Drapsmannen

Det var en gang en mann, som hadde drept en annen mann. Han forsøkte å skjule dette ved å grave ned den drepte mannen. Og så håpet han på at det skulle gå bra, men det ble kjent hva han hadde gjort.

Så han valgte å rømme fra sitt hjem og sin kone. Og han rømte til et annet land. Der gikk han ut i en ørken. Men ute i denne ørkenen traff han på en prest, som bodde der ute i ørkenen. Dette var ikke hvem som helst prest, for denne presten kjente Himmelens Gud. Og denne presten hadde inngått en pakt med Gud, slik som Abraham hadde gjort en gang i tiden. Der fikk han lære å kjenne himmelens Gud. Og årene gikk.

Men så en dag talte himmelens Gud til ham gjennom et syn, og bad han om å reise tilbake til det landet han kom i fra. Men han skulle ikke gå alene, for himmelens Gud lovet å være med han med tegn, under, og mirakler. Og knapt nok har vel noen mann, i historien, blitt brukt av Gud som denne mannen. Han hette Moses. Etter Guds lov, moseloven, skulle han steines, og var skyldig til å dø. Og Guds lov fantes til lenge før Moses. Det kan du lese i 1. Mosebok 26,5 der Abraham fulgte Guds bud, lover, og forskrifter. Men Gud er en nådig og barmhjertig Gud, for den som vender seg til ham. Og han har ikke forandret seg. (Hebreerbrevet 1,12 og 13,8) Men Moses fikk del i forbannelsen, på grunn av sin ugjerning, og det tok 40 år for han å få gjenopprettelse. Og skal man ha gjenopprettelse, så må man erkjenne rett og galt, be Gud om tilgivelse, og omvende seg, så kan Gud begynne å løfte deg opp.

Esekiel 18
21. Men når den ugudelige vender om fra alle de synder han har gjort, holder mine bud, og gjør rett og rettferdighet, da skal han i sannhet få leve. Han skal ikke dø.
22. Ingen av de overtramp han har gjort, skal tilregnes ham. For den rettferdighets skyld som han har gjort, skal han leve.

Det var derfor Daniel sa til Nebukadnesar

Daniel 4
27. Derfor, konge, la mitt råd behage deg, og løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine ugjerninger med barmhjertighet mot de ulykkelige, om din lykke skal bli bestående.

Det finnes en belønning å få både på godt og på ondt. Så velg da å gjøre det gode. Det at andre gjør en feil, gir ikke deg noen rettighet til også å begå feil.

Han som tidligere var en drapsmann, fikk vende om, og fikk nåde. Og det får alle som erkjenner sine feil og vender om i følge Esekiel.

Men Moses hadde aldri overlevd hvis han hadde blitt utsatt for Paulus’ nådeløse evangelium, slik han var før han ble frelst. Og da hadde vi aldri hatt en lov som kunne fortelle oss om rett og galt.
       Men hva gjorde at Paulus fikk møte Herren? Paulus var dog oppriktig i sine gjerninger, selv om han gjorde feil. Det er noe annet en hva man kan si om de hyklerne, som betalte soldatene penger, for å dekke over oppstandelsen til Jesus (Matteus 28,11-15). Da de ble klar over at de hadde gjort en feil, omvendte de seg ikke. De forsøkte å redde sin prestisje. Det gjorde ikke Paulus. Paulus var ingen hykler (Skuespiller). Han var ekte, selv om han gjorde feil. Og da han ble klar over sine feil, vendte han om, og fikk nåde.

Det var disse hyklerne som døperen Johannes og Jesus kalte for ormeyngel, og det var disse Jesus refset i Matteus 23,1-36. Disse søkte prestisje fremfor det å være ekte.

(Historien om Moses er hentet fra historiefortelleren Josefus og fra Bibelen, og bildet er hentet fra nettet)

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 19. juni 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *