Historie3

Patriarkenes tid
1901 -2066 Abram(Abraham), Nakor, og Haran, Tarahs 1. sønner blir født (trillinger)
1911 -2056 Sarai(Sara), Tarahs datter og  Abrams halvsøster, blir født
1949 -2018 Peleg, Hebers sønn, dør 239 år gammel
1950 -2017 Jubelår
b Nakor, Serugs sønn, dør 148 år gammel
1959 -2008 Noah, Lameks sønn, dør 950 år gammel ( dvs 933 solår)
1969 -1998 Re’u, Pelegs sønn, dør 230 år gammel
1976 -1991 Abram drar bort fra Karan 75 år gammel
1986 1981 Abram tar Hagar til medhustru
1987 -1980 Ismael, Abrams 1. sønn, blir født
2000 -1967 Jubelår
b Gud inngår en pakt med Abram og endrer hans navn til Abraham
c Sodoma og Gomorra går under
2001 -1966 Isak, Abrahams løftesønn blir født
b Moab og Ben-Ammi blir født
2002 -1965 Serug, Re’us sønn, dør 148 år gammel
2036 -1931 Tarah, Nakors sønn, dør 205 år gammel
2038 -1929 Sara, Tarahs datter og  Abrams halvsøster, dør 127 år gammel
2041 -1926 Isak giftet seg med Rebekka, Betuels datter
2048 -1919 Arpaksjad, Sems sønn, dør 438 år gammel
2050 -1917 Jubelår
2061 -1906 Esau og Jakob, Isaks sønner, blir født (tvillinger)
2076 -1891 Abraham, Tarahs sønn, dør 175 år gammel
2079 -1888 Salah, Arpaksjads sønn, dør 433 år gammel
2100 -1867 Jubelår
2101 -1866 Esau gift seg med hetittkvinnene Basmat og Be’eri
b Jakob rømmer for Esau, til Mesopotamia, etter å ha lurt fra han velsignelsen
2107 -1860 Jakob giftet seg med Rakel og Lea, Labans døtre
b Rubin, Jakobs 1. sønn, blir født
2108 -1859 Simon, Jakobs 2. sønn, blir født
2109 -1858 Levi, Jakobs 3. sønn, blir født
b Juda, Jakobs  4. sønn, blir født
c Dan, Jakobs 5. sønn, blir født
2110 -1857 Naftali, Jakobs 6. sønn, blir født
b Gad, Jakobs 7. sønn, blir født
c Asjer, Jakobs 8. sønn, blir født
2111 -1856 Issakar, Jakobs, 9. sønn, blir født
b Sem, Noahs sønn, dør 600 år gammel (omregnet i solår 598)
2112 -1855 Sebulon, Jakobs 10. sønn, blir født
b Josef, Jakobs 11. sønn, blir født
2113 -1854 Dina, Jakobs datter, blir født
2122 -1845 Jakob drar tilbake til Kana’ans land etter å ha tjent Laban i 20 år
b Sikem ligger med Jakobs datter, Dina
c Benjamin, Jakobs 12. sønn, blir født
d Rakel, Jakobs hustru, dør
2124 -1843 Ismael, Abrams sønn, dør 137 år gammel
2129 Josef jette småfeet for da han var 17 år gammel
b -1838 Josef kommer til Egypten 17 år gammel Jødisk 16.01
2140 -1827 Heber, Salahs sønn, dør 464 år gammel
b Bakeren og Munnskjenken møter Josef i fengslet i 3 dager
2142 -1825 Josef trer frem for Farao, 30 år gammel
Josef bygger Lagerplass for oppsamling av korn
2150 -1817 Jubelår
2181 -1786 Isak, Abrahams løftesønn, dør  180 år gammel
2182 -1785 De 7 gode år begynte
2189 -1778 De 7 dårlige årene begynte
b Manasse og Efra’im, Josefs 1. sønner, blir født (tvillinger)
2191 -1776 Josef møter sine brødre igjen
b Jakob kommer til Egypt, 130 år gammel
c Salitis blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14)
2200 -1767 Jubelår
2204 -1763 Bnon blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14)
2208 -1759 Jakob, Isaks sønn, dør, 147 år gammel
b Balsameringen tok 40 dager, og Egypterne sørget i 70 dager
2222 -1745 Josef, Jakobs sønn, dør, 110 år gammel
2246 -1721 Levi, Jakobs sønn, dør, 137 år gammel
Print Friendly, PDF & Email