Å bli løst fra onde ånder

 

1)  Fjern alt som hører Djevelen til.

2)  Synd er porten Djevelen bruker for å kunne ha tilgang til deg.

3)  Fjern læren og de skikker som hører Djevelen til.

 

1) Fjern alt som hører Djevelen til

2. Mosebok 23
24. Du skal ikke tilbe deres guder eller tjene dem. Du skal ikke gjøre som de gjør. Men du skal rive ned deres avgudsbilder og slå deres steinstøtter i stykker.
25. Dere skal tjene Herren deres Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra deg.

3. Mosebok 20
6. Når noen vender seg til dødningemanere og sannsigere, og driver avgudsdyrkelse med dem, da vil jeg sette mitt åsyn mot den mann og utrydde han av hans folk.
7. Dere skal hellige dere og være hellige, for jeg er Herren deres Gud.

5. Mosebok 7
25. Deres guders utskårne bilder skal du brenne opp med ild. Du skal ikke begjære sølvet eller gullet som er på dem, eller ta det til deg, forat det ikke skal bli til en snare for deg, for det er en vederstyggelighet for Herren din Gud.
26. Og du skal ikke la noen vederstyggelighet komme inn i ditt hus, så du blir slått med bann liksom det. Du skal avsky det og akte det for en vederstyggelighet, for det er slått med bann.

 

Vi ba, men ingenting hjalp. Hun var fremdeles bundet. Til slutt forklarte hun selv hva grunnen var. Under klærne sine hadde hun gjemt noen få øre i en liten pakke. Disse var innviet til Satan.

Da jeg hadde fått dem, spurte jeg ånden: Er dette ditt? – Ja, svarte den gjennom henne, med en stemme som ikke tilhørte kvinnen selv.

Jeg befalte den å forlate henne i Jesu navn. Ånden gråt igjen og igjen før den forlot henne, men nå måtte den gi seg, for Jesus var den sterkeste. I to minutter lå hun fullstendig utmattet før det kom liv i henne igjen. Hun så ut som et nytt menneske og var fri.

Besatt av demoner av H. E. Nissen side 86

 

2) Synd er porten Djevelen bruker for å kunne ha tilgang til deg

(Se mer i artikkelen synd.)

 

3) Fjern læren og de skikker som hører Djevelen til

1. Samuels bok 15
22. Da sa Samuel: Har vel Herren like så mye behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer. Oppmerksomhet er bedre enn fettet av værer.
23. For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og opprør er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge.

Lydighet mot Guds ord er det beste du kan gi Gud. Det er bedre enn alle offer. Gjenstridighet og opprør er det som fører deg bort fra Guds velsignelse. Det er den ånd som virker i avgudsdyrkerne.

 

3. Mosebok 18
30. Så skal dere ta vare på det jeg vil ha varetatt, så dere ikke gjør etter noen av de vederstyggelige skikker som de har fulgt før dere, og ikke fører skittenhet over dere ved dem. Jeg er Herren deres Gud.

5. Mosebok 12
2. Dere skal ødelegge alle de steder hvor hedningene, som dere skal drive bort, har dyrket sine guder; på de høye fjell og på haugene, og under hvert grønt tre.
3. Dere skal rive ned deres altere og slå deres bildestøtter sønder, og deres Astarte-bilder skal dere brenne opp med ild, og de utskårne bilder av deres guder skal dere hugge i stykker og utslette deres navn fra det sted hvor de stod.
4. Dere skal ikke gjøre som de når dere dyrker Herren deres Gud.

Efeserbrevet 2
1. Også dere var døde ved deres overtramp og synder,
2. i hvilke dere den gang vandret etter tidsalderen i denne verden, etter den øverste for luftens autoritet, den ånd som nå arbeider i vantro-ulydighetens barn.
3. Blant hvilke vi også tidligere snudde om i fra, våre kjøttslige lyster. Da vi gjorde kjøttets og tankenes vilje, var vi barn av naturen under vreden, som også de øvrige.

1. Timoteus brev 4
1. Men Ånden sier klart at i de kommende tider skal noen falle fra troen(lydighet) og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.
2. Med løgnlærens skuespill er de brennemerket i sin samvittighet,
3. og de forbyr folk å gifte seg og å avholde seg fra mat, som Gud skapte til mottakelse med takk av de troende, og de som har gjenkjent sannheten.

Djevelen vil komme med et annet evangelium, en annen lære, en annen Jesus. Derfor er læren viktig å holde fast på.

(Se mer i artikkelen Læren)

 

Apostlenes gj. 19
18. Mange av de troende kom og bekjente, og fortalte sine gjerninger.
19. Men ikke få av dem, som hadde utøvet okkulte eksperimenter, brakte bøkene med seg og brente dem fremfor alle. Og de regnet ut verdiene for dem, og de fant at det var en sølv-verdi på femti tusen (1440kg sølv).
20. På den måten ble Herrens ord styrket, og det var i stand til å vokse.

Lukas 9
62. Men Jesus sa til ham: Ingen som har lagt hånden sin på plogen og ser bak seg, er skikket for Guds rike.

 

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 22. august 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *