Egyptens herskere fra Israels utvandring til farao Sjisjak

    0

18. Dynasti fra Theben

Israels folk forlater Egypt (2. Mosebok 13,17-22 og 14,1-31)
Farao Tettoosis forfølger Israels folk (Josefus, mot Apion I, 15)
Ildstøtten hindret faraos hær å nå Israels folk om natten (Manuskriptenes bok (MAN) 6,30) (2. Mosebok 14,19-20)
Vannet stod som spunnet i en bolle (MAN 6,31) (ser ut til å være 2 stk tornado)
Israels folk går gjennom Det Røde hav og kommer over på morgenen (2 Mosebok 14,27)
Farao og han hær følger etter, men vannet går tilbake (2. Mosebok 14,23-31)
Opp fløy faraos vogn og ble knust i bølgene (MAN 6,38)
Farao og hans hær omkom i det røde hav (Salme 136,15)
Palasset ble splittet, og de andre prinsene rømte (MAN 6,28)
Arvingen til riket var død (2. Mosebok 12,29)
Arvingens barn ble kastet på gaten (MAN 6,21)
Det var opprør, anarki, og kaos, i hele Egypt (MAN 6,28)
Det brøt ut borgerkrig, men faraos hær var død i det røde hav (MAN 6,39-45)
De uopplyste vant krigen. (MAN 6,44-46)
Chebron ble konge i Theben, og regjerte i 13 år (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 109) (Josefus, mot Apion I, 15)

   9. år

Kusjan-Risjatajim (Ninus) blir hersker i Ashur, og regjerer i 52 år. (Berossus side 7)

  13. år

19. Dynasti fra Theben

Sethos blir konge og regjerer i 55 år (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 151)

  41. år

Israesl folk går inn i Kanaan (5. Mosebok 1,3) + (Josvas bok 4,19)
Semiramis, fra Askalon, blir født (Diodor på Sicilia 2. bok XX)

  44. år

Kusjan-Risjatajim inngikk en allianse med Arieus, kongen av Arabia, og begynte å legge under seg nabobyene i Assyria. Og han brukte 17 år på å underlegge seg landene fra elven Tanais til Nilen. (Diodor på Sicilia 2. bok II)

  45. år

I dette året er Kusjan-Risjatajim (Ninus) ferdig med å bygge Ninive, og flytter dit. (Ninus)

  47. år

Israels folk deler ut arven til de 12 stammene (5. Mosebok 2,14) + (Josvas 14,10)

  53. år

Mesopotamias konge Kusjan-Risjatajim legger Israel under seg i 8 år (Dommernes bok 3,8)
(Det er antageligvis dette året han legger Egypt under seg)

  61. år

Kusjan-Risjatajim (Ninus) dør i kamp mot Otniel, Kalebs yngre bror. (Dommernes bok 3,10)
Hans kone, Semiramis, fra Askalon, blir hersker i Assyria og regjerer i 42 år. (Berossus side 7) (Diodor på Sicilia 2. bok XX)
Det var hun som bygget byen Rahi-ilu, som ble inntatt av Nebopalassar, bygget opp igjen av Nebukadnesar, og kalt Babylon.
(Diodor på Sicilia 2. bok VII-XII) (Herodotus 1. bok 185-187 og 191) (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle) y13

  68. år

Semiramis innsetter ny regjering i Etiopia og Egypt. (Diodor på Sicilia 2. bok XVI)
Rampses blir konge og regjerer i 66 år. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 151)

  72. år

Sethos, Egypts tidligere konge, dør (Josefus, mot Apion 1. bok 26)

103. år

Semiramis, Assyrernes dronning, overlater tronen til sin sønn, Ninyas. (Diodor på Sicilia 2. bok XX)

134. år

Amenophis blir konge og regjerer i 40 år. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 151)

174. år

Ahampses blir konge og medregjerer i 26 år. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 151)

200. år

Thuoris, (Polybus), mann til Alcandra, blir konge og medregjerer i 7 år (i hans tid ble Troy tatt i følge Homer)
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 151) (Diodor på Sicilia 1. bok V)

 

207. år

20. Dynasti i Egypt

12 konger som regjerte til sammen i 178 år fra Theben (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 153)

Kong Amenophis gav de 80 000 spedalske byen Avaris til å bo i, og satte dem til å jobbe i gruvene.
Osarsiph, presten i Hellopolis, sendte bud på Jødene. Og lovet dem at hvis de gikk med i krigen mot kongen, så skulle de få byen, Avaris, som hadde tilhørt deres forfedre. Egypterne kom med en hær på 300 000 mann, og Amenofis tapte kampen mot Osarsiph, som kalte seg for Moses (han er ikke bibelens Moses), og jødene, som var på 200 000 mann. Da rømte Amenophis til Etiopia. Jødene ødela templene og avgudene, og brente byer og landsbyer i Egypten. (Josefus, mot Apion 1. bok 26-28)

208. år

Amenophis, og hans sønn Ahampses, kommer tilbake fra Etiopia med en stor hær av gjetere, og spedalske, som gikk til krig, og de forfulgte jødene tilbake til syria. Men han velger å ikke gå til krig mot de andre Egypterne, og bosetter seg i Memphis. (Josefus, mot Apion 1. bok 28)
Amenophis blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 20 år og 7 mnd fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)
Han ble drept av sine undersåtter, og de plasserte hans søster som dronning. (Herodotus 2. bok 100)
(Denne kongerekken, som regjerer fra Memphis, vil heretter bli kalt det øvre Egypt)

229. år

Øvre Egypt
Amessis (Nitocris) (Amenophis søster) blir dronning regjerer i 21 år og 9 mnd fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)
Hun tok hevn over de som drepte bror hennes. Hun laget et underjordisk rom, innbød dem til festmiddag, og så lot hun Nilen fylle dette rommet med vann. (Herodotus 2. bok 100)

250. år

Øvre Egypt
Mephres blir konge og regjerer i 12 år og 9 mnd, fra Memphis
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)

263. år

Øvre Egypt
Mephramuthosis blir konge og regjerer i 25 år og 10 mnd, fra Memphis
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)

289. år

Øvre Egypt
Thmosis blir konge og regjerer i 9 år og 8 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)

299. år

Øvre Egypt
Amenophis blir konge og regjerer i 30 år og 10 mnd, fra Memphis
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 101)

329. år

Øvre Egypt
Orus blir konge og regjerer i 36 år og 5 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

366. år

Øvre Egypt
Acencheres (Orus datter) blir dronning og regjerer i 12 år og 1 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

378. år

Øvre Egypt
Rathotis (hennes bror) blir konge og regjerer i 9 år, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

385. år

21. Dynasti i Egypt

Nedre Egypt
Smendis blir konge og regjerer i 26 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157

387. år

Øvre Egypt
Acencheres blir konge og regjerer i 12 år og 5 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

399. år

Øvre Egypt
Acencheres II. blir konge og regjerer i 12 år 3 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

411. år

Nedre Egypt
Psusennes blir konge og regjerer i 41 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

412. år

Øvre Egypt
Harmais blir konge og regjerer i 4 år og 1mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

416. år

Øvre Egypt
Ramesses blir konge og regjerer i 1 år og 4 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

417. år

Øvre Egypt
Harmesses Miamun blir konge og regjerer i 66 år og 2 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

452. år

Nedre Egypt
Nephercheres blir konge og regjerer i 4 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

456. år

Nedre Egypt
Amenophthis blir konge og regjerer i 9 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

465. år

Nedre Egypt
Osochor blir konge og regjerer i 6 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

471. år

Nedre Egypt
Psinnaches blir konge og regjerer i 9 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

480. år

Nedre Egypt
Psusennes blir konge og regjerer i 35 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 157)

483. år

Øvre Egypt
Amenophis blir konge og regjerer i 19 år og 6 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103)

503. år

Øvre Egypt
Sethos, kalt Egyptus (Sjisjak) blir konge og regjerer i 33 år, hvorav 12 år fra Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 103) + (Diodor på Sicilia 1. bok LVIII) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159)

515. år

22. Dynasti i Egypt

Nedre Egypt
Sjisjak inntar det nedre Egypt, og regjerer i 21 år over hele Egypt, fra Bubastus.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159)
 

Det er forskjellige årstall på en del konger i boken til W.G. Waddell, men disse årstallene passer med bibelens årstall.
480 år fra utvandringen av Egypt til Salomos 4. regjeringår (1.Kong 6,1) + 35 år til hans siste regjeringår. (1.Kong 11,4)
Fortsettelse på den Egyptiske kongerekken.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 22. mars 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *