Egypternes opphav

 

Etter syndefloden, drog folket til landet Sinear og bosatte seg der. (1.Mosebok 11,2)

Kam, som betyr mørkhudet, fikk sønnene:

1. Mosebok 10
6. Og Kams sønner var Kus, Misra’im, Put og Kana’an.

Kush fikk sønnen Nimrod, som hersket over babel (forvirring), der de bygde tårnet. (1.Mosebok 10,10)
Da det var gått 101 år etter flommen, kom forvirringen over folket, og de forstod ikke hverandre.

1. Mosebok 11
9. Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren hele Jordens språk, og derfra spredte Herren dem ut over hele Jorden.

Forvirring kan i dette tilfellet også oversettes: blande, rot, temperament

Dette er ca 500 år før de 7 hungersårene da Josef var i Egypt. Og vi har en syklus her som inntreffer ca hvert 500. år. http://elshaddai.no/sykluser-og-planet-x/

 

Men dette førte til at folkene ble spredt ut over jorden. Etter at de ble spredt, finner vi Kams sønner igjen på følgende plasser.

Kush        Etiopia / Sudan

Put           Libya

Kana’an   Israel

Misra’im   Egypt

1. Mosebok 50
11. Da landets innbyggere, Kana’anittene, så likferden i Goren-Ha’atad, sa de: Det er en prektig likferd Egypterne holder der. Derfor kalte de stedet Misra’ims eng. Det ligger på andre siden av Jordan.

En annen av hans sønner var Kush, som kalles av grekerne Asbolus, far til etiopierne (Berosus side 7)

 

(Bildet er hentet fra nettet)

Misra’ims sønner var:

1. Mosebok 10
13. Og Misra’im ble stamfar til Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
14. Patruserne, Kasluherne som filisterne er kommet fra, og Kaftorerne.

I følge Jeremia 47,4 kan vi se at Kasluh (filisterne) og Kaftor drog til øya Kaftor. http://elshaddai.no/atlantis/

De andre sønnene:

Lud

Anamer   kan være A Namer, som Manetho kaller Narmer https://pharaoh.se/comparing-manetho

Lehaber

Naftuh

Patros

Esekiel 29
14. Jeg vil gjøre ende på Egyptens fangenskap og føre dem tilbake til landet Patros, det land som de stammer fra, og der skal de være et svakt kongerike.

Jeremia 44
15. Da svarte de Jeremia alle de menn som visste at deres kvinner brente røkelse for andre guder, og alle kvinnene som stod der i en stor flokk, og alt folket som bodde i Egyptens land, i Patros, og de sa:
16. Vi vil ikke høre på deg i det du har talt til oss i Herrens navn,

Egyptens stammer er også nevnt i Jesaja 19,13

Den eldste sønnen av Misra’im, som hette Naftuh (Jødisk), Macadon (Gresk), Agénor (Romersk), Nedim (Egyptisk), slo seg ned Grekenland, og stedet hette Makkedonia etter han. (Diodor på Sicilia 1. bok XX) + (Isis og Osiris Av Plutarch) + (Josefus, Jødenes oldtid – Bok I –6,2)

Og så hadde Misra’im en uekte sønn, som hans kone fostret opp, og som hette Hyes (Egyptisk), Dionysos (Gresk). (Isis og Osiris Av Plutarch) + (Gudene er avslørtHan står ikke nevnt i bibelen, men Josefus nevner han som den 8. sønn av Misra’im. (Josefus, Jødenes oldtid – Bok I –6,2)

Da er det 3 av Misra’im sønner som er bortreist, og 5 er tilbake. Det er disse 5 som utgjør Egyptens stammer. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 11)

Det er altså flere overhoder som styrer i Egypt etter Misra’im, men hvem samlet Egypt til ett rike?

Da Josva inntok Kana’ans land, var ikke Kana’ans land samla til et rike. Det var en masse småkonger, som regjerte over hver sin by. (Josvas bok 12,1-24) Slik var det nok også i Egypt, til å begynne med.

Noen kaller det Egypt, som har Bubastus,Tanis, og Sais, som hovedsteder, for det øvre Egypt, fordi det ligger i Nord. Og noen skribenter kaller dette for det nedre Egypt, fordi det ligger ved havet. Herodotus sier at Theben lå i det øvre Egypt (Herodotus 3. bok 10) Men sannheten er at dette ble kalt for Egypt, og den øvre delen hadde ikke noe navn, selv om det var egyptere som bodde der. i 2. Kongebok 7,6 omtaler Aramerene Egyptens konger, i flertall.
      Jesaja profeterer dom over forskjellige land, og byer, fra kapittel 13 og til og med kapittel 23, men profetien i Jesaja 18, har ikke noen navn på landet. Så det landet som hadde Memphis til hovedstad, hadde ikke noe navn.

Jesaja 18
1. Hør, du land med susende vinger bortenfor Nubias strømmer,
2. du som sender bud over havet, i sivbåter over vannet! Gå avsted, dere raske budbærere, til det ranke folk med glinsende hud, til det folk som er fryktet viden om, det folk som stadig bruker målesnor og trår folk ned, det land hvis gjennomskjæres av strømmer!

(Farao Sjisjak (Sesostris) gravde kanaler over hele Egypt, og han regjerte både over øvre og nedre Egypt. (Herodotus 2. bok 108 og 110))

Se også: Gudene er avslørt

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 19. juli 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *