Emanuel Minos

Hans far var utdannet oberst og drev en liten butikk som solgte drikkevarer, i Belgisk Kongo. Og hans sønn, Emauel, ble alvorlig syk. Så han ble fraktet til misjonsstasjonen hvor Tollefsen arbeidet. Der ble han i 2 måneder. Under tiden ble hans mor syk, og det var vanskelig for dem å beholde ham. Så han ble adoptert bort til familien Tollefsen. Emanuel var 4 år på den tiden og ble 1 år på misjonsstasjonen. Og der ble han frelst som 4 åring. Da tiden var over på misjonsmarken, kom de til Oslo i 1930.
        Sommeren 1931, på en misjons-konferanse, i Dals-Ed, i Sverige, talte han for første gang, 5 år gammel. Han lærte å lese som 5 åring og hadde lest ut biblen som 7 åring. Da han var 7 år gammel, reiste han med sine adoptivforeldre på en misjonsreise i gjennom hele USA. Og på et husmøte i Chicago, ble han døpt i Den Hellige Ånd. Han fikk møte alle pinsepionærene, både i USA og Europa. Da 1 år var gått, kom han tilbake til Norge igjen som 8 åring. Hans foreldre reiste overalt i Skandinavia og hadde møter, og han var med hele tiden. I 1936 ble han døpt i vann og tillagt menigheten, i Filadelfia, Oslo.
        Skolen tok han som hjemmearbeid og gikk opp til eksamen som privatist. I 1958 reiste han til Oxford, i Storbritania, og studerte arkologi og egyptologi. 2 år med språkstudier og 5 år ved universitetet. Og så studerte han teologi, i Clarksville, i USA.
https://www.youtube.com/watch?v=6H9CobrtJoo
https://www.wikiwand.com/no/Emanuel_Minos#/overview
https://www.evidenceoffaith.org/nyheter/92342-emanuel-minos-har-fatt-hjemlov/

https://www.youtube.com/watch?v=kHS3EBId_w8
https://www.youtube.com/watch?v=1mnIZxUyDOY

Jesuittene har visst også en avdeling i Oxford universitet, som ble etablert i 1896.
https://en.wikipedia.org/wiki/Campion_Hall,_Oxford


(Bildene er hentet fra nettet)
Født: 11.06.1925
Far:     Minos (Greker)
Mor:              (Egypter)
Adoptivforeldre:
        Gunnerius og Oddbjørg Tollefsen
Gift: 31.03.1953 med Aase
Barn: 3 barn
Død: 15.11.2014, 89 år gammel

I 1995 ble han tildelt Polarstjerneorden «for sitt kristne, kulturelle og sosiale engasjement i Sverige» av stomesteren, Karl Gustav XVI av Sverige. Polarstjerneordenen er en svensk orden som ble opprettet av kong Fredrik I i 23.02.1748. Den ble ofte tildelt prester som hadde vært riddere av ordenen.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Minos
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordstern-Orden
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordstjerneordenen

Bøker av Emanuel Minos

  • 1953  Grepet av Gud
  • 1965  Himlenes rike er nær
  • 1979  Jesu rop til syndere
  • 1993  Norge, vend i tide
  • 2001  Fra Reykjavik til Jerusalem
  • 2009  Det har ringt for tredje gang
  • 2014  Når sant skal sies
  • 2018  Tag Plats! Dörrarna stängs

Sitater av Emanuel Minos

Det er Isak som skal ha løfteslandet (8-9 minutter inn i filmen)

Feil. Dette sa Gud til Isak
1. Mosebok 26
4. Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse land. Og gjennom din ætt skal alle Jordens folk velsignes

Og dette sa Gud til Jakob
1. Mosebok 28
13. Og se, Herren stod øverst på den og sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land som du nå ligger i, det vil jeg gi deg og din ætt.

Og Jakob endret navn til Israel (1. Mosebok 32,27-28)

Og der på dette Moria fjell. Der var det David 1000 år senere kjøpte stedet av Jesuittene for 600 sekel sølv og gull. Og så kjøpte han dette stedet, og så bygget han Davids stad. (9-11 minutter inn i filmen)

Feil
2. Samuelsbok 5
6. Så drog kongen og hans menn til Jerusalem mot Jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David: Du kommer aldri inn her. Blinde og lamme skal drive deg bort med de ord: David kommer aldri inn her.
7. Men David inntok allikevel Sions borg. Det er Davids by.

Det er David som har bygget Jerusalem. Det er han som er grunnleggeren.
(10-11 minutter inn i filmen)
Feil
Esekiel 16
3. og si: Så sier Herren, Israels Gud, til Jerusalem: Ditt opphav og din avstamning er fra Kana’anittenes land. En Amoritt var din far, og en Hetittkvinne din mor.

Jeg forventer mer, av en som hadde lest ut bibelen da han var 7 år gammel, og har virket som evangelist i over 70 år, enn dette. Dette er jo løgn.

Se på fikentreet og alle trær. Når det kommer saft i dets grener, da skal dere vite at sommeren er nær. Fikentreet, jeg har nevnt dette gang på gang, jeg sa det borte på Justøya, jeg vil si det igjen, fikentreet, jødefolket, utdød i 2000 år, spredt blant alle folk på jorden, borte, og så kommer det, for 100 år siden, saft i dets grener. (11-13 minutter inn i filmen)

Fikentreet er ikke et bilde på Israel. Fikentreet er et bilde på at sommeren er nær. Her tar han ting ut av sin sammenheng.
Lukas 21
31. Slik skal dere også, når dere ser alt dette skjer, vite at Guds rike er nær.

Hva mener han med «alt dette skjer»? Jo det er det han har sagt tidligere i kapittelet, som Krig, hungersnød, jordskjelv, osv. Det står ikke noe om Israel i dette kapitlet.

Etter 2000 år taler Jødene Hebraisk med dialekt. De sier at de samme dialektene som var for 2000 år siden kommer igjen. De forstår ikke hvordan det skjer.
(14-15 minutter inn i filmen)

Er det noen som han huske dette da, 2000 år tilbake i tid, hvilken dialekt de hadde? Desuten var det Eliezer Ben Judah som innførte det Hebraiske språket igjen, i befolkningen, på slutten av 1800-tallet. Og Samene taler jo også fortsatt samisk, etter at de forlot byen Samos, ved Egeerhavet, ca 400 år før Kristus.

Peter taler om endetiden. Og det skal skje i de siste dagene. Det begynte på pinsefestens dag og endetiden slutter når Jesus kommer igjen. Da er endetiden over. Da går vi inn i den store trengselstiden. (2-3 minutter inn i filmen)

Feil. Den store trengsel kommer først. Her blir de kristne forberedt til å møte den falske Messias. Les mer her.

Matteus 24
26. Altså hvis de sier til dere: «Se, han er i ørkenen, så gå ikke ut. Se, i rommet, ikke tro det.

Her sier jo Jesus at den falske Messias skal komme først. Og ved å vente på at Jesus kommer først, vil jo lede folk rett inn i armene på den falske Messias.

Alle kristne, uansett hvilken fløy de tilhørte, skulle få oppleve Åndens nedslag. Og det har vi opplevd, Åndens åpenbarelse. Jeg har til og med vært i et kloster og sett 150 munker som talte i tunger. (17-18 minutter inn i filmen)

Hva sier bibelen om katolikkene?
2.Johannes brev 1

9. Enhver som overtrer, og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som forblir i Kristi lære, han har både Faderen og Sønnen.


Katolikkene bekjenner ikke Jesus som sin Herre, de går til Maria. Og hva sier bibelen om det?
Romerne 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
2. Korinterbrev 6
15. Og hva samspill har Kristus med Beliar? Eller hvilken andel har den troende med den vantro?

Men de som lever i mørke nå i fjerne og fremmede religioner. Jeg tror Gud skal utgyde sin Ånd over dem også. Dette har jeg aldri sett. Jeg har aldri sett det slik. jeg har bare sett det liksom at ulike kirkesamfunn og så videre, skulle få Åndsutgytelsen. Men Gud gjorde det klart for meg. Og så kom jeg til å huske på hva Duplessis sa. Han sa det samme. Han sa det. Det kommer en tid, sa han, når folk i de aller mørkeste religioner kommer til å få åpenbarelse av Jesus.
(22-23 minutter inn i filmen)

Duplessis er en katolikk som jobber for den økumeniske vekkelse. Det vil si at de samler alle religioner inn i den katolske kirke. Den Katolske Krike er brobygger mellom religionene. Dette er jo det samme programmet som Billy Graham holdt på med. Der han sier at man ikke behøver å være frelst for å komme til himmelen.

Manly Palmer Hall var en frimurer av 33. graden og han satt i rådet for disse 13 familiene. Og i hans bok «The Secret Destiny of Amerika» skriver han følgende:

Husk, det beste stedet å skjule en LØGN, er mellom to SANNHETER.

Det Emanuel Minos forteller i profetien fra damen i valdres, stemmer godt. Men det han sier i «profetien»: at plutselig kommer Jesus igjen og den tredje verdenskrig bryter løs, er feil. Det er en løgn som er plassert mellom noen sannheter.

Det kan du lese mer om i Endetidsløgnen

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. mai 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *