Kenneth E. Hagin

 

På denne siden finner du Kennet E. Hagin på en liste over 33. grad frimurere
Liste

Og her har du Kenneth E. Hagin med en frimurerhilsen

(Bildene er hentet fra nettet)

Og hva gjør obelisken, som er et okkult symbol, på utsiden av Kennet Hagins blad, The word of faith ?

«Historien starter i juli 1997 da øverste råd av den 33 grad av frimurerne i sin offisielle publikasjon kalt ‘The Scottish Rite Journal’ ringte for å skaffe midler for å gjenopprette frimurerobelisken i Washington DC og også plassert på forsiden av magasinet. Denne sjofile strukturen har blitt dyrket av hedninger i århundrer, og den representerer fallus som også er assosiert med sol og slangedyrkelse. Den ble designet av frimurere, oppkalt etter en frimurer og hjørnesteinen som ble lagt i frimurerritualet. Derfor er det et seksuelt, hedensk, satanisk, frimurerisk avgud som kristne bør identifisere og unngå. Men disse fakta har blitt ignorert, og kristne blir lurt om denne avguds natur. Kenneth Hagan fulgte frimurerlosjen ved å plassere obelisken på magasinomslaget allerede neste måned!»
https://how2becomeachristian.wordpress.com/tag/kenneth-hagin-and-freemasonry/

 

Hagin kom ut med en profeti til Ulf Ekaman om at den neste vekkelsen skal komme i fra Norden og gå inn i Sovjet.
Da Hagin var en 33 grad frimurer, så dette var deres plan for å utslette den ekte kristendommen som kommunismen ikke klarte å få bukt med. Det var derfor Ulf Ekman kom ut med den falske profetien i 1989 om at Raul Wallenberg skulle komme ut av Russland. Det var et virkemiddel, for å få folk til å reise inn der, og erstatte den ekte kristendommen med en falsk lære. Så vil du vite hva som er ekte kristendom, er det bare å gå til undergrunnsmenighetene i kommunistland.
Og det var nok derfor at Berlinmurern falt, for å lure folket med en falsk frihet. http://elshaddai.no/ulf-ekman-og-livets-ord/

 

Richard Wurmbrand
Du kan slippe fullstendig unna kommunismens forfølgelse ved bare å tro. Dette er den falske læren fra vesten, som vil ødelegge ditt åndelige liv i større grad enn det kommunismen har gjort.
(Fra Tortur til Triumf av Richard Wurmbrand s.54)

 

Det Jesus sier til Kenneth Hagin, er et kopi fra Kenyons bok
12-16 minutter inn i denne videoen kan du høre hvordan Kenneth Hagin tok å kopierte en side fra E.W. Kenyon sine bøker, og limte den inn i sin bok «8 syner av Jesus». Men i Hagin sin bok fremstilles det slik, at Jesus står og sier det.
https://www.youtube.com/watch?v=kOTrMSOrYew

 

Det går an å bli frelst etter døden

Kenneth Hagin forteller i boken «8 syner av Jesus» at Jesus fortalte ham at det fantes en mulighet for de som døde, at de kunne velge å bli frelst i fra de forlot kroppen til de havnet på sitt bestemmelsested

Kommentar: Så her har tydeligvis Gud holdt noe skjult for apostlene og kun åpenbart det for Kenneth Hagin, nå i endetiden, men det var jo synd for alle disse som i mellomtiden ikke fikk denne anledningen.
Dette står ikke i bibelen og er en falsk lære

 

Vår kamp er ikke mot Englene i himmelrommet

Kenneth Hagin forteller i boken «8 syner av Jesus» at Jesus åpenbarte seg for ham og fortalte ham om kampen i Efeserbrevet 6,12. Og at Jesus sa om kampen mot demonene, at vi har kamp mot makter, denne verdens hersker, myndighetene, men ikke mot englene i verdensrommet, for de skulle han ta seg av.

Kommentar: Det er feil. I Efeserne 6,12 står det at «vår kamp er mot»
(For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot de øverste, mot autoritetene, mot denne verdens herskerne i dette mørke, og mot ondskapens ånder i himmelrommet.)

At vi ikke skulle kjempe mot englene i verdensrommet, er ikke bibelsk i det hele tatt. Da
trenger vi jo ikke faste og bønn, som Jesus sier i Matteus 17,18-21, for dette er jo fyrstene i åndeverden.

 

Jesu død på korset var ikke nok
Her er de faktiske ordene til Kenneth Hagin: «Han (Jesus) smakte åndelig død for hver mann. Og hans ånd og indre menneske gikk til helvete på mitt sted. Kan du ikke se det? FYSISK DØD ville ikke fjerne dine synder. Han har smakt død for enhver mann, løgn snakker om å smake på åndelig død. » – KENNETH HAGIN (Christianity In Crisis. Hank Hanegraaff, s. 60; vekt lagt)
https://www.cuttingedge.org/news/n1823.html
(Kenneth Hagin, «How Jesus obtained His name» (Kenneth Hagin Ministries, lydbånd # 44-H01)

Kommentar: Da Jesus døde på korset, sa han: Det er fullbrakt. Men for Kenneth Hagins lære om at Jesus for ned til dødsriket og døde åndelig, da sier han at det ikke var fullbrakt da Jesus døde på korset.

Vi ble kjøpt ved Jesu blod, ikke med hans ånd. Rom. 3,25 / Hebre. 9,14 / Hebre. 10,10 / Åp. 5,9

 

Hagin henter sin teologi fra Kenyon

Selv om Hagin har prøvd å benekte sin åpenbare plagiering av Kenyons «The Wonderful Name of Jesus», og sa at han bare så boken i 1978, som McConnell påpeker, «Problemet er at to år før 1978, den første datoen som Hagin innrømmer å ha lest Kenyons The Wonderful Name of Jesus, hadde han allerede kopiert mye fra denne boka for en artikkel publisert i magasinet hans i 1976. Den artikkelen nevner aldri navnet til EWKenyon. «…» Han har plagiert Kenyon både gjentatte ganger, og ekstensivt sett vil det ikke være overdrevet å si at selve læresetningene som har gjort Kenneth Hagin og Faith-bevegelsen til en så særegen og kraftfull kraft i den uavhengige karismatiske bevegelsen, er alt plagiert fra EWKenyon. »
(Et annet evangelium av McConnell s.7)

 

Kenneth Hagin hentet sin troslære fra Kenyon, som igjen hentet sin lære fra Kristen vitenskap, av Mary Baker Edddy, og den hadde hun fått da hun gikk i lære hos en New Age-forkynner som hette Phineas Parkhurst Quimby

Du kan se mer om hans lære i denne vieoen

Se også: Djevelens trosforkynnelse

 

Du er like mye inkarnasjon av Gud som Jesus Kristus var det

Kenyon: The Father and his family s. 100 / Hagin: Word of Faith, des. 1980 s. 14.

Kommentar: Vi var skapt i Guds bilde, men det betyr ikke at vi er Gud for det. Her gjør de Kristus til et vanlig menneske. Dette er å opphøye seg mot Gud.

 

Dere er Guder:

Det er flere som forkynner dette, men det stammer egentlig fra hinduismen. Sidi Baba er en hinduist som forkynner dette blant hinduistene. Og Kenneth Hagin har dette fra E.W. Kennyon, men det er New Age-lære som har blitt blandet inn i kristendommen.

Dette er feil. Da man ble født på ny, så fikk man en ånd som er barn av Gud i himmelen, ja, men sjelen er menneskelig, og kroppen har syndens natur. (Adams natur)
Det var på grunn av dette at Herodis Agrippa ble hugget ned av en engel. Han tok imot hyllesten, fra folket, som Gud, istedenfor å gi Gud æren. (Apostlenes gj. 12,21-23)

Kommentar: Og det var jo denne læren, om at de var overmennesker, som Japanerne fikk høre, føre 2. Verdenskrig, og som førte til at de så ned på andre, og gjorde dem i stand til å angripe sine naboland.

(Når et menneske flyr rundt å tror at han er Gud, da må jeg si at den som har hjernevasket denne personen, har gjort en veldig god jobb.)

Her kan du se hvordan denne læren blir fremstilt 14.30 til 21.00 minutter inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=krj88WScnV4

 

Oppfordring til å lyve i boka til Kenneth Hagin, Navnet Jesus

«Jeg har så ofte sagt, jeg har ikke hatt en hodepine i så mange år (45 for å være nøyaktig) … Bare noen få måneder siden, da jeg forlot kontoret bygningen og begynte hjem, plutselig hodet mitt begynte å verke, kanskje noen vil si, «Vel, hadde du en hodepine. Nei, det gjorde jeg ikke en eneste gang! Jeg har ikke hodepine. Jeg har ikke hatt en hodepine siden august 1934. 45 år har kommet og gått. Og jeg har ikke hatt en hodepine … men hvis jeg hadde hodepine, ville jeg ikke si det til noen. Og hvis noen spurte meg hvordan jeg følte meg, jeg ville si, jeg har det bra, takk. «(I Navnet Jesus, s.44)

Kommentar: Å benekte sykdommen er jo det samme som suggesjon, og å lyve om det faktiske forhold.
Dette er feil forkynnelse. Ingen vil kunne hjelpe deg hvis du benekter at du er syk når du er syk. Her blir man jo oppfordret til å bryte det 8. bud. (Du skal ikke lyve)

 

Kennet E. Hagiens sykdom

Kennet Hagin sier at han ble helbredet i 1934 for hjertefeil, men han sier ikke noe om at han var innlagt på sykehus for disse tingene i 1939, 1942, 1949, og 1973.

«alle symptom på nød, mangel og fysiske feil ble drevet ut av kroppen min,» for evig. «Jeg er fortsatt helbredet etter 49 år,» sa Hagin. (Kenneth E. Hagin, Exceptional Growing Faith)

Og til slutt så døde han av hjertestans i 2003.
http://www.letusreason.org/Wf25.htm

 

Læren om at du kan sende ut dine engler for å bringe ting til deg

Herren sa til meg for flere år siden da jeg klaget på at jeg trenger penger,» Vel, jeg kan ikke gjøre noe med det. Det er opp til deg. Du be det om å komme i Jesu navn … Du kan til og med snakke med englene, ‘sa han til meg,’ og de vil gå på jobb for deg … ‘»
(Hvordan du kan ta imot Guds gaver til deg, Kenneth E. Hagin)

Det er feil. Man går til Gud i bønn, og så sender Faderen ut engler som bringer oss bønnesvaret.
Hvis denne læren skulle være sann, da behøvde vi ingen bønnemøter lenger.
Dette gjorde ikke engang Jesus. I Getsemane sa han: Kunne ikke jeg ha bedt min Fader, og Han ville ha sendt 12 legioner engler. Matteus 26,53
I 1. Korinterbrev 12,3-6 vil du se at Ånden har nådegavene, og Sønnen har Tjenestegavene, og Faderen har de kraftige virkningene (Englene)

Og det er ingen andre av apostlene som har denne praksisen i Bibelen, og heller ikke eksisterer det i det gamle testamentet. Hvis Jesus kunne sende ut englene selv, hvorfor måtte han da tilbringe så mye tid i bønn da? Dette er utøvelse av kontroll, så denne læren er feil.

 

Hagin siterer feil datoer for sin helbredelse I de forskjellige bøkene han har gitt ut

Hagin hevder han ble helbredet for mange sykdommer en «deformert hjerte», «lammelse» og»uhelbredelig blodsykdom.» Han erklærte også sin «helbredelse fra toppen av hodet mitt til mine fotsåler» den 7. august 1934, slik at «alle symptom på nød, mangel og fysiske feil ble drevet ut av kroppen min,» evig. «Jeg er fortsatt helbredet etter 49 år,» Hagin sa. (Kenneth E. Hagin, Exceptional Growing Faith, 2d Rev ed [Tulsa, OK:… Kenneth Hagin Ministries, 1990, 48-49, 82-83) Hans helbredelse skjedde på tirsdag i den «andre uke» av august 1934, eller 7 august, som ikke var samme dato som «andre tirsdag» som måneden [august 14). Ellers Hagin gir forskjellige datoer, for eksempel «6 dager før min 17nde bursdag [20 august 1934, sier noe som ville være 14. august den» andre tirsdag i august 1934 «: (Kenneth E. Hagin, El Shaddai [Tulsa, OK: . Kenneth Hagin Ministries, 19801, 24-25) Men se Kenneth E. Hagin, hvordan du kan bli ledet av Guds Ånd (Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1978), 87 (healing på en «torsdag» i august 1934). I enda et sted hevder Hagin hans helbredende var på «8 august 1934», som var en onsdag (Kenneth E. Hagin, Zoe: The God-Kind of Life [Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1981]., 13) Kanskje Hagin trenger at hans minne blir helbredet også.
(Hentet fra boken Kristendommen i kriser) utgitt på engelsk

Årsaken til at han siterer feil dator, er nok heller at han ikke har opplevd det. Vi får ta en sammenligning med det gamle Sovjet.
     Under Sovjettiden hadde man ungdomsgrupper for kommunister. Lederne der skulle plukke ut egnede personer blant de unge, og gi dem tilbud om å kunne gå videre i systemet. Hvis de takket ja, kunne de begynne på Lenins tekniske skole. Den bestod av fjellklatring, fallskjermhopping, kampsort, lære å lage hjemmelagde bomber, blande gift, osv. Den var ettårig. Etter den, kunne de velge om de ville gå inn i politikken, gå inn i militære, eller bli spion.
     De som valgte å bli spion, havnet på spionskolen. Der fikk de sitt bestemmelsessted utdelt helt i begynnelsen. La oss si at det var Norge. Da ble de sent til en by, inne i Sovjet, som var bygget opp som en typisk norsk by, og bare snakket norsk. Hvis de snakket et annet språk der, fikk de bot. Slik lærte de seg å snakke norsk på et halvt år, men de var der i 10 år før de ble sent ut. Der fikk de sin bakgrunnshistorie, som de skulle memorere, for å dekke over alle de årene de har vært på skolen. Så tok de identiteten til en norsk person, og ble sendt til hans hjembygd. Der skulle de memorere alt rundt omkring, før de ble sendt til sitt sted, der de skulle arbeide ut i fra.
      Men det som er memorert, er ikke alltid like lett å huske, som det som er opplevd. Og det vi ser hos Kenneth Hagin, er at han feiler si sin bakgrunnshistorie.
(Sammenligningen er hentet fra boken: Spioner får ingen gravstein, av I.B. Hutton)

 

Du trenger ikke å be for barna dine

«Jeg har aldri bedt om at noen av barna mine skulle bli frelst. Ikke en eneste bønn…. Hvorfor? Fordi du kan ha det du sier – og jeg hadde allerede sagt det.«
Kenneth E. Hagin sitt hefte: Ord

Dette finner du ingen plass i bibelen.

 

Gud gjør ikke noe med Djevelen

De som ber Gud om å gjøre noe med Djevelen, kaster bort tiden. – dersom de troende ikke gjør noe med djevelen, så vil ingen ting bli gjort.
Dette står på side 19 i Kennet E. Hagin sitt hefte: Den troendes autoritet

Er det de troende som kaster Djevelen ut av himmelen i Åpenbaringsboken 12, eller er de de troende som kaster djevelen i avgrunnen i Åpenbaringsboken 20
     Eller hva med Judas brev 1,9  Men fyrste-engelen Mikael våget ikke å bære frem noen blasfimerende dom da han gjorde forskjell med Djevelen og samtalte om Moses’ kropp. Men han sa: Måtte Herren straffe deg.
     Dette er falsk lære. Vi blir bedt om å gå til Gud Faderen med våre behov, men å stå Djevelen imot faste i troen. Filipperbrevet 4,6-7 og 1. Peters brev 5,8-9

Romerbrevet 16
20. Men fredens Gud skal snart knuse Satan under føttene deres. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere.

 

Jesus var rik

Kenneth Hagin og flere med han, forkynner at Jesus var rik og ble kun fattig da han døde på korset.
(De forkynner dette, bare for å forsvare sin egen rikdom).

Dette er feil. Jesus var rik da han var i himmelen, men ble fattig da han kom til jorden, for at vi skulle få del i hans rike.

Profeten Sakarja 9,9
Fryd deg høylig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av befrielse, fattig og ridene på et esel, på eselinnens unge fole.

Evangeliet om suksess er egoismens evangelium. Barmhjertigheten er borte i dette evangeliet. Der det gjelder at du selv skal komme deg frem og for oppnå noe. På grunn av dette, går Matteus 24,1-12 i oppfyllelse.

Matteus 24
11. Og mange som profeterer falskt skal oppstå, og forføre mange.
12. Og på grunn av dette fullføres lovløsheten, og kjærligheten skal kjølne hos mange.

De tingene som Paulus fikk oppleve på sine reiser, forfølgelse og vanskeligheter, står i rake motsetning til det disse predikantene forkynner angående rikdom.

1. Timoteus brev 6
8. Men har vi livshold og klær, så skal vi nøye oss med disse ting.
9. Men de som vil bli rike, faller i fristelse, feller, mange uforstandige lyster, og slike saker som senker menneskene
ned i ødeleggelse og nedbrytelse.

Det disse folkene gjør, er at de blander sannhet og løgn. Når du da hører sannheten, så sier du: Ja, men det er jo sant. Og så er du åpen for å få servert løgnen. Og vips, så får du forkynt en annen Jesus enn bibelens Jesus.

Se  også Læren om passivisering
http://elshaddai.no/laeren-om-passivisering

Under denne linken har du en som var borti hekskraft, ble frelst, og gikk på Kenneth Hagins bibelskole. Han oppdaget at en del av metodene, som var brukt i hekskraft, også ble forkynt av bibellærerne på skolen, men de hadde satt Guds ord til.
https://www.youtube.com/watch?v=pVZ-IOVN_Pk

Når man forkynner «metoder», er det ikke så at dette der noe du klarer å få til selv? Istedenfor å gå til Gud å la han klare tingene? Er det ikke så at du ved denne forkynnelsen har tro på deg selv, og dine metoder, istedenfor Gud?

Det var mange i evangeliene som ikke fikk sitt mirakel før Jesus / Gud gav dem det. Det var ikke metodene som gav dem miraklet.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 26. februar 2020Elshaddai

2 thoughts on “Kenneth E. Hagin

  1. Dette visste jeg ikke, men har vært motstander av dette, likeså Ulf Ekmann. Takk for opplysningene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *