedekia arvet fedrenes ugjerninger og forbannelse. Og hans egne ugjerninger, og folkets eldstes ugjerninger, på den tiden, ble avgjørende for at Israels folk ble ført bort i fangenskap, i Babylon. Dette var faktisk beskrevet, 917 år, før det skjedde, i loven om velsignelsen og forbannelsen, i 3. Mosebok 26.

Når vanskeligheter og ulykker møter på en, så får det mennesker til å søke Gud. Og det er dette som er meningen. Men noen gjør sitt hjerte hardt og fortsetter i sine synder. Og det får større konsekvenser.

Da kommer hjemsøkelsen med straffedommer som er beskrevet i 5. Mosebok 28 og 3. Mosebok 26.

Og det var fattigdom, ulykker, sykdom, undertrykkelse, angst, hungersnød, slaveri, krig, osv.

Dette gjelder både kristne og ikke kristne. Det er synden som vil gi deg ulykken. Og det er loven som forteller deg om rett og galt. Det vil si Guds lov.
http://elshaddai.no/loven/

1. Samuelsbok 3
13. For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid for den ugjernings skyld at han viste at hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel holdt han ikke orden på dem.

Det var dette Jesaja sa da han så endetiden.

Jesaja 24
5. For Jorden er vanhelliget under dem som bor på den, for de har nedverdiget lovene, overtrådt budene, og brutt den evige pakt.
6. Derfor fortærer forbannelsen Jorden, og de som bor på den må bøte. Derfor brenner Jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen.

I Galaterbrevet 3 står det at Kristus tok forbannelsen på seg.

Galaterbrevet 3
13. Kristus frikjøpte oss fra lovens forbannelse. Det er nemlig skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre.

Og det er rett for dem som bekjenner sin synd og omvender seg. Men den som holder fast på synden, og ikke vender om, den får del i forbannelsen.

1. Johannes brev 1
8. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv og det ekte er ikke i oss.
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

Omvendelse, og å be Gud om tilgivelse, er veien ut av forbannelsen.

Gud gir oss to kriterier for at vi skal lykkes i livet. Det ene er at vi skal lyde hans bud og lover. Og det andre er at vi skal høre og lyde hans røst.

5. Mosebok 28,1 og 3. Mosebok 26,4

3. Mosebok 26
3. Dersom dere vandrer i mine lover og tar vare på mine bud, og holder dem
4. da vil jeg gi dere regn i rette tid. Og jorden skal gi sin avling, og markens trær skal gi sin frukt.

5. Mosebok 28
1. Dersom du hører på Herrens, din Guds, røst, så du akter vel på å holde alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på Jorden.
2. Og alle disse velsignelser skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på Herrens, din Guds, røst:

Kong David hadde funnet ut av disse tingene. Det var derfor han ble løftet så høyt. Fra sauehyrde til konge over flere folk.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 13. februar 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *