Vi skal ikke hjem til himmelen i opprykkelsen

 

Jesu gjenkomst er ikke delt i to med en opprykklese og en gjenkomst, slik som Jesuittene har lært oss. Det kan du lese mer om i Endetidsløgnen.

I Matteus kapittel 22,23-33 kommer saddukeerne og spør Jesus ut om de dødes oppstandelse. Men hvor hadde de lært om oppstandelsen fra de døde? Jeg kan ikke se noen annen forklaring enn Esekiels bok, kapittel 37, i det gamle testamentet.

Esekiel 37
13. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av deres graver.

1 Tessalonikerbrev 4
16. For Herren skal selv med en befaling, med en overengels røst og med Guds basun, komme ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først reises opp.
17. Deretter skal vi som lever og har blitt tilbake, samtidig med dem bli rykket opp i skyer til Herrens møte i luften, og på den måten alltid være med Herren.

Her forkynner mange at vi skal til himmelen, men det er feil. Så hvor skal vi da?

Esekiel 37
12. Profeter derfor og si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av deres graver, og jeg fører dere til Israels land.

Etter dette står det at Jesus skal stå med føttene på Oljeberget, i følge Sakarja 14.
Så da skal vi være med dit.

Da Jesus ble sprut om dette

Matteus 24
27. For nemlig akkurat som lynet går ut i øst og lyser like til vest, slik skal også menneskesønnens ankomst være.
28. For hvor nemlig de døde er, skal ørnene samles.

Hva mente han med dette: Hvor de døde er, skal ørnene samles?

Åpenbaringen 19
9. Og han sa til meg: Skriv: Salige er de som er innkalt til Lammets bryllupsmåltid. Og han sa til meg: Disse ordene fra Gud er sanne.
17. Og jeg så en engel stå i solen, og han ropte med stor røst og sa til alle fugler som fløy under himmelen: Kom og samle dere til det store Guds måltid,
18. forat dere kan ete kongers kjøtt og kjøtt av tusenmannsoffiserer, kjøtt av sterke, og kjøtt av hester og dem som sitter på dem, og kjøtt av alle både frie og slaver, både små og store.
21. Og de øvrige ble drept med sverdet av ham som sitter på hesten, det som går ut fra hans munn, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.

Dette er det samme som står i Esekiel

Esekiel 39
17. Og du menneskesønn! Så sier Herren, Israels Gud: Si til alle slags fugler og til alle markens dyr: «Samle dere og kom. Samle dere fra alle kanter til det slaktoffer som jeg slakter for dere, et stort slaktoffer på Israels fjell. Og dere skal få ete kjøtt og drikke blod.
18. Kjempenes kjøtt skal dere ete, og Jordens fyrsters blod skal dere drikke, som værer, lam, bukker, og okser, alle sammen fóret i Basan.
19. Dere skal ete fett til dere blir mette, og drikke blod til dere blir fulle, av det slaktoffer som jeg slakter for dere.
20. Dere skal mettes ved mitt bord med ridehester og vognhester, med kjemper og alle slags krigsmenn, sier Herren, Israels Gud.

Ørnene samles i Israel. Det er slaget på Harmageddon. Bryllupsmåltidet er ikke i himmelen.

Esekiel 37
14. Jeg vil gi min Ånd inn i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har talt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren.

Og så kommer Kristi domstol som står omtalt i Matteus 25

Etter dette kommer tusenårsriket.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 23. juli 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *