Egypternes opphav

 

Etter syndefloden, drog folket til landet Sinear og bosatte seg der. (1.Mosebok 11,2)

Kam, som betyr mørkhudet, fikk sønnene:

1. Mosebok 10
6. Og Kams sønner var Kus, Misra’im, Put og Kana’an.

Kush fikk sønnen Nimrod, som hersket over babel (forvirring), der de bygde tårnet. (1.Mosebok 10,10)
Da det var gått 101 år etter flommen, kom forvirringen over folket, og de forstod ikke hverandre.

1. Mosebok 11
9. Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren hele Jordens språk, og derfra spredte Herren dem ut over hele Jorden.

Forvirring kan i dette tilfellet også oversettes: blande, rot, temperament

Dette er ca 500 år før de 7 hungersårene da Josef var i Egypt. Og vi har en syklus her som inntreffer ca hvert 500. år. http://elshaddai.no/sykluser-og-planet-x/

 

Men dette førte til at folkene ble spredt ut over jorden. Etter at de ble spredt, finner vi Kams sønner igjen på følgende plasser.

Kush        Etiopia

Put           Libya

Kana’an   Israel

Misra’im   Egypt

1. Mosebok 50
11. Da landets innbyggere, Kana’anittene, så likferden i Goren-Ha’atad, sa de: Det er en prektig likferd Egypterne holder der. Derfor kalte de stedet Misra’ims eng. Det ligger på andre siden av Jordan.

En annen av hans sønner var Kush, som kalles av grekerne Asbolus, far til etiopierne, og far til Misra’im, faren til egypterne. (Berosus side 7)

 

Misra’ims sønner var:

1. Mosebok 10
13. Og Misra’im ble stamfar til Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
14. Patruserne, Kasluherne som filisterne er kommet fra, og Kaftorerne.

I følge Jeremia 47,4 kan vi se at Kasluh (filisterne) og Kaftor drog til øya Kaftor. http://elshaddai.no/atlantis/

De andre sønnene:

Lud

Anamer   kan være A Namer, som Manetho kaller Narmer https://pharaoh.se/comparing-manetho

Lehaber

Naftuh

Patros

Esekiel 29
14. Jeg vil gjøre ende på Egyptens fangenskap og føre dem tilbake til landet Patros, det land som de stammer fra, og der skal de være et svakt kongerike.

Jeremia 44
15. Da svarte de Jeremia alle de menn som visste at deres kvinner brente røkelse for andre guder, og alle kvinnene som stod der i en stor flokk, og alt folket som bodde i Egyptens land, i Patros, og de sa:
16. Vi vil ikke høre på deg i det du har talt til oss i Herrens navn,

Det kan se ut som om det her er flere overhoder som styrer i Egypt etter Misra’im, men hvem samlet Egypt til ett rike?

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 19. juli 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *