Egypten fra Farao Sjisjak til Aleksander den store

    ? år

Sjisjak erobrer Afrika (Diodor på Sicilia 1. bok LIII)

    1. år

Sjisjak (Sesostris) blir konge i det øvre Egypt, i Memphis (Diodor på Sicilia 1. bok LIII)

  12. år

Det 22. dynasti i det nedre Egypt begynner
Han erobrer det nedre Egypt i kong Salomos siste regjeringsår, og bosetter seg i Bubastus.
(Diodor på Sicilia 1. bok LVII) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159)

Kommentar:
Salamo døde året etter, og han var gift med datter av Farao. Så Sjisjak ventet sannsynligvis med å angripe det nedre Egypt til deres mektige venn var svekket.

     ? år

Han deler Egypt inn i 36 fylker. (Diodor på Sicilia 1. bok LIV)

  15. år

Sjisjak setter sin sønn, Osorthon, til å styre Bubastus, da han reiser ut på erobring til India
Han styrte i 15 år (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159)
Hans bror styrte også, antageligvis fra Memphis (Herodotus 2. bok 107)
Han går fra India til Europa, og så ned til dagens Tyrkia, og erobrer skythia, de fleste Kykladene, Trakia, Lydia, og så Mesopotamia. (Herodotus 2. bok 103-106) (Diodor på Sicilia 1. bok LV)

  18. år

Sjisjak erobrer Jerusalem. Det er Rehabeams 5. regjeringsår.
(Edward Wente, JNES 35 fra 1976, side 276) (1. kongebok 14,25-26) (2, Krønikerbok 12,2-9) (Herodotus 2. bok 102-106) (Diodor på Sicilia 1. bok LV)

Hans bror forsøker å drepe han ved å sette fyr på teltet hans om natta. De hadde først hatt en festlig sammenkomst i hans telt og så hadde hans bror stablet greiner og kvister rundt hele teltet hans, og sette fyr på det. Da Sjisjak ble klar over at alt stod i full flamme, gav hans kone ham et råd om å ta 2 av sine 6 sønner, og legge dem på ilden, så han kunne gå på dem for å komme ut. Og Sjisjak tar hevn over sin bror. (Herodotus 2. bok 107 og 182) (Diodor på Sicilia 1. bok LVII)  Og hans bror, Danaus, rømmer til Argos (Josefus, mot Apion I, 15-16)  og ble boende i byen Inachus, og var far til 50 døtre. (Strabo kapittel II, 4)

Sjisjak setter sin sønn, Pheros, til å styre som medregjerende, fra Memphis, i 25 år.
Han ble blind i 10 år. (Herodotus 2. bok 111) (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159)

Kommentar:
I og med at Afrikanus sier 3 konger i 25 år, så vil jeg tro at de andre sønnene hans regjerer fra andre byer. Da heter nok sønnene til Sjisjak: Osorthon, Pheros, Sjisjak II, og Mendes.

  30. år

Osorthon dør, og Takelothis (Amasis) styrer det nedre Egypt i 13 år, fra Bubastus.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 159) (Diodor på Sicilia 1. bok LX)

Kommentar:
Osorthon dør, Sjisjak blir blind, og Pheros blir blind, så det virker som det skjer noe spesielt dette året her.

  33. år

Sjisjak dør.
Han begår selvmord mens han er blind (eller han blir hjulpet til det) (Diodor på Sicilia 1. bok LVIII)

Amasis undertrykket folket og fratok dem deres eiendom (Diodor på Sicilia 1. bok LX)

  43. år

Actisanes fra Etiopia inntar Egypt (Diodor på Sicilia 1. bok LX)
Serah (Actisanes) fra Nubia kommer i mot kong Asa med en hær på 1 millioner mann og 300 vogner, men de blir tilintetgjort av kong Asa. Dette skjer i Asas 10. regjeringsår.(2. Krønikerbok 14,1 og 9) (Diodor på Sicilia 1. bok LX)
(I fra Rehabeams 5. regjeringår til Serah, fra Nubia, kommer i mot kong Asa, i Asas 10. regjeringår, er det 25 år)

Proteus (Ketès) kommer på tronen i Egypt, og regjerer fra Memphis.
Under hans kongedømme er Historien om Troya (Herodotus 2. bok 112-121) (Diodor på Sicilia 1. bok LXII)
(Da Aleksander fra Tryoa kom, strandet han ved kysten med båten sin, ble det meldt til kongen i Memphis. Da må jo han ha styrt både øvre og nedre Egypt.)
Diodor sier at det var et interregnum på 5 generasjoner i det nedre Egypt. (Diodor på Sicilia 1. bok LXII)

    ? år

Rhampsinitus, sønn av Proteus, kommer på tronen i Egypt.
(Herodotus 2. bok 121-124) (Diodor på Sicilia 1. bok LXII)

Han var en grådig konge og etterlot seg 400 000 talenter i sølv og gull. (Diodor på Sicilia 1. bok LXII)

105. år

Cheops (Chembès) kommer på tronen i Egypt, og regjerte i 50 år.
(Herosotus 2. bok 124-127) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIII)

Han bygde den største pyramiden i Egypt. Først så bygde han en vei fra Nilen til pyramiden av polert stein. Den var 5 lengder og 10 favner brei. Det var 100 000 menn som arbeidet med dette. De jobbet på skift hver 3. måned. I alt var det 360 000 som jobbet med dette. De hentet steinen fra Arabia og fikk den fraktet med båt opp Nilen. Så bygget de pyramiden. Det tok 10 år å bygge veien, og det tok 20 år å bygge pyramiden. Steinene ble løftet opp med maskiner på de forskjellige nivåene til pyramiden. (Herodotus 2. bok 124-125) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIII)

155. år

Det 23. dynasti i det nedre Egypt begynner
Petubates (Chabrys), sønn av  Cheops, blir konge i det nedre Egypt, i Tanis. Og regjerer i 25 år. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 163) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)

Kefrens (Képhen), bror til Cheops, blir konge i det øvre Egypt, i Memphis og regjerte i 56 år. (Herodotus 2. bok 127-129) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)
Han bygget også en pyramide, i nærheten av sin brors pyramide, men ikke så stor som den. (Herodotus 2. bok 127)

180. år

Osorcho kommer på tronen i det nedre Egypt og regjerte i 9 år, i Tanis. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 163)

189. år

Psammus regjerte i 10 år, i det nedre Egypt, i Tanis. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 163)

199. år

Det 24. dynasti i det nedre Egypt begynner
Bochchoris regjerte i 44 år i det nedre Egypt fra Sais.
Og han regjerer 6 år parallelt med Sabacos.
(6+12+12+20=50) (Herodotus 2. bok 139) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 165) (Diodor på Sicilia 1. bok XLV)

211. år

Mycerinus, sønn av Cheops, regjerte i det øvre Egypt, i Memhpis.
(Herodotus 2. bok 129-136) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)

    ? år

Asykier steg opp på tronen i det øvre Egypt.
(Herodotus 2. bok 136)

    ? år

Anysis (Den blinde) bestiger tronen i det øvre Egypt.
Han flyktet til myrlandet da Sabacos kom. (Herodotus 2. bok 137)

237. år

Etiopieren Sabacos regjerte i 50 år over det øvre Egypt.
(Herodotus 2. bok 137-139)

243. år

Det 25. dynasti i det nedre Egypt begynner
Etter 6 år inntar Etiopieren Sabacos det nedre Egypt, dreper Bochchoris, og regjerer i 12 år over det nedre Egypt.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 167)

255. år

Sebichos, sønn av Sabacos, regjerer nedre Egypt i 12 år.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 167)

267. år

Kong Soe (Saracus) (Tearco) regjerte i nedre Egypt i 20 år
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 167)
Kong Soe hadde tatt landene helt til Herkules søyler (Gibraltar), og han tok også land så langt som til Europa (Strabo bok XV 1,6)

275. år

Hosea, Israels konge, gjør en pakt med kong Soe (2.Kong 17,1 og 4) http://elshaddai.no/historie/
De andre kystlandene gjør også en pakt med kong Soe (Jesaja 20,6)

Jesaja 20
6. På den tid skal de som bor her på kystlandet, si: Se, slik er det gått med dem vi satte vårt håp til, dem som vi vendte oss til etter hjelp for å befris fra kongen i Assyria. Hvordan skal vi da komme unna?

284. år

Samaria blir inntatt av Assyrerkongen og Israels folk blir bortført.
http://elshaddai.no/historie/

Hosea 9
3. De skal ikke bli boende i Herrens land, men Efra’im skal vende tilbake til Egypten, og i Assur skal de ete det som er skittent.

Hosea 7
16. De snur seg, men ikke mot det høye. De er blitt som en sviktende bue. Deres fyrster skal falle for sverdet for sin rasende tunges skyld, og dette blir dem til spott i Egyptens land.

Hosea 9
6. For de drar bort for ødeleggelsens skyld, men Egypten skal samle dem, og Memfis begrave dem. Deres sølvsmykker skal nesler ta i eie, og torner skal vokse i deres telt.

287. år

Assyrerne inntar Egypt og Nubia, og legger No-Amon (Theben) i grus. (Jesaja 20,1-6) (Nahum 3,8-10)

Theben var kongebyen før Memphis ble bygget (Diodor på Sicilia 1. bok L) Jupiters tempel lå i Theben. (Diodor på Sicilia 1. bok LXV) Egypterne kalte Jupiter for Amon (Diodor på Sicilia 1. bok XIII) (Herodotus 2. bok 42)
Theben ligger i det øvre Egypt (Herodotus 3. bok 10)

Tyrus hadde falt fra Assyriakongen og inngått en pakt med kong So, men i det 5. året etter at Salmanassar beleiret Tyrus, forlikte de seg med Assyrerkongen. (Jesaja 20,4-6) + (Josefus, Jødenes Oldtid 9.bok 14,2)

Nubieren, Sabacos, kommer opp med en unnskyldning, og trekker seg fra Egypt, etter å ha tapt slaget mot Assyrerne.
     Han så Thebens gud, i en drøm, som fortalte ham at han skulle hugge ned prestene, og Sabacos ville ikke begå hellig brøde, så derfor trakk han seg og overlot kongedømmet til de innfødte. (Diodor på Sicilia 1. bok LXV) (Herodotus 2. bok 139)

Egypteren Anysis (Den blinde) fikk tilbake sin trone igjen og regjerte lite gran.
(Herodotus 2. bok 140) (Diodor på Sicilia 1. bok LXV)

Kommentar:
Han flyktet nok tilbake til myrlandet da Sanherib kom, slik som han gjorde da Sabacos kom. (Herodotus 2. bok 137)

292. år

Presten i Vulcan, Sethos, fra Memphis, stiller opp til kamp mot Sanherib. (Herodotus 2. bok 141)
Men pesten drepte Sanheribs offiserer, og 185 000 mann av hæren hans. (Jesaja 10,16) + (2.Krøn. 32,21) (Jesaja 37,36-38)
Og da han fikk høre at Tirhaka, kongen av Nubia, var på vei mot ham med en hær, rømte han tilbake til Ninnive. (2. Kongebok 19,9)
(Dette årstallet er regnet ut fra de Israelske kongene) http://elshaddai.no/kongetiden/

Det 26. dynasti i Egypt begynner
Tirhaka (Taharqo), fra Nubia, blir konge over hele Egypt, og styrer fra Memphis
(Esarhaddons Nahr al-Kalb-inskripsjon) + (2. Kongebok 19,9)

299. år

Asarhaddon går til krig mot Egypt i sitt 7. regjeringsår og taper.
http://elshaddai.no/assyria-tiden-fra-sankreib-til-nebukadnesar/
På den 5. dagen i måneden Addaru ble Assyrias hær slått i Egypt.
På den 8. dagen i måneden Addaru marsjerte Assyrias hær til Šamele.
(ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)
Etiopieren Ameres kommer på tronen i Sais, og regjerer i det nedre Egypt.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 173) (sannsynligvis sønn til Tirhaka)

302. år

Asarhaddon går igjen til krig mot Egypt, Tirhaka rømmer, og han inntar Memphis i hans 10. regjeringsår.
(ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin) + (Esarhaddons Nahr al-Kalb-inskripsjon)
Sethos blir konge over det øvre Egypt. (Herodotus 2. bok 141 og 147)

304. år

Asarhaddon går til krig mot Egypt, i sitt 12. regjeringsår, men dør på veien dit.
(ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) + (ABC 1.iv (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin)

316. år

Stephinathes kommer på tronen i Sais og regjerer i det nedre Egypt.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 173)

321. år

Det ble anerki i Egypt som varte i 2 år (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Jesaja 19,1-3)
(Årene frem til dette sted, er telt bak i fra, fra år 484)

323. år

Presten i Vulcan innsetter 12 konger, over stammene i Egypt, som regjerer i 15 år.
(Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Herodotus 2. bok 147-152)
En av disse 12, Nechepsos, regjerer 6 år i Sais. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

329. år

Neko I regjerte i 8 år fra Sais. Han var en av disse 12.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

337. år

Psammetichus blir Farao i Egypt og regjerer i 54 år.
(Herodotus 2. bok 157) (Jesaja 19) (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI og LXVII)
I 1 år er han en av disse 12 før han blir jaget bort av de andre 11. Da får han hjelp av grekerne og inntar hele Egypt.
(Herodotus 2. bok 152) og (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)

346. år

Psammetichus blir hersker over hele Egypt etter å ha undelagt seg de 11 andre kongene.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169) – (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 171)

366. år

Psammetichus, kongen av Egypt, beleirer og inntar Azotus, en stor by i Syria. (Herodotus 2. bok 157)

391. år

Psammetichus dør og Neko II blir Farao i Egypt, og regjerer i 16 år (Herodotus 2. bok 159)
Farao Neko II begynte, i sin periode, å grave på en kanal, som skulle gå fra Det Røde Hav til Middelhavet, og som kong Darius (Oha) fortsatte på. Men han stoppet da han oppdaget at havnivået lå lavere enn Nilen. I Nekos tid var 120 000 egyptere i arbeid på denne kanalen. (Herodotus 2 bok 158-159) (Herodotus 4. bok 39 og 42)

393. år

Farao Neko går til krig mot Assyria ved Karkemish. (2. Kong 23,29 og 2. Krøn 35,21)
Josjia, Amons sønn, blir drept av Egypterne i Megiddo-dalen (2. Krøn 35,20-27)
Farao Neko inntar Jerusalem og bortfører Joakas til Egypt (2.Kong 23,31 og 2.Krøn 36,2) + (Josefus side 179)

396. år

Nebukadnesar inntar noen byer i Syria. Den Egyptiske hær, som var ved Karkemish, krysset Eufrat, og presset Babylonierhæren tilbake. (Krønikken om de sene årene av Nabopolassar)

397. år

Slaget mot Farao Neko ved Karkemish. Farao Neko taper. (Jeremia 46,2 og 9-10 og 17) + (Esekiel 32,30,32)

400. år

Farao slår Gasa og drar ut mot Nebukadnesar, og krigen blir uavgjort.
(Krønikken om de tidlige årene av Nebukadnesar II) (Jeremia 47,1-7)

406. år

Farao Neko dør og Psammis blir hersker i Egypt. Han regjerer i 6 år (Herodotus 2. bok 161)

412. år

Farao Psammis angriper Nubia og dør like etterpå (Herodotus 2. bok 161)
Hofra (Apires) blir Farao i Egypt og regjerte i 25 år, fra Sais
(Herodotus 2. bok 161) + (Africanus -Alexandrea Aegyptum side 53) (Herodotus 2. bok 169)
Kong Sedekia bryter sitt løfte til Nebukadnesar og inngår en pakt med Egypt (Josefus side 179)

413. år

Farao Hofra drar ut mot Nebukadneser og vender tilbake (Jeremia 37,5)
Sønderbrutt er Faraos arm (Esekiel 30,20)
Herrens ord til Farao ved Esekiel (Esekiel 31)
Statholderen, Gedalja, blir drept i Israel og folket rømmer til Egypt (Jeremia 41)

414. år

Herrens ord om Eyptens konge (Esekiel 29-30)
Profeti og klagesang over Farao (Esekiel 32,1-32)

429. år

Amasis blir general over Egyptens hær (Diodor på Sicilia 1. bok LXVIII)

432. år

Nebukadnesar blir sinnssyk, og 7 års galskap kommer over ham. (Josefus side 184)
Det er sannsynligvis under disse årene, mens Nebukadnesar var sinnssyk. at Hofra angriper Kypros, Tyrus, og Sidon. (Horodotus 2. bok 161) (Diodor på Sicilia 1. bok LXVIII)

433. år

Herrens ord om at Egypten skal gis til Nebukadnesar (Esekiel 29,17-21)

439. år

Nilen tørker inn og det blir hungersnød i Egypt (Esekiel 30,12) (Jeremia 44,13 og 27)
Nebukadnesar går til krig mot Farao Hofra, inntar Egypt, og bortfører fanger.
(Jeremia 42,9-22) + (Jeremia 43,8-13) + (Jeremia 44,26-30) + (Jeremia 46,13-26) + (Esekiel 30,24-26) + (Esekiel 29,17-21) + (Jeremia 43,11)
Nebukadnesar hadde plyndret templene, bortførte gudene, og satt fyr på templene (Jeremia 43,12)
Nebukadnesar legger Memphis i grus (Jeremia 46,19)
Det bryter ut et opprør i Egypt. (Herodotus 2. bok 162)

440. år

Det bryter ut en borgerkrig i Egypt (Herodotus 2. bok 162-169)
Amasis blir kronet til konge over Egypt (Herodotus 2. bok 162)

442. år

Amasis blir hersker over Egypt og regjerer i 42år, fra Sais (Herodotus 3. bok 10)
Farao Hofra blir kvalt så han dør. (Herodotus 2. bok 169)

484. år

Amasis dør og Psammenitus II blir Farao i Egypt. (Herodotus 3. bok 10)
(Fra Sanherib dør til Amasis dør er det 70 år +122 = 192 år) http://elshaddai.no/kongetiden/

485. år

Kyros og Kambyses går til angrep på Egypt (Josefus side 188) + (Herodotus 7. bok 1-4) – (Jeremia 29,12-15)
Psammenitus II, Farao i Egypt, blir drept etter å ha regjert i 6 mnd. (Herodotus 3. bok 14)
Egypt blir uten konge i 40 år (Esekiel 29,12-15)

Det 27. dynasti i Egypt begynner
Her er det Perserne som styrer

525. år

Egypterne gjør opprør mot Oha, (Herodotus 7. bok 1) og tar seg en konge. (Alexandrea Aegyptum side 56) (Esekiel 29,12-15) 

Det 28. dynasti i Egypt begynner
Armiteus av Saïs, og han regjerte i 6 år.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 179)

527. år

Ochus gikk til krig mot Egypterne. (Herodotus 7. bok 7)
Ochus satte sin bror, Achaeamenes, over egypterne.  (Herodotus 3. bok 12) (Herodotus 7. bok 7)
http://elshaddai.no/persia-rikets-tid/

531. år

Det 29. dynasti i Egypt begynner
Nepherites blir konge i Egypt og regjerer i 6 år (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 181)

537. år

Achoris blir konge i Egypt og regjerer i 13 år (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 181)

550. år

Psamuthes blir konge i Egypt og regjerer i 1 år (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 181)

551. år

Muthes blir konge i Egypt og regjerer i 1 år (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 181)

552. år

Nepherites II blir konge i Egypt og regjerer i 4 mnd. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 181)

553. år

Det 30. dynasti i Egypt begynner
Nectanebes blir konge i Egypt og regjerer i 10 år (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 183)

563. år

Teos blir konge i Egypt og regjerer i 2 år
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 183)

565. år

Nectanebus blir konge i Egypt og regjerer i 8 år (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell, Side 183)

567. år

Aleksander den store blir ønsket velkommen i Egypt (Curtius Rufus 4. bok 7,1-8,16)  http://elshaddai.no/persia-rikets-tid/

573. år

Grekerne overtar Egypt

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 4. mars 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *