Assyriatiden fra Sanherib til Nebukadnesar

   1. år

Den blinde farao, Anysis, rømmer fra sin trone og tilbake til myrlandet da han får høre at Sanherib er på vei med hæren sin.

Presten i Vulcan, Sethos samler sammen en hær av handelsmenn og håndtverkere, og gikk til krig mot Sanherib. (Herodotus 2. bok 141)
Pesten, som musene brakte med seg, utryddet 185 000 mann av hæren til Sanherib. Han får høre at Tirhaka, kongen i Nubia, hadde dratt ut mot ham. Da flykter han hjem til Assyria, og blir drept 50 dager etter hjemkomsten. (2. kongebok 19,9) (2.Krøn. 32,21) (Jesaja 37,36-38) + (Jesaja 10,16) + (Tobias bok 1,18 og 21) + (Hotodotus 2. bok 142) og (2. Kongebok 18,13) (Jesaja 31,8-9)

Tirhaka (Taharqo), fra Nubia, blir konge over hele Egypt, og styrer fra Memphis (Esarhaddons Nahr al-Kalb-inskripsjon) + (2. Kongebok 19,9)
Sanheribs sønn, Asarhaddon, ble konge i Assyria, og regjerte i 12 år. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) (Tobias bok 1,18 og 21) (Jesaja 37,37-38)
Merodak Baladan, Baladans sønn, blir satt til konge over Babylon igjen. (Jesaja 38,1 og 5 + 39,1) + (ABC 1.iii (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin)

På den tjuetredje dag i måneden Tašrîtu, ved middagstid, Humban-Haltaš, konge av Elam, ble lam og døde ved solnedgang. Han hadde styrt Elam i 8 år. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)
Humban-Haltaš 2, hans sønn, besteg tronen, og regjerte i 5 år. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) 
Nabû-zer-kitti-lišir, guvernør på Sjælland, hadde gått oppstrøms, slo han leir mot Ur, men inntok ikke byen. I stedet flyktet han fra de assyriske offiserene og dro tilbake til Elam. I Elam tok Elams konge ham til fange og slo ham for sverdet. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

Asarhaddon utnevnte broren sin til Na’id-Marduk til guvernør på Sjælland. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

    2. år

Det blir gjort vernepliktige tropper i Akkad. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

Arza ble tatt til fange og avsatt. Folket ble plyndret, og kongen, og sønnen hans, ble tatt til fange. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

Det var et slakt i Buššua og det var et slakt av kimmerene i Šubuhn. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle)

    3. år

…-ahhe- shullum, guvernør i Nippur, og Šamaš-ibni, Dakkurean ble fraktet til Assyria og henrettet i Assyria. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

    4. år

Sidon ble tatt til fange og avsatt. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

Samme år innkalte major-domo vernepliktige tropper i Akkad. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

    5. år

Assyrias hær fanget Bazza, og hodet til kongen av Sidon, Abdi-Milkutti, ble avskåret og ført til Assyria. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

    6. år

Kongen av Elam gikk inn i Sippar og en massakre fant sted. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

Humban-haltaš 2, kongen av Elam, døde i sitt palass uten å bli syk.
Urtak, broren hans, besteg tronen i Elam. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

Šuma-iddina, guvernøren i Nippur, og Kudurru, Dakkurean, ble fraktet til Assyria og henrettet. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

    7. år

På den 5. dagen i måneden Addaru ble Assyrias hær slått i Egypt.
På den 8. dagen i måneden Addaru marsjerte Assyrias hær til Šamele. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

Gyges tar livet av Candaules, kongen i Sardes, og blir konge over Lydia. Han regjerte i 38 år. (Herodotus 1.bok 14 og 91)

    8. år

På den 5. dagen i måneden Addaru ble Assyrias hær slått i Egypt.
På den 8. dagen i måneden Addaru marsjerte Assyrias hær til Šamele. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

I måneden Tebêtu ble Šubria tatt til fange.
På den 18. dagen i måneden Addaru erobret Assyrias hær Šubria og avsatte den.
I måneden kislîmu gikk byttet inn i Uruk.
Den 6. dagen i måneden døde kongens kone Addaru. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

  10. år

I måneden Nisannu marsjerte Assyrias hær til Egypt. På den 3., 16., og 18 dagen i måneden Du’uzu, tre ganger, var det en massakre i Egypt. Den ble plyndret og gudene ble bortført. På den 22. dagen ble Memphis, den kongelige byen, inntatt, og forlatt av dens konge. Kongens sønn og bror ble tatt til fange. Byen, og dens innbyggere, ble plyndret, og byttet ble båret bort.  (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

  11. år

I Assyria slo kongen sine tallrike offiserer for sverdet. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

  12. år

Kongen av Assyria, Asarhaddon, marsjerte til Egypt, men ble syk på veien og dro til sin skjebne den 10. dagen i måneden Arahsamma.
I måneden Kislimu besteg Aššurbanipal, Esarhaddons sønn, tronen i Assyria.
Šamaš-šuma-ukin, sønn av Asarhaddon, blir konge i Babylon
Samme år ble Kirbitu tatt og kongen tatt til fange.
På den 20. dagen i måneden Tebêtu ble Bêl-etir, dommer i Babylon, tatt til fange og henrettet. (ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

  15. år

Hiskia dør etter å ha regjert i 29 år. (2. kongebok 18,2 -18,13) 
Manasse blir konge og regjerer i 55 år (-2 måneår) (2. kongebok 21,1)
På den 12. dagen i måneden Tašrîtu, flyktet Elamit-prinsen til Assyria. (ABC 15 (Shamash-shuma-ukin Chronicle)

   18. år

Medierne gjør opprør mot Assyria og tar seg en konge. Han hette Dareios, og regjerte i 53 år. Det var han som bygget byen Ekbaktana (Agbatana), hovedstaden i Media. (Herodotus 1.bok 95-102)

  27. år

På den 8. dagen i måneden Šabatu trakk kongen seg tilbake foran fienden til Babylon. (ABC 15 (Shamash-shuma-ukin Chronicle)

Fra måneden Ajaru til måneden Tebêtu gjorde major-Domo vernepliktige tropper i Akkad.
På den 19. dagen i måneden begynte Tebêtu-fiendtlighetene mellom Assyria og Akkad.  (Innbyrdeskrig i Assyria)
Kongen trakk seg tilbake foran fienden til Babylon. (ABC 16 (Akitu Chronicle)

På den 27. dag i Addaru, hærene til Assyria og Akkad kjempet i Hiritu. Hæren til Akkad trakk seg tilbake fra slagmarken og et stort nederlag ble påført den. Imidlertid var det fortsatt fiendtligheter og krigføring fortsatte. (ABC 16 (Akitu Chronicle)

  28. år

På den 9. dagen i Ulûlu mønstret Šamaš-šuma-ukin en hær, marsjerte til Kutha, og inntok byen.
Han beseiret hæren til Assyria og kutheerne.
Han fanget statuen av Nergal og tok den med til Babylon.

På den 27. dag i måneden […] gjorde offiserene i Assyria opprør. Han dro på hesteryggen til Ša-pi-Bêl ?
Nabû-bel-šumati, guvernør i sjølandet, lurte dem inn med seg og etablerte deres nederlag, og lot ingen slippe unna. Han tok generalen av Assyrias hær til fange, og da han var ferdig med å erobre, tok han ham med til kongen av Babylon. 
(ABC 15 (Shamash-shuma-ukin Chronicle)

Det var opprør i Assyria og Akkad. Nabû kom ikke fra Borsippa for presesjonen til Bêl og Bêl kom ikke ut. (ABC 16 (Akitu Chronicle)

Det ble anerki i Egypt som varte i 2 år (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Jesaja 19,1-3)

  29. år

På den 11. dagen i måneden Du’ûzu invaderte fienden Babylon. I 3 måneder styrte, Širikti-šuqamuna, bror til Ninurta-kudurri-usur, Babylon. (ABC 15 (Shamash-shuma-ukin Chronicle)

Nabû kom ikke fra Borsippa for presesjonen til Bêl og Bêl kom ikke ut. (ABC 16 (Akitu Chronicle)

  30. år

Presten i Vulcan innsetter 12 konger over stammene i Egypt, som regjerer i 15 år.  (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Herodotus 2. bok 147-152)
En av disse 12, Nechepsos, regjerer 6 år i Sais. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

  36. år

Neko I regjerte i 8 år fra Sais. Han var en av disse 12. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

  44. år

Psammetichus blir Farao i Egypt og regjerer i 54 år (Herodotus 2. bok 157) (Jesaja 19) (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI og LXVII)
I 1 år er han en av disse 12 før han blir jaget bort av de andre 11. Da får han hjelp av grekerne og inntar hele Egypt. (Herodotus 2. bok 152) og (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

   45. år

Gyges dør og Ardys blir konge over Lydia. Han regjerte i 49 år fra Sardes. (Herodotus 1.bok 15)

  53. år

Psammetichus blir hersker over hele Egypt etter å ha undelagt seg de 11 andre kongene. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 171)

  68. år

Manasse dør
Amon blir konge og regjerer i 2 år (2. kongebok 21,19)

  70. år

Amon dør
Josjia blir konge og regjerer i 31 år (- 1 måneår) (2. kongebok 22,1)

  71. år

Den Mediske kongen, Dareios, dør og hans sønn, Framorte, blir konge. Han regjerer i 22 år. Det er denne Mediske konge som legger under seg de persiske stammene, og starter en krig mot Assyria. (Herodotus 1.bok 102)

  73. år

Psammetichus, kongen av Egypt, beleirer og inntar Azotus, en stor by i Syria. (Herodotus 2. bok 157)

  75. år

Nabopollasar blir konge i Susa.
(ABC 2 (Early Years of Nabopolassar) + (Berossus side 5) + (Josefus mot Apion I 1.bok 18)

  82. år

Nebopalassar herjer Akkad og jager bort styrkene til Assyrias konge, Sin-šarra-iškun.  (ABC 2 (Early Years of Nabopolassar)

  83. år

Nebopalassar blir konge over Babylon
Assyrias hær gikk inn i Raqmat og bar ut byttet. (ABC 2 (Early Years of Nabopolassar)

  84. år

Assyrias hær dro ned til Akkad og kjempet mot Nabopolassar, men oppnådde ingenting. (ABC 2 (Early Years of Nabopolassar)

  85. år

Der gjør opprør mot Assyria.
Deretter dro Assyrias konge ned til Akkad med sine tropper og tok Der i besittelse.
Assyrias konge tok Nippur og herjet Uruk. (ABC 2 (Early Years of Nabopolassar)

  93. år

Assyria gjorde seg klart til kamp mot Gablini, men Nebopalassar drar til krig mot dem og påførte Assyria et nederlag, og tok de Assyriske offiserene til fange. Samme dag inntok han Gablini.
Senere samme år tok han Mane, Sahiri og Bali-hu, og plyndret dem. På veien tilbake tok han  folket i Hindanu med seg til Akkad.
Babylonias hær påførte den assyriske hæren et stort nederlag og drev dem tilbake til Zab-elven  (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)
Deretter kom Egypterne for å hjelpe Assyria, og de fulgte med opp til Gabini, og så trakk de seg tilbake.  (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

Framorte dør i krig mot Assyria og hans sønn, Kyaxares, blir konge over Mediariket. Han regjerte i 40 år (Herodotus 1. bok 102, 103,,106, og 130)

  94. år

Kongen av Akkad kjempet mot Assur, men klarte ikke å innta den, for Kongen av Assyria kom dem til hjelp. 
Mederne drog ned til Arraphu og ……  (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)
Kimmerne hadde kriget mot Massagetae og misslykdes. Skyterne samlet sine hærer og Kimmerne rømmer fra sitt land, og drar inn i Lydia. (Herodotus 4.bok 11 og 7.bok 20)
Kyaxares går til krig mot Ninnive, men blir angrepet av Skytherne og må gi opp angrepet. (Herodotus 1.bok 103) + (https://www.livius.org/articles/person/cyaxares/)
Kimmerne erobrer Sardis, Ardys, kongen av Lydia, dør, og Sadyattes arver kongetronen i Lydia. Han regjerte i 12 år. (Herodotus 1.bok 15)

  95. år

Etter at Mederne hadde kjempet mot Ninnive inntok Tarbisu, en by i distriktet Nineve. Så kjempet de mot Aššur, og ødela byen. Kongen av Akkad kom for sent til å hjelpe dem, men de møtte dem ved byen og laget en avtale sammen.
(ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle) (Jesaja 31,7-9)
Skyterne masjerte for å innta Egypt, men Psammetichus kom med gaver, og gjorde en fredsavtale med dem. Og Skyterne angriper og inntar Askalon i stedenfor. (Herodotus 1. bok 105)

  96. år

Suheerne opprør mot kongen av Akkad, og han gikk til angrep mot dem på byen Rahi-ilu og erobret den. Så inntok han Anati og erobret den. (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

  97. år

Nebukadnesar og Media-kongen inntar Ninive og gjør byen til en ruinhaug. Og folket i Rusapu førte de til kongen av Akkad i Nineve.
Så majerte kongen av Akkad til Nasibina og inntok den.
Aššur-uballit opp til tronen i Harran for å styre Assyria.
(ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle) (Apokryfiske skrifter, Tobias bok 14,32) (Sefanja 2,13-15) (Nahum 1,1-3,19)

  98 .år

Psammetichus dør og Neko II blir Farao i Egypt, og regjerer i 16 år (Herodotus 2. bok 159)

Kongen av Akkad marsjerte seirende i Assyria, og inntar en by der. Deretter marsjerte han mot Ruggulitu og inntok den. Og han lot ikke en eneste mann bli i live. (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

  99. år

Mederne marsjerte til Harran mot Aššur-uballit. De forlot byen og krysset Eufrat. Kongen av Akkad nådde Harran, kjempet et slag, og erobret byen. (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

100. år

Aššur-uballit beseiret garnisonen som kongen av Akkad hadde stasjonert inne. Da de hadde beseiret den, slo de leir mot Harran og kjempet mot den, men de oppnådde ingenting. Kongen av Akkad dro opp til Izalla og de mange byene i fjellene, og han drog så langt som til distriktet Urartu. (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle)

Josjia, Amons sønn, blir drept av Egypterne i Megiddo-dalen (2. Krøn 35,20-27)
Joakas, Josjias sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd. (2.Kong 23,31 og 2.Krøn 36,2)
Farao Neko går til krig sammen med Assyria ved Karkemish. (2. Kong 23,29 og 2. Krøn 35,21)
Farao Neko inntar Jerusalem og bortfører Joakas til Egypt (2.Kong 23,31 og 2.Krøn 36,2) + (Josefus side 179)
Eljakim (Jojakim) var 25 år og ble konge i Juda, og regjerte i 11 år (2.Kong 23,34-36 og 2.Krøn 36,5)

Sadyattes, kongen av Lydia, går til krig mot Miletus, og denne krigen pågår i over 11 år. (Herodotus 1.bok 18)

101. år

Nebopalassar følger bredden av Tigris til fjellene i Bit-Hanunya i Urartu (Armenia) og plyndrer byene der, og setter fyr på dem. (ABC 4 (Late Years of Nabopolassar)

102. år

Nebukadnesar erobrer Biranati i Zagros-fjellene, tok mange til fange, og brenner byen. Senere krysser han Eufrat og erobrer byen Kimuhu, som ligger ved bredden av Eufrat.  (ABC 4 (Late Years of Nabopolassar)

103. år

Jerusalem blir beleiret av Nebukadnesar i Jojakims 3. regjeringsår (Daniels bok 1,1)
Daniel blir satt til opplæring i 3 år av Kaldeeisk skrift og språk (Daniel 1,5-6)
Nebukadnesar inntar Šunadiri, Elammu, og Dahammu, byer i Syria. Den Egyptiske hær, som var ved Karkemish, krysset Eufrat, og presset Babylonierhæren tilbake. (ABC 4 (Late Years of Nabopolassar)

104. år

Nebopalassar dør og Nebukadnesar blir konge.  (ABC 5 (Jerusalem Chronicle) (Jeremia 25,1)

Fortsettelse følger i artikkelen: Babylonia riket

 

 

Å. L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 12. februar 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *