Endetidsløgnen

 

I mange menigheter forkynnes det at Jesus kommer og henter oss før de 7 siste årene begynner. De som er oppskrevet i Åpenbaringsboken.
Denne løgnen ble utgitt av Francisco Ribera på 1500-tallet og ble trykket opp og spredd i år 1826 av Dr. Maitland.
https://www.youtube.com/watch?v=MOUqwBL8GiI
https://www.youtube.com/watch?v=lwLA3SztSmk

Se også 1.21-1.25 minutter inn i filmen:  https://www.youtube.com/watch?v=QWkjgy0uDuA

De som følger denne læren, vil spasere rett inn i armene på den falske Messias. Dette har blitt gjort for at de kristne ikke skal forberede seg på det som kommer. Men Jesus sa: Våk, så dere kan unnfly det som skal skje.

Lukas 21
35. Som en felle skal den nemlig komme over alle de som sitter på hele Jordens overflate.
36. Våk derfor bedene til enhver tid, forat dere skal aktes verdige til å unnfly alt dette som skal skje, og til å stå fremfor menneskesønnen.

Men i de nye trosmenighetene, der skal de på død og liv holde fast på løgnen, og ikke forberede seg på en vanskelig tid.
Hvis man forbereder seg og det ikke skjer noe, da er det ingen stor skade skjedd. Men hvis man ikke forbereder seg, og det så sjer, da kan det koste deg livet.

For at du skal få klarhet i hva bibelen lærer, så se her.

1. Tessalonikerbrev 4
16. For Herren skal selv med en befaling, med en overengels røst og med Guds basun, komme ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først reises opp.
17. Deretter skal vi som lever og har blitt tilbake, samtidig med dem bli rykket opp i skyer til Herrens møte i luften, og på den måten alltid være med Herren.

Her kan du se at de dødes oppstandelse er før opprykkelsen, og at vi skal bli rykket opp samtidig med dem.

Johannes 11
24. Marta sier til ham: Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den ytterste dag.

Her sier Marta til Jesus at Lasarus skal oppstå på den ytterste dag, og det sier Jesus også.

Johannes 6
40. Men dette er hans vilje som har sendt meg: At enhver som ser Sønnen og er troende på ham, skal ha et evig levende liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dagen.

Det vil si at de dødes oppstandelse er på den ytterste dag.

 

Åpenbaringsboken 10
6. Og han sverget ved den som lever i evighetenes evigheter, han som skapte himmelen og det som er i den, og Jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, at tiden skal ikke være mere.
7. Men i de dager når røsten av den sjuende engel høres, når han har planlagt å blåse, er Guds hemmelighet fullført, som han forkynte i gledesbudskapet for sine slaver, profetene.

I 1. Tessalonikerbrev 4,16 ser vi at det skjer når basunen lyder.
I Åpenbaringsboken 10,7 ser vi at det skjer når den sjuende engel blåser.
I 1. Korinterbrev 15,52 ser vi at det er skjer ved den siste basun.

 

1. Korinterbrev 15
51. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Alle skal ikke sovne inn, men vi skal alle forvandles.
52. I et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. Når nemlig basunen lyder, og de døde vekkes opp i uforgjengelighet, skal vi også forvandles.

Så her kan du se at opprykkelsen skjer ved den siste basun og at tiden ikke skal være mere etterpå, og at vi rykkes opp sammen med de som allerede er døde i Kristus.

Men før den tid, blir det en vanskelig tid, som man må forberede seg på. Og den som ikke gjør det, han får lide i denne tiden.  Det kan du se her: http://elshaddai.no/en-prognose-for-fremtiden/

 

Og så tar vi det en gang til

1. Tessalonikerbrev 4
15. Dette sier vi nemlig til dere med Herrens ord: At vi som er de levende, som blir etterlatt til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme foran de som er innsovnet.

17. Deretter skal vi som lever og har blitt tilbake, samtidig med dem bli rykket opp i skyer til Herrens møte i luften, og på den måten alltid være med Herren.

Klarer du å se at bibelen bruker ordet gjenkomst, og opprykkelse, som en og samme hendelse?

Og så tar vi det enda en gang

2. Tessalonikerbrev 2
1. Men vi ber for dere, brødre, angående vår Herre Jesu Kristi gjenkomst og vår samling til ham,
2. at dere ikke så snart må la dere rokkes fra forståelsen, og ikke skremmes, verken ved ånd eller ord, eller ved et brev som om det var fra oss, om at Kristi dag alt er her.
3. Ikke noen av dere må la dere forføre på noen måte, for hvis ikke, så kommer frafallet først og syndens menneske åpenbares, fortapelsens barn,
4. som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud eller helligdom. Slik at han setter seg i Guds tempel og viser frem seg selv at han er Gud.

 

Den store trengsel

Matteus 24
15. Når dere ser den tilintetgjørende vederstyggelighet, den som profeten Daniel omtalte, stående på hellig sted, den som gjenkjenner dette forstår det,
16. da må de som er i Juda fly til fjellene.
17. Han som er på taket må ikke stige ned for å ta med seg noe fra hans hus.

21. Da skal det nemlig være en så stor trengsel som det ikke har vært fra verdens begynnelse og inntil nå, og heller ikke skal bli.

29. Men straks etter disse trengsels dager skal solen formørkes og månen ikke gi sitt skinn. Stjerner skal falle ned fra himmelen og himlenes krefter skal rystes.
30. Og da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og da skal alle Jordens folkegrupper jamre seg, og de skal se menneskesønnen komme på skyene med himmelens kraft og stor herlighetsglans.
31. Og han skal med en kraftig basunlyd sende englene sine ut, og samle sammen de utvalgte fra de fire vindretningene, fra den ene ende av himmelen til den andre ende av den.

Den siste basun (1. Korinterbrev 15,52) 

 

Den kommende vrede

1. Tessalonikerbrev 1
10. og vente på hans Sønn fra himmelen, som han oppvakte fra de døde, Jesus, som befrir oss fra den kommende vrede.

Åpenbaringsboken 11
15. Og den sjuende engel blåste. Og det ble store røster i himmelen som sa: Nå har kongerikene over Jorden blitt vår Herres og hans salvede, og han skal være konge i evighetenes evigheter.

18. Og din vrede er kommet over hedningenes harme. Og tiden er kommet til å dømme de døde, og å gi lønnen til dine slaver, profetene, og de innvidde, de som har respekt for ditt navn, både de små og store, og å ødelegge de som ødelegger Jorden.

Den sjuende basun er den siste basun (1. Korinterbrev 15,52) 

Åpenbaringsboken 14
19. Og engelen kastet sin sigd til Jorden, og Jordens vintre ble høstet, og kastet i den store Guds vredes vinpresse.
20. Og vinpressen ble trådd utenfor byen, og blodet gikk ut fra vinpressen til bisselet på hestene, fra ett tusen seks hundre stadier (288km).

Dette er slaget på Harmageddon

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 14. juni 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *