Esras bok

 

Hvem skriver Esras bok?

Antageligvis disse som skriver Septuaginta-utgaven til Pteolemaios II Filadelfus.
Det kan du lese mer om det, her: http://elshaddai.no/historien-om-bibelen/

 

Språkblanding

I første kapitlet av Esras bok finner vi navnet Sebassar og i andre kapittelet finner vi navnet Serubabel. Og det er en og samme person, men det ene er Jødisk og det andre er Babylonsk.

Esras bok 1
8. Dem lot nå kongen i Persia, Kyros, hente frem under tilsyn av skattemesteren, og han overgav dem etter tall til Sesbassar

Esras bok 5
14. Kong Kyros lot også de kar av gull og sølv som hadde tilhørt Guds hus, men som Nebukadnesar hadde tatt ut av tempelet i Jerusalem og ført til tempelet Babel, taes ut av tempelet i Babel, og de ble overgitt til en som hette Sesbassar og som han hadde satt til statlig oppsynsmann.

Profeten Haggai 1
1. I kong Darius’ 2. år, i den 6. måned, på den 1. dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serubabel, Sjealtiels sønn, statlig oppsynsmann over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og det lød så:

Esras bok 1
11. Karene av gull og sølv var i alt fem tusen fire hundre. Alt dette førte Sesbassar med seg da de bortførte drog opp fra Babel til Jerusalem.

Esras bok 2
1. Dette var de menn fra landområdet i Juda som drog hjem fra fangenskapet i det fremmede land, de som kongen i Babel, Nebukadnesar, hadde bortført til Babel, og som nå vendte tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin by,
2. idet de fulgte med Serubabel, Josva, Nehemja, Seraja, Re’elaja, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum, og Ba’ana. Dette var tallet på mennene av Israels folk:

Esras bok 5
15. Og han sa til ham: Ta disse kar og dra avsted å sett dem i tempelet i Jerusalem, og la Guds hus bli bygget opp igjen på sitt sted!
16. Så kom da denne Sesbassar og la grunnvollene til Guds hus i Jerusalem. Og fra den tid og til nå har vi bygget på det, men det er ennå ikke fullført.

Profeten Sakarja 4
9. Serubabels hender har grunnlagt dette hus, og hans hender skal fullføre det. Og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til dere.

Ville Esra bruke to språk da han skrev sin bok? Esra var jøde og ville nok ha skrevet Serubabel alle steder.

Esras bok ser derfor ut til å være sammensatt av flere skrifter.

 

Hvilke konger regjerer

I Esras bok 4 kan vi se at jødene hadde fått tak i det brevet som statssekretæren og rådspartimannen skrev til kongen, som var skrevet på Arameeisk og oversatt til Syrisk.

Esra 4
7. Og i Artaxerxes’ dager skrev Bislam, Mitredat, Tabe’el, og hans embetsbrødre, et brev til Artaxerxes, kongen i Persia. Det var skrevet med Arameeisk skrift og oversatt til Syrisk.
8. Rådspartimannen Rehum og stats- sekretæren Simsai skrev et brev mot Jerusalem til kong Artaxerxes. Brevet hadde følgende innhold:

Esras bok 4
23. Så snart avskriften av dette brev fra kong Artaxerxes var blitt opplest for Rehum og Statssekretæren Simsai, og deres embetsbrødre, drog de straks til Jødene i Jerusalem og hindret dem med vold og makt.
24. Da stanset arbeidet på Guds hus, og det ble ingenting gjort med det før i det 2. år av Perserkongen Darius’ regjering.

Dette brevet sier Josefus at var skrevet til Kambyses (Josefus s.188)

Og de har plassert Artaxerxes før Darius.

Esras bok 7
1. Noen tid etter, under Perserkongen Artaxerxes’ regjering, drog Esra, sønn av Seraja, sønn av Asarja, sønn av Hilkia,

6. Denne Esra drog opp fra Babel. Han var en skriftlærd mann, vel kjent med Mose lov; den som Herren, Israels Gud, hadde gitt. Kongen gav ham alt det han bad om, for Herren hans Gud holdt sin hånd over ham.
7. Noen av Israels barn og av prestene, Levittene, sangerne, dørvokterne, og tempeltjenere, drog med ham opp til Jerusalem i kong Artaxerxes’ 7. år.
8. Han kom til Jerusalem i den 5. måned. Det var i kongens 7. år.

Her kaller de kongen som regjerte etter Darius for Artaxerxes.

Da blir det altså slik:

Kyros

Artaxerxes (Kambyses)

Ahasverus

Darius

Artaxerxes

Se mere om dette under denne artikkelen: http://elshaddai.no/tiden-i-persiariket/

 

Templet

Det var antageligvis da de fikk vite dette, at det var det som gav jødene frimodighet til å fortsette byggingen av templet

Esters bok 8
8. Så skriv nå dere brev om Jødene i kongens navn, på den måten som dere finner for godt, og forsegl dem med kongens signetring! For et dokument som er utferdiget i kongens navn og forseglet med kongens signetring, kan ikke tilbakekalles.

For i Esras bok 5 henviser de til hva Kyros har befalt som forklaring til sine motstandere.
(eller at det var fordi den gamle kongen døde dette året)

 

24.06.02 startet byggingen av Templet igjen (Haggai 1,15)

Esras bok 6
15. Så ble da dette hus fullt ferdig til den 3. dag i måneden adar i det 6. år av konge Darius’ regjering.

Den 03.12.06 var de ferdig med å bygge templet (Esras bok 6,15)

 

24.06.02 til 03.12.06 er 3,5 år

Josefus sier at det tok 7 år å bygge templet (Josefus side 190)

Josefus sier også at Kambysses hersket i 6 år (Josefus side 188)

Da stanset altså byggingen av templet etter 3,5 år under Kambyses regjeringsperiode.

 

Og dette verset viser at Nehemja og Esra, ved en anledning, var i Jerusalem på samme tid

Nehemja 8
9. Og den statlige oppsynsmann Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og Levittene som lærte folket, sa til alt folket: Denne dag er helliget Herren deres Gud, sørg ikke og gråt ikke! For alt folket gråt da de hørte lovens ord.

 

Da ser Esras bok ut til å bli slik

Kapittel 1 er en bok for seg selv i og med at de bruker ordet Sebasser isteden for Serubabel, og omhandler Kyros’ befaling
kapittel 2- 3,13 omhandler Jødenes tilbakereise til Israel og ser ut til å være en bok for seg selv.
Kapittel 4,1-5 er skrevet 3,5 år etter kapittel 2 og er satt i sammenheng med klagebrevet som ble sendt til Kambyses.
Kapittel 4,6 er et brev som ble skrevet til Ahasverus for å klage på Jødene
Kapittel 4,7-16 er klagebrevet skrevet til Kambyses
Kapittel 4,17-23 er svarbrevet som kom tilbake fra Kambyses og situasjonen etter det.
Kapittel 4,24-5,5 er historien da jødene gjenopptok arbeidet med byggingen av templet  (etter 39 år)
Kapittel 5,6-17 er brevet som ble skrevet til Kong Darius
Kapittel 6,1-13 er det brev kong Darius sendte tilbake til motstanderne.
Kapittel 6,14 -22 er fortellingen om da de ble ferdig med templet.
Kapittel 7,1-10 er en historieforteller    ( i vers 6 sier han «denne Esra», mens i vers 28 sier Esra «meg» og «jeg»)
Kapittel 7,11-26 er det brevet Esra fikk med seg fra kongen
Kapittel 7,27 og utover, er boken der Esra selv forteller.

Denne historie-fortelleren, som har satt sammen Esras bok, henter informasjon fra forskjellige steder, og jeg tror ikke at han er klar over at noen kaller kongen Darius og andre Artaxerxes. http://elshaddai.no/tiden-i-persiariket/   Han bare skriver det ordet som skribentene brukte. Han burde ha sett at Sebassar var samme person som Serubabel, men han vil kanskje ikke justere på det som er skrevet fra før av.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 1. oktober 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *