Historie3

Patriarkenes tid
1901 -2066 Abram(Abraham), Nakor, og Haran, Tarahs 1. sønner blir født (trillinger) (1.Mos 11,26)
1911 -2056 Sarai(Sara), Tarahs datter og  Abrams halvsøster, blir født (1.Mos 17,17) + (1.Mos 20,12)
1949 -2018 Peleg, Hebers sønn, dør 239 år gammel (1.Mos 11,19)
1950 -2017 Jubelår
b Nakor, Serugs sønn, dør 148 år gammel (1.Mos 11,25)
1959 -2008 Noah, Lameks sønn, dør 950 år gammel ( dvs 933 solår) (1.Mos 9,29)
1969 -1998 Re’u, Pelegs sønn, dør 230 år gammel (1.Mos 11,21)
1976 -1991 Abram drar bort fra Karan 75 år gammel (1.Mos 12,14)
1986 1981 Abram tar Hagar til medhustru (1.Mos 16,3)
1987 -1980 Ismael, Abrams 1. sønn, blir født (1.Mos 16,16)
2000 -1967 Jubelår
b Gud inngår en pakt med Abram og endrer hans navn til Abraham (1.Mos 17,1 og 5)
c Sodoma og Gomorra går under (1.Mos 18,10 og 22)
2001 -1966 Isak, Abrahams løftesønn blir født (1.Mos 17,17)
b Moab og Ben-Ammi blir født (1.Mos 18,10 og 22) + (1.Mos 19,29-38)
2002 -1965 Serug, Re’us sønn, dør 230 år gammel (1.Mos 11,22-23)
2036 -1931 Tarah, Nakors sønn, dør 205 år gammel (1.Mos 11,32)
2038 -1929 Sara, Tarahs datter og  Abrams halvsøster, dør 127 år gammel (1.Mos 17,17) + (1.Mos 23,1)
2041 -1926 Isak giftet seg med Rebekka, Betuels datter (1.Mos 25,20)
2048 -1919 Arpaksjad, Sems sønn, dør 438 år gammel (1.Mos 11,13)
2050 -1917 Jubelår
2061 -1906 Esau og Jakob, Isaks sønner, blir født (tvillinger) (1.Mos 25,26)
2076 -1891 Abraham, Tarahs sønn, dør 175 år gammel (1.Mos 25,7)
2079 -1888 Salah, Arpaksjads sønn, dør 433 år gammel (1.Mos 11,15)
2100 -1867 Jubelår
2101 -1866 Esau gift seg med hetittkvinnene Basmat og Be’eri (1.Mos 26,34)
b Jakob rømmer for Esau, til Mesopotamia, etter å ha lurt fra han velsignelsen (år 1838 + Josef var 11. sønn) + (1.Mos 29,17-19)
2107 -1860 Jakob giftet seg med Rakel og Lea, Labans døtre (1.Mos 29,17-19)
b Rubin, Jakobs 1. sønn, blir født (Beregnet ut i fra at man bruker 9 mnd på å føde) + (Overganger)
2108 -1859 Simon, Jakobs 2. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
2109 -1858 Levi, Jakobs 3. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
b Juda, Jakobs  4. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
c Dan, Jakobs 5. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
2110 -1857 Naftali, Jakobs 6. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
b Gad, Jakobs 7. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
c Asjer, Jakobs 8. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
2111 -1856 Issakar, Jakobs, 9. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
b Sem, Noahs sønn, dør 600 år gammel (omregnet i solår 598) (1.Mos 11,11)
2112 -1855 Sebulon, Jakobs 10. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
b Josef, Jakobs 11. sønn, blir født (Josefus, Jødenes oldtid 2.bok 3,2) 
2113 -1854 Dina, Jakobs datter, blir født (Beregnet) + (Overganger)
2122 -1845 Jakob drar tilbake til Kana’ans land etter å ha tjent Laban i 20 år (1.Mos 31,38 og 41)
b Sikem ligger med Jakobs datter, Dina (1.Mos 34,2) + (1.Mos 31,35 og 38) + (1.Mos 35,16-18)
c Benjamin, Jakobs 12. sønn, blir født (1.Mos 31,35 og 38) + (1.Mos 35,16-18)
d Rakel, Jakobs hustru, dør (1.Mos 31,35 og 38) + (1.Mos 35,16-18)
2124 -1843 Ismael, Abrams sønn, dør 137 år gammel (1.Mos 25,18)
2129 Josef jette småfeet for da han var 17 år gammel (1.Mos 37,2)
b -1838 Josef kommer til Egypten 17 år gammel (Josefus, Jødenes oldtid 2.bok 3,2) + (2.Mos 12,41) + (Beregning)
Jødisk 15.01
2140 -1827 Heber, Salahs sønn, dør 464 år gammel (1.Mos 11,16-17)
b Bakeren og Munnskjenken møter Josef i fengslet i 3 dager (1.Mos 41,1)
2142 -1825 Josef trer frem for Farao, 30 år gammel (1.Mos 41,46)
Josef bygger Lagerplass for oppsamling av korn (1.Mos 31,33-35 og 46 og 56)
2150 -1817 Jubelår
2181 -1786 Isak, Abrahams løftesønn, dør  180 år gammel (1.Mos 35,28)
2182 -1785 De 7 gode år begynte (1.Mos 41,47-48) + (1.Mos 47,9) + (1.Mos 45,6)
2189 -1778 De 7 dårlige årene begynte (1.Mos 47,9) + (1.Mos 45,6)
b Manasse og Efra’im, Josefs 1. sønner, blir født (tvillinger) (1.Mos 41,50)
2191 -1776 Josef møter sine brødre igjen (1.Mos 45,6)
b Jakob kommer til Egypt, 130 år gammel (1.Mos 47,9)
c Salitis blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2200 -1767 Jubelår
2204 -1763 Bnon blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2208 -1759 Jakob, Isaks sønn, dør, 147 år gammel (1.Mos 47,28)
b Balsameringen tok 40 dager, og Egypterne sørget i 70 dager (1.Mos 50,3)
2222 -1745 Josef, Jakobs sønn, dør, 110 år gammel (Josefus, Jødenes oldtid 2.bok 3,2)  + (1.Mos 50,22 og 26)
2235 -1732 Kam, Noahs sønn, dør, 727 år gammel (724 solår) (Gudene er avslørt)
2246 -1721 Levi, Jakobs sønn, dør, 137 år gammel (2.Mos 6,17)
Print Friendly, PDF & Email